Russland og Vesten på kollisjonskurs: Peker profetier mot en 3. verdenskrig i 2014?

Mener rumensk spådde tredje verdenskrig med disse ord: “: “Det er 12 måneder med frihet før vrede.”

fader-justinDen rumenske presten Iustin Pârvu (Justin Pârvu) som døde 16 juni 2013 skal fem dager før han døde ha fremsagt dette bemerkelsesverdige utsagnet “12 luni de libertate şi vine urgie” som rett oversatt skal bety: “12 måneder med frihet så kommer pest/vrede/plager og mange mener at den 12 måneders perioden Fader Iustin Pârvu talte om like før han døde nå er over og at dette indikerer at en konflikt ved Europas grenser vil eskalere til å bli en stor vrede.” Hans ord falt da han i sine siste samtaler med sine fem nærmeste disipler ble spurt om hva som kom til å skje med munkene i landet og han ble også stilt spørsmål omkring en fremtidig ID-chip merking av mennesker. Det var som svar på spørsmål om merking med ID-chip at den døende fader kom med sitt bemerkelsesverdige utsagn “om 12 måneder med frihet og så kommende vrede”

En nonne som pleiet fader Justin Pârvu frem til han døde hevder at Fader Pârvu’s siste ord som innebærer at det bare vil bli 12 måneder med fred før den vanskelige tiden kommer. I følge nonnen så ønsket fader Justin Pârvu å snakke med flere av sine nære disipler rett før han sovnet inn ønsket den dødende fader å vite hva som skjedde både i sitt hjemland og verden. Det ble blant annet stillet spørsmål omkring en kommende merking av mennesker med ID-Chip. Det var under et spørsmål om dette at den døende Fader kom med sine siste ord om en 12 måneders periode med fred og deretter vrede. -Han ble spurt om å forklare dette videre men spørsmålet forble ubesvart. I ettertid har enkelte forsøkt å knytte den døde prestens siste ord opp mot den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina som nå mange frykter vil utvikle seg til den tredje verdenskrig. Etter at det nylig ble kjent at flere tusen regulere russiske soldater kjemper sammen med de pro-russiske separatistene inne på ukrainsk jord bør konflikten nå defineres som en krig mellom Russland og Ukraina. I følge ukrainske medier skal Russland ha sendt store mengder avanserte våpen inn i Ukraina mens Vesten har gitt Russland en frist på en uke til å endre adferd. Putin som er en ringrev lav seg neppe skremme av vestlige trusler om flere økonomiske sanksjoner pøser nå på med våpen og materiell.

https://www.youtube.com/watch?v=EqjYbeRR5KA

I østre deler av Ukraina har det i de siste dagene rast harde kamper hvor ukrainske regjeringssoldater utkjemper sin forsvarskrig mot separatister og det store og mektige Russland som er tungt inne i konflikten. Nato og EU/USA gjorde det tidlig klart at det ikke var aktuelt å engasjere seg militært i konflikten men man har likevel valgt å opprette en hurtigresponsstyrke på 10 000 mann som skal utplasseres i Russlands naboland, deriblant i Latvia hvor Norge skal bidra med stridsvogner og 200 soldater. Hvorvidt denne vanga3konflikten spinner videre er vanskelig å si og søndag har Russlands mektige president sendt flere signaler som indikerer at de søker våpenhvile og forhandlinger så dagene og ukene som kommer kan bli spennende. En annen Øst-Europeisk profet som har fremsatt lignende spådommer var den bulgarske sannsigeren Babi Vanga som spådde at den tredje verdenskrig ville begynne i 2010. Den avdøde bulgarske sannsigeren  som tok feil med sin verdenskrig-profeti sa dette: “I november 2010 vil den tredje verdenskrig bryte ut og krigen vil vare i fire år til oktober 2014.” I følge Vanga skal konflikten begynne som en typisk regional krig og gradvis utvikle seg til en storkonflikt som innebærer bruk av kjemiske og kjernefysiske våpen. “Som et resultat av krigen, vil radioaktivt nedfall ødelegge nesten alt liv på den nordiske halvkule. De resterende europeere vil møte nok en trussel fra muslimer som vil bruke kjemiske våpen for å gjøre ende på dem.

https://www.youtube.com/watch?v=G3qXnvtK6zY

Mange røster i Vesten, deriblant Infowars har advart og fryktet at Ukraina-krisen kan utvikle seg til tredje verdenskrig selv om disse forhåpentligvis ikke vil få rett er diskusjonen om den tredje verdenskrig et hett samtale tema for folka som spekulerer på Info Wars om hvorvidt vi nå ser oppbyggingen til den tredje verdenskrig.

https://www.youtube.com/watch?v=4ecY1wQiNM4#t=760

 

 

10 tanker om “Russland og Vesten på kollisjonskurs: Peker profetier mot en 3. verdenskrig i 2014?

 1. Vil jo Komme med det at 3 tempel ikke er bygd enda. Og muslimene har vel ikke så stor innflytelse på verden slik Vatikanet og det som er i og rundt det har. Det er også de som står bak krigene.sjekk opp. Studer historien i verden. Ikke den du lærte på skolen, og slå sammen med bibelen så skal du se at det blir fakta og ikke gjetteprofetier, det er ingen som snakker om den 4 verdenskrigen, eller jo,, det er den dere snakker om her nesten( dommedagen)- skjer i 4 verdenskrig som er kun rettet mot Israel. Eller er jeg ute.

 2. Når George Bush dør,skal jeg personlig ringe deg Langesæter og kalle deg til omvendelse fra denne syke suppen av matematikk, menneskeverk, og falske lære. Jeg har ikke sett på maken.

 3. Ja det har jeg, dette er ikke regnestykker for at vi skal vite når ting skjer. Da skjer nettopp det som er skjedd med deg, du blir sykelig opptatt av dette og nøden for fortapte og evangeliet forsvinner. Det ser vi tydelig i alt du skriver. Du er sykelig opptatt av tider og regnestykker som alle andre har bommet på og som Guds ord advarer mot. Men du tror jo ikke på bibelens ord.. Har du forstått hva Gud sier i bibelen til oss om dette?

  Markus 13:32-33

  “Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen. Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der.”

  Markus 13:35

  “Våk derfor! For dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld eller ved midnatt eller ved hanegal eller tidlig om morgenen”

  1 Korinter 8:2

  “Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han ennå ikke kjent det slik han burde.”

 4. Torstein, jeg kan ikke “lære noe nytt” av en som fornekter Herrens ord, tror på frelse ved gjerninger, har regnet ut når 1000års riket begynner, som vet at George Bush er antikrist, og som sier at Paulus er “Den falske profeten Jesus advarer mot”..Det jeg kan lære av deg er å gjøre stikk motsatt, slik bibelen sier: Holde meg til skriften alene, formidle Kristus korsfestet, og legge all min lit til Guds nåde i Kristus Jesus. Det burde du også prøve Langesæter. Kom deg ut av din trelldom og matematikk saus. Du er totalt på villspor i absolutt alt du skriver og tror.

 5. Stakkars deg Langesæter..Å prøve å si noe til deg er som å snakke til en betongvegg. Du svarer bare med mer svada og regnestykker. Du er forherdet utenom det vanlige. Svaret til deg er at hele bibelen er Guds ord. Både GT og NT.. tror du ikke det går du fortapt. Det er å fornekte Herrens tale. Jeg synes oppriktig synd på deg, du fremstår forvirret og besatt av endetiden og regnestykker rundt dette. Ingen Jesus, intet evangelium, og ingen nød for fortapte syndere. Trist lesning all galskapen djevelen har viklet deg inn i.

  Galaterne 1:11-12

  “Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.”

 6. Det som er så spesiellt med Langesæters meninger er at han mener hele den nytestamentelige menigheten er bygget på en svindel og at kristne har trodd på en dette i to tusen år!

  Ut fra det lille jeg vet om den nytestamentelige menigheten virker dette ekstremt usannsynlig. Opp gjennom tidene har det vært så mange avsporinger av alle mulige slag. Også slike som Langesæter selv markedsfører. Men gjennom århundrer er det bare den klassiske kristendommen, den som Langesærer benekter, som har overlevd og brakt noe positvt med seg inn i verden. Det er bare gjennom den det har oppstått nye vekkelser eller skapt fundamentale forandringer i folk og nasjoner. Det er bare den som har greid å konvertert destruktive kulturer, som f.eks den norrøne gudsdyrkelsen til kristne samfunn. Det er åpenbart at det er den Gud har virket gjennom. Eksemplene på dette er så utrolig mange.

  Hvis kristendommen hadde vært et bedrag hadde det ikke vært noe problem for Gud og gjort folk oppmerksom på dette. Men det har han ikke gjort. Tvert i mot. Han har stadfestet den nytestamentelige troen til alle tider.

  Og hvis noen spør seg om kristne kan få åpebaringer eller bli korrigert, så finnes det tusenvis av eksempler. Hvorfor er det bare Langesæter, jehovas vitner og en del andre avvikende rettninger som har “fått åpenbart” at den nytestamentelige menigheten er et bedrag???

 7. Feil Langesæter. Du er under loven, under forbannelse, ved å prøve å bli rettferdig med dine gjerninger. Selvfølgelig siterer ikke Jesus Paulus! MEN Paulus siterer Jesus. Lov trelldom er harde saker, er du frelst Langesæter? Isåfall basert på hva?

 8. Bla bla bla bla Langesæter. Du er helt forskrudd. Du burde lære deg forskjell på lov og evangelium. Frukten av frelsen er lydighet. Du tror lydighet fører til frelse. Alt du sier er motsatt. Totalt lost in space. Gud alene frelser ved tro og nåde alene, konsekvensen av frelsen er et nytt liv i lydighet og samtidig frihet fra lovens krav. Lovens krav er oppfylt I Jesus. Lovens vei noe naturlig i et gjenfødt menneske. Du derimot strever etter frelse, mens det eneste du oppnår er dom. Les selv h s Gud sier om frelsen i den nye pakt og frukten av den i et menneskes liv.

  Esekiel 36:26-27

  JEG VIL gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. JEG VIL ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd VIL JEG GI inne i dere, og JEG VIL GJØRE DET så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

  Klarere enn dette kan det ikke sies. Omvend deg Langesæter. Du er fortapt i din synd og fornektelse av Herren selv. Lov og bud fører deg til helvete, nåde og sannhet i Kristus frigjør og leder til himmelen. Du må lære deg lovens 3 bruk, deretter håper jeg du får se evangeliet og kan bli en kristen. Ikke en som sitter med kalkulator og regner ut når 1000års riket begynner og fantaserer om George Bush. Sann kristendom en ved nåde og tro alene på Kristus Jesus alene. Lovens knuser og evangeliet føder på ny. Deretter blir loven veileder naturlig i livet. Men dette handler ikke om stilling fremfor Gud, men som frukt av er lydig hjerte. Les salme 119. Det ser du hjertet til en kristen, der ordet og Guds lov betyr akt for ham.

  Salmene 119:105-108

  “Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg har sverget, og jeg skal holde det: Å ta vare på din rettferdighets lover. Jeg er dypt nedbøyd, Herre, hold meg i live etter ditt ord! La min munns frivillige offer behage deg, Herre! Og lær meg dine lover!”

 9. Langesæter, loven kan ikke oppfylles i gjerning, men kun med hjertet. Derfor forkynner Jesus dette..fordi det er umulig for mennesker. Men for Gud er alt mulig. Kun Guds syndfrie lam har oppfylt loven. Dette gjorde han fordi vi ikke klarer det. Fariseerne trodde dette var mulig, slik du tror. Mens Jesus viste gang på gang at dette var umulig. “Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen”..Du står utenfor den nye pakt og er dømt under loven. Vi holder hviledagen hellig, avsatt til Guds Ord, bønn og felleskap.

 10. Ha ha 🙂 Hvem har sagt seg at Paulus har skrevet Hebreer brevet? George Bush? Langesæter, du er totalt ute på villspor.

Det er stengt for kommentarer.