Bodariu-saken: Massiv internasjonal demonstrasjonsdag mot norsk barnevern 16 april

demonstrasjon-barnevern-april-2016Lørdag 16 april 2016 vil kunne bli en merkedag da norsk barneverns ufyselige praksis kommer på medias dagsorden både i USA, Europa. Australia og også her i Norge. Denne dagen er satt av som en internasjonal protest-dag hvor titusener på titusener av mennesker verden over vil ta del i større og mindre markeringer verden over i protest mot det norske barnevernets “kidnapping” av de fem barna til Marius og Ruth Bodnariu fra Naustdal litt nord for Førde. Saken har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet og lørdag 16 april 2016 er det bebudet massive internasjonale protester verden over. Les videre

Bodnariu-saken opp i Europaparlamentet om tre uker -barnevernansatte i Naustdal føler seg truet

NRK kunne i dag melde at ansatte i barnevernstjenesten i Naustdal føler seg sjikanert og
utsatt for trusler etter at folk over hele verden har lagt den vesle kommunen for hat.
barnevernet-3Bodnariu saken er nå i ferd med å bli et stort problem for norske myndigheter, etter at stadige flere nå engasjerer seg i det som er en omfattende internasjonal kamp mot norske myndigheter. Bodnariu saken forteller den grimme historien om hvordan norsk barnevern, på basis av sladder og anklager om religiøs indoktrinering går til dramatiske skrittet å bryskt skyve foreldrerettigheter og menneskerettigheter til side og frata en far og en mor deres fem barn i en aksjon som mest minner om kidnapping. I stadig flere land blir det nå avholdt demonstrasjoner mot det norske barnevernet, og mye kan tyde på at Norge og Bodnariu-saken vil ble tatt opp i Europaparlamentet. Les videre

Omfattende demonstrasjoner mot barnevernet ble nyhetssak også for NRK

Søkelys som var kanskje den første norske nettsiden som omtalte den triste saken om ekteparet Ruth og Marius Bodnariu som ble fratatt sine fem barn av norsk barnevern, angivelig på grunn av deres kristne oppdragelse av barna, har i ettertid blitt nyhetssak i en rekke medier. Både Vårt Land og Dagen har nå omtalt saken og lørdag kunne også NRK både på radio og på egen nettside (skjermfoto fra nrk.no) nå omtalt de omfattende demonstrasjonene som pågår utenfor norske ambassader i en rekke land. Det norske barnevernet har nå tirret opp kristne og pinsevenner verden over (selv om våre egne kanskje sover)  Les videre

Bodnariu-saken og barnevernet: Jobber hardt for å skape internasjonal opinion mot norsk barnevern -har publisert video på You Tube

barnevernet-demonstrasjonerSaken om at det norske barnevernet har “kidnappet” de fem barna til den kristne pinsevenn familien Marius og Ruth Bodnariu fortsetter å engasjere stadig flere mennesker verden over. Via massemedia, sosiale medier og You Tube forsøker familien og vekke opp det internasjonale samfunnet til engasjement, protester og kampanjer for å få gjenforent de fem barna med deres foreldre. Det var i november at det norske barnevernet gikk til det dramatiske skrittet å ta familiens fem barn, samtidig som foreldrene ble pågrepet av politiet på basis av det familien hevder er falske anklager. Det er allerede nå klart at det vil bli demonstrasjoner utenfor de norske ambassadene i Canada, Romania, Polen, India, Spania, Tyskland, Belgia, Romania, Storbritannia, USA og Tsjekkia i januar. På Facebook oppdateres saken daglig og mange sammenligner nå Norge med Iran eller andre land som forfølger og undertrykker kristne. En av de underskriftskampanjer som er iverksatt har nærmere 50 000 underskrifter og You Tube er et av de siste redskaper som tas i bruk for å fortelle verden om de norske myndigheters kyniske behandling av denne familien. Les videre

Bodnariu-familien og norsk barnevern, -Familien snakker ut i pressemelding

bodnariuSøkelys ble 22 januar gjort oppmerksom på at et viktig ord var falt ut av teksten  litt lengre ned i saken. Det var ordet IKKE. Den internasjonale kampanjen, som nå føres i flere land tar siktet på å øke presset mot norske myndigheter, -og stadig flere menigheter og enkeltpersoner verden over engasjerer seg nå i saken hvor norsk presse, inklusiv Vårt Land og Dagen har valgt å vinkle saken som en vanlig “barnevernssak” mens en rekke medier verden over har omtalt dette som en sak der foreldrenes kristne livssyn har spilt en avgjørende rolle. Søkelys har flere ganger i de siste dagene kommunisert med Marius familie i Romania og fikk juleaften tilsendt en lengre pressemelding hvor familien korrigerer det de mener er feilaktig og unøyaktig informasjon om saken. Pressemeldingen er signert Emilia Andreea (Bodnariu) Stoia som sammen med en av sine andre brødre fungerer som talspersoner for den rammede familien Les videre

Arrangerer støttedemonstrasjon utenfor den norske ambassaden i Madrid -stadig flere internasjonale media skriver om saken

barnevernet-3Saken om Marius og Ruth Bodnariu som er blitt fratatt sine barn fortsetter å vekke oppmerksomhet internasjonalt. Protestdemonstrasjon vil bli arrangert utenfor den norske ambassaden i Madrid den 26 desember Støttespillere til Marius og Ruth Bodnariu jobber nå iherdig med å skape ennå større oppmerksomhet internasjonal omkring det norske barnevernets angivelige overgrep mot en kristen familie på Vestlandet. Lørdag 26 desember vil familiens støttespillere arrangere en protestdemonstrasjon utenfor den norske ambassaden i Madrid og arrangørene håper på stor oppslutning om markeringen som bare er en av flere som vil bli arrangert i et forsøk på å påvirke politikere og opinionen til engasjement for familien Les videre

Pinsevenn familien Bodnariu fratatt sine fem barn av norske myndigheter -amerikanske pinsevenner vil demonstrere utenfor Norges ambassade i Washington

cristian-ionescu

Norsk/rumensk pinsefamilie opplever alle foreldres mareritt i møte med barnevernet -saken vekker oppsikt i USA

Saken omkring det norske barnevernets “kidnapping” av de fem barna til det norsk/rumenske ekteparet Marius og Ruth Bodnariu som er medlemmer av en pinsemenighet sprer seg nå verden over. Fredag 8 januar 2016 vil det bli avholdt en demonstrasjon utenfor den norske ambassaden i Washington DC og initiativtaker til denne demonstrasjonen er Cristian Ionescu som er pastor i Elim rumenske pinsekirke i  Chicago, USA. Planleggingen til demonstrasjonen er alt i gang og informasjon om den kommende protesten blir nå spredd til pastorer over hele USA. I Norge er det få medier som hittil har omtalt saken, men nettstedet Spikerscorner som er et nettsted for fri debatt kjørte tirsdag en sak med et referat av vår artikkel om saken. Les videre

Oppfordrer til bønn for norsk/rumensk familie som norske myndigheter har tatt barna fra

bodnariuEt av barna skal ha sunget en kristen sang i friminuttet på skolen og dette skapte bestyrtelse og utløst påstander om religiøs indoktrinering, for Jesus er jo totalt ut i Norge

Rumenske kristne forsamlinger har nå engasjert seg i bønnekamp for å
bekjempe det norske “demoniske systemet” som tillater at barnevernet brutalt og uten skånsel har fratatt ekteparet  Marius og Ruth Bodnariu deres fem barn og plassert dem i fosterhjem. I følge en nettside som jobber med å få tilbakeført barna til deres troende foreldre er flere menigheter i en rekke land involvert i kampen for barna, og i flere land vil mennesker som støtter den norsk/rumenske familiens kamp komme til å protestere overfor norske ambassader Les videre

Hevder norske myndigheter gjennom barnevernet har kidnappet deres fem barn -anklages for kristen indoktrinering

Facebook-Bodnariu-FamilyMener norske myndigheter driver kristendoms forfølgelse av kristen familie  En rekke internasjonale kristne medier er nå i ferd med å rive i stykker det glansbildet vi liker å ha av våre egne myndigheter og vårt eget land. Historien om hvordan norske myndigheter ved vårt beryktede “barnevern”  grep inn og fratok ekteparet Marius og Ruth Bodnariu som er pinsevenner deres fem barn og plasserte dem i fosterhjem er knapt blitt nevnt i norsk presse. En rekke internasjonale medier, deriblant store kristne aviser som Charisma, Christian Today, WND og The Christian Post har omtalt saken som norsk kristendomsforfølgelse anno 2015 Les videre