Usedvanlig slett og tvilsom opptreden av redaktør Øyvind Rygg i Kanal 10 -et grovt overtramp

Nettsiden til Partiet De Kristne kunne søndag fortelle at deres partileder Erik Selle som hadde deltatt i et direktesendt program torsdag, i ettertid ble sensurert og dolket i ryggen av redaktør Øyvind Rygg i Kanal 10. I en sending dagen etter går redaktør Øyvind Rygg ut og beklager Erik Selles ord, og begår med det noe som mest kan minne om et direktesendt karakterdrap. “Det ble sagt ting fra denne politikeren som ikke var respektfull når det gjelder Erna Solberg og Kjell Ingolf Robstad. Jeg vil bare på vegne av kanalen få be om tilgivelse for det som ble sagt i går,” messet Øyvind Rygg og fortsatte: “Dette er ikke noe vi står for, -vi vil bare beklage på vegne av kanalen og legge oss flate,” Dette her skal ikke skje igjen, sier Rygg som med dette viser hvor trange kår ytringsfriheten har i den religiøse kanalen Les videre

Religiøs TV-redaktør sensurerte partilederen i Partiet de kristne -PDK reagerer sterkt

PDK registrerer med interesse at Ansvarlig redaktør i Kanal 10 Øyvind Rygg innfører en ny type journalistikk. Torsdag kveld inviteres partileder i PDK Erik Selle til Kanal 10s kveldssending. Der kritiserer Selle regjeringen ved ansvarlig statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Statsminister Erna Solberg for sin arroganse overfor den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, etter dommene mot norsk barnevern. Selle påpekte også skjebnen til alle de gode fedre i Norge som har mistet kontakt med sine barn etter skilsmisse. Og den urettferdighet mange fedre opplever i rettssystemet. Les videre

Kristenfolket forlater Frp -det største svik i nyere tid

Sylvi Listhaugs kristne maske falt av tirsdag 26 mai og Frp politikeren vil neppe kunne fungere som lokkedukke for å lure kristne velgere til å stemme på Frp

Endel kristne norske Israel-venner har en stund latt seg blende av Sylvi Listhaugs kors og Frps tilsynelatende positive holdning til Israel. Selv om Frp ennå rent retorisk har noen formuleringer som er positive til den jødiske staten, var det mange i kristne kretser som fikk enkelte betenkeligheter da partiet i 2017 gikk inn for å ville forby omskjæring av gutter. Siv Jensen lovet da at partiets vedtak ikke ville bli fulgt opp, og endel kristne Israel-venner slo seg til ro med dette løftet. Tirsdag 26 mai 2020 ble dagen og datoen da vi alle fikk se hvor lite Frp verdsetter sine inngåtte politiske avtaler, og ikke minst hvor lite de verdsetter kristenfolkets kjernesaker og verdier. Selv Sylvi Listhaug som lenge har fungert som “lokkedukke” overfor kristne stilte seg sammen med SV, AP, Rødt og MDG og stemte for den destruktive lovendringen hun angivelig selv var i mot. Les videre

Valget 2019: Samling eller oppriktighet

Erik Selle leder Partiet De Kristne og ber om din og min stemme ved høstens kommunevalg.

Partiet De Kristne (PDK) er blitt oppfordret til å legge ned, og slutte seg til KrF. Men hvorfor skal en legge ned et velfungerende parti for å slutte oss til et parti som er preget av splittelse og uforutsigbarhet?, skriver Tomas Moltu, 1. kandidat til fylkestinget for PDK i et innlegg. Partiet De Kristne står trygt og godt fundamentert i konservativ kristendom. Veien til en svak oppslutning og dårlige meningsmålinger har pågått over mange år uten at KrF har funnet veien til selverkjennelse. Enkelte av av oss har advart KrF om utviklingen siden 2003, uten å bli hørt. Det er forståelig at mange ønsker å samle de kristne stemmene. Noen synes det ikke tar seg godt ut med to partier som ikke klarer å stå samlet. Man kan tenke det samme om menigheter. Noen har satset så mye på KrF og det er svært vanskelig å tenke nytt. Noen har har venner, familie og slektninger i KrF som de gjerne vil støtte. Konkurransen kan oppleves som vanskelig. Ikke fordi KrF har den beste politikken, men fordi nære bånd er viktigere. Les videre

Erik Selle: Barnevernet, -Barnevernet trenger en kritisk gjennomgang.

erik-selleÅpent brev til barneminister Solveig Horne.  “I juni 2015 overleverte mer enn hundre fagfolk et opprop til regjeringen der de gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Deres engasjement er vekket av det faktum at mange barn og familier blir utsatt for grov uforstand og overgrep av dagens barnevern. Noen av påstandene som kommer frem er følgende: – ”Mange sakkyndige psykologer har altfor tette bånd til de barnevernstjenestene som er deres oppdragsgivere, og inhabiliteten er en fare for rettssikkerheten til sårbare familier som rammes,” skriver Erik Selle, leder for Partiet de Kristne” i et åpent brev. Brevet stiller en rekke kritiske spørsmål til det norske barnevernet som har vært utsatt for massiv kritikk de siste månedene Les videre

KrF gir opp kampen mot ekteskapsloven og ideen om å flyttet ambassaden til Jerusalem

krf-homo-rosaKrF var en gang kristenfolkets parti her i Norge. Konservative bedehus folk og misjonsfolket følte de hadde et parti som talte deres sak og som var opptatt av kristne verdier og kristne kjernesaker. I dag, i 2016 er ikke KrF lenger “kristenfolkets parti” og det eneste som er igjen av “kristendom” i partiet er navnet som dette partiet ikke lenger har en god grunn til å bære. Både ekteskapslov og ambassadeflytting vil bli droppet i partiprogrammet, skriver avisen Dagen. I dag presenterte KrFs programkomité et utkast på 162 sider til nytt stortingsprogram 2017-2021, som toner ned «kristeligheten».-som det allerede fra før var fint lite igjen av.  Les videre

Stifteren av partiet de kristne, Terje Simonsen, er død

terje-simonsenStifter av “partiet De Kristne”, Terje Simonsen er død, melder avisen Norge i Dag. Simonsen som ble rammet av hjerneslag i februar 2014 har etter det alvorlige slaget vist tegn til bedring og var under rehabilitering. Den troende partistifteren døde i dag, onsdag 4 november omgitt av sin familie. Dermed har massiv forbønn om helbredelse også i regi av Visjon Norge og Jan Hanvold syntes å ha fått sitt nei i den himmelske verden. Terje Simonsen ble 55 år gammel og hans familie trenger nå vår forbønn og omsorg. En av dem som allerede har rukket å kondolere er Jan Hanvold i TV Visjon Norge Les videre

Kun 696 unge gav sin stemme til PDK ved årets skolevalg mens 4346 gav KrF sin stemme

Partiet De Kristne ser ikke ut til å slå an blant norske ungdommer. Bare 696 av de 143942 unge som avla stemme ved årets skolevalg fant PDK attraktiv å stemme på. Dette skolevalg-2015tilsvarer en oppslutning på 0,5 prosent. KrF på sin side gjør det heller ikke spesielt godt blant norske skoleelever. Bare 3,2 prosent av ungdommen eller 4346 stemmer gikk til KrF. Skolevalget store vinner er den rød/grønne siden hvor AP troner på toppen med 31,9 prosent, etterfulgt av Høyre med 16,4 prosent og Frp på tredjeplass med 10,5 prosent. Også SV Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet samt Venstre er over 5 tallet. Ut fra andelen kristne elever ved norske skoler indikerer skolevalgresultatet at heller ikke kristen ungdom finner det særlig attraktivt å stemme på partier som bærer kristennavnet. Det tredje kristne partiet, kristent samlingsparti deltok ikke under årets skolevalg. Les videre

Fra Vårt Land: De Kristne-avis: Former politikk etter profetier

“Avisen er distribuert til alle husstandene i Vest-Agder. Sitatet er hentet fra presentasjonen av lokallaget i Farsund. Partiet De Kristne har vært i hardt vær den siste uken fordi flere ledere i partiet har anbefalt boken 22. juli-profetien. Forfatter Jeremy Hoff hevder at terroren på Utøya og i regjeringskvartalet var en straff fra Gud på grunn av Israel-fiendtlig politikk. Da Vårt Land intervjuet partileder Erik Selle var han tydelig på at han ikke ønsket at boken skulle profileres i PDK-sammenhenger,” skriver avisen Vårt Land. (Skjermfoto fra Vårt Land)  Dermed kan avisen bringe nok et eksempel på at det vesle partiet i forkant av eksplosjonen i massemedia har fremmet en ting, mens de nå sier noe annet. Med andre ord er det grunn til å spørre hvor sterkt dette partiet egentlig kommer til å stå for de kristne verdier når stormene kommer. Les saken fra Vårt Land

Ludvig Nessa: La deg ikke lure av kristennavnet i partiene -stem blankt

Prest Ludvig Nessa.
Foto Søkelys

Ludvig Nessa advarer mot å stemme på Partiet De Kristne, da de ikke kompromissløst vil kjempe for barnet i mors liv “Når alle andre ting går foran andres liv! Den du stemmer på. støtter du! Og det du stemmer på, får du! Stemmer du på abort, får du barnemord! Ingen må stemme på partier eller personer som direkte eller indirekte støtter abort, dvs. drap av barn i mors liv. Et minstekrav til en tillitsvalgt bør selvsagt være at vi kan stole på at vedkommende er like redd for andres liv som for sitt eget,” sier den velkjente abortmotstanderen og forkjemperen for barnet i mors liv til Søkelys Les videre

KrF-skuta på feil kurs

KrF skuta er på feil kurs, skriver Øyvind Årdal i partiet “De Kristne” som ikke må forveksles med det nedlagte partiet Norges Kristne

krf-homo-rosaTilbake i 2008 var det kampen om den nye ekteskapslova som skapte dei høgste temperaturane i den politiske debatten i Norge. Og KrF var det partiet som tydelegast fronta kampen mot den kjønnsnøytrale ekteskapslova. Etter mitt syn hadde dei også gode argument å fare med. Dei ynskte å leggje det biologiske prinsipp til grunn for ekteskapslovgjevinga. Som kjent må det både ei kvinne og ein mann til for at eit nytt menneske skal bli til, og alle ber vi med oss genane frå mor og far vår. Difor er det naturleg for eit barn å vekse opp med mor og far, og ekteskapet mellom mann og kvinne burde difor ha ei særstilling i lova, hevda dei. Les videre