Det kan slå begge veier, om å irettesette forkynnere ved å avbryte møter til forkynnere man er uenig i

Å bryte inn i kristne møter med høye rop for å formane eller irettesette en forkynner vellykket-refselseman mener er på villspor er et forholdsvis ukjent fenomen her i Norge. I USA derimot er dette noe som skjer inniblant og av og til når også slike “offentlige refselser” førstesiden i den kristne presse. En rekke fremstående forkynnernavn som Joel Osteen, Todd Bentley, John MacArthur og Dayna Muldoon har fått erfare hva det er å få sine prekener avbrutt av troende med en annen teologisk overbevisning enn den selv.

Den siste som mottok en slik offentlig “irettesettelse” som nådde den amerikansk kristne pressen var den velkjente bibellæreren John MacArthur som fikk sin preken dr-michael-brown-ytavbrutt av en ropende karismatisk profet som refset han for hans cessationisme som i korthet er en kristen teologi som hevder at de overnaturlige nådegavene er opphørt ved den siste apostels død. Cessationisme er ikke uventet et læredogme karismatiske kristne tar avstand fra. En av dem som gjentatte ganger har anmodet John MacArthur om å ta del i en seriøs debatt omkring karismatikk versus Cessationisme er den karismatiske kristne, Dr Michale Brown. Så langt har MacArthur ikke tatt i mot invitasjonen til debatt fra Dr Brown som kom kort tid etter at MacArthur arrangerte den såkalte “Strange Fire konferansen” som skapte betydelig turbulens i amerikansk kristenhet. Mens norske kristne lett tyr til skarpe karakteristikker av troende som har et annet syn på dette med hvorvidt de overnaturlige nådegavene er opphørt inviterer Dr Brown i respekt og kjærlighet til dialog som i videoen nedenfor. Videoen ble postet kort tid etter at MacArthur ble offentlig irettesatt av en karismatisk profet som mente seg å ha et budskap fra Herren til MacArthur. Hør hvilke respektfulle ord Dr Brown møter MacArthur med:

Å bryte inn i møter for å refse eller irettesette predikanten er noe som skjer engang i blant. Den mest vellykkede stod den kristne pastor Scott Rodriguez som fikk servert muligheten til å advare mot Dayna Muldoon’s forkynnelse på et sølvfat. En mulighet han benyttet vel og fikk ut sin advarsel til langt flere mennesker enn dem som normalt lytter til Muldoons velstandsforkynnelse.

https://www.youtube.com/watch?v=SBGSecIiMiQ

Imidlertid er ikke Muldoon den eneste som er blitt offentlig irettesatt i sitt eget møte. I sommer erfarte John MacArthur det samme da en karismatisk profet brøt inn i møtet til den velkjente predikanten og identifiserte seg som en profet sendt av Gud. Noen få øyeblikk senere ble den karismatiske “profeten” ført ut av sikkerhetspersonell ved MacArthurs kirke og overlatt til politiet. I etterkant av det hele forsøkte MacArthur og spøke det vekk, men det ubehagelige faktum som spøk ikke kan dekke over er at mange troende her er i dyp opposisjon til MacArthurs lære om at de overnaturlige nådegavene er opphørt.

https://www.youtube.com/watch?v=FpXdjSEYDCs

MacArthur har selv respondert offentlig på “hekclingen” av hans møte og i videoen nedenfor gir han sin vurdering

https://www.youtube.com/watch?v=4FLRX7k3UtE

Også den velkjente men kontroversielle forkynneren som ble mest kjent for Lakeland skandalen, Todd Bentley har fått sine møter avbrutt med høylytte rop fra troende som mener Bentely opererer utenfor Guds velsignelse. Blant annet har Justin Peters gjort et forsøk på å refse Todd Bentley og det samme har også andre gjort. Hvor vellykket disse har vært er diskuterbart. Tidligere i år ble Joel Osteens kirke utsatt for et slikt angrep av seks medlemmer av en mindre kirke.

Justin Peters som i vår besøkte Norge har selv avbrutt et møte med den kontroversielle og skandalebefengte forkynneren Todd Bentley som responderer med et typisk “God bless you”,

Joel Osteens kirke har også tidligere hatt besøk av kristne som har kommet for å refse den populære forkynneren og blir bestemt geleidet ut av Lakewood Church

 

5 tanker om “Det kan slå begge veier, om å irettesette forkynnere ved å avbryte møter til forkynnere man er uenig i

 1. Tror dette har lite for seg. Vi så jo når Justin Peters gikk i rette med Todd Bentley, at han ble ledd av. Dessuten nytter det ikke å lese opp et bibelvers slik Peters gjorde, man må dokumentere at Guds Ord brytes. Det er ikke vanskelig med Peters og MacArthur som åpenbart er falske profeter.
  MacArthur og Peters forkynner jo at nådegavene er opphørt, og ikke så vanskelig å bevise at de er falske profeter. Men, problemet er at når de holder møte, så er tilhørerne i salen av den samme forkvaklede oppfatning, hvilket gjør en slik irettesettelse helt nytteløs. Og det samme gjelder selvsagt Todd Bentley, hvilket vi så da Peters hadde sin mislykkede opptreden! Nytter ikke å si til Bentley at han er en falsk profet, uten å si hvorfor han er det!

  • I utgansgpunktet åpner slikt for anarki. MacArthur er ikke en falsk profet men han har endel feilaktig lære siden han forkaster eksempelvis tungetalen. I min menighet tales det i tunger og budskapene tydes og prøves på Guds ord slik Paulus rettleder. I vår menighet ville vi ikke ha sluppet MacArthur eller Peters på talerstolen dersom de skulle formidle forhåndsutvelgelses læren eller forkynne at tungetale og tydning var opphørt. Har lest noen bøker av MacArthur og på sitt felt er han grundig, men det er liksom noe i Bibelen han nekter å se.
   Det som skjer nå er at alle stempler hverandre som falske profeter og da blir det ikke dialog eller mulighet til å finne felles grunn.

   I våre sammenhenger ville vi være veldig reserverte for læren om forhåndsutvelgelsen som blant annet MacArthur forkynner da vi har sett hvilke anfektelser den læren kan gi oppriktige troende. På 80 tallet hadde vi i pinsen en predikant som plutselig begynte å lære forutvelgelse og forutbestemmelse og det skapte store problemer for flere, spesielt ungdom som kom i sjelenød over nettopp hva denne forkynneren prekte.

   Jeg var eldste i en menighet da og vi hadde ikke noe annet valg enn å utestenge den forkynneren fra våre sammenhenger.

  • Guds ord lærer klart at de kristne er utvalgt av Gud på forhånd. Å fornekte dette er å fornekte hva bibelen sier, kan du fri pinsevenne forklare hva disse versene sikter til? Eller tror du åndelig døde mennesker plutselig velger Gud? GUD er allmektig og suveren, hvem som blir frelst bestemmer han ,og han har bestemt det fra før jorden ble til. Lik det eller ikke, dette er bibelens tale .

   Efeserne 1:4-5

   “For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd.”

   Romerne 8:29-30

   “For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort”

   2.Tess.2:13-14

   “Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten ”

   Romerne 9:11-13

   “Og da de ennå ikke var født, og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt – for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller – da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet står: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg.”

   Apg.13:48

   “Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv.”

  • Bjarne..Grunnen til at Peters leste Matt.7:21-23 var nettopp fordi han viste Bentley at han forkynner ett annet evangelium..Å si at noen er en falsk profet begrunnet med synet på nådegaver viser jo at du ikke vet hva som du snakker om. En falsk profet er en som foykynnet et falskt evangelium. Type rettferdiggjørelse av gjerninger eller noe annet enn troen på Jesus alene. Søkelys har blitt ett oppsamlingssted for mennesker som har så og si null teologisk eller åndelig innsikt, og kaller mennesker falske profeter som faktisk forkynner evangeliet og ellers Guds ord. Synd ikke administrator gjør noe med dette ,men at det istedet fremstår mer og mer som ett nettsted for nett troll som Braut, Fuglesteg, Langesæter og Christensen.

  • Martin. Det var nettopp dette den frafalne pinseforkynneren argumenterte med, han endte på utsiden av den norske pinsebevegelslen og dannet sitt eget konkurrende samfunn som forferder mennesker med sin vranglære. En naturlig konsekvens av hans dogme er at frelsen blir noe eksklusivt, for de få- og i neste instans dukker det opp at misjon blir unødvendig siden Gud allerede har plukket ut de han skal frelse.
   Versene du refererer til må balanseres opp med vers som peker på Guds frelsesvilje, Hans tilbud er til alle -og vi tror i utgangspunktet at Kristus er den utvalgte. Kristus var den Gud valgte ut -og dermed -alle mennesker som ved troen flytter inn i ham er utvalgt i Kristus og dermed barn av Guds løfte. At Gud i sin allvitenhet vet hvem som vil finne troen er en annen sak -siden Han er allmektig og allvitende, men det er ingen grunn ut fra summen av Guds ord og fremme ideen om at Gud aktivt har foretatt en utplukking.
   Frelsen i Kristus er til alle mennesker og derfor oppfordrer også Herren oss til å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler og som konservativ pinsevenn kan vi ikke annet enn å si oss uenig i denne kalvinske lære. Videre tror jeg at det er viktig å ha tilbørlig respekt for dem som leser Skriften anneledes her -men vår erfaring er at denne læren anfekter mange gjenfødte mennesker og påfører dem unødvendige anfektelser. Etter erfaringen med denne frafalne predikanten kan vi ikke anbefale en slik forkynnelse i våre sammenhenger. Men som brødre skal vi heller ikke legge skjul på at MacArthur på enkelte områder er veldig solid, men i synet på dette spørsmålet er vi uenige. Forøvrig syntes jeg stemplene “falsk profet” misbrukes så til de grader at ordet er i ferd med å bli innholdsløst og dermed ufarlig.

Det er stengt for kommentarer.