Dr James White til menigheten Kilden på Nærbø i januar

Menigheten Kilden som ble startet opp i august får i vinter besøk av den amerikanske forkynneren Dr James White som skal forkynne under flere møter

james-whiteMenigheten “Kilden” som startet opp i august 2014 vil i vinter få besøk av Dr James White. Den nystartede menigheten som nå samler nærmere tjue personer til regelmessige møter sentralt i Nærbø sentrum, i Jernbaneveien 6 får besøk av Dr White både tirsdag 13 januar og søndag 18 januar. Sentrale personer i menigheten er Asbjørn Berland og Martin Hjellvik. Den vesle menigheten som fastholder den kristne kirkes sentrale dogmer vektlegger en tydelig forkynnelse av Guds ord hvor slagordet er “Troen alene – Skriften alene – Kristus alene – Nåden alene – til Guds ære alene”. vil i mai få besøk av den amerikanske apologeten og forkynneren Justin Peters. Foruten jevnlige møter samles menigheten også til bibelgrupper i private hjem. Les videre