“Vokt dere for de falske profeter konferanse” med Justin Peters i Salem Stavanger i helgen

justin-peters-seminar-stavangerMøter og seminarer både fredag, lørdag og søndag i Salem Stavanger

Amerikaneren Justin Peters fra Justin Peters Ministries vil i helgen avslutte sitt ukelange Norgesbesøk ved å delta under en større konferanse i regi av Salem i Stavanger. Peters som innledet sitt besøk i Kristiansand og Nærbø forrige søndag vil i helgen bli å høre både fredag, lørdag og søndag i Salem’s lokaler i Stavanger sentrum. Det er Norsk Luthersk Misjonssamband som har tatt initiativ til helgens konferanse hvor Peters vil bidra med seminarer og under søndagens formiddagsmøte. Justin Peters som i de siste dagene har vært å høre på flere steder i Rogaland og Agder samlet i Kristiansand i overkant av 70 mennesker til sitt tre timer lange foredrag. 

Peters som har satt seg grundig inn i trosbevegelsens lære og praksis er en engasjerende foredragsholder og taler. I Kristiansand resulterte hans foredrag i et relativt skarpt ordskifte, men møtebesøkende Søkelys har snakket med i ettertid, kunne fortelle om et salem-stavanger-kartinteressant men utfordrende tema Peters tok opp. I Stavanger vil Peters fredag ta opp temaet “ulver i fåreklær”, mens han lørdag vil ha seminarer over temaene “underlige manifestasjoner” samt “toleranse, snillhet, godhet, er dette det kristne budskapet?” Lørdag kveld vil temaet for hans seminar være “smertelige helbredelser,” mens han søndag vil ha berøre to tema. “Profetenes syner og drømmer” og “hvordan høre Guds stemme i dag?” Fredag kveld begynner seminaret klokken 1930, lørdag er det seminarer på dagtid klokken 11 og 17 og på kvelden klokken 1930. På søndagen deltar han under to møter, hvorav det ene begynner klokken 11 og det siste seminaret begynner klokken 17 søndag ettermiddag. Salem Stavanger er en del av Norsk Luthers Misjonssamband og har sitt lokale i Bergelandsgata 38 i sentrum av Stavanger. Det er fri entre på alle møter og seminarer og det vil bli gitt anledning til spørsmål og svar.

24 tanker om ““Vokt dere for de falske profeter konferanse” med Justin Peters i Salem Stavanger i helgen

 1. Han halter selv rundt med en krykke, ser jeg….Typisk når man ikke blir helbredet selv, så harselerer man med de som ber for syke og de som “innbiller” seg at de er helbredet av Jesus. I stedet for å dra rundt på dette latterlige korstoget, og prøve å nedkjempe sanne kristne, burde han heller gått i seg selv, og spurt hvorfor han ikke blir helbredet selv? Er det synd i livet? Eller mangler han tro?
  Håper noen stiller opp i Stavanger også og forteller denne vranglæreren hvor skapet skal stå! Mannen er en ubetydelighet, som heldigvsis er avslørt, og ikke blir tatt på alvor av så mange! Litt skuffet over søkelys.com, som averterer så ivrig for denne falske læreren…:-(

  Jeg har blitt gjort oppmerksom på at Peters mener at alle nådegavene opphørte med den siste apostel. Da er han faktisk forferdelig på bærtur.
  Paulus forteller tydelig om nådegavene i NT, og alle kristne trosretninger følger dette. Det er jo slik en velfungerende kristen kirke er bygget opp; ved bruk av nådegavene!

  • Snakk om å være villfaren “kristoffer”..Du aner jo ikke hva gulper opp. Dette er en Guds mann som står på Guds ord. Jeg er selv uenig i hans syn på nådegavene, men Peters forkynner Guds ord og advarer mot falske lærere..ikke sanne kristne. Hvis du tror Benny Hinn, Bill Johnson, Joel Osteen, og Creflo Dollar er sanne kristne, så viser det hvor lite du forstår. Man kan være uenig med Peters i enkelte syn, men Ikkje på hans syn på disse ulvene. Hørte selv Peters i Kristiansand, og han var en ydmyk mann, som forkynte evangeliet klart og tydelig. Slik du skriver om han vitner om at dette er noe du mangler.

  • Helt enig i det Peters sier om trosbevegelsen. Men, han kan ikke tillate seg å gå rundt å formane og advare mot andre, så lenge han er teologisk på villspor selv!
   Selv betrakter jeg meg som en konservativ kristen, som tar HELE Guds Ord på alvor. Dette gjelder også hva Paulus lærer om nådegavene, og Jesu misjonsbefaling i Markus 16, 15-20! Dette er helt sentrale skriftsteder for oss kristne, og som anerkjennes av samtlige kirkesamfunn. De som ikke anerkjenner dette, er de som vi ikke betrakter som sanne kristne, som Jehovas Vitner og Mormonerne. Derfor er det med sorg jeg observerer at søkelys.com skriver så varmt om denne falske læreren. De burde ha advart mot ham!

  • Du virker en smule naiv, Kristofer. Hold deg til Ordet, ikke til villedere som lærer bort hvordan vi skal ‘manipulere’ Gud til å få det vi ønsker. Prøver du deres fremgangsmåter så ‘tryner’ du bare.
   Hanvold sto fram på Studio Direkte og proklamerte at Gud – ikke leger skulle helbrede han. Hva skjedde? Han hadde ikke fått tro fra Gud, dvs. visshet om helbredelse, og ble derfor operert. Hadde han hatt full visshet så hadde han sagt nei til operasjon. Da kunne ingen ha fått han til å ta operasjon. Har han tatt noen selvkritikk i ettertid på at han gikk ut med så høy ‘sigarføring’? Nei, tvert imot.

  • Fikk visst ikke med det viktigste. Justin Peters er ingen falsk profet, men en som advarer oss mot de glupende ulvene som du, Kristiofer virker så villig til å tro på.

  • Har du lest det jeg har skrevet????? Jeg er enig med Peters, og tar også sterk avstand fra
   trosbevegelsen!!!

  • Jeg kjenner ikke til om du muligens har en forhistorie i debattsammenheng med Kristofer, B.E?, men utfra det jeg leser her, hva han skriver og hva du skriver, så syns jeg du er nokså harsk og hard med ham. Det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang: Kristofer er enig med Peters i advarslene han retter mot trosbevegelsen, men samtidig reagerer han(og andre) på at han står for et svært kontroversielt teologisk syn på en rekke områder, blandt annet nådegavene. Det synes som om du tenker at nådegaver er synonymt med “under og helbredelser”.Men, det er det ikke. Absolutt alle kirkesamfunn praktiserer nådegavene i større eller mindre grad. At han mener at disse opphørte med den siste apostel, er intet mindre enn oppsiktsvekkende.

   For egen del er jeg helt enig Peters: jeg tar avstand fra trosbevegelsen og all dens vesen, men samtidig er jeg svært skeptisk til en mann som ikke forholder seg til Guds Ord på viktige områder.
   Hans teologiske ståsted minner dessverre ganske mye om Jehovas Vitner

   B.E: Et råd; Sett deg grundig inn i hva nådegavene er, hvor omfattende og mange de er, og hvor viktige og nødvendige de er, og du vil forhåpentligvis se at Peters er mildt sagt helt på tur, ved å avvise at de gjelder/er virksomme i dag!

  • Usedvanlig kynisk kommentar Kristofer. Denne mannen har en ærlig teologi og lyver ikke om seg selv, mens dine “forbilder” som selv skriker høyt om at alle blir helbredet, må selv søke leger når de får hjerteproblemer og ikke lykkes med å ta ut sine innbilte “rettigheter” i Kristus. Hanvold som er den ekleste representanten for denne ondskapsfulle pengetiggingen var jo selv innlagt på sykehus med hjertetrøbbel og Benny “Sniker” Hinn valgte jo selv en av USAs fremste hjertespesialister når han i vår fikk hjertetrøbbel. Jamfør hva søkelys skrev om saken.
   Rart at disse super-apostlene selv ikke har tro nok til å kreve sine rettigheter når de selv blir syke eller føler seg dårlig. I stedet for å ringe ambulanse burde jo Hanvold stått fast i tro og jagd bort sykdomsåndene og herr Hinn burde ha slått sin jakke på seg selv i Jesu navn. Peters er i hvert fall ærlig nok til å erkjenne virkeligheten slik den er, og slipper dermed å lyve i sin forkynnelse. Disse svindlere vi ser på visjon norge og andre religiøse tv kanaler er bløfmakere som kun er ute etter å loppe folk for penger.

  • Hva vet du om mine forbilder? INGENTING! Og som jeg har skrevet her; jeg er helt enig med Peters i hans oppgjør med trosbevegelsen, og det vil si at jeg feks aldri hører forkynnelse av Benny Hinn, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Kenneth Copeland m.fl.
   Forøvrig viser jeg til min begrunnelse for kritikken i annen kommentar her!

  • Ikketroende kan umulig ha lest hele din kommentar eller ikke tatt inn over seg innholdet i det du skrev Kristofer. Han må jo stoppet opp etter å ha lest de to første linjene i din kommentar. Ellers vil jeg kommentere at jeg er enig i Peters kritikk av ymse trosforkynnere og velstandspredikanter, men jeg vil reserve meg mot hans synspunkt at nådegavene opphørte ved den siste apostels død. Jeg tror ikke på noen måte at dette er av frelsesavgjørende betydning for da må vi nesten avskrive all kristendom vi har sett frem til nådegaver ble tema i forrige århundre. Jeg mener at Peters synspunkt på akkurat dette er feil forståelse av bibeltekstene, men Peters fastholder de universelle kristne dogmene som alltid har vært kjennetegn for den kristne kirke. Slike som læren om Kristus, (kristologi) treenighetsdogmet, forsoningslæren mm. Men i forhold til akkurat det punktet er jeg saklig uenig i Peters.

  • Kristofer. Du virker veldig opptatt av tegn og under, men hvor ofte ser du at det skjer? Hvor mye ser du av nådegavene i virksomhet? Det viktigste er at vi blir frelst og får et evig liv, så får vi heller leve med våre plager dersom vi ikke blir helbredet og legene ikke kan hjelpe. Tror det er viktig å holde fokus på at dette livet bare er kvalifiseringsløpet for et evig liv. Glem Maldonado og likesinnede, man kan ikke ta ut helbredelse i tro uten at det gis en overnaturlig visshet fra Gud. Uten denne vissheten er det bare fåfengt å prøve å “opparbeide” en tro. Men når du får vissheten (tro er full visshet som ikke kan rokkes) så bare vet du at du vet, og underet skjer. Jeg har selv erfart å få denne vissheten på tidspunkter jeg slett ikke ventet det, og uten streben med å opparbeide en “tro”. Jeg har også som mange andre prøvd å opparbeide en “tro” etter falske profeters oppskrift, og det er bare en ting å si; dette er ikke visshet og det virker ikke.
   Peters gjør en god jobb når han advarer mot falske profeter.

  • Nådegavene er langt mer enn bare helbredelse: Du kan lese litt om det her;
   https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5degave

   Som du kan forstå; Du og jeg ser mange nådegaver i virksomhet, hver eneste gang vi er på et kristent møte, eller til Gudstjeneste i kirken:-)

   Paulus skriver mye om dette i sine brev, og da spesielt til menigheten i Korint, men Lukas skriver også om det i Apg.gjerningene.

   Enhver menighet ville være åndelig død uten nådegavene. Og denne falske læreren Peters, mener altså at disse ikke er virksomme lenger!

  • Du skriver at “det viktiste er at vi blir frelst”. Helt enig; og det er som oftest et resultat av en eller flere nådegaver, at det skjer:-) Gud bruker mennesker, ved å utruste menigheten med nådegavene, blant
   annet for at mennesker skal bli frelst!
   Er litt oppgitt over kunnskapsløsheten som råder her!

  • Helt feil, Kristofer. Nådegaver for at mennesker skal bli frelst? Hvor har du det fra? Mennesker kan bli frelst hjemme alene i sin egen stue eller andre steder ved å lese i bibelen og komme til tro.
   Hvis du forkynner for en person kan personen bli frelst dersom han tar til seg det du forkynner fra bibelen. Du trenger ikke ha en eneste nådegave, men bare forkynne hva bibelen sier.

  • Det virker som om du gjør deg vanskelig nå? Han skrev ikke at man er avhengig av andre menneskers nådegave for å bli frelst. Men, faktum er at det som oftest er det som skjer. Som oftest gjennom en som har
   nådegave til å forkynne/lære. De fleste som blir frelst, blir det på et kristent møte, eller ved å se på kristen forkynnelse på fjernsyn eller internett, og dette er mennesker som har nådegaven til å forkynne evangeliet om Jesus. Det er ikke dermed sagt at man ikke kan bli frelst, helt på egenhånd, hjemme ved å lese bibelen. Men, jeg tror du er enig i at det nok hører til sjeldenhetene? Det virker på meg som om du rett og slett ikke vet hva nådegaver er? Vil anbefale deg å lese 1. korinterbrev kapittel 12 og 14! Der vil du feks se at den som taler på et møte har en nådegave!

  • Det er mange som ikke blir helbredet, Kristofer, på tross av stor tro! Det blir å legge ekstra byrder på mennesker når man anklager dem for ikke å ha nok tro eller at de evt. har synd som hindrer dem fra å bli helbredet. Det kan kanskje i noen få tilfeller være grunnen. Men for det meste vet vi rett og slett ikke hvorfor Gud noen ganger helbreder og andre ganger skjer det ikke. Men jeg tror at helbredelses” underet” ikke skjer i mange tilfeller for å gi plass til et enda større under hvor mennesker gjennom disse kristne brødre og søstre sine lidelser kan bli frelst og Gud kan bli “glorified” (kommer ikke på det norske ordet i skrivende stund..)

 2. Jeg er enig med dere i at nådegavene ikke har opphørt. Vi trenger nådegavene like mye idag som på de første kristne sin tid! Det er synd hvis Peters mener dette. Men jeg tror man likevel kan lytte til det Peters advarer imot og hvor han har rett. Falske profeter som leder fokus vekk fra det sanne evangeliet er det all grunn til å advare imot!

  • På sin egen nettside, skriver han at alle nådegavene opphørte med den siste apostel. Eneste nådegaven som i dag er virksom er “ministiring-gift”. Det kan vel kanskje bli noe sånt som veiledning/sjelesorg på norsk?

   http://justinpeters.org/1171-2/

   Det er forøvrig andre ting som også er ubibelsk av det som fremkommer her, feiltolkninger og vrangtolkninger av Guds Ord.

   Dette er og blir en falsk lærer, uansett hvordan man snur og vender på det. Begrunnelsen er at han selv står for et teologisk ståsted som er helt på tvers av alle kirkesamfunn, og dermed har han ikke troverdighet. Han er rett og slett ikke verdt å kaste bort mer tid på!
   Han er sikkert en sympatisk fyr på andre måter, det finnes sympatiske folk også i JV og i HEF, men vi lytter ikke til hva de sier i teologiske spørsmål, gjør vi vel?
   Jeg mener Peters er en farlig mann. Han forteller et budskap som er åpenbart, kommer med advarsler som er på sin plass. Men, dersom noen da får tro på denne mannen, og følger ham, tar til seg det han står for teologisk, så vil de komme på ville veier!
   Søkelys burde alldri ha avertert for denne mannen, like lite som de bør avertere for møter i Rikets Sal!

 3. Justin Peters sier på sin hjemmeside at han tror på forutvelgelse, dvs. den calvinistiske tanken om at kun de som Gud har forutbestemt til frelse kan bli frelst. Alle andre går fortapt.
  Enhver som forkynner et slikt budskap bør man holde på en armlengdes avstand. Det er slike lærdomsvær som kaster søkende mennesker uten gode bibelkunnskaper ut i anfektelser og sjelekvaler vi knapt kan forestille oss.

  • Takk for den oppklaringen, Commantator! Dette kommer på toppen av alt det andre bemerkelseverdige og svært betenkelige ved denne figuren. Heldigvis er det i marginale menigheter han får slippe til, som i den svært kontroversielle Kilden på Jæren(med 17 medlemmer), som er blitt kjent for å banke ungene sine:-(

  • Haha..dere er ulærde, patetiske og totalt blokket for innsikt…Netttroll..minner om klovnen Ansgar Graut (hode)

 4. Sorry, men jeg kan ikke annet enn tenke litt på at det er nå noe smått ironisk at Justin Peters oppretter et ministry for å advare mot andre ministries:-) Kansje noen skulle starte et nytt ministry for å advare mot de tingene som Justin Peters teologisk trår feil på?;-)

Det er stengt for kommentarer.