Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

tom-kirke1Den norske kirke er nå i ferd med å ta et ytterligere skritt bort fra den kristne tro og vi er nå kommet dithen at vi oppfordrer bibelske kristne til å forlate henne. Fredag kan avisen Dagen gjengi at et flertall i Kirkerådet mener at det må utarbeides liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. På møtet i Kirkerådet torsdag var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av Kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter, heter det i en pressemelding fra Den norske kirke. Dermed signaliserer kirkerådet at “kirkens enhet” er viktigere enn Bibelens ord og i realiteten er kirken nå i ferd med å skyve Bibelens Gud ut av kirken og erstatte Bibelens Jahve med en egenprodusert guddom som ikke kan defineres som kristendom.

I Bibelen som fremdeles er Guds hellige Ord finnes det en historie om en frafallen konge som i sine rekker også hadde et frafallent presteskap som valgte å følge tidens mote fremfor hva Gud hadde lært dem gjennom sin lov. Det var den ugudelige Akas som kan sammenlignes med vår politiske ledelse som hersket i landet, og den frafalne presten Uria. Uria som i vår tid godt kan sies å være representert med kirkerådet og vår tids presteskap var en prest som valgte å vektlegge signalene fra folket representert ved kongen fremfor Guds ord. Ved å sette opp en kopi av et assyrisk gudebilde i tempelet valgte den frafalne presten å skyve det sanne og ekte tilside for å tilfredsstille kongens krav.  Men kobberalteret, som stod for Herrens åsyn, flyttet han bort fra huset, fra dets sted mellem det nye alter og Herrens hus, og satte det på nordsiden av det nye alter, står det i 2. kongebok 16 om det tragiske frafallet som var da, et frafall den norske kirke, biskoper og presteskapet er i ferd med å kopiere med å åpne opp kirken for.

 

På tide å melde seg ut

homofil-vielse-fvnEtterhvert som vi nå teller ned til kirkemøtet i Kristiansand som mest sannsynlig kommer til å vedta at kirken skal velsigne og akseptere likekjønnede ekteskap, begynner det nå å haste for troens folk og komme seg ut av henne, bryte opp og ta farvel med en kirke som  nå bare er måneder unna fra å bli definert som en apostat-kirke som ikke kan kalles et kristent trossamfunn. En sann Jesu Kristi kirke ville aldri la seg styre av andre røster enn Guds rene og klare ord, og fra den dagen kirken begynner å vie eller innfører vigsel av såkalte likekjønnede ekteskap, vil Søkelys ikke lenger kunne omtale troende i den norske kirke som støtter kirkens nye teologi som kristne. I den norske kirke står vi overfor et trossamfunn som proklamerer vranglære som vil føre dem som lytter til kirkens røst til fortapelse og åndelig død. Dermed må Guds folk stille seg på utsiden og kalle den norske kirkes medlemmer og presteskap til frelse og omvendelse. For mennesker som sier ja til velsigne noe Guds ord omtaler som styggedom og vederstyggelighet representerer ikke Jesu Kristi kirke, men et fremmed evangelium og en annen Kristus. Bibelen slår fast at Gud en gang vil komme med luende ild når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, (2:Tess 1,8-9)

Gå ut av kirken

mange lutherske troende går sjeldent eller aldri i kirken men står likevel registrert som medlem i den norske kirkes registre. For Guds folk, for Jesu Kristi brud er nå tiden kommet til å forlate en kirke som nå er i prosessen med å forlate Gud. Å gå ut av den norske kirke som i praksis ikke lenger er en kristen kirke, vil kunne gi deg ny kraft og styrke til å vandre videre med Jesus. Via denne nettsiden kan du få hjelp til å komme deg ut av henne: https://www.utmelding.no/ Et skjema for utmelding av kirken kan du finne her og må Gud velsigne deg og veilede deg til en ny og bibelsk menighet som løfter opp Kristus og bibelens sannheter

8 tanker om “Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

 1. Ingen overraskelse overhodet. De kaller seg den nye pakt lol De greier ikke å holde de 10 bud en gang. Hvordan kan en ny pakt drive med avgudsdyrkelse og feiring av hedenske skikker og kaller det for bursdagen til G-d og Shabbat har de aldri observert men en falsk helligdag >>>Søndag..

  Profetordene i Jeremiah 16:19 og Zakariah 8:23 er direkte om hedningene.

  • Den gamle pakt gjelder ikke for hendingene. Og den nye pakt er ikke for de som velger aa leve i den gamle pakt.

 2. Jesus identifiserte seg så til de grader med Kirken, at da Paulus møtte ham sa Jesus til ham: Hvorfor forfølger du MEG? Han sa ikke, hvorfor forfølger du Kirken? Når noen stadig ivrer for å forlate Kirken, hva er det egentlig en oppfordring til? Jesus spurte en gang disiplene sine: «Vil også dere gå bort?» Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. En oppstykking av Kirken I stadig flere utbrytermenigheter kan bare fremme det ateistene ønsker seg, Kirkens snarlige død. Kirken har gjennom hele kirkehistorien gått gjennom perioder med frafall og omvendelse, men jeg ser ikke at det er noen løsning at bibeltro mennesker skal pakke sammen og dra sin vei.

  • Hvordan kan Jesus identifisere seg med kirken når det ikke eksisterte en eneste kirke ⛪ på hans levetid? James broren til Jesus så på han som et helt vanlig menneske og ikke guddommelig og han nevner ikke med et ord om jomfrufødsel ei heller oppstandelse. han som er broren?
   Du nevner Paulus som da er den store høvding i kristendommen han som grunnlag den. Paulus har skrevet mer enn 50 % av NT og han skrev om Jesus liv og mirakler og alt er basert på en enmanns opplevelse drøm uten noen øyenvitner. Paulus var en kriminelle kjetter og veldig korrupt. Gd snakket til folket på Sinai fjellet mens alle hørte gds røst. Ingen har sett Jesus sammen med Paulus. Paulus motsier Gd’s evige ord i Torahen. Gd sier Torahen er både perfekt og ikke vanskelig å holde mens Paulus forbanner den som holder seg til loven. Gd’s evige ord vs Paulus sine ord?

  • Den norske kirke kan da ikke akkurat sies å være en sann kristen kirke. Den sanne kristne menighet blir i NT kalt “ekklesia” som bokstavelig betyr “de ut kalte” av verden. Mennesker som har hørt Guds kall om å bryte opp og gå over fra døden til livet.
   Ordet kirke eller “menighet” beskriver primært Guds universelle menighet og lokalforsamlinger som samles om hans ord. Den norske kirke vil om kort tid ta et steg ut av denne universelle familie av kristne kirker når de antar en ugudelig lære som skyver til side den kristne kirkes to tusen år lange syn på ekteskapet.

 3. “Syndens makt” er vel et kjent begrep. Hvis man ikke omvender seg fra den sa vil den fa makten. Antagelig er det dette vi ser idag. Likestilling er ubibelsk og kom inn i kirken alt pa sekstitallet. Bare naturlig at dette utvikler seg videre.

Det er stengt for kommentarer.