Profeter og vær-tegn varsler snarlig dom over Amerika

Dr David Owuor, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Anne Graham-Lotz og hundrevis av andre kristne forkynnere har i de senere år advart amerikanerne om at USA står foran Guds straffende vrede og tukt. Årsaken er innlysende, USA er fylt til randen av synd og lovløshet og kirkene er i åndelig og moralsk forfall

david-owuorDet moderne USA står nå foran en timelig dom som kommer til å ryste nasjonen i forkant av Jesu gjenkomst. Dette syntes å være den underliggende tone i de mange profetiske budskap som i disse dager blir ropt ut til det moderne Amerika. Gjennom tegn i vær og vind samt jordskjelv vil Gud forsøke å vekke opp folket til omvendelse og bot, og menneskene gjør klokt i å lytte. “Guds hensikt med disse tegnene og jordskjelvet er å ryste velstands og penge-evangeliet, seksuell umoral i kirkene, de falske apostler og de falske profetene. Gud kaller Amerikas forente stater til å anger og å vende seg bort fra ondskap og synd,” sier den kenyanske profeten Dr David Owuor som skal ha hørt Guds advarende røst til de forente stater. Dr Owuor er bare en av mange som nå varsler amerikanerne om at Gud maner USA til omvendelse og anger gjennom værtegn, jordskjelv og tegn i sol og måne.

Den kenyanske profeten som selv er kjent for å ikke ta inn kollekt eller offergaver under sine bønnemøter “fordi Herren forsørger ham”  kaller nå pastorer og kristne til å vende tilbake til forkynnelsen av det opprinnelige evangeliet, – evangeliet om omvendelse og hellighet -som er korsets budskap. I sitt budskap til amerikanerne
sier Dr Owuor at alle tegn peker på at Jesu gjenkomst nærmer seg  ned stormskritt. Dr Owuor som fastholder klassiske kristne dogmer som troen på den treenige Gud, preaching-for-the-moneyrettferdiggjørelse ved tro og nødvendigheten av helliggjørelse har markert seg som en krass kritiker av dem som forkynner velstand og lykketeologi. Hans organisasjon, “The Ministry of Repentance and Holiness” har vært utsatt for hard kritikk av de mange velstandsforkynnere som er i ferd med å ødelegge den afrikanske kirke. Den kenyanske profeten som også har en helbredelses-tjeneste er sterkt kritisk til dem som knytter forbønn opp mot tigging av penger. “I mange byer, eksempelvis i Mombasa oppsøker prostituerte pastorer for å få dem til å be for dem at de skal få flere kunder. Som motytelse for dette må de prostituerte gi tiende til pastoren, skal Dr Owuor ha tordnet. “-Gud er rasende på denne form for trolldom i kirken. Noen kirkeledere blander sammen Gud og heksekraft,” sa Owuor i følge jambonewspot.com.

Advarer USA og kaller til omvendelse og anger

I likhet med hundrevis av andre forkynnere og vanlige kristne lekfolk advarer Dr Owuor nå Amerika om at den falmende supermakten står foran en tid med straffedom som kan være Amerikas siste sjanse til å vende om. En av dem som klart og tydelig advarte Amerika om kommende dom og straff var avdøde David Wilkerson som i mars 2009 sendte ut sitt “AN URGENT MESSAGE” som skapte sterke reaksjoner hos kristne som ikke ønsker å høre budskap om dom og straff. David Wilkerson selv skulle ikke få oppleve å se sitt budskap oppfylt fordi denne “Earth-Shattering Calamity” er reservert for oss, vi som allerede nå ser preludiet til USAs fall fra tronen som verdens ledende supermakt.

https://www.youtube.com/watch?v=W4zh4heJQ70#t=52

USA er blitt en nasjon som bader i lyst og materialisme og etter at Hussein Obama kom til makten har avkristningen av Amerika skutt fart. Kristne opplever stadig oftere regelrett forfølgelse fra politi og lokale myndigheter og kristne forkynnere erfarer økt motstand fra et stadig mer avkristnet samfunn. Kristne som holder fast på det bibelske synet på ekteskapet opplever det stadig vanskeligere å følge sin samvittighet og kristne pastorer og forkynnere jages ut av den offentlige skolen. Nylig ble en pastor “avløst” fra sin tjeneste som fotball-pastor og erstattet av en såkalt “Life Coaches” etter klager fra “Freedom from Religion Foundation” som fremstår som ett av de viktigste våpen for avkristningen av USA. Deres uttalte mål er å fjerne Jesus og alt som har med Gud å gjøre fullstendig fra det offentlige rom.

Gud roper til en fallen nasjon

Selv om Bibelens ord er hovedelementet og basis for all kristen forkynnelse kan Gud også bruke andre måter å tale til menneskene på. I følge bibelens ord vil Gud i de siste dager tale til menneskene gjennom de mange tegn som peker på Kristi gjenkomst og den store dommens dag. Om disse tegn sa Jesus: “Og nu har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh 14,29) Gjennom bibelens ord ser vi at Gud kan tale til mennesker på flere måter enn gjennom forkynnelse av Guds ord. I følge Jesu egne ord skal stenene rope dersom vi andre tier: “Men han svarte og sa til dem: Jeg sier eder: Om disse tier, skal stenene rope.” (Luk 19,40) og i følge 4 Mosebok 22,28 blir vi kjent med at Gud endog kan bruke røsten til et esel for å tale mennesker til rette. I vår tid kan det se ut som Gud bruker merkelige vær-fenomener og tegn på å tale.

https://www.youtube.com/watch?v=YUbfZz1ATgg

 Mange advarende røster

Mange røster har advart Amerika om den kommende straffedommen men USA har nektet å lytte og fortsetter ufortrødent sitt liv i synd, lovløshet og ugudelighet. USA har ikke lyttet til røster som David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Anne Graham Lotz, Paul Washer, Dumitru Duduman, Jonathan Cahn og mange andre som er oppreist for å vekke Amerika. Gud vil komme til å dømme Amerika for all homoseksualitet, alle fosterdrap, alle såkalte likekjønnede ekteskap og all umoral og ugudelighet som preger det moderne Amerika. “For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene. Profeten Amos (800-750 f.kr.)

https://www.youtube.com/watch?v=LKtrmjzEyjA

 

2 tanker om “Profeter og vær-tegn varsler snarlig dom over Amerika

 1. Tror det er viktigere å konsentrere seg om sitt eget land. Tror ikke det står så veldig mye bedre til i Norge. Utviklingen er den samme. Vi ligger vel bare noen meter etter i løypa. Men få gjør noe særlig med det.

  Den som har lest Bibelen vet at det meste retter seg mot kristne og den kristne menigheten. Den har ingen andre løsninger på problemene en den som gis gjennom denne. Personlig mener jeg norsk kristenhet er det store problemet. DVS. det lille som er igjen av den. Kanskje 2-3% av befolkningen? Og de fleste av disse er vel ganske gamle.

  For meg fremstår det meste av den norske “kristenheten” mest som en slags kulturbasert erstattning for den ekte menigheten. “Man later som” menigheten er noe alle innerst inne vet den ikke er. Og veldig mye av det som sies og gjøres preges av at man skal prøve å overbevise seg selv om at alt står bra til. Men det skal helst ikke koste noe.

  Jeg hadde lest en del i Bibelen før jeg fikk noe erfaring med det som jeg trodde var “levende kristendom” i norge. Men det tok ikke langt tid før jeg tok inn over meg noe jeg har hørt. Nemlig at bare en svært liten del av det som skjer i kristen regi har noe direkte utganspunkt i det som står i Bibelen. Slike koblinger er stort sett tillærte eller består i “sermonilignende” handlinger. Som f.eks at et måltid kan erstattes av en liten tørr treflislignende sak. Svært mye av det “kristenheten” utrykker utad kan egentlig sammelinges med denne tørre smakløse flisen som kalles “brød”. Hvem har tro på “symbolsk kristendom”?

  Det neste som begynte å gå opp for meg var at det meste av det som ser ut til å invalidiserer norsk kristenhet gir inntrykk av å være nesten umulig å forandre. Jo mer man fokuserer på dette, jo hardere og mer forherdet blir de som ivaretar tradisjonene. Det var vel dette Jesus erfarte med fariseerne. Det var når de ble konfrontert med Jesus deres “fromme religiøsitet” gikk over til steinhårdt hat. De fryktet at deres døde tradisjoner skulle bli avslørt av levende åndelighet.

  Og dette ledet meg videre til en av mine viktigste oppdagelser. Og det er hvordan djevelen kan binde mennesker i ganske usynlige synder. Eller “død religiøsitet”. Det som gjør disse syndene så farlige er at det skal så utrolig mye til før man omvender seg fra dem. Og akkurat dette er det spesielle med slike typer synder. De er som lenker av jern, og få merker at de legges i dem. De vil kanskje merke det hvis de prøver å komme løs, men få ønsker det.

  Død religiøstitet kan egentlig ha mange drakter. Det kan være alt fra at noen profilererer seg selv som “extra sterke kristne” bare fordi de har vært kriminelle, rike, ekstra syndige eller narkomane osv, til at noen jekker opp sin egen status ved å fortelle om alle miraklene Gud gjorde for dem da de ble frelst. Det kan være mennesker med “sterk forkynnelse” eller “sterke høyrøstede bønner”, men som med sitt kroppsspråk formelig roper ut “se på MEG, se på MEG”. Men helst er det “forvalting” av liberalisme, vranglære eller døde tradisjoner.

  Årsaken til alle problemene er som regel at folk ikke forstår betydningen av nådegavene. Ofte fordi de som forvalter tradisjonene ikke ønsker å bli belært av de som “ingenting er”. De som Gud gjerne bruker.

  Og det siste jeg lærte var at noen faktisk kunne presses til å innse at noe var galt. De kunne, om enn motvillig, se problemet når de ble det forklart. Men, det som helst skjer da er at de ikke for alt i verden vil bli diktert en løsning på problemet. De vil finne på en selv. Kanskje som en motreaksjon fordi de selv var en del av problemet i utganspunktet. Men en løsning basert på en slik “motreaskjon” er som regel også gal. For også den er en konsekvens av synd.

  Menneskenes hjerter er hardere enn stein.

Det er stengt for kommentarer.