Stor interesse for Justin Peters i Stavanger, trakk fulle saler i Salem

Begeistring for Justin Peters tydelige forkynnelse av Guds ord

justin-peters-salemJustin Peters besøk til Vest-Agder og Rogaland har vært en stor suksess og det har vært godt med folk under seminarene med Peters som har vært noe omdiskutert her på Søkelys. Både i Agder og Rogaland har det vært godt med folk under seminarene og i Salem Stavanger har den noe omdiskuterte amerikaneren samlet flere fulle hus. Spesielt har unge mennesker benket seg sammen for å lytte til Peters advarsel mot de mange falske profetene som har flommet inn over Norge med sine svulmende løfter om helbredelse, velstand og jordisk lykke.

justin-peters-seminar-stavangerJustin Peters avslutter sitt besøk søndag ettermiddag i Salem Stavanger og det er igjen grunn til å anta at han vil tale til et fullsatt lokale. Samtlige av seminarene og møtene med Peters vil etterhvert bli lagt ut på You Tube. Arrangørene av møteserien med Justin Peters kan fortelle om fulle hus og fantastiske møter med god respons og folk er kjempeglade for dette. I snitt har det vært 250 på hvert møte og mange har fått opp øynene for den falske teologi trosbevegelsen representerer gjennom menn som Kenneth Hagin, Creflo Dollar, Joel Osteen og Benny Hinn som alle utgjør en okkult strømning som går tilbake til 1800 tallets okkulte oppblomstring. Resultatet av disse menns lære ser vi i form av “Vi er Guder doktrinen” og JDS læren som i realiteten er en bespottelse av den treenige Gud. Video av møtene og seminarene vil bli lagt ut på You Tube. (Foto Bjørn Facebook)

75 tanker om “Stor interesse for Justin Peters i Stavanger, trakk fulle saler i Salem

 1. Godt at denne figuren forlater landet nå! De som har møtt opp i Salem, vet helt åpenbart ikke hva denne typen står for teologisk. Hadde de lest hva han mener og tror, og hvordan han vrangtolker Guds Ord, og hvordan han ser galant bort fra helt sentrale deler av Ordet, ville de snudd ryggen til ham, alle som en!

  • Bjørn; avskriver du også nådegavene? Comentator, har i tillegg følgende kommentar;
   Justin Peters sier på sin hjemmeside at han tror på forutvelgelse, dvs. den calvinistiske tanken om at kun de som Gud har forutbestemt til frelse kan bli frelst. Alle andre går fortapt.
   Enhver som forkynner et slikt budskap bør man holde på en armlengdes avstand. Det er slike lærdomsvær som kaster søkende mennesker uten gode bibelkunnskaper ut i anfektelser og sjelekvaler vi knapt kan forestille oss.

   Det er fair at du er enig med ham, men du må tåle at du også da blir karakterisert som svært lite bibeltro. Å se bort fra nådegavene, at disse ikke er i bruk i den kristne kirke i dag, er selvsagt et voldsomt bedrag. Men, det finnes andre ting som også er svært betenkelig ved Peters tolkning av Guds Ord. Han er på tvers av hele kristenheten, men stort sett på linje med Jehovas Vitner. Er du også det? Håper for Guds skyld at du ikke er i nærheten av å forkynne for mennesker. Det ville vært ille, spesielt dersom du later som om du er kristen?

  • Per Ove. Falske profeter som Osteen, Rick Warren og Bill Johnson er de farligste spåmennene som opererer i Kristi kropp. Disse er skyer uten regn, grådige ulver på jakt etter penger og livsfarlige fordi de besitter okkulte demoniske krefter. Calvin var en Guds mann, Peters sier sannheten og selv om det kanskje eksisterer noen små og mikroskopiske forskjeller mellom Justin Peters og oss er de å regne for teologisk småuenighet, -mens eksempelvis Osteen står for okkulte krefter.

  • Hh…Har sett mye på Joel Osteen, men har ALDRI sett/hørt at han har kommet med en eneste profeti? Her er det mye synsing og løgn ute og går! Okkulte krefter:-) Uff, dette er ikke friskt. Osteen forholder seg til HELE Guds Ord, mens Peters forkaster viktige deler, som nådegavene og store deler av misjonsbefalingen! Han kan ikke regnes som kristen, like lite som JV kan det!
   Faktum; Peters er en lærer som man skal og må avvise, dersom man forholder seg til Guds Ord. Mer tid gidder jeg nå ikke kaste bort på dette!:-) Lykke til, med å søke sannheten. Det er bare å lese på Peters egen nettside, og sammenholde det med Guds Ord, og dere vil bli rystet!

  • Hva er det som avgjør om man er frelst, Lise ? Er ikke det at man har tatt sin tilflukt til Bibelens Jesus og fått sine synder tilgitt ? Det er kun frelse i Jesus Kristus. Det er det Peters forkynner klart og tydelig.
   Forkynner Joel Osteen Bibelens Jesus ? Han mener at hinduer elsker Gud og at buddhister kommer til himmelen, mener han da at Jesus er eneste veien til frelse ?
   https://youtu.be/Jgf5zct400o
   https://youtu.be/Jgf5zct400o

  • Da må du sette deg inn i hva denne figuren står for. Og det gjør du best med å lese på hans egen nettside:
   http://justinpeters.org/1171-2/

   Der vil du se at han mener at nådegavene ikke er virksomme i dag! Prøv å les hva Paulus skriver om nådegavene i 1. kor 12, og tenk på hvordan nådegavene praktiseres i alle kirkesamfunn i verden, og
   du vil fort kunne konkludere med at Peters er mildt sagt helt på viddene!!! PS! Og det er IKKE det eneste
   bemerkelsesverdige med hans teologiske ståsted…
   Forventer at du leser, og dersom du har evnen til å tilegne deg kunnskap, vil du forstå at jeg har helt
   100 % rett, og du vil aldri mer forholde deg til denne figuren!

  • Å kalle en Gud-skapt PERSON for en “figur” viser en så ovenfra-nedad-holdning at det sier mer om deg enn Justin Peters.

  • Jeg tror at jo lenger du har vært sammen med ham jo mer hjernevasket har du blitt! Det er ikke bare nådegaven til å be for syke vi snakker om her. Det synes som om du ikke vet hva nådegavene er? Hvor mange vi har, og hvor viktige de er i menighetene? Alle menighetene er bygget opp og drives av mennesker som har ulike nådegaver! Og vi har også tjenestegavene. Det eneste Peters mener vi har i dag er “veiledning, sjelesorg(ministering gifts).
   Det synes som om du ikke forstår dette, Bjørn! Du er helt på kollisjonskurs med absolutt alle kristne kirkesamfunn i dette synet. Justin Peters er på linje med Jehovas Vitner i feks synet på nådegaver!
   Når det gjelder å “strekke meg etter”, Ja, jeg har mye å strekke meg etter, men INGENTING av det Peters står for! Jeg er helt enig i hans advarsler mot trosbevegelsen, men det er ikke likegyldig hva han står for. Humanetisk forbund er også skeptisk til trosbevegelsen, men vi drar ikke på møte der, gjør vi? Eller i Rikets Sal eller hos Smiths Venner?

  • Joel Osteen tilhører ikke trosbevegelsen.. Det finnes tydeligvis ingen grenser for din uvitenhet:-(

  • Bjørn; Kan ikke se at det står noe om trosbevegelsen der??? Men, du har muligens like lite kunnskap om
   trosbevegelsen som har om nådegavene/tjenestegavene?

  • Bjørn; dersom du ber moderator fjerne innleggene dine, etter at du har erkjent at du NOK EN GANG har gått over alle grenser! Men, du må be mod. også fjerne de andre nickene du skriver med, sånn som feks Robert:-)

  • Hvordan tenker du Bjørn i forhold til læren om kalvismen og om den Nåde læren som opphørte ved apostlene. som Peter lærere bort ? Disse lærerettningene samstemmer ikke med Kristi lære. Hva ville du kalle den som formidler slik lærere til andre som sannhet.? En løgner eller en som er uvitende i denne type visdom? Hvorfor har han ikke fått lys i denne sannhet når han formidler så mye bra ellers. Skal man da kalle Peter en falsk lærrem i denne delen av forkynnelsen eller skal man ignorere denne falske læresetning.? Man angriper jo andre som har falske doktriner og innlært menneske visdom.Hva er annerledes med Peter ? Skal man ikke si ifra ellers skal man ignorere denne usannhet siden han forkynner mye av det andre veldig bra. ? Dette er bare noen tanker og det viktigste når man diskutere læreretninger er å skille menneske og den visdom menneskene har tatt til seg. Man angriper ikke mennesket men læren. Det gjorde også Jesus. Synden ble konfrontert , Der skilte Jesus godt vi skylder hverandre å Elske hverandre og er man uenige så er man det uten at man skal rakke ned på hverandre. For det er ikke kristi sinnelag. Forstår at man vil forsvare en venn. Men ikke til enhver pris hvis deler av læren er feil.da er det tid for påminnelse om Det skrevne ord. Om den sannhet som Guds visdom har gitt oss via Ånden. Vi har blitt gitt kjølige og vi skal gi kjærlighet

  • Nåden har aldri opphørt og det mener ikke Peters heller. Han forkynner ” in grace alone, in faith alone, in Christ alone ” Han mener at de apostoliske nådegavene har falt bort, apostlene var gitt en spesiell evne til å kunne helbrede når, hvem og hvor de ville, inntil Guds Ord var fullført (1 Kor 13.10 “Men når det fullkomne kommer,skal det som er stykkevis, ta slutt”). Paulus kunne helbrede i Apg 9, mens i første brevet til Timoteus 5:23 sier han “Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk” eller i 2 Tim så etterlater han Trofimus ” Erastos ble igjen i Korint, og Trofimos lot jeg bli igjen i Miletos fordi han ble syk”. Hvorfor helbredet ikke Paulus disse kjære medarbeiderne sine ? Kan det være at helbredelsesgaven som var hans var borte ? Det betyr ikke at Gud ikke kan og vil helbrede, men nå skjer det alltid etter hans nåde og vilje.  

  • Men hva med den kalvinske læren som heller ikke stemmer med Guds ord, skal man ignorere denne delen av hans forkynnelse, jeg mener når man går ut mot vranglære, så må man selv tåle at søkelyset settes på han selv. Jeg tror at han ønsker alt vel, og at dette er en ydmyk man i sin tro, men j Guds ord kan man verken legge til noe eller trekke fra noe. Hvorfor skal man ignorere Peter sin forståelse på bibelens ord som er feil kontra andre som formidler deler av evangeliet feil ?

   Nådegavene har ikke forsvunnet fra Guds folk,og de nådegavene forsvant heller ikke etter apostlene, nådegavene ligger der urørt for mange for de ikke jager og strever etter disse gaver , be så skal du få står det, hva menes med det.? I Efeserbrevet finner vi et annet viktig avsnitt om nådegaver.
   Der sier Paulus: Det er han som gav sine gaver: Han satte
   noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen
   til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så
   de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp,
   inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i
   kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd
   sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde Ef 4,11-13.
   Det er særlig de nådegavene som er forbundet med Ordets
   tjeneste som er nevnt her. De som har denne tjenesten, skal ikke
   ha den bare fordi de har meldt seg frivillig, er kunnskapsrike
   eller har en posisjon. De har fått tjenesten som gave fra Gud, og
   de er selv er en gave fra Gud til menigheten sammenlign 4 mos
   18,6-7

   Hvorfor kan man arrestere noen for vranglære , mens andre går fri, finnes det svar på det?

  • Kan ikke se at Peters regnet seg som en gjennomført kalvinist, men det lar seg bringe på det rene. Jeg har litt kontakt med ham og vill tillate meg å spørre ham nærmere ut om dette.

  • For ordens skyld; jeg er helt enig med Peters i det han advarer mot. Trosbevegelsen og alt den uvesen er jeg mildt sagt skeptisk til. MEN, det er ikke likegyldig hva han står for han som forkynner dette. Husk; JV, Mormonerne, Katolikkene, HEF har alle det til felles at de advarer mot trosbevegelsen! Men, slipper vi den inn i den sanne Guds menighet? NEI. Og det gjør vi heller ikke med Peters, dersom vi har hele Guds Ord kjært, og tror at “hele skriften er innblest av Den Hellige Ånd”!
   Han forkaster jo både nådegavene, og også misjonsbefalingen, Markus 16, 15-20! Jeg formoder at de som har vært på dette møtet, ikke har den ringeste anelse om hva han står for!

  • Joda, det har “vi”. – Jeg har hørt på Justin Peters OG MANGE ANDRE – i flere år og det har vært til stor hjelp når det gelder å få avslørt den uhyre farlige forførelse som florerer. Jeg er IKKE kalvinist, men kan absolutt ta til meg det meste av det han underviser om. – Ikke å undres at det blir kamp og motstand.

  • Enig Bjørn. Peters forkynnelse trenges i Norge mer enn noen gang før. Den karismatiske bevegelsen begynner å kjenne at de ikke lenger kan drive på med sine løgner uimotsagt og kanskje folk vekkes opp av den åndelige rusen de er i. Menn som Joel Osteen er kanskje ennå farligere enn Creflo Dollar og den Maldonado tufsen som var på visjon norge. Det forundrer meg at kristenfolket biter på slike trikse-karismatikere som gjerne tuter i tunger så lenge giverne stapper penger i kjeften på dem.

 2. For å si det sånn: det var fulle hus da Todd Bentley var i Stavanger for 3 år siden. Og det er fulle hus i Rikets Sal hver eneste søndag…
  Falske forkynnere har en tendens til å tiltrekke seg masse folk…, dessverre!

 3. Det var virkelig en velsignelse å lytte til Peters tydelige budskap og advarsler mot falske profeter og bedragere. Han er hjertelig velkommen igjen til Norge og selv om det er små og ubetydelige læreforskjeller mellom oss lutheranere og ham, er han en ressurs vi må bruke også i fremtiden. Neste gang bør han besøke flere områder av landet slik at den norske kristenhet kan bli advart mot de demoniske krefter som virker innenfor deler av den karismatiske bevegelsen. Jeg så 10 minutter på svindleren som besøkte Smiths venners lokale og det var sterke demoniske krefter i aktivitet i det spotte-møtet. Velkommen tilbake Peters!!!

  • Ubetydlelige læreforskjeller????:-) Å avskrive nådegavene er en BETYDELIG forskjell! Det finnes flere andre betydelige forskjeller, som ikke gjør Peters spor bedre enn Jehovas Vitner!
   Er helt enig i at det skal advares mot trosbevegelsen, og all dens uvesen, men det er IKKE likegyldig hvem som forkynner i Guds hus! Peters skulle ikke sluppet til i en kristen forsamling! Han er en farlig mann, som man bør avvise!!!

  • Er enig i at læreforskjellene mellom Peters og tradisjonell kristendomsforståelse er svært små. Å trekke sammenligning til Jehovas vitner som forkaster at Kristus er Gud blir langt på sidelinjen Per Ove.

  • Nå er de plutselig svært små…? I går var de betydelige, skrev du? Nå må du ikke la deg påvirke av disse sekteriske religiøse kreftene som herjer her inne….

  • Lise: Jeg klarer ikke å finne at har skrevet at “disse er betydelige” men jeg skrev dette i et svar til Kristofer: “Ikketroende kan umulig ha lest hele din kommentar eller ikke tatt inn over seg innholdet i det du skrev Kristofer. Han må jo stoppet opp etter å ha lest de to første linjene i din kommentar. Ellers vil jeg kommentere at jeg er enig i Peters kritikk av ymse trosforkynnere og velstandspredikanter, men jeg vil reserve meg mot hans synspunkt at nådegavene opphørte ved den siste apostels død. Jeg tror ikke på noen måte at dette er av frelsesavgjørende betydning for da må vi nesten avskrive all kristendom vi har sett frem til nådegaver ble tema i forrige århundre. Jeg mener at Peters synspunkt på akkurat dette er feil forståelse av bibeltekstene, men Peters fastholder de universelle kristne dogmene som alltid har vært kjennetegn for den kristne kirke. Slike som læren om Kristus, (kristologi) treenighetsdogmet, forsoningslæren mm. Men i forhold til akkurat det punktet er jeg saklig uenig i Peters.

  • Og nøyaktig hvordan ser en menighet ut, der det ikke er virksomme nådegaver?:-) Tygg litt godt på den før du sovner, og forhåpentligvis “våkner du opp” i dobbel forstand i morgen tidlig:-)

  • Geir..Jeg behøver ikke tygge på den i natt.. Har allerede slått fast dette: “men jeg vil reserve meg mot hans synspunkt at nådegavene opphørte ved den siste apostels død. Jeg tror ikke på noen måte at dette er av frelsesavgjørende betydning for da må vi nesten avskrive all kristendom vi har sett frem til nådegaver ble tema i forrige århundre. Jeg mener at Peters synspunkt på akkurat dette er feil forståelse av bibeltekstene, men Peters fastholder de universelle kristne dogmene som alltid har vært kjennetegn for den kristne kirke. Slike som læren om Kristus, (kristologi) treenighetsdogmet, forsoningslæren mm. Men i forhold til akkurat det punktet (omkring nådegaver) er jeg saklig uenig i Peters.

  • Regner du JV som kristne ? “Ikke bedre enn Jehovas vitner”
   Peters har nå ihvertfall tatt sin tilflukt til Jesus, det er helt tydelig i det han forkynner og i samtaler med ham. Ikke vær så rask til å dømme, en som brenner for å redde mennesker uten å slå mynt på sin tjeneste.
   Vi ser alle stykkevis og delt…….

 4. Å forkynne Guds ord i sannhet er viktig for enhver kristen, man kan ikke vike fra sannheten i Guds ord. Har man en annen forkynnelse en det Bibelen forteller om, Da må man søke Åndens visdom, som er tilgjengeligt for alle som er villige til å lytte til den Visdom Gud har har gitt oss via Ånden. Kalvinsk læresetninger kan jeg ikke finne noe hold i Bibelen om, og at Nådegavene opphørte ved apostlene er også en annen lære en det som Jesus talte om. Det er flott at man kan forkynne mot vranglære, men om man selv forvalter deler av evangeliet feil hvordan skal man tolke det, er det riktig i forhold til det han selv advarer i mot, forstå meg rett i dette tilfelle, Jeg har ingen ting i mot mennesket Peter, men jeg ønsker at sannheten skal fram i i lyset slik at det ikke blir til hinder for for den sannhet som Han bringer fram i lyset i denne tid som er viktig å være seg selv bevist på for deler av et han formidler er super viktig. For tiden er kort, for oss til å ta det valg som vil komme om kort tid, da det åndelige skillet blir svart og hvitt, og tiden er kort for satan, og han vet det, og derfor forvirrer han med sine ord, og han er en mester på å skape forvirring blant søsken i troen. Men hvor går vår grense til å tolerere andres feil tolkninger? hvor går grensen til at man kan si at det er en vranglære? så lenge man fokusere på Kristus.

  Men et Bibelvers som i galaterne som Paulus skriver den som fører et annet evangelium en Kristi lære skal være forbannet, hvor langt utenfor denne læren kan vi gå? kan Peter formidle Kalvinistisk læresetninger, og at nåden opphørte ved apostlenes tid. ? Er ikke dette en løgn? og er ikke en løgn en synd? No tenker jeg høyt fordi vi må være et Helligt folk som bærer fram et rent og sant budskap. Eller betyr det ikke så mye å tenke annerledes på enkelte ting som går utenfor Kristi lære. Hva tenker dere.?

  • Hva i all verden mener du med: – “at nåden opphørte ved apostlenes tid”? Da blir ingen frelst – etter apostlenes tid? Vær selv nidkjær for SANNHETEN!

  • som du ser, klippet jeg noe fra ditt innlegg – som du påstår? Justin Peters lærer. – Så – kommentaren VAR rettet til din kommentar

  • Hva var det som var feil i denne setningen som jeg skrev i min kommentar, hvis det var denne kommentaren du refererte til:)

   kan Peter formidle Kalvinistisk læresetninger, og at nåden opphørte ved apostlenes tid. ? Er ikke dette en løgn? og er ikke en løgn en synd? No tenker jeg høyt fordi vi må være et Helligt folk som bærer fram et rent og sant budskap. Eller betyr det ikke så mye å tenke annerledes på enkelte ting som går utenfor Kristi lære. Hva tenker dere.?

   Det jeg etterspør i denne kommentaren er om det er løgn det peter har i sin lære angående den kalvinske læren og læren om at Nåden som har opphørt.

  • Nåden har aldri opphørt og det mener ikke Peters heller. Han forkynner ” in grace alone, in faith alone, in Christ alone ” Han mener at de apostoliske nådegavene har falt bort, apostlene var gitt en spesiell evne til å kunne helbrede når, hvem og hvor de ville, inntil Guds Ord var fullført (1 Kor 13.10 “Men når det fullkomne kommer,
   skal det som er stykkevis, ta slutt”). Paulus kunne helbrede i Apg 9, mens i første brevet til Timoteus 5:23 sier han “Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk” eller i 2 Tim så etterlater han Trofimus ” Erastos ble igjen i Korint, og Trofimos lot jeg bli igjen i Miletos fordi han ble syk”. Hvorfor helbredet ikke Paulus disse kjære medarbeiderne sine ? Kan det være at helbredelsesgaven som var hans var borte ? Det betyr ikke at Gud ikke kan og vil helbrede, men nå skjer det alltid etter hans nåde og vilje.

 5. Denne mannen er en klovn:
  https://www.youtube.com/watch?v=0WEldsW7hXA

  Hva oppnår han med dette? Kun å gjøre seg selv til latter! Dessuten avslører man ingen ved å lese opp et bibelvers, det gjør man ved å prøve det som fokynnes på Ordet!
  Det er svært tydelig at Peters slett ikke var kalt av Gud til å ta dette skrittet, selv om jeg også tror at Bentley er falsk på de fleste områder!

  Jeg tror at det at han har Ceberal Parese, har gjort ham bitter og dermed ikke tror på helbredelse. “når ikke JEG som er SÅ kristen blir helbredet, så kan ingen bli det”.

  Be for Peters at han må omvende seg og finne den sanne Jesus, og ta hele Guds Ord på alvor!

  • Flott, de bibelske skikkelsene som Timoteus, Paulus, Trofimus med flere var bitre tapere. Litt av en religiøs forførelse du er under Kristofer. Slike tanker tar vi som er frie pinsevenner avstand fra. Du er flink til å se gjennom hjertene til folk du.

  • Det ser ut som om Peters rett og slett har tråkket på noen religiøse liktær og derfor er det noen som skriker og bruker hans sykdom mot ham. Det er uhyre trist å se hvor lett enkelte hopper bukk over virkeligheten og ikke er i stand til å se virkeligheten i øynene. Joel Osteen har helt klart arvet tankegodset som hans far presenterte, som er budskap direkte fra avgrunnen. At slikt samler massene bør jo ikke forundre noen da massene aldri brenner for det sanne evangeliet. Smal er den vei som fører til livet og få er de som finner dem. Jeg takker Gud hver eneste dag for menn som Paul Washer, MacArthur og Justin Peters. Disse er korrigerende røster i tiden vi gjør klokt i å lytte til. Joel Osteen og hans kollega pastor Warren forkynner slikt som klør i øret og vi får be om at Gud en gang gir dem nåde slik at de kan omvende seg fra sin dårskap.

  • Har du i det hele tatt hørt Warren forkynne og undervise? Jeg har aldri vært borti noen som har en så grundig og god undervisning som det han har.
   Jeg kjenner jeg blir bedrøvet over at man kan tale så mye uvitenhet. Å takke Gud for Peters(vranglærereren) og MacArthur(vranglæreren, løgneren og pøbelen) er rene vitsen. Hvilken “gud” er det du takker da? Be heller om at de skal omvende seg fra sin syndige løpebane, og ta i mot Kristus Jesus, og begynne og leve og lære hele Guds Ord, og ikke plukke ut deler, og sjikanere de ekte forkynnerne!

  • 1 Tessaloniker 5:13-15
   Hold fred med hverandre! Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.

  • Tobias: Det er alltid enkelt å ha en mening om noe man ikke vet så mye om. Det finnes det mange eksempler på. Og her er det tydelig at du ikke vet hva du snakker om: Rick Warren har en svært bibeltro forkynnelse og undervisning. Vil anbafale deg å se og høre noe av Warren, og du vil garantert innta et helt annet standpunkt enn det du gjør her:)
   Å hevde, slik enkelte gjør at Warren tilhører trosbevegelsen er svært langt fra sannheten. Selv tar jeg sterk avstand fra Benny Hinn, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Joyce Meyer m.fl, men slett ikke fra Warren.

   Med utgangspunkt i hvor omfattende tjeneste Warren har, så er det forbløffende lite kritikk å finne om han på nettet. Men, litt er det selvsagt. Satan bruker alltid mennesker til å bryte ned Hans tjenere. Å spre løgn om Warren er djevelens eget verk! Men, folk flest kan heldigvis tenke selv, de hører forkynnelsen og prøver den på Ordet, og da kommer sannheten frem klart og tydelig, og satan og hans disippler blir avslørt:-)

  • “Ugrasets kirke” heter denne dokumentaren om Rick Warren, tekstet til Svensk: http://www.vaknasverige.se/?s=rick+warren. Underlig at jeg selv kjente allerede i første kapittel av: “Målrettet liv” at her var noe underlig skjevt som likevel var så tett opp til sannheten at det var vanskelig å avsløre. Det finnes MYE etterprøving av R. Warren på nettet, “kritikk” om du vil.

 6. For en arrogant og falsk type:
  https://www.youtube.com/watch?v=_mlhRd3AzR0

  En ting er at det han sier om Joel Osteen her er SVÆRT TYNT:-), men å anklage noen for å ikke preke iht Guds Ord, når han selv ser bort fra svært viktige deler av Guds Ord selv!
  Er det noen jeg ser ned på blant forkynennere, så er det de som bruker talerstolen til å tale nedlatende om andre. Dette er typisk Peters og MacArthur. De står selv på SVÆRT SVIKTENDE teologisk fundament, og latterliggjør andre predikanter og pastorer.
  Når hørte noen at Joel Osteen eller Rick Warren talte negativt om andre mennesker??? Nei, det skjer ALDRI!!! De forholder seg også til HELE Guds Ord, i rake motsetningen til de helt tydelige, beviselig falske lærerne(og faktisk: drittsekkene. Sterkt uttrykk, men det er sannheten), Peters og MacArthur!!!

  • Godt videoklipp! Her hører vi klart og tydelig at Joel Osteen sier en ting, mens bibelen sier noe annet. Jeg velger å lytte til bibelens ord fremfor den falske profeten og løgneren Joel Osteen.

  • Kan ikke se annet at du selv er det du beskylder andre for. Heller ikke kan du ha hørt svært mye på hverken J. Osteen eller R. Warren, selv om du går helt god for hva de lærer. – Selv har jeg hørt en god del på begge disse karene – OG – jeg har funnet at de er av de som IKKE forkynner til omvendelse og frelse.

  • Da har du IKKE hørt på dem, for det gjør de til gangs.-) Men, nok i større grad Warren enn Osteen. Sistnevnte har et spesielt kall, til å oppmuntre mennesker, til å ikke akseptere å leve i undertrykkelse og fattigdom, at vi skal la Gud bringe frem det beste i oss.
   Her forkynner han tydelig, og inviterer tydelig til frelse: https://www.youtube.com/watch?v=ccUzJj2JxMQ

  • “til å ikke akseptere å leve i undertrykkelse og fattigdom,”
   Herr Osteen bør ta sitt budskap og dra til de fattige i Calcutta eller det jordskjelvrammede Nepal og fortelle dem at dette må dere ikke akseptere.. Bare så inn noen høner eller ei geit i min tjeneste så skal alt gå så meget bedre.. Du bør lese hva du selv skriver Geir. Det osteen forkynner er et budskap som passer for det øvre sjikt av den amerikanske middelklassen, mens det sanne evangeliet om synd, nåde, rettferdiggjørelse og tilgivelse fra synd kan forkynnes selv blant de fattigste av de fattigste. Du må komme deg ut av den materialistiske forførelsen du henger fast i..

  • “Materialistiske forførselsen”?:-) Har en mistanke om at kunnskapen og forståelse av Osteens forkynnelse er svært mangelfull.
   Dette handler om å bli satt fri fra undertrykkelse, og andre ting som holder oss bundet fra å leve den planen Gud har for oss. Å bli utrustet menneskelig og økonomisk, for å kunne bidra på mange slags måter for å spre evangeliet og hjelpe mennesker i fattigdom og nød! Dette er svært viktig forkynnelse/undervisning!
   Det er mildt sagt sneversynt, å leve i den villfarelsen at tunge og åndsfattige bedehusmøter, der det hver eneste uke forkynnes synd og nåde, skal utruste mennesker i særlig grad. Man trenger en atskillig bredere og mer omfattende undervisning!

  • Jeg vet ikke om du mangler evne eller vilje til å forstå. Kan det tenkes at du er nokså enfoldig, Bjørn? Jeg tror rett og slett ikke det nytter å prøve å forklare deg dette. Når du anklager Osteen for å ikke være kristen, samtidig som du her dømmer meg til fortapelse, da har du vist ditt sanne ansikt. Uvitenhetens ansikt. Men, du tviholder på de falske lærerne; MacArthur og Peters, som knapt nok tar halve evangeliet på alvor, forkaster nådegavene. Jeg trodde de innbilte seg at de selv hadde minst hver sin nådegave? Har ikke du en nådegave?(det har du nok forresten ikke). Du aner rett og slett ikke hva nådegaver og tjenestegaver er. Hadde du visst det, ville du vendt disse forkvaklede “forkynnerne” ryggen. Du er forført av andre åndskrefter.

   Men, her kan du lytte til Joel Osteen, når han inviterer deg til omvendelse fra synd, han spør om du er klar dersom du dør i dag, om hvor du da skal, og inviterer deg til å ta i mot Jesus Kristus som din frelser og mester. Det kan du gjøre her og nå, Bjørn:

   https://www.youtube.com/watch?v=ccUzJj2JxMQ

   Og du tar skammelig feil når du sier at han mener at det er andre veier enn gjennom Jesus til himmelen. Men, han er svært vag, når han får spørsmål om det. Men, budskapet er allikevel tydelig. Han er en svært forsiktig type, som har et rolig lynne, og det preger svarene han gir(i motsetning til enkelte andre). Han har forresten også en svært stor porsjon av integritet. Du hører aldri han snakke nedlatende om andre, slik som svinepelsene MacArthur og Peters. De er tvers gjennom onde mennesker! Helt ufattelig at du ikke klarer å gjennomskue dem(heldigvis klarer de fleste det, da:-)

  • Du tar grundig feil når du hevder du vet hvem jeg er:-) Du er en svært omstridt person, både pga din bakgrunn, din måte å være på og ditt forkvaklede teologiske ståtsted. Da må du regne med at det er mer enn en person som tar til motmæle mot deg-) At Washer bor i en hytte, kommer vel av at de kun tar inn knapper og glansbilder på møtene der et titalls mennesker deltar?
   Du sier at du vet hva Guds Ord sier? hva slags teologisk utdannelse har du egentlig? hvor lærer man at nådegavene ikke er i bruk i den kristne kirke i dag?
   Osteen tar i ikke ut en eneste krone i lønn, og han donerer store deler av det han tjener på bøkene til misjon og nødhjelpsarbeid! Det med 300 dollar pr pers, kan du dokumentere det? og samtidig HVA de 300 dollarene går til?

  • Kolosserne 3:12-15 NB

   Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!

  • De ordene tar jeg til meg, og VISER DEG FRA MEG. Du farer beviselig med falsk lære, noe jeg har dokumentert svært grundig. Peters er en falsk lærer, og han er du enig med i ett og alt. Du skriver at Joel Osteen har en lære som strider mot Guds Ord, uten å kunne dokumentere det. Så, nei jeg betrakter deg på ingen måte som en kristen, Bjørn. Det er det altfor mange ting som tilsier at jeg dessverre ikke kan gjøre. Derfor avviser jeg, som Guds Ord sier, å debattere mer med deg. Jeg har forsøkt både en og to og tre ganger, men løgnen har tydelig tatt bolig i deg. Måtte Gud opplyse deg, og vise deg sannheten!

  • Er klar over det Bjørn, det er svært alvorlig å ikke bli i Kristi lære. Det tas alt for lett på disse advarslene. Slik som visse andre her formulerer seg, kommer det dessverre veldig lite frem av Kristi sinnelag og det undrer meg….
   Det er over 50 advarsler i NT om falsklære og om at man i de siste tider skal anta lærere i hopetall for et budskap som “klør i øret”. Vi vet hvilke lærere som forkynner et slikt budskap, Copeland, Hinn, Dollar, Maldonado, Osteen, Houston og dessverre en mengde andre. Enten så forkynner de at vi er guder, at vårt beste liv er nå, “claim it and take it”, eller at hinduer elsker Gud og at buddhister kommer til himmelen……..

   2 Timoteus 4:1-3, 5 NB

   “Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike: Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste”.

  • Det vil si at du du IKKE kan dokumentere dine påstander om Osteen? Da vil du jo fremstå som en løgner…..
   Og det kommer på toppen av all den andre galskapen du står for. Vel, jeg forstår godt at du opplever at du kommer til kort, og trekker deg fra debatten. Du er avslørt og avkledd! Og klarer ikke å hverken forsvare deg selv, eller forklare deg. Du har endelig erkjent at du er fullstendig på villspor. Nå kan du begynne jobben med å søke teologisk kunnskap, så kan vi snakkes når du har nådd et visst kunnskapsnivå, gjort deg kjent med hva Guds Ord sier, og klarer å skille de ekte fra de falske lærerne. Lykke til med det:-)

  • Osteens forkynnelse gjennom menighet og tv-sendinger, millioner av solgte bøker og mange titalls millioner kroner han har brukt av private inntekter, til misjonsarbeid, har garantert ført til at millioner av sjeler har blitt frelst, over hele verden!
   Hva har din tjeneste ført til? Å stå på små bedehus, som feks det på Nærbø med 17 medlemmer som banker ungene sine, og preike om synd og nåde. Hvor mange har blitt frelst av ditt virke, Bjørn. Det holder sikkert med en hånd, når du skal regne dem sammen?
   Du eier virkelig ikke hverken skam, eller gangsyn, eller sosiale antenner for den saks skyld!!!!
   PS! Ville vanligvis ikke sagt sannheten så direkte, men tror ikke du forstår det anderledes enn på den harde måten. Du er fortsatt den samme drittsekken, bare i en “kristen” innpakning!!!

  • 1 Tessaloniker 5:13-15 NB

   Hold fred med hverandre! Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.

  • Og nei; jeg er ikke noen kristoffer eller braut. Men, ikke vær så opptatt av hvem jeg er, men fokuser heller på å SKJERPE DEG!!!

  • Haha…Ansgar Braut er tilbake. Identisk skrevet som tidligere her på søkelys. Samme kategori som Christensen dette. 🙂

  • Falsk forkynnelse må alltid slås ned på. Takk til Peters, Washer og MacArthur som er advarende røster. Problemet er at mange kristne har skylapper og holder fast på og forsvarer sine favoritter uansett hva de serverer av svada.

 7. Jeg oppfordrer til en mer vennlig tone i kommentarene. Jeg har tidligere påpekt at Justin Peters forfekter en lære som kalles “Cessationism-e” og jeg vil oppfordre partene til å bruke mer Guds ord og mindre stempler av hverandre.
  Normalt sett er dette et tema man kan diskutere som brødre uten å tillegge hverandre unødvendige stempler.
  Jeg vil noe senere komme tilbake med en sak omkring Justin Peters og “Cessationism” og der fremme det jeg tror er et bibelsk forsvarlig syn på disse tingene.

 8. Jeg har sett dette temaet blitt diskutert på noen videoer i kveld, men på tross av at folk er uenige klarer de likevel å beholde en tone mellom hverandre som er verdig en Kristi etterfølger. Jeg maner derfor alle til en god tone mellom hverandre og unngå disse stigmatiserende termene om motparten.
  Det er underlig at folk kommer trekkende med sine storkanoner og fyrer løs på hverandre uten vilje og evne til å ville lytte til motparten. Andre troende klarer da vitterlig å diskutere dette som “brødre” men her river man gjensidig fra hverandre kristennavnet på syltynt grunnlag.
  Å diskutere temaet “Cessationism” kan være nyttig og nødvendig, men da må vi lære å lytte til hverandre og gjennomtenke argumentene og være saklige.

  • Hm…Vi skal ikke lenger enn tilbake til 90-tallet hvor NM advarte sterkt mot Oase bevegelsen. Da jeg som fast Oase deltaker tok et år på Fjellhaug Bibelskole, NLM sin høyborg, og forsto hvor stor skepsis det var til Oase, fikk jeg nesten sjokk. Jeg trodde ikke det var mulig, Oase som virkelig ønsket å utruste mennesker til en sterk tro på Jesus.
   Som en kristen som brenner for å bygge broer sammen med andre kristne, så synes jeg det er trist at man har konferanser for å stemple navngitte forkynnere, predikanter og menigheter som vranglærere. Man må da gjerne passes for å ikke kaste stein i glasshus, og i så tilfelle forsikre seg om at man ikke sitter det glasshuset.

 9. Jeg har snakket med mennesker som var i Salem i helgen for å høre Peters, og det som IKKE har kommet frem,
  er at svært mange forlot møtene. De sa at de kunne kjenne at andre åndskrefter var i sving.
  Dette er av flere blitt tatt opp med NLM, og jeg er sikker på at Bjørn Storm Johansen, som allerde er en svært omstridt person, og fra før av henger i en meget tynn tråd hos NLM, er ferdig som forkynner for dem, etter dette
  mildt sagt store feilgrepet!
  Når det er sagt, så må NLM selvsagt ta sin del av ansvaret, som åpnet dørene for denne galskapen!

  • Hei..jeg var selv på hele konferansen, jeg så ingen som gikk, og faktisk så var mange ledere fra NLM til stede og de var veldig takknemlig. Jeg snakket med en av dem og han synes dette var god undervisning som pekte på Jesus og bibelens autoritet. Anbefaler deg å høre talene, veldig oppklarende og tydelig. Jeg er selv ikke enig i alle syn Peters har, men bibelsk forkynte han, og evangeliet var klart og tydelig. Ha en god dag.

  • Torhild og Tor Erik: jeg formoder at dere er en og samme person: jeg VET at det var mange som gikk, så enten var du ikke på møtene, eller så taler du usant!!!

  • Jeg er i alle fall IKKE Tor Erik. Du VET – uten selv å være tilstede – og kaller meg for løgner – som var på hele konferansen? Utrolig. Hvilken ånd er du selv av? Jeg bare spør! HERREN KJENNER SINE!

  • Jeg har snakket med 5-6 stykker som var tilstede, som ALLE sa at det var MANGE som forlot møtene, i avsky over det de kalte “andre åndsmakter”. Jeg stoler betydelig på disse, og svær lite på dine ord! Og jeg er sikker på at du og Tor Erik er en og samme person…

  • Jeg var også på hele konferansen og observerte 2 som gikk i ett av møtene – uvisst av hvilken grunn – ellers ingen! For meg virket det som det var en stille og meget lyttende forsamling og merket ingen opprørs-ånd – eller at “andre åndskrefter var i sving”.

Det er stengt for kommentarer.