Erik Selle: Barnevernet, -Barnevernet trenger en kritisk gjennomgang.

erik-selleÅpent brev til barneminister Solveig Horne.  “I juni 2015 overleverte mer enn hundre fagfolk et opprop til regjeringen der de gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Deres engasjement er vekket av det faktum at mange barn og familier blir utsatt for grov uforstand og overgrep av dagens barnevern. Noen av påstandene som kommer frem er følgende: – ”Mange sakkyndige psykologer har altfor tette bånd til de barnevernstjenestene som er deres oppdragsgivere, og inhabiliteten er en fare for rettssikkerheten til sårbare familier som rammes,” skriver Erik Selle, leder for Partiet de Kristne” i et åpent brev. Brevet stiller en rekke kritiske spørsmål til det norske barnevernet som har vært utsatt for massiv kritikk de siste månedene

– ”Vi ser eksempler på at det innen barnevernet utvikles autoritære, lukkede systemer og kulturer som utsetter barn og sårbare familier for myndighetsovergrep.” – ”Det er til tider rystende uoverensstemmelse mellom den kompetanse barnevernet sitter inne med og den makt etaten har myndighet til å utøve overfor familier.” @ – ”Barnevernet har mer makt enn de er i stand til å forvalte, noe som ender opp i myndighetsmisbruk. Det handler om ukultur, der det som er ment å være den siste løsningen, nemlig tvang, gjerne blir det alternativet man først tyr til istedenfor dialog og frivillige metoder.”

Dette er bare et lite knippe av uttalelser i denne bekymringsmeldingen skrevet av advokater, psykologer, fastleger og forskere.

Dette er meget alvorlig for tilliten til barnevernet. Hevet over all tvil: Norge trenger et barnevern som befolkningen har tillit til og som kan gripe inn med riktige virkemidler der det behøves og i ytterste fall adskille barn fra primæromsorgspersonene ved tilfeller som overgrep, misbruk og rus. Men når barnevernet utfører så mange handlinger som får over hundre fagfolk til å rope alarm, da må du som minister gripe inn med handling. Loven må evalueres, og ukulturen i barnevernet må fjernes. I tillegg må man skille økonomiske interesser mellom aktørene, og snarest opprette en uavhengig ankeinstans som også må skape troverdighet for barnevernet internasjonalt.

Besteforeldrene til familien i Naustdal skriver følgende i et åpent brev:

”…rektoren på skulen ifølge saksdokumenta seier i telefonen i samtale med barnevernet den 13 oktober: Skulen fortel at det er ein svært kristeleg familie, spesielt mormor i familien er veldig kristeleg med sterk tru, syndstenkning, straff frå Gud. Alle tanter og onklar deler dette synet. Rektor tenker dette hemmer barna.”

Videre forteller besteforeldrene at i politiavhør fikk morfaren (en pastor i pinsebevegelsen som er en av verdens største kristne bevegelser) spørsmål om barna ble utsatt for press, dvs. indoktrinering i forhold til den kristne tro. Da må vi spørre: Er det ”bygdetrollet” som totalt har overtatt skole, politi og barnevern i en liten bygd? Historisk i den Norske Kirke må faddere faktisk love presten å oppdra barna i den kristne forsakelse og tro. Det er med vantro jeg leser beretningen til besteforeldrene, og den første assosiasjon jeg får er til kristnes situasjon i det tidligere Sovjetunionen og i øvrige totalitære ateistiske stater.

Psykolog Einar Salvesen uttaler til avisen Dagen: Denne saken er så hjerteskjærende at det nesten ikke er til å holde ut.”

Partiet De Kristne vil be Barneministeren om umiddelbart å opprette en uavhengig kommisjon som kan se på alle saker i barnevernet som foreldre og barn ønsker å gjenoppta. Deretter vil vi be ministeren starte et arbeid med loven slik at den blir klar og begrenset for å unngå ideologiske vurderinger etter egne preferanser i barnevernstjenesten. Vi ber også om en umiddelbar instruks til alle barnevernstjenester om å reelt implementere både det biologiske prinsipp og minste inngripens prinsipp i enhver sak fra dags dato.

Skrevet av Erik Selle, leder, PDK

Solveig Horne er medlem av Fremskrittspartiet, et liberalistisk parti som har markert seg som garantister for abortloven i Norge.