Erik Selle: Barnevernet, -Barnevernet trenger en kritisk gjennomgang.

erik-selleÅpent brev til barneminister Solveig Horne.  “I juni 2015 overleverte mer enn hundre fagfolk et opprop til regjeringen der de gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Deres engasjement er vekket av det faktum at mange barn og familier blir utsatt for grov uforstand og overgrep av dagens barnevern. Noen av påstandene som kommer frem er følgende: – ”Mange sakkyndige psykologer har altfor tette bånd til de barnevernstjenestene som er deres oppdragsgivere, og inhabiliteten er en fare for rettssikkerheten til sårbare familier som rammes,” skriver Erik Selle, leder for Partiet de Kristne” i et åpent brev. Brevet stiller en rekke kritiske spørsmål til det norske barnevernet som har vært utsatt for massiv kritikk de siste månedene Les videre