Justin Peters til Karmøy torsdag kveld

justin-peters Justin Peters vil i kveld bli å høre i Betel bedehus, Vedavågen kl.19

Amerikaneren Justin Peters fra Justin Peters Ministries fortsetter torsdag sin “Vokt dere for de falske profeter turne” og vil i kveld besøke Betel Bedehus i Vedavågen på Karmøy med sitt budskap som har evnen til å provosere enkelte karismatikere. Møtet på Karmøy begynner klokken 19 og Peters vil fra fredag til søndag bli å høre i Salem Stavanger hvor Norsk Luthersk Misjonssamband står som arrangør. Søndag overvar omlag 70 mennesker hans seminar i Misjonshuset i Kristiansand og under spørrerunden ble det en opphetet debatt mellom Peters og noen karismatikere.

De aller fleste fremmøtte i Misjonshuset i Kristiansand forstod nok at den ekstreme velstandsforkynnelsen går langt over streken, men når Justin Peters hevdet at 2015-moreeksempelvis tungetale var opphørt ved den siste apostels død var det flere som tok til motmæle og til tider kunne det bli vel høylytt i det ellers så fredelige Misjonshuset. Imidlertid strakk ikke tiden til for en grundig og dyptpløyende debatt om temaet, og sånt sett hadde det kanskje vært på plass med en seminarhelg om temaet. Mandag og tirsdag kveld besøkte Justin Peters  Kilden menighet i Nærbø.Det vil bli gitt anledning til spørsmål etter hans foredrag som primært retter fokus på ny-karismatiske strømninger og “Word Of Faith bevegelsen”.

21 tanker om “Justin Peters til Karmøy torsdag kveld

 1. Hvordan kan vi vite at ikke Justin Peters er en falsk profet? Man kan ikke bare rope “Ulv.ulv” og vise til et par relevante bibelvers…Det beviser jo intet!!!

  • Du bør kanskje besøke et av disse seminarene. Han bruker å være meget grundig i sin bevisførsel.

 2. Han forteller det vi alle vet; trosbevegelsen står for en falsk og forførende lære. Han tar avstand fra Benny Hinn, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis og Joyce Meyer. Stort sett alt som er å se på GOD-TV. Vi har lenge visst her i Norge at trosbevegelsen er et falsum, og den er i ferd med å avgå ved døden.
  Men, jeg forstår ikke vitsen med disse møtene? De som går der, er jo de som allerede VET disse tingene… Han når jo ikke ut til alle de som sitter og glor på tv, og sluker det denne røverbanden forkynner!
  Å gå på slike møter, blir omtrent like håpløst som de som valfarter rundt på disse Israel-møtene. Hvor mange blir frelst av dette?
  Derfor tror jeg ikke man skal kaste bort tiden sin på å gå på møte med Jusitin Peters. Han har kort og godt ikke noe nytt å bringe til torgs!
  Men, dersom man elsker å igjen og igjen å høre denne typen “forkynnelse”, så velbekomme…

  • I en tid der kun ca 15% av verdens befolkning regnes som kristne, og vi vet fra Vesten at om lag halvparten av disse ikke tror på Gud, i en tid der IS driver på og herjer, og islam prøver å ta over Vesten, i en tid der ateismen dominerer bortimot totalt i vestens offentlige rom og utdanningsopplæring.

   I denne tiden er det altså forkynnere som forkynner den treenige Gud, med Gud som skaperen, Jesus som frelseren, Den Hellige Ånd som talsmannen, Bibelen som Guds Ord osv, en stor andel her ser på som en trussel.. Fordi man finner noen læresetninger og møteform man er uenig i.

   Forstå det den som kan….

   (Ellers var det jo meget spesielt at noen hadde samme nick som meg, med en “f”…?)

  • Jeg er enig i at det er spesielt at det er samme nick, men kommentaren kommer fra en unik IP. Vedkommende heter kanskje Kristofer men burde nok ha kalt seg Kristofer 1 eller noe slikt, for at lesere skal se at ikke det er samme bruker.

 3. Jeg er helt enig med Peters i hans advarsler mot Trosvbevegelsen, MEN;
  Jeg konstaterer at Justin Peters selv er en falsk lærer.Han avviser nådegavene. Sier at de ikke gjelder i dag!?! Dette står med all tydelighet på hans egen nettside:http://justinpeters.org/1171-2/

  Det er forøvrig flere ting på denne siden, som viser at denne mannen står for en helt tydelig vranglære. Er ikke det typisk for denne “forvirringens tid”? Han som reiser rundt å forkynner om vranglære, og avslører vranglærere, er selv en stor vranglærer!

  • Definisjonen på en vranglærer er en som forkynner et annet evangelium. Peters forkynner Guds hellighet, menneskets fall og Kristus korsfestet klart og tydelig. Du kan være uenig i hans syn på nådegaver, men det gjør han ikke til en vranglærer eller falsk profet. Peters tror på helbredelse og tegn, men ikke at noen har gaven til helbredelse slik som apostlene. Vær forsiktig med hvordan du beskriver folk..feil i enkelte spørsmål gjør ikke folk til falske lærere..det gjør kun et annet evangelium…

  • Justin Peters forkynner defintitvt et evangelium som er på tvers av det meste av det kristne forkynner, og det strider mot Guds Ord. Man kan trygt si at Peters forkynner et helt annet budskap enn det som er bibelsk, og det kvalifiserer ham defintivt til å kunne betraktes som en vranglærer. Tror knapt jeg har hørt om andre som kaller seg kristne, som forkaster nådegavene. Og han er svært tydelig på at vi idag ikke har nådegavene i Guds kirke! Og DET er vranglære! Og som sagt, det var endel andre ting jeg også bet meg merke i på hjemmesiden hans. Men, det er ikke så veldig interessant. Han er uansett avslørt som en vranglærer, og ikke verdt å kaste bort mer tid på!

   Katolikkene forkynner jo også Guds hellighet, menneskets fall og Kritus korsfestet og oppstanden? Det gjør strengt tatt Jehovas vitner også….
   Dermed kan vi trygt slå fast at din teori om hva en vranglærer er, nok ikke er helt korrekt:

   https://no.wikipedia.org/wiki/Heresi

  • Justin Peters forkynte klart og tydelig evangeliet om frelse, forsoning, å leve rett med Gud osv. Han avviste på ingen måte tegn og under, men tilskrev dette Guds suverenitet og som svar på bønn. Blant annet kan man praktisere dette som står i Jacobs brev: Jak 5,13-15 {FORBØNN OG OMSORG}
   Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

   Det han mener er at apostel og nådegavene var noe som tilhørte den apostoliske tid, dette er en lære som kalles “Cessationism” på engelsk og du kan lese mer her; http://www.gotquestions.org/cessationism.html
   og her http://en.wikipedia.org/wiki/Cessationism

   Justin Peters er ikke alene om å ha dette teologiske grunnsynet som nok deles av en ikke ubetydelig gren av kristenheten. Personlig mener jeg det finnes en rekke ankepunkter rent teologisk mot denne lære som Peters og hundretusener av andre har endt opp med ut fra å fortolke Guds ord. Man avviser ikke at det har eksistert overnaturlige nådegaver, -men man mener at deres funksjon og virke var begrenset til den apostoliske kirke, At gavene opphørte å være i funksjon når den siste apostel døde.

   Som sagt ut fra mitt ståsted som er “karismatisk light” om du vil, er denne læren som også MacArthur står for være problematisk, men selv ikke karismatikere som Dr Michael Brown eller Lee Grady vil dele ditt syn Astrid på at dette er “vranglære” siden Peters og denne retningen fastholder de felleskristne og oldkirkelige trosbekjennelsene som den “apostoliske trosbekjennelse, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse.
   Imidlertid finnes det vektige bibelske grunner til å ha et annet synspunkt på disse ting enn det “Cessationismen” står for.

  • Jeg er nok Astrid, ja:-) Hva snakker du om??? Hadde du forresten noen synspunkter på vranglæren til Peters?

  • http://justinpeters.org/1171-2/

   Hva han står for, hva han mener, hvordan han tolker Guds Ord: Han er helt på viddene!!! Selv er jeg en konservativ, bibeltro kristen, og det vekker avsky når noen forkaster store og viktige deler av Guds Ord. Spesielt provoserende er det når en falsk lærer, reiser rundt og advarer om andre falske lærere og profeter.

   Uheldigvis bor jeg for langt unna. Spanderer ikke flybillett for å dra på møte med denne vranglæreren. Men, sannheten er at han skulle vært konfrontert med noen bibelsitater under møter, slik han selv gjorde det overfor Todd Bentley!

  • Astrid. Dette er ikke “å forkaste” store å viktige deler av Guds ord. Vi snakker her om å tolke dem feil eller rett. (Å forkaste er å avvise -men det Peters og andre innenfor denne tenkningen gjør, er å si at dette var noe som historisk skjedde, men at det opphørte når den siste apostel døde. Man forkaster med andre ord ikke nådegaver som fenomen, men man sier at de opphørte ved den siste apostels død. 1 Kor 13,8 Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt, kan være et argument for denne tanken. Jeg klarer selv ikke å lese bibelens tekster dit, men det kunne vært interessant med en debatt hvor man diskuterte “Cessationism versus Continuationism” som det heter.

  • Jeg er uenig med deg her. Jeg mener at nådegavene er svært viktige i Guds Kirke, og det er et syn som ikke bare er bibelsk, men som deles av alle kristne. Unntakene her er JV og andre “lissom-kristne”, så som også denne Peters!
   Den katolske kirken, alle lutheranske forsamlinger, pinsebevegelsen, baptistene, anglikanerne, metodistene, ja kort sagt ALLE kristne trossamfunn tar nådegavene på alvor Men, unntakene er de som utgir seg for å være kristne, slik som JV og Adventistene, Peters og noen få andre med forvrengte syn på Guds Ord!

  • Enig! Det kommer jo tydelig frem av Peters “manifest”, at han ikke er en bibeltro kristen. Han velger og vraker hva han liker av Guds Ord, verre enn en middels norsk liberal kirkegjenger. Ut fra et bibelsk ståsted, så har vi med en vranglærer å gjøre her!

  • Når man leser linken til Astrid, er det ikke vanskelig å være enig med henne i at dette skurrer!

  • Har ikke hørt om denne karen før. Er helt enig med deg at vi lever i en alvorlig forvirrende tid. Men det er forutsagt at det skulle oppstå mange falske profeter og det er ikke alltid lett å skille.

 4. Ut fra det jeg har lest om Peters, så står han for veldig mye av det samme som Jehovas Vitner står for?

  • Justin Peters har i motsetning til Jehovas Vitner nøyaktig den samme kristologi, syn på Guddommen og fastholder de samme lærepunktene det er bred enighet om i den universelle kristne kirke. Hans tanker om at nådegavene opphørte ved den siste apostels død har en forholdsvis stor utbredelse i deler av kristenheten, men her konstaterer vi at det er fullt mulig å være saklig uenige om dette punktet uten at det er av frelsesavgjørende betydning.

  • Ha ha..hvor har du lest? Da står Paul Washer, John MacArthur og John Piper også for Jehovas vitnes lære 🙂 Peters står på samme bibelsk grunn som dem. Les nøye på Peters sin webside, så ser du raskt at han står for mye av det samme som den lutherske kirke.

  • Han forkaster ikke nådegavene..han mener kun at apostlenes gaver er opphørt. Altså den apostoliske helbredelses gave som blir beskrevet i 2.kor.12:12. Men han tror og har opplevd at Gud helbreder i dag. Dette er ikke det samme som apostlenes gave som vi ser brukt i apostlenes gjerninger. Les under “FAC” på websiden hans..der forklarer han dette. Hvid du tror at enhver kristen idag har samme autoritet og helbredelses gave som apostlene, så kjenner du vel stengt tatt ingen kristne?

Det er stengt for kommentarer.