Bibeltroende kristne i evangeliske kretser advares mot økumenisk samarbeid med Skjøgekirken i Roma

advarsel-enhetI de siste dagene og ukene har det blant forkynnere innenfor de frie venner, pinsebevegelsen, tradisjonell bedehus-miljøer og blant frittstående forsamlinger blitt spredd et skriv som advarer mot et felles-religiøst arrangement som angivelig skal finne sted ved reformasjonens 500 års jubileum i 2017. Skrivet som blir delt på Facebook blant forkynnere og beviste evangeliske kristne har overskriften “Advarsel#2” med fet skrift og deretter advares det i sterke ordlag mot et økumenisk samarbeid mellom reformatoriske kristne og den romersk katolske pavekirken som anses som “skjøge-kirken i Johannes Åpenbaring. I følge Skrivet som er utarbeidet av noe som kaller seg “Jesus, ikke paven” planlegger “Norges Kristne Råd” i samarbeid med “den romersk katolske institusjon og Den norske (frafalls) kirken å feire 500 års jubileet med en økumenisk vri: “De planlegger i dag sammen med pinsevenner, baptister, lutheranere, metodister og andre og nærmest forklare at reformasjonen aldri skulle ha funnet sted,” hevder skriver som både blir delt og spredd blant troens folk.
– I en rekke kristne miljøer blir pavekirken og Rom ansett for å være skjøgen i Johannes skjgen-kirkenåpenbaring og blant evangeliske predikanter tas det til orde for boikott mot alle former for samarbeid og fellesskap med Vatikanet og pavekirken. Bakgrunnen for skrivet er voksende uro over at flere tradisjonelt stødige trossamfunn nå ser ut til å være i ferd med å inkludere den katolske kirke og all dets urenhet i den kristne familien. Skrivet som er ført i pennen av en gruppe som kaller seg  “No Pope, Yes to Jesus Christ, og som har denne nettsiden på facebook bruker sterke ord for å advare kristne mot å finne sammen med den katolske kirke.  Og vi siterer her skrivet i sin helhet

Advarsel  “Splittelse vs økumenene”  og videre Ja til Jesus Kristus, nei til enhet med paven og Rom.  -Angående katolske prester til reformatoriske talerstoler.

Rom 16,17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

I 2017 vil det bli 500 år siden reformasjonen. Hvordan har du tenkt å minnes dette?  Norges Kristne Råd i samarbeid med den romersk katolske institusjon og den norske kirke (som begge er frafalne trossamfunn) vil markere dette med en økumenisk vri. De planlegger i dag sammen med pinsevenner, baptister, lutheranere, metodister og andre og nærmest forklare at reformasjonen aldri skulle ha funnet sted.

Som de fleste vet ble det oppstyr da komiteen på “Hedmark-bunnen” inviterte
ulf-ekman-vil-ikke-svareCantalamessa sommeren 2015. I komiteen sitter pinsebevegelsens pressetalsmann. Han har blant annet uttalt at “det er meget gledelig at så mange feirer gudstjeneste i den katolske kirke.” Også ledelsen av pinsebevegelsen er blant de som tilhører hva vi kan kalle “de liberale”  og som har denne “det er ikke så farlig” holdningen til enkelte skriftsteder.  Jesus Church inviterte jo for sikkerhets skyld den “ny-konverterte Ulf Ekman til å tale. For å forklare hvor langt dette er kommet, så er det dessverre slik at en avis som sokner til Pinsebevegelsen nekter å trykke slike annonser som dette. Det er å prøve å hindre at advarselen når ut til de troende. Så langt har dette kommet! Istedet skriver redaktører i slike aviser at “bruden vil bli helere og mer attraktiv” hvis disse antikristelige ledere får lov å undervise henne.

Vi advarer altså mot alle de som  ønsker å bygge en falsk enhet på menneskelig kjærlighet og godhet, og ikke på sannheten og det sanne evangeliet. Dette er de som anerkjenner paven som en kristen leder og den katolske religionen som en kristen Denominasjon. Det er disse som slipper til Pavens representanter på talerstoler som er betalt med martyrblod.

Hvordan er det med deg? Er du enig i at vi alle skal akseptere paven som en kristen leder og legge oss inn under Roma? Ønsker du at de som har akseptert Paven som en kristen leder eller at katolske prester skal ha adgang til reformasjonens talerstoler? Eller vil du følge Skriften å gå ut av disse menighetene som er døtre av Skjøgen i Roma?  Ja, fordi det er “vend dere fra dem” som reformasjonen har lært og som alle Guds menn fra Luther til Leonard Ravenhill har lært. Det er dette som millioner av martyrer har dødd for, at de nekter å ha noe med det antikristelige Vatikanet å gjøre. Dette har alltid vært læren til alle tider!;  Det katolske har et annet evangelium. Ref Gal. 1,8-9

Derfor har vi denne advarselen som kommer direkte fra Jesus Kristus. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne mitt folk, for at ikke dere skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

“Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!  For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.  Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket!  Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne. (Åp 18,4-8 )

Kom ut fra henne mitt folk! 

Dette er altså som alt annet i Skriften intet forslag, men en kommando. Det vil alltid bli splittelse på grunn av Ordet.

Utgiverne av advarselsbrevet er en Facebook gruppe som kaller seg “No Pope, Yes to Jesus Christ, og som har  adresse https://www.facebook.com/groups/YesToJesus/

samt epost adresse ytjc@norway.com ph

For de som ønsker å støtte oss i denne serien med advarsler,

Jesus ikke Paven, (navn og melding) til 3785 12 26940 Luster sparebank

Visjon: I første omgang å stå bak en «ADVARSEL!» til ledere om at de må snu eller splittes fra de som ikke vil snu, men vil til Roma. Likeledes en advarsel til troende som sitter på gjerdet om at de må ned eller risikere å bli dømt sammen med hora beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18.

«ADVARSEL!» blir en eller flere annonser i «kristne» aviser og vi starter med KS. Deretter kan vi følge opp med Dagen, Vårt Land og Norge Idag. Altså vi tar sikte på en kampanje.

De som blir invitert og velger å bli i gruppa vil bli invitert til å delta økonomisk i å støtte i første omgang en helside annonse i KS. Alle vil selvfølgelig delta i bønn.

12985503_1098267993571383_3270670612459993317_n

 

2 tanker om “Bibeltroende kristne i evangeliske kretser advares mot økumenisk samarbeid med Skjøgekirken i Roma

 1. Les her de rystende historiene om evangeliske kirker som lar seg lokke til å skrive under økumeniske dokumenter som i bunn og grunn er en del av den katolske kirkes strategi for igjen samle kristenheten under pavestolen. Evangeliske kristne draes mot den katolske kirke pga av lunkenhet og mangel på gudsfrykt i egne rekker. Den liberale utglidningen vi opplever i våre menigheter får bibeltro kristne til å ønske seg mot den katolske pga deres fasthet til sin lære og vilje til å stå opp mot det politisk korrekte. Men, er bibeltro kristne klar over hva den katolske kirke virkelig lærer? Er bibeltro kristne klar over hva slags vranglære vi står overfor? Når alt kommer til alt viser det seg at den katolske kirke befinner seg langt borte fra evangelisk kristendom, ja bibelsk kristendom. Her finner man ikke, NÅDEN ALENE, TROEN ALENE og SKRIFTEN ALENE !

  Les artikkelen og vær med å spre den videre, denne informasjonen bør vi alle sitte inne med:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/

 2. “Pope Francis Will Go to Sweden for Reformation Anniversary”

  “Pope Francis will take part in an ecumenical ceremony in Lund, Sweden, to commemorate the 500th anniversary of the Protestant Reformation, the Vatican announced Monday.

  The event will “will highlight the solid ecumenical developments between Catholics and Lutherans and the joint gifts received through dialogue,” according to a joint press release by the Pontifical Council for Promoting Christian Unity (PCPCU) and the Lutheran World Federation (LWF).

  The Pope will lead the Oct. 31 commemorations alongside LWF President Bishop Younan and General Secretary Junge, in cooperation with the Church of Sweden and the Catholic Diocese of Stockholm.

  The event will include prayers according to the recently published “Common Prayer,” a jointly-written Catholic and Lutheran liturgical guide prepared for the Reformation anniversary commemorations.

  “By concentrating together on the centrality of the question of God and on a Christocentric approach, Lutherans and Catholics will have the possibility of an ecumenical commemoration of the Reformation, not simply in a pragmatic way, but in the deep sense of faith in the crucified and resurrected Christ,” said PCPCU president, Cardinal Kurt Koch, in remarks published by the joint press statement. ”

  http://amazingdiscoveries.org/16.01.25-pope-francis-will-go-to-sweden-for-reformation-anniversary

  “Hvorfor skal pave Frans være frontfigur i fejringen af Martin Luther? – Abel Struksnes”

  “Til alle protestanter!

  ” Den 31.oktober 2016 vil pave Francis deltage i en økumenisk ceremoni i Lund, Sverige, for at fejre starten på 500-året for den protestantiske reformation.”

  http://www.lightchannel.dk/hvorfor-skal-pave-frans-vaere-frontfigur-i-fejringen-af-martin-luther-abel-struksnes/

  Lyden er litt dårlig på begynnelsen.

Det er stengt for kommentarer.