Pastor John MacArthur med støtte til fengslet canadisk pastor

John MacArthur i Grace Community Church uttrykte under søndagens gudstjeneste støtte til den fengslede pastor James Coates som ble fengslet fordi han avholdt gudstjenester i strid med canadiske Covid-19 regler. Som kjent trumfer Covid-19 nå både ytringsfrihet og trosfriheten og verdslige myndigheter har trengt seg inn på Guds domene ved å forby gudstjenester eller vedta foreskrifter som innebærer at keiseren i realiteten er blitt kirkens hode. I store deler av den vestlige verden er gudstjenester og møter nærmest forbudt eller ilagt sterke begrensninger og restriksjoner. Kristne ledere og pastorer har i blind lydighet mot myndighetene valgt å stenge kirkedørene for mennesker av frykt for å falle i unåde hos verdslige myndigheter. Imidlertid har en rekke kirker og pastorer både i USA og Canada valgt å sette Gud og Hans ord først, og dermed holdt kirkedørene åpne i strid med myndighetenes Corona regler Les videre

Justin Peters tror ikke på Benny Hinns omvendelse fra velstands-evangeliet -“var ikke en virkelig omvendelse,” sier Justin Peters

Justin Peters sier at Benny Hinns “omvendelse” angående velstands-evangeliet er falsk. “Dette er ingen omvendelse,” slo Justin Peters fast etter å ha lyttet til Benny Hinns påstander

Broder Justin Peters som besøkte Norge for å advare mot trosbevegelsens destruktive konsekvenser, har fått med seg at den kontroversielle teleevaangelisten Benny Hinn tilsynelatende skal ha omvendt seg og angret på at han gjennom førti år har beriket seg selv med løfter om penger og velstand knyttet opp mot helbredelse. Allerede kort tid etter at Benny Hinn skal ha fordømt velstands-evangeliet, skal forkynneren ha falt tilbake til gamle synder og tigger penger akkurat som tidligere. “Det vi så fra Benny Hinn var ingen omvendelse,” sier apologeten og eksperten på trosforkynnelsen Justin Peter i en halvannentime lang video hvor han avslører Benny Hinns falskhet. Les videre

Avslører Joel Osteen, Kenneth Copeland, Creflo Dollars, Rick Warren, Andrew Wommack og hundrevis av andre bedragere som opererer i kristendommens randsone

FALSE TEACHERS EXPOSED: Word of Faith/Prosperity Gospel Den kjente kritikeren av trosbevegelsen og velstandsevangeliet som blir forkynt av menn som Joel Osteen, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Rick Warren og mange flere. I sin siste bibelundervisning advarer Justin Peters mot de falske profeter som opererer i Guds kirke i vår tid. Justin Peter var for et par år siden på Norgesbesøk og samlet skarer av tilhørere som fikk servert et tydelig budskap om hvor destruktiv og farlig disse lykkepredikantene er. Jeg hadde selv gleden av å møte Justin Peters når han besøkte Kristiansand og underviste et fullsatt misjonshus Les videre

Justin Peters ut mot falske lærere og deres ubibelske doktriner

Bibelen sier at det i de siste dager skal fremstå mange falske profeter og lærere som skal justin-petersoperere innenfor og utenfor Guds rike. Svært mye av det som presenteres av påstander og fraser fra representantene for “Word Of Faith” bevegelsen er løsrevne bibelsitater tatt ut av sin sammenheng, påstander som er i direkte konflikt med Guds ord. På sin litt tørre, men tydelige måte går Peters i rette med mange av disse sjarlatanen som slett ikke er genuine kristne. I sitt foredrag dokumenterer Peters at en rekke av de store navn på den religiøse stjernehimmel rett og slett proklamerer et annet evangelium. Selvfølgelig finnes det grader av avvik fra den kristne tro blant de forkynnere Justin Peters tar for seg i sitt foredrag. Et foredrag som så avgjort er verd å lytte til. Les videre

Det kan slå begge veier, om å irettesette forkynnere ved å avbryte møter til forkynnere man er uenig i

Å bryte inn i kristne møter med høye rop for å formane eller irettesette en forkynner vellykket-refselseman mener er på villspor er et forholdsvis ukjent fenomen her i Norge. I USA derimot er dette noe som skjer inniblant og av og til når også slike “offentlige refselser” førstesiden i den kristne presse. En rekke fremstående forkynnernavn som Joel Osteen, Todd Bentley, John MacArthur og Dayna Muldoon har fått erfare hva det er å få sine prekener avbrutt av troende med en annen teologisk overbevisning enn den selv. Les videre

Justin Peters kampanje i Norge på You Tube

peters-justinJustin Peters møter fra Vest-Agder og Rogaland er nå tilgjengelig på Vasvik media på You Tube. Utover temamøtene med Justin Peters presenterer kanalen foruten kristen sang og musikk, forkynnelse av menn som Rune Ludvigsen, Gordon Tobiassen, Gunnstein Nes, Charles Hansen, Olaf Aamodt, Bjørn Storm Johansen, Per Braaten, Jan Øystein Persson, Kurt Urhaug, Johannes Kleppa, Eivind Flå, Arne Gundersen, Egil Solheim, hans Kristoffer Goa, Willy Jess, Johnn Hardang, Stein Handeland pluss mye tradisjonell sang og musikk fra bedehusland. Blant dem som bidrar med sang i de mange videoer på den forholdsvis nyopprettede You Tube kanelen er  Even & Eivind Ydstebø og en rekke andre navn som bidrar med sang og musikk i kristne møtesammenhenger. Kanalen kan besøkes her

Stor interesse for Justin Peters i Stavanger, trakk fulle saler i Salem

Begeistring for Justin Peters tydelige forkynnelse av Guds ord

justin-peters-salemJustin Peters besøk til Vest-Agder og Rogaland har vært en stor suksess og det har vært godt med folk under seminarene med Peters som har vært noe omdiskutert her på Søkelys. Både i Agder og Rogaland har det vært godt med folk under seminarene og i Salem Stavanger har den noe omdiskuterte amerikaneren samlet flere fulle hus. Spesielt har unge mennesker benket seg sammen for å lytte til Peters advarsel mot de mange falske profetene som har flommet inn over Norge med sine svulmende løfter om helbredelse, velstand og jordisk lykke. Les videre

“Vokt dere for de falske profeter konferanse” med Justin Peters i Salem Stavanger i helgen

justin-peters-seminar-stavangerMøter og seminarer både fredag, lørdag og søndag i Salem Stavanger

Amerikaneren Justin Peters fra Justin Peters Ministries vil i helgen avslutte sitt ukelange Norgesbesøk ved å delta under en større konferanse i regi av Salem i Stavanger. Peters som innledet sitt besøk i Kristiansand og Nærbø forrige søndag vil i helgen bli å høre både fredag, lørdag og søndag i Salem’s lokaler i Stavanger sentrum. Det er Norsk Luthersk Misjonssamband som har tatt initiativ til helgens konferanse hvor Peters vil bidra med seminarer og under søndagens formiddagsmøte. Justin Peters som i de siste dagene har vært å høre på flere steder i Rogaland og Agder samlet i Kristiansand i overkant av 70 mennesker til sitt tre timer lange foredrag.  Les videre

Justin Peters til Karmøy torsdag kveld

justin-peters Justin Peters vil i kveld bli å høre i Betel bedehus, Vedavågen kl.19

Amerikaneren Justin Peters fra Justin Peters Ministries fortsetter torsdag sin “Vokt dere for de falske profeter turne” og vil i kveld besøke Betel Bedehus i Vedavågen på Karmøy med sitt budskap som har evnen til å provosere enkelte karismatikere. Møtet på Karmøy begynner klokken 19 og Peters vil fra fredag til søndag bli å høre i Salem Stavanger hvor Norsk Luthersk Misjonssamband står som arrangør. Søndag overvar omlag 70 mennesker hans seminar i Misjonshuset i Kristiansand og under spørrerunden ble det en opphetet debatt mellom Peters og noen karismatikere. Les videre

Norgesaktuelle Justin Peters om Benny Hinns hjerteproblemer: Vil Benny Hinn omvende seg fra sine falske doktriner?

justin-petersJustin Peter på Facebook: “Benny Hinn kjetterske teologi om forsoningen og helbredelse kan ikke lege ham selv eller sine etterfølgere. Vil Benny omvende seg fra hans falske lære? Jeg ber at han så gjør fordi Gud er hellig og fullkommen rettferdig og bibellærere, inkludert de falske lærere vil bli mye strengere dømt i følge Jakobs brev. Jeg ber også om at hans demoniske virksomhet må opphøre,” siterer Norgesaktuelle Justin Peter i en post på Facebook. Justin Peter vil i begynnelsen av mai besøke Rogaland og Sørlandet for å advare troende mot falske profeter og falske lærere. Les videre

Justin Peters til Stavanger i mai for å tale over temaet «Vokt dere for de falske profeter!»

Justin Peters til Salem Stavanger fra 8 til 10 mai

ulv-sauGuds Ord advarer mot falsk lære og forførelse innad i den kristne flokken. Vi lever i en tid der dette er høyaktuelt, og det er slik at ikke alle som bruker Bibelen vil oss det beste. Vi vil med denne konferansen sette lys på dette tema, falsk lære og forførelse i lys av Guds Ord. Hvem er de? Hva lærer de? Hvordan avsløre dem? Dette blir noe av det du får høre om disse dagene. «For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden. Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.» (Apg 20:29-30) Les videre

Dr James White til menigheten Kilden på Nærbø i januar

Menigheten Kilden som ble startet opp i august får i vinter besøk av den amerikanske forkynneren Dr James White som skal forkynne under flere møter

james-whiteMenigheten “Kilden” som startet opp i august 2014 vil i vinter få besøk av Dr James White. Den nystartede menigheten som nå samler nærmere tjue personer til regelmessige møter sentralt i Nærbø sentrum, i Jernbaneveien 6 får besøk av Dr White både tirsdag 13 januar og søndag 18 januar. Sentrale personer i menigheten er Asbjørn Berland og Martin Hjellvik. Den vesle menigheten som fastholder den kristne kirkes sentrale dogmer vektlegger en tydelig forkynnelse av Guds ord hvor slagordet er “Troen alene – Skriften alene – Kristus alene – Nåden alene – til Guds ære alene”. vil i mai få besøk av den amerikanske apologeten og forkynneren Justin Peters. Foruten jevnlige møter samles menigheten også til bibelgrupper i private hjem. Les videre

Justin Peters til Stavanger i mai 2015 for å holde foredrag med tema: “Vokt dere for de falske profeter”

Besøker Salem Stavanger for møte-weekend fra 8 til 10 mai 2015 hvor han vil advare mot falske profeter innenfor Guds kirke

justin-petersJustin Peters som er leder for “Justin Peters Ministries” er kanskje ikke så velkjent i Norge. Imidlertid blir den amerikanske forkynneren ansett som en velkjent spesialist på tema som falsk lære og ny-åndelige strømninger blant amerikanerne. I mai 2015 besøker Justin Peters Norge og Stavanger hvor han vil holde flere seminar og taler over temaer som omhandler ny-religiøse forførelser og falsk lære. For folk i Norge er kanskje Peters mest kjent for sin undervisning omkring trosbevegelsen gjennom en undervisningsserie som heter «Call of Disernment». Han gjorde seg også nylig bemerket med konfrontere den kontroversielle falske profeten Todd Bentley, -på direkten- under et møte med Todd Bentley som var mannen bak den skandalebefengte “The Lakeland Revival” eller “Florida Healing Outpouring” som den også ble kalt.

Les videre

Todd Bentley irettesatt “live” av Justin Peters

Tros-forkynner Todd Bentley avslørt som “falsk profet” av Justin Peter foran et live publikum under en helbredelseskampanje i Tulsa Oklahoma 

Den skandalebefengte og tildels voldelige tros-helbrederen Todd Bentley som ble verdenskjent for sin voldelige religiøse vekkelse, skandaler knyttet til bruk av alkohol og todd_africautroskap mot sin tidligere og syke hustru Shonnah ble torsdag i forrige uke igjen konfrontert med at han er en falsk profet og en arbeider som gjør urett. Denne gang var det Justin Peter som selv kjemper en kamp i rullestol med  cerebral parese som ansikt til ansikt konfronterte den falske profeten med hans løgner. Etter å ha sitert bibelteksten fra Matteus 7 som forteller at mange skal si:Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!” Etter å ha lest de tre bibelvers sier Justin Peters: “Denne mannen er blant dem som gjor urett. Todd Bentley spør da: “Hvilken mann? Hvorpå Justin svarer: “Du, -du forkynner et falsk evangelium hvorpå Todd Bentley utbryter “God bless you,”  og Bentley fortsetter: “Jeg gir deg ikke min salvelse fordi jeg har intet å gi,” hvorpå Justin Peters som leder Justin Peters ministries blir geleidet ut av Bentleys håndtlangere. Hele opptrinnet ble fanget på kamera. Les videre