Bodnariu saken -demonstrasjoner bebudet i Australia, India, Canada, USA og Hellas -Pastor Torp oppfordrer norske kristenledere til engasjement

protest-barnevernetDen internasjonale kampen mot det norske barnevernet som har fratatt Ruth og Marius Bodnariu deres fem barn på basis av anklager om “streng religiøs indoktrinering” forandret til påstander om “oppdragende vold som innebærer klask på baken og å bli dradd i øret” -fortsetter. I de neste to ukene er det bebudet demonstrasjoner mot barnevernet som blir beskyldt for å bryte menneskerettighetene i et stort antall land. I morgen og søndag vil det bli avholdt demonstrasjoner i Polen, Romania, Australia, India og Spania og det er ventet at tusener av mennesker vil demonstrere mot barnevernet som etterhvert har fått et frynsete rykte verden over. Også i neste uke vil det bli avholdt demonstrasjoner for å vekke opinionen til å engasjere seg mot det norske barnevernet som anklages for overgrep

Også i USA, Canada og Hellas vil det bli avholdt demonstrasjoner utenfor norske bodnariuambassader og konsulat i forbindelse med den betente Bodnariu saken som nå kaster store skygger over det bilde mange nordmenn liker å ha om vårt eget land. Bodnariu saken er nå oversendt til European Council og Norge blir beskyldt for brudd på menneskerettighetene. Det har tidligere vært store demonstrasjoner i USA, Spania, England, Danmark, Irland, Romania, Belgia, Tyskland, Canada, Russland og flere andre steder rundt om i verden. Marius og Ruth Bodnariu sine fem barn skal ha blitt bortført av barnevernet mandag 16. november. De to eldste barna, Eliana og Naomi, skal ha blitt bortført fra skolen uten forvarsel. Barnevernet skal så, ledsaget av politiet, møtt opp hjemme hos familien og med tvang tatt varetekt i de to eldste guttene. Moren, Ruth skal ha blitt etterlatt hjemme i sorg og fortvilelse med tre måneder gamle Ezekiel, mens faren Marius var på jobb. De skal så ha dradd til politistasjonen og barnevernet for å løse situasjonen, men til ingen nytte. Barnevernet og fire politimenn skal istedet ha dukket opp på døren deres dagen etter og også tatt med seg deres tre måneder gamle Esekiel. Det bestrides om politiet har hatt rettskjennelse som legitimerer bortføringen, melder Ny1.no

Pastor Jan Aage Torp: Oppfordrer kristenlederne til engasjement for familien

Jan Aage Torp

En av dem som har kastet seg inn i kampen for Bodnariu familien er Jan Aage Torp, pastor for Restoration Oslokirken som også er “Convening Apostle” for hele Europa innen organisasjonen European Apostolic Leaders (EAL) I en video (som nå er slettet)  sier pastor Torp at han er oppbrakt over hvordan de norske myndigheter med barnevernet i spissen har behandlet Bodnariu familien. Den engasjerte pastoren bebuder med dette at tiden er inne for at norske kristne, kristenledere og pastorer nå taler ut mot barnevernet og står opp for den kristne familien. Barnevernet i Norge har nesten diktatorisk makt, sier Torp som maner kristne i Norge til å reise seg mot barnevernet. Søkelys stiller seg bak Torp i oppfordringen om å kalle kristenfolket til engasjement. I likhet med pastor Torp etterlyser vi den norske pinsebevegelsen. Det er på tide at også den norske pinsebevegelsen nå engasjerer seg og stiller seg sammen med den internasjonale kristne familien i protest mot barnevernets praksis.

I verden over demonstreres det mot barnevernet

16 tanker om “Bodnariu saken -demonstrasjoner bebudet i Australia, India, Canada, USA og Hellas -Pastor Torp oppfordrer norske kristenledere til engasjement

 1. Veldig bra sagt av Pastor Jan Aage Torp! Og “excellent English” også:-) Jeg er veldig glad over å nå se at det i det minste er noen få som står opp for familien Bodnariu og alle de familier som ødelegges av Barnevernet.

  ” Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle”. Salmene 34:19-20

  Herren er nær familien Bodnariu, og jeg ber om at han skal utfri dem og at barna kommer sammen igjen og kan komme hjem til sin mamma og pappa snart.

  • Det vil bli flere som står opp Hildegunn. Det norske barnevernet er i ferd med å tirre verdens kristne nå og bak kulissene jobbes det nå for å skape en bred internasjonal kristen front som vil jobbe på flere felt for å bringe barna tilbake til deres foreldre. Denne saken engasjerer nå kristne i mange sammenhenger og en sovende kjempe er i ferd med å vekkes opp. Jeg frykter litt at norske kristenledere vil forbli passive og jeg er redd at mange kristne figurer er for korrekte til å opponere mot systemet. Et eksempel er Dagen redaktør Vebjørn Selbekk som mer og mer ser ut til å være systemets mann som taler på vegne av kristenflokken som vil vandre i takt med det offentlige systemet. Dagen var sen til å rapportere om saken, og når de gjorde det, var de tydelig kritisk innstilt til foreldrene som av sin advokat ble rådd å holde en lav profil. Denne familien trenger en advokat som er villig til å sloss juridisk å utnytte de muligheter rettsvesenet byr på. Dessverre er det slik i Norge at systemet besitter alle tenkelige økonomiske ressurser til å knuse privatpersoner som ikke kan stille med de økonomiske ressurser som trengs for å kjempe mot uretten de opplever.

  • Ja, Søkelys, og vi er veldig,veldig mange over hele verden som hele tiden ber for familien Bodnariu. Og vi vet, Gud hører bønn og kommer til å gripe inn på en eller annen måte:-) Det har vært en velsignelse for meg å se og bli kjent med brødre og søstre fra Romania på sosiale medier. Så sterkt å høre dem vitne Guds Ord frimodig og be Fadervår på de fredelige demostrasjonene. Vi må be ustanselig! j

 2. Menneskerettigheter blir ikke respektert og mennesker lider unødvendig. Når de som lider av dette systemet går ut i sosiale media om det blir de truet av myndighetene om å ikke gjøre det.

  Ikke noe annet land i verden bruker så mye penger på Barnevernet( i forhold til befolkningen) som Norge. Hvis vi heller kunne hjelpe familiene med disse pengene kunne vi sikkert ha hjulpet alle familiene.

 3. Personlig syntes jeg barnevernssystemet mer minner om behandlingen kristne fikk av ymse hemmelige politi under kommunisttiden i det gamle Sovjet med allierte.

 4. Takk til Pastor Torp for et klart og samlende innlegg.

  Vil det hjelpe å få en ny lov en rettighets lov for barnet?

  “Barnevernet” is getting a new Law”

  http://europeanapostolicleaders.eu/news-archives/read2/article/1374717

  Komiteens arbeid er bl. a. kommentert av Arild Holta og pastor Jan Aage Torp

  Kommentarer av Marianne SKånland:

  “Ny barnevernslov som argument?

  Noe som brukes som argument for norsk barnevernsideologi er at det vil komme en ny barnevernslov. Nå er dette dukket opp i rumensk sammenheng også:

  “Barnevernet” is getting a new law (“Barnevernet” får en ny lov)
  European Apostolic Leaders, 16 januar 2016

  Til det er å si: Det blir verre. Der er intet å håpe på i ny barnevernslov. At man arbeider med det betyr ikke at myndighetene har forstått at noe er galt og vil rette på det. Den påtenkte revisjonen vil gjøre barnevernet enda mere mektig og familiene enda mere rettsløse. Barnevernsloven skal bli en “rettighetslov” for barn. Intet stort mysterium hvem som skal ivareta disse rettighetene på vegne av barnet.

  Den eneste motforestillingen som presenteres er at artikkelen siterer Arild Holta. Det er meget bra, skjønt han ordlegger seg behersket! Han har mer enn rett i at det ikke er noe i Trude Hauglis uttalelser som tyder på at hun har forstått noe annet enn den statsvedtatte overflaten i barnevernets virksomhet. Komitéen vil følge den vanlige linjen.”

  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=314&t=8062&sid=f2118036728a3f8f2e372a34e5e9b735&start=60

  • Nå kan jo ikke jeg vedtak og begrunnelse – det har meg bekjent ingen sett, så ingen kjenner ordlyden knyttet til denne midleritidlige plasseringen, men foreldrene framstår som noen en skulle tro det er mulig å få en dialog med og barna hjem – hvis de vil. Det Jan Aage Torp dessverre mot bedre vitende lesser ut av seg – ja, det er dumt å uttale seg på tema som en ikke har kunnskap om – men det han sier er selvsagt og de fleste tiltakene våre er for å gjøre foreldre mer trygge på sin foreldreoppgave og finne tiltak som støtter opp om deres hverdag i hjemmet.

 5. Ja, dette er i sannhet en forbrytelse mot menneskeheten! Det å ta mamma og pappa vekk ifra barn på denne måten er så grusomt at jeg godt kan forstå når folk sammenligner det med forskjellige andre grusomheter.

  Jeg snakket med ei venninne om det idag. Hun har også fem barn, og jeg har den ære å være barnevakt for hennes lille tre årige prinsesse av og til. Hun spurte meg om hvordan det går med familien Bodnariu. Hun hadde også tenkt mye på det jeg hadde fortalt og ber for denne familien. Da jeg måtte fortelle at barna fortsatt ikke har fått kommen hjem til mamma og pappa, sa hun at dette er jo så ille som en dødsstraff….. Og jeg har faktisk også tenkt på det samme.

  Jeg passet på den lille jenta idag. Hele tiden snakket hun om mamma og pappa. I den alderen er de så viktige for barnet! Vi kjøpte blomster og satte sammen en morsom og fin liten bukett . Du kan bare tenke deg hvordan øynene strålte når hun kunne gi mamma det hun hadde lagd:-) Og jeg kunne også kjenne hjertet til mamma som gledet seg over hennes lille kostbare prinsesse.

  Familien er noe som er enormt viktig og kostbart! Det å rive i stykker en familie er som å amputere armer og ben. Et samfunn som ikke ser hvor verdifull familien er, og som går inn for å splitte og ødelegge i stedet for å oppmuntre og hjelpe til å holde sammen og til få det godt sammen, er med på å bryte samfunnet ned. Hvis Norge fortsetter å holde på med denne praksisen, vil det få negative konsekvenser for landet.

 6. Vi gir full støtte til Søkelys som uredd har løftet frem denne saken. Synd de kristelige avisene har valgt å ikke følge etter. Jeg hadde nok trodd at Dagen i denne sak hadde valgt å være tydelig på at dette ikke er akseptabelt, men nei. At mitt tidligere kirkesamfunn var såpass på sidelinjen er fortvilende, men et lederråd som åpner Hedmarktoppen opp for en katolsk prest under fjorårets stevne, forteller hvor fint lite det er tilbake av pinseånd i den moderne norske pinsebevegelsen.
  Igjen er vi glade for at Søkelys er tydelig der svært mange andre er utydelige og svake.

  • Selvsagt kan ikke Dagen blindt støtte en side av en sak og bli med på en demo mot barnevernet. Det er ingen kristen forfølgelse i norsk barnevern. Troende er jo av HEF blitt kneblet og usynliggjort i det offentlige rom, men det å synge lovsanger med barna og be er selvsagte aktiviteter i en familiehverdag. Likeså det å gå på møter og kanskje ikke gjøre akkurat naboen gjør. Vet ikke hvor denne familien har hatt sin møtedeltagelse, men så langt har jeg ikke sett at noen menighet har stilt seg bak familien – noe jeg ville ha ansett ha være både til stor hjelp og forklarende på en måte som gjorde det mer mulig for Dagen og livssynsavisen Vårt Land å skrive mer enn de har gjort om saken. Da avisene skjønte at dette ikke var tema , men mest sannsynlig oppdragervold så skilte saken seg ut fra den gemene hop av akuttintenvensjoner fra barnevern og politi.

   Du blir veldig synlig i en så liten kommune som Naustdal – drøye 2700 mennesker. Hvor mange andre som er pinsevenner vites ikke. Det kan godt være at familien ikke har noen menighetstilknytning i hjemkommunen. Korsets seier skriver at pinsevenner forfølges ikke i Norge og det er en sannhet. I barnevernet jobber bl.a. jeg som er troende, pinsevenner, aktive medlemmer av DNK, katolikker o.s.v. – tro er sjelden et tema og vi har og erfaring med at muslimer i arbeidsstokken er en berikelse og at det er uproblematisk å dele sakstema med kolleger ut fra lov om barneverntjeneste der vi foikuserer på barnas og familiens situasjon og det som står i meldingene – ikke konspirerer hverken når det gjelder politikk eller tro. I tenårene kan tro være et problem i mang en familie der tenåringen ikke lenger vil være aktiv i det trosliv det tidligere delte med resten av familien.
   Det som kan være et tema i en liten kommune som Naustdal er dette å passe inn. Har aldri vært lenger i området enn Førde, men skulle tro at det fantes pinsevenner der slik at familien slapp å være kun avstandsmedlemmer til en meninghet i Romania og få møtedeltagelse kun gjennom nettet. Det håpes at familien har nærhet til andre troende.
   Hvis denne saken kun dreier seg om oppdragervold og foreldrene innser og er villige til å legge den fra seg, så vil dette trolig føre til en gjenforening – hvis barna vil – og da særlig de to eldste. Det kan godt være at disse må i så fall hjelpes hjem- noe barnevernet følger opp med tilsynsbesøk. Skulle anta at det i området finnes veiledningsmuligheter å tilby foreldrene knyttet til innlæring og refleksjon rundt alternativ til oppdragervold.

  • Knut. Lederrådet i pinsebevegelsen sier “norske pinsevenner forfølges ikke av barnevernet”, men pastor for den rumenske menigheten i Bergen skriver dette:
   Kanskje barnevernet forfølger ikke norske pinsevenner. Men det gjør de sikkert med de rumenske pinsevenner i Norge. Hvis de gjør det fordi de er rumenere eller hvis de gjør det fordi de er pinsevenner? Det er bare barnevernet kan svare på. Men det som jeg er overbevist på er at det er aldri snakk om vondt eller fare for barn i disse familier. I hvertfall de som tilhører Den Rumenske Menighet i Bergen hvor jeg er Pastor.
   Håper det “big boss ” vil trekke ordene sinne tilbake og kommer med en beklagelse. Fordi han har snakket imot sinne folk og Guds barn ute å informere seg på det minste om hva det gjelder . Og dette for å støtte en organisasjon som er imot Bibelen og Jesus lære. Hvis T. B. Barratt hadde levd idag, Kristoffersen hadde sikkert aldri blitt akseptert i hans bevegelse. Det er tydelig at de har ikke samme visjon.

   Nokså talende ja.

 7. Skammelig av norsk barnevern å stjele barna fra en trygg familie. Det er en forbrytelse mot denne familien. En lusing her og der er intet i forhold til den ødeleggelse disse barna blir utsatt for ved å bli revet bort fra familien. Hva faen tror norske myndigheter de vet best. Barnevernet viser stor inkompetanse og er beruset på maktbegjæret sitt. Å vite at de kan gjøre hva de vil med hele politistaten i ryggen gjør nok til at barnevernet gjør mange feil uten at det får konsekvenser.

  • Kommentar Marianne Skåland:

   “Korrespondanse mellom en rumener og en journalist i Vårt Land”

   “I saken om Bodnariu-familien er Vårt Land fullstendig statstro forstokket. Men journalisten her er samtidig et meget belysende eksempel på hvordan norsk presse, med svært få unntak, er vedrørende barnevernssaker. Bra at utlendingene får se hva vi har å kjempe med!”

   My Frustration with Norwegian Journalists – John Voloşen
   agnus dei – english + romanian blod, 29 januar 2016 (Min frustrasjon over norske journalister – John Voloşen)

 8. Bergens Tidende journalist intervjuet under demonstrasjon til støtte for Bodnariu familien i Sibiu i Romania

  “INTERVJU. Norsk journalist i Sibiu: “Mange mennesker så …” ”

  “Intervjuet ble gjennomført i løpet av protestmarsj fra Sibiu. ”

  “Rep. Hva er din mening om den offentlige reaksjon i øyeblikket?
  Eystein Rossum: Det er utrolig, så mye folk. Jeg forventet ikke så mange mennesker til å komme, selv om vi vet at det var protester i andre byer i Romania de siste månedene. Ja, det er imponerende å se at så mange mennesker er samlet på en lørdag. ”

  http://www.turnulsfatului.ro/2016/01/30/interviu-jurnalist-norvegian-la-sibiu-o-multime-atat-de-mare-de-oameni/

  Les også:

  “Norske medier er allerede i Sibius! Til rally i morgen!”

  “Eystein Rossum – korrespondent for den politiske avdelingen i avisen Mediehuset Bergens Tidende, en publikasjon av stor utbredelse i Norge East Naustdal – sammen med et team av fotojournalister, kom i Sibiu til å delta på marsjen-protest, lørdag, 30 januar 2016. ”

  https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=ro&u=http://www.sibiunews.net/articole/21-special/10525-presa-norvegiana-e-deja-la-sibiu-pentru-mitingul-de-maine.html&prev=search

  Siste Nytt fra Sibius:

  “Barn imponerende rally fra Sibiu familie dedikert til årsaken Bodnariu ”

  https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=ro&u=http://www.sibiunews.net/articole/9-actualitate/10531-numar-impresionant-de-copii-la-mitingul-de-la-sibiu-dedicat-cauzei-familiei-bodnariu.html&prev=search

  “EC ville være utenfor skjebne rally Bodnariu familie?! Hente seg hjem!”

  https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=ro&u=http://www.sibiunews.net/articole/22-opinie/10530-ce-ar-fi-dincolo-de-mitingul-pentru-soarta-familiei-bodnariu-regasirea-lui-acasa.html&prev=search

  Er det noen som kan hjelpe til med bedre oversettelse fra rumensk til norsk?

Det er stengt for kommentarer.