Justin Peters til Stavanger i mai 2015 for å holde foredrag med tema: “Vokt dere for de falske profeter”

Besøker Salem Stavanger for møte-weekend fra 8 til 10 mai 2015 hvor han vil advare mot falske profeter innenfor Guds kirke

justin-petersJustin Peters som er leder for “Justin Peters Ministries” er kanskje ikke så velkjent i Norge. Imidlertid blir den amerikanske forkynneren ansett som en velkjent spesialist på tema som falsk lære og ny-åndelige strømninger blant amerikanerne. I mai 2015 besøker Justin Peters Norge og Stavanger hvor han vil holde flere seminar og taler over temaer som omhandler ny-religiøse forførelser og falsk lære. For folk i Norge er kanskje Peters mest kjent for sin undervisning omkring trosbevegelsen gjennom en undervisningsserie som heter «Call of Disernment». Han gjorde seg også nylig bemerket med konfrontere den kontroversielle falske profeten Todd Bentley, -på direkten- under et møte med Todd Bentley som var mannen bak den skandalebefengte “The Lakeland Revival” eller “Florida Healing Outpouring” som den også ble kalt.

Falske profeter og ny-åndelige strømninger er så avgjort et aktuelt tema i våre ulv-saudager og derfor er det så avgjort nødvendig å rette et søkelys på den falske lære og det falske evangeliet som bringes til torgs av mange av vår tids store forførere. Justin Peters som først og fremst forkynner evangeliet om Jesus Kristus til mennesker har også grundig kunnskap og kjennskap til mange av vår tids store forførelser og villfarelser som har oppstått i og utenfor den kristne kirke. Justin som kanskje er mest kjent i Norge gjennom undervisningsserien «Call of Disernment» som ligger på You Tube som omhandler trosbevegelsen, fremgangsteologien eller herlighetsteologi som det også kalles er velkjent i sitt hjemland. Nylig fikk han omtale også her i Søkelys etter at han offentlig og med Todd Bentleys mikrofon irettesatte den kontroversielle “helbrederen” som er mest kjent for sine falske mirakler og for å sparke gamle damer i ansiktet under “åndens kraft”. Du kan lese mer om Peters konfrontasjon med Todd Bentley her.

Møter og seminarer

Møteweekenden med Peters vil starte med et seminar fredag kveld som følges opp av to seminarer lørdag og et møte på søndag. Alle møter og seminarer vil finne sted i Salem Stavanger som har adresse Bergelandsgt. 38 i Stavanger sentrum hvor det er  ca 2 minutter å gå fra togstasjonen/ bussterminalen. “Hensikten med denne konferansen er å advare og opplyse de kristne slik at ikke mennesker skal fare vill, til Jesu ære,” heter det i en trykksak utgitt av arrangørene som viser til en tekst i Matteus 16,12 hvor det står skrevet: «Da forstod de at det ikke var surdeig i brød de skulle passe seg for, men fariseernes og saddukeernes lære». Du kan her (del.1) og her (del-2)  samt her (del.3) se Justin Peters «Call of Disernment» som er grundig undervisning om hva trosbevegelsen egentlig er. “I tillegg til å denne mini-konferansen vil Peters også tale på andre arrangementer som vil bli annonsert etterhvert,” sier arrangøren til Søkelys

https://www.youtube.com/watch?v=21YYN2E7xkY

Program for konferansen

Fredag kl. 19:30 – Seminar: «Farlige doktriner/lære»
Lørdag kl. 11:00 – Seminar: « Underlige manifestasjoner» (Med spørsmålsrunde etter talen). kl. 19:30 – Seminar: «Smertelig helbredelse» (Med spørsmålsrunde etter talen).
Søndag kl. 11:00 – Møte: «En utvalgt ætt, et kongelig presteskap, ett hellig folk» (1.Pet 2:9-10) kl. 17:00 – Seminar: «Toleranse, gode gjerninger og snillhet, det kristne budskapet?»
Alle møter/seminarer blir tolket til norsk!

 

30 tanker om “Justin Peters til Stavanger i mai 2015 for å holde foredrag med tema: “Vokt dere for de falske profeter”

 1. Dette med “fariseernes og sadukeernes lære” hørtes ganske interessant ut. Dette var nettopp den typen “etablert lære” som har blitt så vanlig at ingen lenger “ser” den. Og dette finnes det en god del av i dag.

  Den aller vanligste vranglæren i dag tror jeg er ideen om at man kan “kristne” et spebarn bare ved å helle litt vann i hodet på det og skrive navnet i en protokoll. Og når man blir tennåring kan man “konfirmere” seg, for “man er jo døpt kristen”. Slik kan man få folk til å tro at de er kristne selv om de ikke er det. Sannsynligvis er dette en ganske effektiv medisin mot å få folk til å forstå at man må omvende seg fra synd for å bli frelst.

  Det finnes veldig mange etablerte former for sektrisk lære. Jeg har prøvd å finne ut hva som ligger bak pinsevennenes lære om “opprykkelsen av brudeskaren”. Det eneste jeg har funnet var at det begynte med en tvilsom “profeti” fra attenhundretallet som ble promotert veldig av en entusiastisk forkynner i USA. Men spesiellt mye teologisk kunnskap hadde han nok ikke. På samme måte kan man prøve å spore årsakene til den feministiske teologiske likestillingsideologien som snart preger alle trosrettninger. Man kan prøve å finne ut hvordan tanken om at dagens gudstjenester eller møter kan erstatte den bibelske menighetsmodellen har oppstått. Eller hvorfor tusenvis av uomvendte kan fremstille seg som kristne i menighetsmiljøene osv osv.

  En kinesisk predikant fortalte om en veldig vekkelse i kina. De fikk Bibeler fra vesten og mange ble frelst. Men en dag dukket det opp noen bøker som ble sendt til dem sammen med Biblene. Og da begynte problemene, splittelsene og anklagene mot hverandre. Muligens var det bøker som inneholdt den sektriske giften som har spittet menigheten i hundrevis av fraskjoner.

  Tror det er ganske symptomatisk at ubibelsk liberalisme ser ut til å være det eneste som kan forene forskjellige trosrettninger.

  Jeg tror de fleste splittelser er forårsaket av ubibelske teorier og praksis. Men hvorfor skjer dette? Tror det er to hovedårsaker. Den første er at noen vil være “den spesielle” som ser ting som ingen andre har sett. Motivet er ofte å sette seg selv i sentrum og samle folk rundt seg selv. Det å “straffe” andre miljøer man ikke liker kan også være en del av motivasjonen.

  Men det er en ting til. Det kan kanskje illustrers på følgende måte: Det er mye lettere å si at “det fins sikkert en gud” enn “Jesus er min Herre”. Eller som en kjendis sa: “Man må ikke la Jesus komme i veien for Gud”. Mange former for vranglære gjør at man ikke opplever noen åndelig motstand, latterliggjøring eller vannære fra “verden”. Ofte tvert i mot. Mange kan synes slikt er “spennende og interessant”. At de opplever motstand fra kristne gir dem ofte bare mer vind i seilene.

  Vranglære av typen “todd bentley” kommer og går, men den etablerte vranglæren består.

  Jeg tror man burde prøve å synliggjøre ekte kristendom i større grad. Og hvordan man gjør det kan man lese om i Bibelen. Jeg vet ikke, men jeg har lurt på om den eneste som har gjort dette i praksis her i landet er H. N. Hauge. Han stilte seg opp over alt og talte om omvendelse fra synd. Han delte ut bøker og forstod viktigheten av å kunne henvende seg personlig til enkeltindivider. Akkurat dette gjorde Jesus også. Og det er muligens nøkklen til å kunne forkynne personlig til flere mennesker på en gang. Det er så mange som stiller seg opp på en talerstol og snakker i generelle vendinger om at de vil “nå millioner med guds ord”. Hauge skilte ikke mellom dagligliv og “møte”. Menighetslivet kunne visst være mye mer levende på arbeidsplassene han skapte enn det man kunne erfare i kirkene.

 2. Til Langesæter: mener du virkelig at Paulus ikke holder mål??? Da går du i mot all klassisk kristendom. Jo, en bortrykkelse blir det, antakelig samtidig med Jesu gjenkomst. Vi kan jo tenke oss at den vil foregå som i et nanosekund. Gud er større enn våre tidsperspektiver…
  Læren til Darby fra 1800-tallet er mer tvilsom, og det tror jeg mange pinsevenner vil være enig i ettersom det drar seg til….vi kristne skal igjennom den store trengsel slik jeg ser det.
  Det skremmende er viss du Langesæter ikke anerkjenner Paulus. Da må jeg dessverre kalle deg ubibelsk…noe jeg gjør med tungt hjerte.

 3. Nå ja, man får forsøke å være nøyaktig med ordene: opprykkelse….snarere enn bortrykkelse. Håper leserne ser nyanseforskjellen.

 4. Jørgen Slyk: Torstein Langesæter kaller Paulus for “Den falske profeten som Jesus advarer mot”. Han tror også på frelse av gjerninger og har regnet ut når 1000års riket begynner. I år 2028. Ubibelsk? Ja det kan man trygt si. Falsk lære og en suppe av forførelse.

 5. Nå ligger det ikke i mitt anliggende å angripe. At englene skal samle de hellige fra de fire verdenshjørner slik Jesus taler om er slett ingen motsetning ift opprykkelsen. Det er fullt mulig å samkjøre det Paulus skriver med Jesu ord. Forestillingsevne har man jo. Englene henter oss, vi rykkes opp innskrenke til Ham! Rent praktisk hvordan det skjer er ikke mitt poeng her. Mitt store poeng er at Langesæter skriver at Paulus skriver falskt!!! Det er en svært alvorlig anklage mot en sann Guds tjener og apostel som fikk uvanlige store åpenbaringer. Les brevene til Paulus, mat og byggesteiner for alle troende. Det er det reneste klare evangelium og et troverdig Ord fra Gud i dem alle sammen.

 6. Innskrenke….jeg må le her ….beklager trykkfeilen. Det skal selvsagt være ” i skyene” Beklager, jeg får lese nøyere korrektur heretter….;)

 7. Bare for ordens skyld, siden Langesæter kommenterte dette med opprykkelsen.

  Langesæter har komponert sin egen helt spesielle religion. Men helt hva den går ut på er ikke godt og si. Den bygger på utdrag av GT, noen rare og forholdsvis ukjente bøker og muligens en teori om hva NT egentlig burde inneholde. Mange av nettsidene han har linket til innholder utrolig mye rart. Så det er rimelig å annta at han først spekulerer ut mulige teorier, og deretter prøver han å finne “dokumentasjon” for dette på nettet. Men som alle vet, nettet inneholder milliarder av nettsider og der kan man kan få “dokumentert” nær sagt hva som helst man ønsker.

  Langesæter finner sitt evangelium i GT og 90% av dette dreier seg tilsynelatende om å forkynne at Bush er antikrist. Kan nesten få følelsen av at dette er hovedbudskapet. Ordet “antikrist” brukes riktig nok bare i det “upålitelige NT”, men i de tilfellene det passer plukker han gjerne litt derfra også. Tror Langesæter regner seg som jøde. Det må han siden moseloven er forbeholdt jøder. At moseloven har utallige bud og regler som Langesæter aldri har holdt betyr ingen ting. Han regner muligens også med at det gammeltestamentelige jødiske samfunnet skal gjennopprettes i sin fulle helhet. En av nettsidene han stadig linker til sier i hvert fall dette. Da skal offertjenesten i templet gjennopptas og vare til evig tid. Om moselovens bud bare skal gjelde for jøder da, slik kravet var da moses gav den, vites ikke. I det hele tatt er det tusen problemstillinger som Langesæter finner løsninger på etter sitt eget behag. Og da kan man få det meste til å henge sammen.

  Med all respekt tror jeg man kan si at han fremstår som et stor profet med mange helt nødvendige åpenbaringer for hans egen personlige religion

  At noen skal bo evig på dagens jordklode er utenkelig både ut fra GT og NT. I Jes 24, 20 står det f.eks: Jorden raver som en drkken mann og svaier som vaktmannens skur. Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer.

  Når menneskesønnen kommer skal det være som i Noahs dager sier Jesus. Da ble noen få frelst i arken og absolutt alle de andre døde. I det hele tatt er det mange steder i Bibelen som indikerer at opprykkelsen må finne sted like før jorden går under for alltid. Dvs etter tusenårsriket. Da alt skal oppløses i ild, slik Peter skriver.

 8. Langesæter?

  Tror du i det hele tatt at Jesus kom for to tusen år siden? Eventuellt, hvis du tror dette, har du noen tanker om hvorfor han kom?

  Personlig tror jeg Jesus vil komme to ganger til. En gang før, og en gang etter tusenårsriket. Den siste ganger kommer han for å hente de som tilhører ham.

 9. Takk Bjørn for info. Mye rart i vår tid, den sunne lære er som vanlig under angrep…til Langesæter: det er ikke for sent å snu! Gud velsigne deg til det!

 10. Tror jeg avslutter her med følgende anbefaling : http://www.amazon.com/Joel-Richardson/e/B001K8XWK6

  Joel richardson er en grundig og nøktern fyr som jeg tror har mye for seg. Har nettopp lest en av bøkene hans som er oversatt til norsk: dyret fra Midtøsten.
  Meget interessant lesning, til å bli klok og ydmyk av. Løp og kjøp…;)

 11. At profetiene snart skal oppfylles, er vi enige om Langesæter. Men, at du kaller Paulus for falsk er rett og slett kjetteri, det smerter meg å si det. Apostlene anerkjente Paulus, Jesus selv kalte han på veien til Damaskus – og at han er kristenhetens største teolog er neppe å ta for hardt i. Han fikk da også oppdraget å fullføre det skrevne Guds Ord, og åpenbare evangeliet til frelse i full fylde. Det er ingen motsetning mellom Jesus og Paulus, ei heller profetene -da selvsagt med den åpenbare presiseringen og forskjellen at Jesus er Guds enbårne Sønn, vår Herre! Resten av oss er mennesker….

 12. By the way, litt på siden her kanskje, men likevel: hvorfor er man så i mot gjengifte? Jeg forstår det slik at blogredaktøren er og mange med han som skriver her inne. Et stort tema, men jeg vil rett og slett spørre hvordan dere stiller dere til denne: er du løst fra en kvinne? Søk ikke en kvinne. Men, om du gifter deg, synder du ikke av den grunn. Se 1. Kor 7 siste del av kapitlet. For øvrig et utrolig interessant kapittel.
  Velger å skrive dette her, da jeg var inne på en “gjengifte-tråd” et annet sted i forumet, men den var stengt for kommentarer.
  Noen saklige og fredsæle kommentarer om emnet? På forhånd takk!

  • Hei Jørgen, et omfattende og komplisert spørsmål og en forståelse kan være at et ektepar er bundet til hverandre så lenge begge parter lever Rom 7,2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Hvis vi snur litt rundt på det og skriver slik: Den gifte mannen er jo ved loven bundet til sin hustru så lenge hun lever; men dersom hustruen dør, er han løst fra loven som bandt han til kvinnen.
   Med andre ord er det kun til “menn som er løst fra sin kvinne (ved at hun er død) -verset du siterer gjelder. Slik er i hvert fall en forståelse av skrifsstedet du viser til.

   Jeg er klar over at det i mange sammenhenger skilles mellom den skyldige/uskyldige part og at endel konservative kristne åpner for gjengifte av den uskyldige part. Hovedregel må være at “det Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille. Imidlertid lever vi i en verden hvor synden har skutt i stykker det ideelle i syndefallet og i vår tid er samlivsbrudd og nye ekteskap på begge sider, gjerne med opprinnelige barn og nye barn med nye ektefeller på begge sider, gjort at mange ting er kompliserte, og derfor er det ofte vanskelig av hensyn til uskyldige barn å gjøre noe med tingene. Vi lever i en uperfekt verden hvor synd og urett rår, men dette betyr ikke at vi ikke skal holde opp hva Guds ord ideelt sier. Ellers syntes jeg kanskje at gjengifte er et tema som kan diskuteres i rammer uten personangrep mot navngitte gjengifte. Dette var bare noen løse tanker sånn i farten.

 13. Slyk skrev:
  Et stort tema, men jeg vil rett og slett spørre hvordan dere stiller dere til denne: er du løst fra en kvinne? Søk ikke en kvinne. Men, om du gifter deg, synder du ikke av den grunn.
  ——-

  Bibelen tar jo utganspunkt i ekteskapsløfte, og at dette ikke skal brytes og gjenntas.

  “Hor” innbefatter det man kaller utenomekteskapelige forhold. Men prinsipielt er jo skilsmisse og gjenngifte det samme. Bare med den forskjell at man i tillegg bryter ekteskapsløfte til fordel for en annen. Enkelte muslimer kan f.eks “gifte seg” og skilles etter noen timer, slik Arafat gjorde en gang han var på besøk i norge. Han ble møtt av sin “kommende kone” på flyplassen. Prinsipiellt akkurat det samme.

  Over alt i samfunnet ser man at oppløsningen av ekteskapet som en fast institusjon har endt opp med normløshet. Og dette er nok årsaken til at Bibelen er så konsekvent.

  Men det jeg mener er grunnleggende galt når man diskuterer dette emnet er at man ikke skiller mellom kristne og ikke-kristne. Mange kaller seg kristne, men livsstilen viser at de enten er frafallne eller aldri har vært kristne. Jeg tror de fleste ekteskapsbrudd skjer lenge før man før man skiller seg formeldt ved at forholdet alt er ødelagt. Man bryter løfte om å “elske og ære hverandre”.

  Den systematiske blandingen av kristen tro og verdslighet er vel en av årsakene til at kristendommen har mistet sin troverdighet.

 14. Jørgen Slyk said:
  “Se særlig fra s 20 og utover mtp temaet.”

  Mye av det som stod i dette dokumentet minnet meg om samme type liberalteologisk problematisering av ganske entydige bibetekset som jeg leste i skolebøkene og konfirmasjonsundervisningen.

  Hvis man blander sammen utvalgte deler fra den gamle og den nye pakt i det rette systemet kan man skape alle slags “sannheter”. Spesiellt hvis man i tillegg fortolker dette ut fra hva man anntar var skikk og bruk i sammtiden og legger til ord som “det kan synes som” og “det kan virke som” osv.

  Jesus gav mange eksempler på grunnleggende forskjeller mellom den gamle og nye pakt. Det mest spesielle, som de aller fleste ser bort i fra i dag, er at åndelige kristne lever under helt andre betingelser enn ikke-kristne. Loven truet med dødsstraff for synd, men de hellige har blitt satt fri fra syndens makt. Vi lever under frihetens lov. Ikke i synd, men i renhet.

  I den gamle pakt var vanlige folk i mye større grad skilt fra Gud. De kunne ikke en gang ta på paktens ark. De skulle holde seg på lang avstand. Da Jesus døde revnet forhenget forran det aller helligste.

 15. Torstein Langesæter said:
  “Paulus skriv mange utruleg dumme ting i 1 Kor 7.”

  Er du en av dem som mener at Jesus giftet seg med Maria?

  Ellers er det bare det å si at alle “de utulege tingane” som Paulus skrev var i tråd med den læren som apostlenes forkynte over alt.

  Det er ikke Paulus du angriper, men hele den kristne menigheten. De ble ikke lurt. Det er dette de levende kristne har stått for i to tusen år. Millioner på millioner av kristne. Noen svært intelligente. Bla. Isac Newton. Mange kunne både GT og NT på rams. Mange var profeter og mange fikk åpenbaringer. Ja, hvorfor fikk f.eks ikke Johannes en åpenbaring om Paulus hvis han skulle komme til å bedra hele verden i to tusen år?? Tenk deg om! Hva tror du egentlig om Gud??

  I stedet profeterer Johannes om de syv kristne menighetene. Og om hvorfor mange av dem gikk til grunne.

 16. At det finnes klare mønster i Bibelens tidsperioder tror jeg ikke så mange bestrider Langesæter.

  Det spesielle med din religionsvariant er at hele den kristne æraen er et bedrag satt i sene av en ganske ubetydelig person som ikke hadde andre motiver enn å spre evangeliet. Og dette “bedraget” skulle være innført mens apostlene fremdeles levde. Dvs, når kristendommen ble til. Det eneste Paulus oppnådde for dette her i livet var slit og motstand, fengsel og forfølgelse.

  Og like spesiellt er det at du mener at vi fremdeles lever i den gamle pakt. Jeg må hele tiden klø meg i hodet. På den ene siden kan jeg se at du har lest veldig mye, men på den andre siden kan jeg ikke tro at du i det hele tatt har lest Moseloven. For hvis du hadde det hadde du forstått at det ikke var mulig å leve etter denne i dag. Du ville sannsynligvis forstått at den ville dømme deg til døden pga at du er frafallen.

  Din religionsforståelse bygger på en forklaringsmodell som i seg selv ikke er Bibelsk. Du trekker ut visse konklusjoner av det som står i NT og avskriver mye annet og begrunner det hele med at vi lever i en variant av den gamle pakt som du selv har definert. Systematisk blander du sammen de rette skriftstedene, men slik jeg ser det ender du opp i et teologisk vakum.

  Men bare for å prøve å forstå hva du mener… kan jeg få spørre om følgende:

  Når kom sabbatsbudet ?

  Til hvem kom sabbatsbudet ?

  Finnes det noe i Moseloven som indikerer at jødene skulle prøve å få andre folkeslag til å leve under denne?

  Og eventuellt, hvorfor skal bare noen få bud i Moseloven håndheves og ikke alle de andre ? Hva tar du utganspunkt i når du deler opp alle de budene som skal følges eller forkastet? Noe i Bibelen eller noe i deg selv?

  Kunne du tenke deg å steine en som delte din religionsoppfattning fordi han gjorde en ganske ubetydelig ting som etter Moseloven krever dødsstraff for ?

  Jesus gir klart utrykk for at det er forskjell på jøder og hedninger. Han gir også klart utrykk for at det er stor forskjell på den gamle pakt og den nye pakt. Den gamle pakt gjaldt inn til Johannes, sier han et sted. Han gir klart utrykk for at han er oppfyllelsen av loven. Ingen steder står det at andre folkeslag skal påtvinges moseloven. Hvis dette var poenget kunne Gud bare kalt jødene til å drive misjon for sin tempeltjeneste og sin lov. Står det noe i GT om dette?

  Så lenge du uten videre avskriver alt som ikke er i tråd med din gammeltestamentelige religinonsforståelse så har vi jo ingen andre “sannhetsreferanser” enn dine egne teoretiske oppfattninger.

 17. Det Paulus skriver i Galaterbrevet ble ikke rettet til jøder. Det er viktig å legge merke til hvem som er motager. Denne forskjellen er Paulus inne på flere steder også.

  “Evige pakter” er det flere eksempler på i Bibelen. De var evige i utgangspunktet, men opphørte fordi den ene parten ikke overholdt den. Noen av Guds løfter derimot er evige og uavhengig av menneskenes oppførsel.

  Og som sagt, helt siden Jesus sendte Peter ble kalt til en “uren hedning” er det tydelig at vi snakker om to forskjellige pakter. Dette var nemlig i strid med moseloven.

  Om jødene burde slutte med omskjæring? Egentlig et interessant spørsmål. Mange jøder er ateister og motstandere av religion. På grunn av ekstrem forfølgelse gjennom årtusner, bla fra falske kristne og muslimer har dette nesten blitt en slags tradisjon. Andre er “sekulære”, akkurat som mange ikke-kristne statskirkemedlemmer. Vet ikke hva jeg skal mene om omskjæring da. Men faktum er at omskjæringen er en av svært mange lover i moseloven, og absolutt alle lovene må overholdes. Jeg lurer forresten stadig på om du overholder alle disse. Eller om du bare velger deg ut noen få som er lette å holde slik at du kan identifisere deg med en ny religionsrettning.

  Omskjæringen kan også knyttes til pakten mellom Gud og Abram, senere Abraham. Og dette var faktisk en pakt som kom lenge før moseloven og sabbatsbudet. Omskjæringen skulle være et tegn på denne pakten. Den gjaldt Abraham og hans slekt. Ikke alle folkeslag, men Abrahams fysiske slekt og de som tilhørte hans hus.

  Etter at Josef ble solgt måtte hele familien hans dra bort fra det lovede landet og leve i Egypt. Der ble de som “verdslige egyptere”. Først da de skulle tilbake til det lovede landet fikk de moseloven og omskjæring måtte gjenninføres.

  Et spørsmål til deg Langesæter…

  Josef, som er et av de tydeligste og mest interessante forbildene i GT på Jesus, innførte han omskjæring og sabbat i Egypt?

 18. Jeg har ikke sagt noe om hvorvidt moseloven fremdeles gjelder for jødene eller ikke. Jeg tør faktisk ikke mene noe om den gamle paktens gyldighet i det hele tatt. Den besto av mange forskjellige elementer og hadde sine egne lover og regler om praktisering og gyldighet. Når det gjelder moseloven isolert sett så skulle den bla. skremme jødene fra å synde. Men enda så streng den var så gikk det ikke bra. Hele samfunnet råtnet på rot. Og det som var så viktig i forbindelse med den gamle pakt, ilden som brandt i teltet/templet natt og dag, den brenner ikke lenger. Men Abrahams pakt, den gjelder. Denne var mellom Abraham og Gud, og skulle gjelde for alle “i hans hus”. Men jeg er ikke jøde. Jeg kan vel anta at jeg er en etterkommer av Noah. Gud hadde en pakt med ham også. Men da var hverken omskjæring eller sabbat noe tema så vidt jeg vet.

  Kort sagt. Etter at Jesus oppstod fra de døde, og for alltid hadde oppfylt lovens krav som soningsoffer for alle, så ba han apostlene og gå ut i hele verden for å gjøre alle folkeslag til hans disippler. Ikke til gammeltestamentelige jøder som måtte offre dyr hele tiden for å bli frelst, men til Jesu disippler. Det er forskjellen på dette vi diskuterer.

  Men hvis man tror at evangeliene og hele grunnlaget for den nytestamentelige menigheten er forfalsket, så vil man faktisk aldri kunne diskutere hva det vil si at en hedning skal være en Jesu disippel. Det finnes nemlig ingen andre kilder en det nye testamentet og forholde seg til. I GT finnes det ingen klar informasjon om hva dette skulle betyr for hedningene.

  Man kan plukke ut litt her og der fra NT, si at dette er kanskje sant men dette er nok ikke sant, og fylle inn det som trengs fra GT etter behov, men da havner man i samme kategori som ti tusen andre alternative religionsrettninger.

  Et vanlig kjennetegn på slike religiøse avsporinger er at de flytter oppmerksomheten bort fra det som betyr noe. I stedet for å forkynne omvendelse kan man f.eks gå helt over til bare å snakke om hvor lenge det er igjen til tusenårsriket starter. I stedet for å snakke om frelse kan man gå helt over til å peke på “skurken paulus” og antikrist. I stedet for å snakke om bønn og tilbedelse kan man gå helt over til regler i moseloven osv osv osv. (pust pes)

  Dine påstander kan rett og slett ikke diskuteres. Dels fordi du ikke selv kan henvise til noe konkret, og dels fordi du alltid glir unna spørsmål du ikke kan/vil/ønsker svare på. Som f.eks hvor det står at hedningene skal underkastes moseloven og den gamle pakts regler.

  Så for vi som tror på Jesus holde oss til ham, og de som tror frelsen ligger i den gammeltestamentelige sabbaten og omskjæring kan holde seg til det.

  Men et sukk til slutt. Du legger ut så utrolig mye tekst som handler om det samme. Det kommer til et punkt hvor alle føler at man vet hva du mener. Og da slutter man å lese innleggene. Hva med litt mer variasjon? Og langt flere vil nok lese innleggene hvis du skriver dem selv.

 19. Langesæter skrev:
  “Korleis kan sabbaten vera avskaffa?
  Yeshua viser til nettopp dei 10 boda.”

  Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen… Hvem sa han dette til? Til jødene eller til hedningene? Du bare overser alt folk skriver og terper videre på dine påstander. Jesus ble først sendt til Israels folk. Men etter korsfestetelsen og oppstandelsen gav ham apostlene budet om å hendvende seg til hedningene.

  Og igjen og igjen og igjen.. Du må gi melding om du tror på NT eller ikke. Det er ikke troverdig at du hele tiden plukker ut noe når det passer deg og i neste øyeblikk benekter det som ikke passer. I følge din logikk er jo alle evangeliene forfalsket. Mange steder sier Jesus : “Det står skrevet, men jeg sier dere”, og så gir han et bud som er stikk i strid med moseloven.

  Langesæter skrev:
  Er det ikkje litt rart at sabbaten skal haldast i framtida, men ikkje gjeld no sidan Paulus seier det ikkje er så viktig.

  Paulus sier ikke at sabbaten ikke er viktig. Han sier at den ikke nødvendigvis må gjelde for hedningene i den nytestamentelige menigheten i perioden frem til neste epoke på jorden. Det er mye som vil være andeledes i Tusenårsriket og i evigheten. Særlig livet i evigheten må være fundamentalt andeledes enn alt vi kan tenke oss idag. I NT står det noe om det. Men det er jo ikke sikkert du tror det er sant.

  Nesten alt som skjer i Bibelen følger faktisk en mønster hvor pakter inngås og brytes av menneskene. Hele tiden kommer det nye epoker med nytt innhold.

  Men mulignes er det noe jeg har oversett. Hvor står det at Adam og Eva holdt sabbat? Jeg husker det står at Gud hvilte og lyste den syvende dagen hellig, men ikke noe om at han innførte en lov sabbat for Adam og Eva?

 20. Som alle vet skilte loven og profetene mellom jøder og “folkeslagene”. Så vidt jeg vet ble ikke de siste dømt etter hvor vidt de holdt moseloven eller ikke. Tvert i mot. De hadde ikke lov til å ta del i jødenes gudstjeneste.

  Når det gjelder synd generellt så vil alle mennesker bli dømt for det. Mange av de gamle gudsdyrkelsene var bestialske og fikk antageligvis stor makt over folk siden også jødene ble besatt av dette. Alle burde forstå at det var galt å brenne levende barn til døde f.eks.

  Som sagt, igjen og igjen og igjen, sjansen for at du holder alle budene i moseloven anser jeg som liten. Hvordan skiller du de budene som må holdes fra de budene du ikke trenger å holde? For du skriver kun om svært liten del av moselovens bud og praksis.

  Ikke nok med det, men du gjør disse ytterst få reglene til en slags ekslusiv sak som du bygger en helt ny religion på.

  Og igjen, hvor står det at sabbatsbudet ble praktisert før Israel dro ut av Egypt? Og hvor står det at folkeslagene skal underordnes den gammeltestamentelige pakten med Gud? Den han inngikk med jødene. Den som jødene brøt gang på gang på gang.

 21. 3. Mosebok 19, 23 :
  Når dere kommer inn i landet og planter alle slags frukttrær, skal dere holde den første frukten de bærer, for uren. I tre år skal trærne være urene for dere, og dere må ikke spise frukten av dem. Det fjerde året skal all frukten vies til Herren ved en gledeshøytid. Først i det femte året kan dere spise frukten.

  Viktig å huske for de som har frukttrær og som følger moselovens bud.

 22. Langesæter skrev:
  “Slik eg ser det er dei ti boda fullstendig gjeldande for alle menneske.”

  Slik jeg ser det så er ni av de ti budene stort sett almenngyldige men sabbatsbudet ser ut til å være spesiellt knyttet til pakten mellom Gud og Israel. Det som betegnes som “den gamle pakt”.

  2 Mosebok 31,12:
  Herren sa til Moses: Si til isralittene: Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helliger dere.

  35. 1:
  Moses kalte sammen hele isralittenes menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre: Seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal dere holde sabbat, hellig sabbat for Herren. Enhver som da gjør noe arbeid, skal miste livet.

  I hele GT går det klart frem at denne pakten er mellom Gud og isralittene. Ingen andre. Og det går egentlig ikke ann å sette et veldig klart skille mellom de ti bud og resten av moseloven.

  Og ingen steder i Bibelen har jeg sett at den gamle pakt skal gjelde for folkeslagene generellt. Og dette er vel grunnen til at mange “lovorienterte” alltid har ønsket å erstatte den nye pakt med den gamle. Da kan man liksom “slå i bordet” med håndfaste bevis på at man “VIRKELIG er rettoende”.

  Og dette er nok årsaken til den sterke motstanden fra fariseerne mot Jesus og hans etterfølgere også. Bla. “skurken Paulus” som fariseerne prøvde å drepe.

  Frelsen gjennom lovgjenrningene ble erstattet av noe helt nytt. Dette står det mye om i NT. Men det triste er at mye av dette ser ut til bare å eksistere i teoriens verden i dag.

  Mye tyder vel på at det går med den nytestametelige menigheten som med den gamle. Den første endte med korsfelstensen av Jeusu, og den andre vil ende med antikrist. Begge som en konsekvens av liberalisme, død religiøsitet, vranglære og frafall. Dette har er også noe profetiene i Bibelen er klar på.

  Men snart vil vi få noe helt nytt. Og det skjer i Tusenårsriket.

 23. Langesærter skrev:

  “Det strider mot Yeshua ord i Matteus 5.
  Han siterer nokon av boda og seier at ikkje ein tøddel eller bokstav skal fjernast frå denne lova.”

  Det Jesus sa i Matteus 5 sa han til menneskene i den gammeltestametelige menigheten, Israel. Men selv om ikke noen av budene skal fjernes, så gjelder de ikke for alle.

  Det som skrives i Moseloven er rettet til israels folk hvor det forutsettes at man lever i et samfunnsystem hvor alle reglene er integrert og kjent. Det samme gjelder i stor grad for alt det som sies til den kristne menigheten. I hvert fall skal alle vite hva som er målet med å bli kristen.

  Men svært mange har ikke en gang hørt om Bibelen. Mange vet ikke hvem deres mor og far er. Mange blir solgt som sexsslaver. Mange vokser opp under forhold hvor det å elske ett annet menneske blir uforståelig. Og slik kunne man fortsette.

  Disse blir dømt ut fra det livet de har levd og ut fra de forutsettninger de fikk. Ikke etter moseloven eller budene. Og hvis de kristne gjør jobben sin så kan de lære dem en barmhjetig Gud å kjenne. Har hørt utrolig sterke historier om slikt. Man vinner ikke slagne mennesker for Gud ved å belære dem om hvordan de skal holde loven. Det kan bli som i gi en matoppskrift til en som er i ferd med å sulte ihel.

  I følge redaktøren for denne nettsiden er du både korselig og grei. Og selv om det glir litt ut en god del når du omtaler enkelte meningsmotsandere, som f.eks Paulus, så har du en ganske høffelig tone i innleggene dine. Tross “mye motstand”.

  Men jeg føler meg veldig usikker på om du forstår hva den kristne troen egentlig er. Jeg lurer faktisk noen ganger på hvor mye livserfaring du har?

 24. Langesæter said:
  Det er ingen grunn til å lura på det.

  Nei. Egentlig ikke. Det er bare noe som kunne gjøre det lettere å forstå din argumentasjon.

  Langesærter said:
  I motsetning til mange andre står eg fram under fullt namn og adresse.
  Eg har liten sans for at folk som ikkje torer å skriva under fullt namn.

  På østlandet finnes det noe som heter bygedyret. Bygdedyret trives i miljøer hvor folk er ekstremt nysjerrige. Og i slike miljøer finnes det enkelte mennesker som følger med på absolutt alt og er bare opptatt av å baksnakke folk. Denne kombinasjonen har ødelagt mange menneskeliv. Med årene har jeg sett at slikt finnes i mange andre miljøer også. Selv er jeg ikke nyskjerrig. Jeg ønsker faktisk ikke å vite hvem jeg kommuniserer med i det hele tatt. Det betyr rett og slett ingen ting synes jeg. I en tid hvor nesten alt blir overvåket synes jeg det er veldig greit at folk forblir private hvis de ønsker det. Men at andre ønsker det motsatte er jo ingen hemlighet.

  Dessuten er både mennesker og sosiale settinger veldig kompliserte. Likevell ønsker de fleste å sette andre i en spesiell begrenset bås. Jeg ønsker å unngå dette for min egen del. Jeg tilhører ingen spesiell kategori mennesker eller miljø.

  Langesæter said:

  Eg har vore borti mange ting gjennom mine 55 år.
  Dei som har følgd meg på nettet kjenner sjølvsagt til mykje av det.

  Jeg ikke vet ikke noe om deg. Jeg setter selvsagt ikke prislapp på folk etter hvor mye livserfaring de har heller. Men jeg har studert på hva som er motivasjonen for å skrive så mye om dine spesielle meninger. Inntrykket kan lett bli at 99,99% av din religion består i å avsløre Bush, overbevise folk om sabbaten og omskjæringen, bevise at den kristne menigheten er bygget på et falskt evangelium og sist men ikke minst, tidfeste tusenårsriket.

  Hvor mange unådde har du ledet til tro med dette “evangeliet”. Hvorfor har ikke Gud kalt andre tidligere til å forkynne dette helt spesielle budskapet?

  Eventuellt, regner du deg som en “endetidsprofet”, slik som f.eks Johannes døperen, som skal stå frem og advare “de uomskårne” i den aller siste tid?

 25. Bare et par ting til slutt…

  “4. Paulus er eiin falsk apostel som Yeshua advara mot. Han er grunnen til erstatningstgeologien og at dei fleste kristne ikkje vill halda Guds lov – sabbaten”.

  Hvis Paulus skulle kunne bedra hele den nytestamentelige menigheten ville det bety at tusenvis av kristne var helt blinde og at Gud over hodet ikke ønsket å advare dem. Og det til tross for at millioner av nytestamentlige troende døde for sin tros skyld. Og siden det ikke eksisterer noe motsettningsforhold ellers i NT vil påstanden din også kunne bety at absolutt hele NT er et falsum. Sagt med andre ord: slik du fremstiller det vil hele den nytestamentelige menigheten og NT kunne er et 100% menneskelig påfunn. At du kan trekke noen paraleller til GT betyr ikke annet enn at de som skrev tekstene kunne gjort det samme.

  Det som overbeviser meg er den utrolige historien om to tusen år med evangelisk kristendom. I tillegg mange ganske spesielle erfaringer jeg har hatt selv.

  Og:
  “5. Omskjeringspakta er ikkje avskaffa (spesielt for jødane) Den gjeld så lenge kloden står.”

  Det jeg hele tiden har spurt om er når den ble gjort gjeldene for hedningene.
  Siden du setter spørsmål ved NT kunne det være interessant om du fant noe i GT om dette.

  Til slutt:

  “6. Himmelriket eller det store gjestebodert er her på jorda i det bokstavlege Jerusalem i Israel. Me skal IKKJE rykkjast opp i lufta,men reisa stilt og roleg til Israel og tempelhøgda, der Eden hage låg.”

  Well..
  Med tanke på universets enorme omfang og det ufattelige biologiske mangfoldet som finnes på jorden, synes jeg det er rart at Gud synes vi skal leve evig på en liten jordklump. Molekylær bologi sier meg at mennesket ikke er basert på kjemi. Kjemien er bare et fysisk utrykk for noe som ikke er mulig å forstå. Sannsynligvis det som kalles “det indre mennesket” eller “åndelig legeme”.

  Og som nevnt før, men som du aldri svarer på, i Jesaja 24 står det at jorden skal gå under for altid pga synd. Den skal falle og ikke reise seg mer.

  Du plukker ut det som passer og ser bort i fra resten.

 26. Ja, man skal alltid lese ting i sammenheng. Og selv om jeg langt i fra tør mene at jeg forstår alt som står i Bibelen så er det vel naturlig at ordet “skal” sier noe om det som skal skje i fremtiden og ordet “er” sier noe om situasjonen i nåtid.

  Den dagen skal Herren straffe himmelens hær i det høye og jordens konger her nede.De skal samles som fanger i et hull, stenges inne i et fengsel og langt om lenge få sin straff. Da skal månen blyges og solen skjemmes; for Herren, Allhærs Gud, ER KONGE PÅ SION-FJELLET OG I JERUSALEM, og viser sin herlighet for sine eldste.”

  Og når det er sagt. Jeg tror ikke som deg eller jehovas vitner at Gud skapte jorden og menneskene for at å få seg en “ny trone”. I Jesaja 66 står det: Himmelen er min trone og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere bygge for meg. Eller som Salomo sa etter at han hadde bygd templet: Se himmelen, den høye himmel rommer deg ikke. Langt mindre dette huset som jeg har bygd.

  Leser man igjennom Bibelen noen ganger, uten å la youtubevideorer og andre snodige nettsteder bestemme hvordan den skal forstås, så tror jeg man innser at den i svært stor grad handler om paralelle virkeligheteter. Både den åndelige virkeligheten og den begrensede fysiske virkeligheten som vi lever i idag. Og i fremtiden vil vi få se helt nye tilstander. Først i Tusenårsrike og så til slutt i den evige evigheten. Der tror jeg ikke man vil kunne snuble og få skrubbsår på nesa, slik som idag.

  Dypest sett så tror jeg jehovas vitner er fanget i noe man kan lese om i Bibelens aller første del, da Adam og Eva ble overbevist av en viss person om at de kunne få visdom som Gud og visselig ikke dø. Dvs, de skulle leve evig som skapninger av kjøtt og blod. Men de falt. Og siden har mange fulgt dem i fallet.

Det er stengt for kommentarer.