Valget 2019: Samling eller oppriktighet

Erik Selle leder Partiet De Kristne og ber om din og min stemme ved høstens kommunevalg.

Partiet De Kristne (PDK) er blitt oppfordret til å legge ned, og slutte seg til KrF. Men hvorfor skal en legge ned et velfungerende parti for å slutte oss til et parti som er preget av splittelse og uforutsigbarhet?, skriver Tomas Moltu, 1. kandidat til fylkestinget for PDK i et innlegg. Partiet De Kristne står trygt og godt fundamentert i konservativ kristendom. Veien til en svak oppslutning og dårlige meningsmålinger har pågått over mange år uten at KrF har funnet veien til selverkjennelse. Enkelte av av oss har advart KrF om utviklingen siden 2003, uten å bli hørt. Det er forståelig at mange ønsker å samle de kristne stemmene. Noen synes det ikke tar seg godt ut med to partier som ikke klarer å stå samlet. Man kan tenke det samme om menigheter. Noen har satset så mye på KrF og det er svært vanskelig å tenke nytt. Noen har har venner, familie og slektninger i KrF som de gjerne vil støtte. Konkurransen kan oppleves som vanskelig. Ikke fordi KrF har den beste politikken, men fordi nære bånd er viktigere.

Det er en frykt for at KrF ikke skal klare å holde seg over sperregrensen, og at samarbeidsregjeringen med Høyre og FrP vil være over om to år. Samtidig er det stadig flere som mener at KrF kan ha nytte av å møte virkeligheten under sperregrensen. En kan spørre: Er Solberg regjeringen blitt bedre med Venstre og KrF? Er krisen over etter utdeling av regjeringsposisjoner? Oppfordringen fra KrF har vært «nå må vi stå sammen». Men hva skal vi stå sammen om? Vi velger heller å stille spørsmålet: Hva skal politisk valg dreie seg om? Det skal dreie seg om noe fundamentalt. Velgeren bør stemme på den politikk som en er mest enig med. I det perspektivet er det nesten ufattelig at enkelte menighetsledere, og kristne medier som Dagen og Norge I Dag, ikke legger vekk mindre viktige faktorer, og enstemmig støtter Partiet De Kristne.

1. Det er ingen verdikonservative som kan være i tvil om at PDK har den beste politikken for familier i Norge. Det er det sentrale politikere fra KrF som innrømmer på bakrommet, men ikke kan si offentlig. PDK er nå det eneste politiske partiet som tydelig løfter frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne, der barn skal ha en grunnleggende rett til å kunne vokse opp med sine biologiske foreldre, så langt det er mulig.

2. Partiet De Kristne er utvilsomt det partiet som tydeligst og best løfter frem Israels sak. Det finnes ingen andre partier som med troverdighet vil flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Vi har tydeligheten, kompetansen og styrken til å løfte frem sannhet om Israel.

3. Partiet De Kristne er åpenbart det partiet i Norge som er tydeligst, og best på Ja til livet. Det tok KrF 40 år å få til en endring i abortloven som mange kaller for ubetydelig. Hvorfor er det ingen som spør om hvorfor det tok så lang tid? Hvorfor er det ingen som sier høyt at konflikten med FrP har vært viktigere for KrF enn endringer i abortloven over flere tiår? Sannsynligheten for at det kommer ytterligere seire med denne borgerlige regjeringen er nær null. Vi er glad for at KrF lyttet til rådet fra PDK om å løfte frem Ja til livet i debatten om veivalget, men Norge trenger noe mer. Ja til livet trenger en sterk og klar røst i PDK.

4. Partiet De Kristne utfordrer globaliseringen og nedbygging av Norge. Mens EØS avtalen hylles av KrF ønsker Partiet De Kristne å ta tilbake styringsretten over eget land. Norge har gjennom EØS gitt fra seg for mye av denne. Vi har stilltiende akseptert hvert av de tusenvis av direktiv som har kommet fra Brussel. FrP overførte finanstilsynet til EU. Høyre ønsker seg inn i EU og den borgerlige regjeringen gir bort Norges vannkraft gjennom ACER. EØS avtalen løftes frem som en suksess av den borgerlige regjeringen. PDK ønsker å bygge nasjonalstaten, ikke bygge ned landets grenser.

5. Mens KrF hyller FN så ønsker Partiet De Kristne å utfordre FN. Vi ønsker å utfordre FN på antisemittisme, rettferdighet og globalisme. Det er ikke en forutsetning for god moral at vi overfører milliarder av kroner til FN.

6. Partiet De Kristne er ikke naiv i møte med utfordringer knyttet til innvandring. Vi skiller oss klart fra KrF også i dette spørsmålet. Vi tror på å hjelpe i nærområdene og begrense innvandring til Norge. Samtidig så tror vi på integrering av de flyktninger som skal bosette seg her.

7. Partiet De Kristne er ikke uforutsigbare i møte med sosialisme. Vi er et tydelig og avklart borgerlig parti. Vi ønsker å flytte makt fra det offentlige tilbake til folket. Det innebærer skattelette. Vi i Partiet De Kristne ønsker en liten stat og vektlegger at all offentlig virksomhet skal tjene folket, ikke omvendt. Vi verdsetter tydelig privat initiativ og næringsliv. Vi kan ikke forstå hvorfor det er god kristen moral å skattlegge landets innbyggere for å bygge opp en sterk offentlig sektor.

Samling er flott, men premissene er vesentlige. KrF er velkommen til å slutte seg til PDK, og stille seg bak våre tillitsvalgte og folkevalgte. PDK har en klar, tydelig og troverdig politikk som vi står samlet om. Vi inviterer velgerne til å stemme på det de tror på, og på dem de har tillit til. Det er tid for å tenke nytt, og satse nytt. Det er tid for å stemme Partiet De Kristne

Innlegget er skrevet av Tomas Moltu, 1. kandidat til fylkestinget for PDK

4 tanker om “Valget 2019: Samling eller oppriktighet

 1. Dere har sagt at dere vil samarbeide med FRP, og da er dere utelukket som et seriøst kristent parti.
  Videre er det et faktum at dere aldri vil oppnå nok oppslutning til å få inflytelse. Har du tenkt å stå i Fylkestinget og rope ut “nei til fosterdrap”, eller “flytt ambassaden”? Konklusjonen er at en stemme til PDK er en bortkastet stemm, enten det er lokalt eller nasjonalt. Legg ned både PDK og KRF, og la kristne politikere “infiltrere” de andre partiene.

  2
  2
  • Jeg tror nok at Partiet De Kristne er det beste valget for dem som ønsker å stemme frem de saker som er viktige for Guds folk.
   Jeg tror et samarbeid med dagens borgerlige regjering vil bli vanskelig -da det innebærer litt for mange kompromiss.
   Jeg hadde meldt meg inn i PDK hadde partiet satset på å være et kompromissløst kristent parti som ikke signaliserer støtte til den sittende regjering.
   Men skal stemme kristent, er PDK et bra alternativ.

 2. Er faktisk ikke så sikker på om kristne er kalt til å involvere seg i politikken, da man må innrette seg i det politiske systemet. Det står man skal be for konger og personer i høye stillinger for at man skal kunne leve et stille og fredelig liv. At man kan lese i det GT om konger og ledere der, står det ikke at man er kalt til å være politikere i det NT. Nå har politikerne lagt Norge under EU sitt system på flere områder. Er enig med endel av det Ståle sier over her.

  3
  1

Det er stengt for kommentarer.