Ludvig Nessa: La deg ikke lure av kristennavnet i partiene -stem blankt

Prest Ludvig Nessa.
Foto Søkelys

Ludvig Nessa advarer mot å stemme på Partiet De Kristne, da de ikke kompromissløst vil kjempe for barnet i mors liv “Når alle andre ting går foran andres liv! Den du stemmer på. støtter du! Og det du stemmer på, får du! Stemmer du på abort, får du barnemord! Ingen må stemme på partier eller personer som direkte eller indirekte støtter abort, dvs. drap av barn i mors liv. Et minstekrav til en tillitsvalgt bør selvsagt være at vi kan stole på at vedkommende er like redd for andres liv som for sitt eget,” sier den velkjente abortmotstanderen og forkjemperen for barnet i mors liv til Søkelys

Børre Knudsen (Foto You Tube)

Som kjent er det nå stor uro på grasrotplan blant velgermassene som kunne tenke seg å stemme på de kristne. Ludvig Nessa, presten som sammen med Børre Knudsen og Per Kørner preget den norske abortdebattene i flere tiår advarer kristne mot å stemme på partiet de kristne eller andre som er villige til å administrere fosterdrap. “Hvis et parti eller person som stiller til valg, ikke består denne testen, bør ingen stemme på dem. For hvis du likevel gjør det, tilsøler du dine egen hender med uskyldig barneblod! Du blir medskyldig! Men jeg stemmer jo på KrF, sier noen. Og andre sier: Jeg stemmer på Partiet De Kristne. Mener du at du derfor har rene hender?  -Så enkelt er det nok ikke!” sier Nessa til Søkelys
“I sin glansperiode hadde KrF det øverste administrative ansvaret for likvideringen av 30-40 tusen barn i morsliv. Det var den gang Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høybråten helseminister.  Skuffet og forskrekket har jeg måttet konstatere at Partiet De Kristne drømmer om å komme i samme posisjon – regjeringsposisjon. Det betyr at også for dem går andre ting foran andres liv. Som alle andre partier er også «de kristne» villige til å gå over lik for å oppnå andre «goder” for seg selv og sine.
Stem for all del ikke på noen av dem! Stem heller blankt. La deg ikke lure av kirstennavnet. For her blir det misbrukt på det groveste. Jesus sier: Det du gjorde mot en av mine minste, gjorde du mot meg! PS: De øverst ansvarlige har til alle tider alltid blitt holdt ansvarlig for det de hadde ansvar for. Nurnbergoppgjøret er ett av mange eksempler på det,” avslutter Ludvig Nessa som oppfordrer troende til å stemme blant ved årets valg.

Ingen forskjell mellom Partiet De Kristne og KrF

22 juli profetien har skapt betydelig turbulens innenfor grasrotbevegelsen i partiet de kristne og en rekke kilder sier nå at partiet ser ut til å være i tilnærmet panikk. Søkelys har i løpet av dagen snakket med en rekke konservative kristne som sier at de ikke kommer til å stemme på PDK etter at de nå har vist at “hjertet ikke er der munnen sier de er.” Det er ingen forskjell på KrF og PDK og i realiteten er det ett fett hva man stemmer på. Vi har de siste to dagene sett at PDK i full panikk nå forsøker å gjøre partiet stuerent med å enten “degradere” eller og skyve til side de røster som har hatt mot til å tale tydelig. Konklusjonen på det vi har sett de siste dager, med noen få hederlige unntak er at man sier en ting internt i kristne sammenhenger, men noe annet når presset kommer fra mainstream media. Vi ser derfor ingen grunn til å gi vår støtte eller stemme til PDK da det er liten grunn til å forvente at de vil oppføre seg noe annerledes enn KrF i praktisk politikk. De siste dagers uro viser at PDK kjører med dobbelt bokholderi og det er grunn til å vente at partiet kommer til å foreta flere utskiftninger av mannskapet i dagene som kommer.

2 tanker om “Ludvig Nessa: La deg ikke lure av kristennavnet i partiene -stem blankt

 1. Hei!

  Jeg kjenner prosessen og personene beskrevet over inngående, og har dette å si:

  Om holdning:
  Jeg lar meg ikke lure. Jeg støtter Nessa 100% i kampen for å fjerne drap i statens regi! Jeg støtter også fullt ut PDK i sin kamp. Å sette skiller på denne måten, er å skape splid hvor det ikke er grunnlag for det. Nessa og Søkelys har en tydelig innfallsvinkel. Positivt sett: Informativt og engasjert. Men; Det er flere ting jeg ikke forstår i logikken til Søkelys. Om jeg finner dobbeltmoral eller feighet i Ludvik Nessas liv, betyr det at vi ikke skal lytte til visdom han heller kommer med? At jeg skal la vær å støtte han? I så fall får jeg også trekke støtten min til Nessa. Jeg for min del vektlegger bibelens ord, som oppfordrer: Vi skal kappes om å hedre hverandre! Ta først ut bjelken i mitt eget øye, før jeg skal hjelpe min bror.

  Om PDK/media/Gabrielsen
  PDK er ikke uangripelig, og er et ungt parti som tydelig kjemper for Israels sak, det ufødte barn og heterofilt samliv i vår tid. Men at de er feige? Langt i fra. Dette er en mulighet til å gjøre en forskjell for landet vårt. Om bibeltroende kristne ikke ser dette som en mulighet til å fremme sin sak, kjenner de ikke sin besøkelsestid. Gabrielsen slik jeg leste intervjuene sier at han anbefaler folk å stemme PDK, og at hans forståelse av 22 juli ikke er representativt for PDKs politiske plattform. Om PDK drev politikk ut ifra 22 juli hendelsen ville vært underlig. Like underlig som at Gabrielsen bruker sin platform som fylkesleder til å forkynne og dele sin personlige overbevisning/åpenbaring i media. PDK sier at det er rom for dette i partiet, men som fylkesleder representerer man også medlemmene i fylket offentlig. Da bør man holde seg til det medlemmene stiller seg bak. Gabrielsen er også tydelig på at han ikke har intensjon om å drive med politikk i intervjuet, og at han ikke ser på seg selv som politiker (en som taler på andres vegne). Ut i fra disse uttalelsene må ledelsen reagere, og etter å ha snakket med både Nilsen og Gabrielsen (før, under og etter prosessen) kan jeg ærlig si at sistnevnte ikke ønsket politisk verv men ville ha fokus på misjon, og mer enn gjerne trakk seg hvis noen andre kunne fremme PDKs politikk på fylkesplan. Her opplever jeg både en tydelig og modig ledelse, som viser tyngde og seriøsitet, ved å holde seg til sine kjernesaker og til politikken.

  Hvis dette er en felle av feighet tror jeg Søkelys også må rette søkelyset også på seg selv, da denne artikkelen på samme måte som media har vist, har en politisk farget agenda om å sverte PDK. Flere ting er feiltolket. Deres feilsøking, sladder, baktaling, sverting er også avarter av Feighet. Jeg dømmer dere ikke. Vi blir dømt med det samme mål vi måler opp med. Håper ikke dere i Søkelys får like urimelige mål som dere her deler ut.

  Max Pax
  Centurion (ikke et saudonym, men mitt faktiske navn)

Det er stengt for kommentarer.