Rett på sak: Integrering = fremmede tar jobben din

kø-foran-nav-fattighus“Magnus Reitan, som er sjef for Reitan-familiens satsing på kiosker og servering, ga på NRK Dagsrevyen onsdag en klargjørende illustrasjon av hva som menes med det politiske moteuttrykket integrering. Begrepet betyr kort og godt at innvandrere tar ledige jobber fra etniske nordmenn. Reitan opplyste at innvandrere nå vil bli foretrukket når det skal rekrutteres nye medarbeidere til Narvesenkiosker og 7-Elevenbutikker. Arbeidsledige og kvalifiserte nordmenn vil bli skjøvet til side,” skriver tidligere redaktør for Haugesunds avis Ragnar Larsen i sin spalte “Rett på Sak” 

Det ligger selvsagt klart i dagen hvorfor Reitan vil diskriminere egne landsmenn for heller å navsatse på innvandrere: De er mye billigere i drift. Det er lettere å avspise fjernkulturelle innvandrere med knapper og glansbilder enn nordmenn som er vant med fagforeninger, tariffavtaler og sosial anstendighet. «Sådan er kapitalismen», som det het på 1970-tallet.
Det danske tjenesteselskapet ISS, som driver stort også i Norge innen renhold, servering og andre virksomheter, slapp katta ut av sekken forleden med et offentlig utspill om at selskapet meget vel kan tenke seg å ansette innvandrere – hvis bedriften får betale dem til lavere satser enn etniske nordmenn. Lavtlønte nordmenn skal erstattes med enda mer lavtlønte innvandrere.
Slik bidrar både Reitan og ISS til å klargjøre hva integrering betyr, nemlig: At fremmede tar jobben fra deg. Integrering betyr å prioritere innvandrere på nordmenns bekostning.
NAV meldte i dag at 109 000 nordmenn var registrert i NAVs registre som arbeidsledige eller på tiltak ved utgangen av januar. Norge har nå en arbeidsledighet som prosentvis er større enn Tysklands. Over 50 000 arbeidstakere fikk i fjor ifølge NAV varsel om oppsigelse eller permittering. I tillegg kommer de som ennå ikke har fått oppsigelse. For ikke å snakke om de mellom 40 000 og 50 000 som er falt utenfor NAV-registrene ved at de aldri har kommet seg i arbeid.
Oppsummert kan det altså dreie seg om minst 200 000, men trolig enda flere nordmenn i arbeidsfør alder som lever sitt liv i passiv arbeidsløshet. Ungdom som ikke kommer i gang med livet sitt får tilværelsen satt på vent for nå skal de som ikke er født og oppvokst i Norge ha fortrinnsrett til ledige jobber. Dette er nemlig hva integrering betyr i praksis.
Arbeiderpartiets leder Jonas Støre sier til Aftenposten i dag at hans parti vil sørge for det han kaller «raus og effektiv integrering», om velgerne setter partiet i stand til på ny å utøve regjeringsmakt. Det er det kanskje tvilsomt om velgerne vil. I en måling som InFact har utført og som publiseres i VG i dag er det bare 8,6 prosent av de spurte som mener at Støre har håndtert flyktningkrisen godt. Til sammenligning: 22,7 prosent, altså nær tre ganger så mange mener innvandringsminister Sylvi Listhaug har håndtert saken godt.
Storstilt innvandring representerer den største utfordringen mot norsk velferd, sosial trygghet og arbeidsfolks rettigheter siden de hatske arbeidskampene for 80-90 år siden.
Integrering betyr mer enn noe annet å komme i lønnet arbeid og forsørge seg selv. Fremmede kan gjøre det ved å underby norske arbeidstakere. Vi får sosial dumping – uten noen nedre grense for hva folk er villige til å arbeide for. Dette vil særlig ramme ufaglærte, unge nordmenn. De som allerede har det vanskelig med livet på vent, får det enda verre.
Det er på tide å skjære gjennom verbal ping-pong om integrering, som kort og godt betyr at fjernkulturelle og omreisende vandrere tar jobben fra gode nordmenn.

Skrevet av Ragnar Larsen

Én tanke om “Rett på sak: Integrering = fremmede tar jobben din

Det er stengt for kommentarer.