Hevder norske myndigheter gjennom barnevernet har kidnappet deres fem barn -anklages for kristen indoktrinering

Facebook-Bodnariu-FamilyMener norske myndigheter driver kristendoms forfølgelse av kristen familie  En rekke internasjonale kristne medier er nå i ferd med å rive i stykker det glansbildet vi liker å ha av våre egne myndigheter og vårt eget land. Historien om hvordan norske myndigheter ved vårt beryktede “barnevern”  grep inn og fratok ekteparet Marius og Ruth Bodnariu som er pinsevenner deres fem barn og plasserte dem i fosterhjem er knapt blitt nevnt i norsk presse. En rekke internasjonale medier, deriblant store kristne aviser som Charisma, Christian Today, WND og The Christian Post har omtalt saken som norsk kristendomsforfølgelse anno 2015

Saken om det norsk/rumenske kristne ekteparet Marius og Ruth Bodnariu som har blitt fratatt sine fem barn fordi norske myndigheter mener at parets barn blir utsatt for religiøs indoktrinering, har ikke blitt omtalt av norske kristne aviser. En rekke blogger som kritiserer norsk barnevern har riktignok omtalt saken som rent internasjonalt blir oppfattet som kristendomsforfølgelse i regi av norske myndigheter. Familien Bodnariu bor i Naustdal på Vestlandet som ligger nord for Bergen. Historien om hvordan norske myndigheter med hjelp av barnevernet som våpen regelrett har kidnappet ekteparets barn fordi blir utsatt for det myndighetene våre kaller “religiøs indoktrinering” har tidligere blitt omtalt i rumensk presse, men nå har saken også nådd amerikanske kristne nettsider. Det store amerikanske magasinet Charisma News kjører søndag historien om Norges skitne bakside på førstesiden og tidligere har både WND, Christian Today og Christian Post omtalt saken om foreldrene som er blitt fratatt sine barn fordi de angivelig skal ha hevder at Gud straffer synd. Flere av de store kristne mediene har i de siste dagene fortalt sine lesere om den norske kristendomsforfølgelsen i regi av norsk barnevern -som uten god grunn har kidnappet og plassert ekteparets fem barn i fosterhjem.  Norges forfølgelse av det kristne ekteparet blir i flere medier sammenlignet med Sovjetunionens forfølgelse av kristne under kommunisttiden.

Støtt: Underskriftskampanje til støtte for foreldrene

I følge de artikler jeg har lest i den internasjonale kristne presse er det nå et økende kristen-forfølgelse-norgeinternasjonalt engasjement mot norske myndigheters behandling av den kristne familien og flere stiller også spørsmål ved hvorfor den kristne presse i Norge er tause om saken.  Bodnarius familien er ikke den første familien som har fått sine barn kidnappet av myndighetene. En rapport sendt på russisk TV indikerer at mange familier urettmessig blir angrepet og forfulgt av norske myndigheter og den tsjekkiske presidenten  Milos Zeman har sammenlignet de norske myndighetene og barnevernets kidnappings system av barn med Nazi-Tysklands ariske avls program. Barnevernet som skjuler seg bak taushetsplikt og frasen om at de opererer til barnas beste er uenig. “Noen ganger er barnas beste i konflikt med foreldrenes og for barna av ekteparet mener åpenbart det norske barnevernet at det er til det beste for barna og vokse opp uten å lære om Jesus. I følge Charisma News som søndag kjører historien om de norske myndigheters forfølgelse av den kristne familien har en underskriftskampanje på nettet samlet nesten 30 000 underskrifter i protest mot våre myndigheters forfølgelse av det kristne ekteparet.

Facebook side til støtte for foreldrene

I forbindelse med de norske myndigheters behandling av det norsk/rumenske ekteparet og “kidnappingen” av deres barn er det blitt opprettet en side på Facebook som oppdaterer om situasjonen. Det er Marius bror som administrerer Facebooksiden som kan besøkes her 

Skrev støttebrev for sin bror

“Jeg skriver dette til støtte for min bror,  Bodnariu Marian Constantin (Marius), en rumensk borger og hans kone, Ruth Johanne  Bodnariu, som er en norsk
bodnariustatsborger og deres fem barn (Eliana, Naomi Matthew, John og Ezekiel som er bare tre måneder gammel som har statsborgerskap både i Romania og Norge. (Foto fra Christian Post som forteller at en av foreldrene har bakgrunn fra en pinsemenighet i Bucharest,) Familien som er pinsevenner, (det ble først gjort kjent at de var adventister) får nå stadig flere til å slutte opp om deres krav  om å få tilbake sine barn. Den 16 november  “kidnappet” barnevernet de to eldste barna (Eliana og Naomi) fra skolen uten at deres foreldre viste det. Barnevernet, ledsaget av politiet, kom så til Bodnarius hjem og tok med makt de to eldste guttene (Matthew og John); de forlot en sønderknust Ruth med den bare tre måneder gamle Ezekiel, mens Marius var på arbeidet. Marius kom øyeblikkelig hjem fra arbeid for å få vite hva som foregikk, og dro sammen med Ruth til politistasjonen og barnevernet for å klare opp situasjonen. Fordi Ruth gråt og var fortvilet av det som var hendt, dukket barnevernet og fire politifolk opp i deres hjem på tirsdag 17. november, uten noen rettskjennelse eller dokumentasjon, og tok også 3 måneder gamle Ezekiel med påstanden at moren utgjorde en fare for sitt barn.) -Artikkelen fortsetter med en beskrivelse av barnevernets handlinger generelt. Beskrivelsen viser absolutt innsikt (skjønt skribenten ser ikke ut til å være informert om lignende aksjoner i andre land i den vestlige verden, eller om at selv om utlendinger er overrepresentert, så rammer barnevernet i meget høy grad også etnisk fullnorske familier i stort antall.  -Det som skjer i Norge via barnevernet, under dekke av “barnevelferd”, er opprørende og uforståelig! Barn betraktes som statens eiendom, et grunnlag som benyttes av barnevernet til å bortføre barn og sette dem i fosterhjemsomsorg for en hvilken som helst ukontrollert/uregulert/ikke godkjent grunn hevdet å foreligge av barnevernet. Et kvikt søk på internett vil gi resultater som setter lys på hundrevis av saker av overgrep og vitnesbyrd fra rammede familier. Barnevernet har en historikk av å konsentrere sin innsats om immigrantfamilier eller familier hvor en av foreldrene er av en annen nasjonalitet.

Slik kan kidnapping i regi av norske myndigheter oppleves

Videoen er fra en annen kidnapping i regi av barnevern og politi. Denne virksomheten vekker nå internasjonal avsky

34 tanker om “Hevder norske myndigheter gjennom barnevernet har kidnappet deres fem barn -anklages for kristen indoktrinering

 1. Hei. Dette er en type sak jeg synes det er fryktelig vanskelig og hive seg på i kritikken. Det er veldig få som vet hvordan barna i saken har det. De 30 000 som som har skrevet under, har sannsynligvis ingen kjennskap, bare antakelser. Hva fremtiden kommer til å bringe, er en annen sak.

  • Nå har jeg undersøkt saken så godt som mulig og min kritikk her står fast. Norske myndigheter og barnevernet har fått massiv internasjonal kritikk for praksisen med barnevernssaker, så jeg vil oppfordre til alle til å skrive under på underskriftskampanjen. Det er en jo en kjent sak at barnevernet har gjort mye skade, -og glansbildet vi har hatt av norsk barnevern er temmelig falmet for å si det slik.

  • Norsk barnevern har dårlig rykte internasjonalt, men disse påstandene skal jeg undersøke med mine kilder.

  • Kan du vise til den “massive internasjonale kritikken”? Og då meiner eg ikkje konspiranoia-inspirerte protestar ved ambassadar, men seriøs, faktabasert kritikk.

   Enkelte foreldre/pårørande er flinke til å utnytte kontaktnett og sosiale media til å skape blest om sin sak. Sakene svingar gjerne innom “Barnevernsaksjonen” på FB, der dei involverte sit og hissar kvarandre opp med meir og meir absurde påstandar, samtidig som dei blokkerer alle kritiske røyster. Desse får null merksemd i ansvarlege media, men det har hendt at utanlandske media har gått på limpinnen.

   Eg har sjølv vore fosterfar for eit barn der mora gjekk høgt ut på FB og sin private blogg og klaga si nød over Barnevernet som hadde røva gutten frå ho. Samtidig som ho serverte dei villaste historier på bloggen sin satt ho i Tingretten og *tilsto* ei rekke med vald- og overgrepstilfelle. Trur du denne delen av historia vart servert til offentlegheita? Kva gjer du, “sokelys”, for å undersøke fakta før du er med på å oute mindreårige som med stor sannsynlegheit er utsette for vald og omsorgssvikt? Trur du dei syns det er moro å bli identifisert som barnevernsbarna med voldelige, fanatisk religiøse foreldre?

  • Ventar framleis på ei god begrunning på dine påstandar om “massiv internasjonal kritikk” av det norske barnevernet.

  • Det ligger nok av saker ute som viser hvor omstridt norsk barnevern er. Blant annet kritikk over at barnevernet tok et barn pga ei løs tann fra Russisk TV osv osv. Bare å søke litt på webben så finner du raskt ut at det er massiv kritikk av det norske barnevernet.
   Gjør noen søk på litt forskjellige språk og vips, kommer det opp en rekke eksempler på hvor media og enkeltpersoner og aksjonsgrupper kritiserer norsk barnevern.

 2. Det er merkelig at denne, og lignende saker ikke får mer mediaoppmerksomhet i Norge. I utlandet har det norske barnevernet et dårlig rykte på seg.

  På den engelskspråklige Wikipediasiden blir det tatt med kritikk av det norske barnevernet, mens dette ikke er tatt med i den norskspråklige. Til og med denne saken er tatt med der;

  https://en.wikipedia.org/wiki/Child_Welfare_Services_(Norway)

  Det er utrolig, skremmende og trist å lese om hva denne kristne familien , og også andre,må gjennomgå. Håper og ber om at de snarest må få barna sine tilbake!

  • Jeg så storyen først i går på de kristne webbene, ikke et ord i norsk presse om dette. Selv Dagen og Idag er tause. Skremmende.
   Flere internasjonale medier har skrevet om denne familien og norske myndigheters håndtering av slike saker. Det er fullstendig uforståelig at ikke barnevernet heller vurderer en form for tilsyn av familien med jevnlig besøk over en kopp kaffe eller kakao og se hvordan familien fungerer.
   Det er en skremmende policy Norge legger seg på når de fratar troende familier deres barn på brutale måter. Det er ikke akseptabelt, og jeg mener kristne ikke bør sitte stille å se på at det skjer. Det som rammer eksempelvis adventist-familier i dag, kan når vår homolov virkelig setter seg i folket-også komme til å ramme kristne i lutherske/kalvinistiske/pinsekretser som ikke aksepterer tidens ånd. Jeg tror vi snart er kommet dit i samfunnet at norske kristne bør sende barna sine til kristne skoler. Skoler i Norge flommer over av anti-bibelske mennesker som hater konservative kristne verdier og gjør mye for å baktale dem som står fast på det gamle bibelsynet.

  • At det norske barnevernet har eit dårleg rykte på seg i utlandet er i beste fall ei overdriving. Dette har sitt utspring i ville fantasiar i nokre baltiske media ang ein konkret sak der det vert påstått at barnevernet er Norge sitt reiskap til å røve til seg barn med gode gener for å berge eiga befolkning…

 3. Er det ikke i overkant naivt å ta for gitt at det ikke ligger mer bak her, som vi ikke kjenner til?

  • Norske myndigheter skjuler seg bak taushetsplikt osv. Jeg retter søkelyset på en sak som er blitt omtalt i internasjonal presse, mens vi her i Norge knapt vet om det. Nå som saken er omtalt som “norsk kristendomsforfølgelse” har norske myndigheter selvfølgelig en jobb å gjøre med å forklare hvorfor de eventuelt tyr til slike dramatiske skritt som å kidnappe en families barn. Det er ikke tvil om at norske myndigheters praksis med barnevernet er svært kontroversielt i andre land og er blitt mye kritisert. Det har vist seg mange ganger at Norge ikke alltid er best slik vi ynder å tro om oss selv. Mange vil si at norsk barnevern og dermed til syvende og sist våre myndigheter begår massive overgrep mot familier og barn, ofte på basis av rykter og anonymt sladder.
   Skal man gå til slike dramatiske skritt som å frata noen barna -må man kunne spille med åpne kort..og saksbehandlere som skjuler seg bak taushetsplikt etc kan ikke akkurat sies å være å spille med åpne kort. Norske myndigheter har et alvorlig forklaringsproblem, og pressen er merkelig tause.

 4. Forferdelig! Hvor er det kristne aviser!!!! Vårtland, Dagen og Norge Idag! Hvorfor er de så tause!

  • Vårt Land og Dagen og Norge i Dag har åpenbart ikke hatt interesse av å skrive om denne saken, selv om vi vet at Norge blir kritisert internasjonalt for den norske praksisen med å frata familier barna.
   Dette vil neppe bli den siste troende familier som vil komme til å oppleve dette, ettersom den antikristelige åndsmakten griper om seg.
   Jeg tror mange troende som eksempelvis lærer barna sine “homofobe” holdninger etterhvert vil stå i fare for å bli mistenkeliggjort av et samfunn som vil være åpenbart negativ til tradisjonelle kristne verdier.
   Jeg grøsser med tanke på hva som kommer.
   Det heter seg at Norge er den siste Sovjet-staten og i forhold til barnevernet er det nok en sannhet.
   Jeg kjenner også til flere slike saker hvor faktisk kristne menigheter holder mor og barn skjult for norsk barnevern.

 5. Jeg har litt problemer med å tro at barnevernet handler uten at det er nødvendig. I mange saker viser det seg at barnevernet nøler med å gripe inn, noe de skulle ha gjort på et tidligere tidspunkt. Jeg har tro på at det sitter forstandige mennesker i barnevernet. Dessverre kan de ikke gå ut med sine opplysninger slik at vi kan få et balansert syn på saken.

  • Det har dessverre ikke jeg Sagtjern. Det er en rekke familier som er blitt rammet på basis av sladder og grunnløse mistanker, og det er etter mitt syn svært dramatisk når man faktisk kidnapper barna mot deres egen vilje og med makt fratar dem fra deres foreldre.
   Etter mitt syn er det et overgrep, og den norske praksisen blir ansett som kriminell i en rekke land og mange har påpekt at det finnes andre ordninger dersom “systemet” er i tvil om barna har det bra.
   Det er nok litt for lett når vi har et barnevern som lett kan skjule seg bak taushetsplikt og det kan sitte langt inne for disse i systemet å innrømme at de har tatt feil. Saken med denne familien har vakt betydelig oppsikt i Romania og skal være et stort bønnetema for en rekke menigheter der over som mener at Norge begår regelrett trosforfølgelse. Før i tiden var Romania et av de land hvor kristne ble hardest forfulgt mens Norge ble ansett som en trygg havn.

   Nå er det dessverre i ferd med å bli motsatt.

  • Jeg håper det sitter noen forstandige mennesker i barnevernet. Jeg har selv sett hvordan barnevernet kan holde på, så jeg vet at barn blir tatt på grunnlag som er uforståelig eller oppkonstruert. Og jeg har lest dokumenter i sakene jeg kjenner.
   Jeg skjønner at det som skjer i barnevernet strider mot enhver fornuft, men det kan virke som at systemet er så skakkjørt at flere av de som jobber innen barneredning blir gale! Jeg har en teori om at de holder seg unna saker der barn er i nød fordi de ikke orker forholde seg til nøden, og at de heller konstruerer opp saker på juks og fanteri og lager storm i vannglass. Håper barnevernet blir gransket av fornuftige mennesker snart. Det trengs.

 6. The Childrens Welfare DO NOT take children just because they disagree with the upbringing. They do take the children ONLY if they fear violtence, abuse or molesting. So please check facts regaring the Norwegian law and Childrens Welfare law!

  • It is known internationally that Norwegian child welfare has a poor reputation, that these have intervened in families on the basis of gossip and rumors. This criticism Norwegian authorities should take seriously.

 7. Det blir helt feil å kalle barnevernets inngripen for en kidnapping. Når de henter et barn er det en lovlig handling som er behandlet i fylkesbarnevernsnemnd og ikke bare av en saksbehandler… En kidnapping er en ulovlig handling og har ikke noe med denne saken å gjøre.. Jeg vet ikke hva slags organ Søkelys er men her er dere helt på bærtur når det gjelder begreper….

  Alle oppegående mennesker skjønner jo at Barnevernet tar ikke barn uten en grunn så den vinklingen på denne saken blir bare flau og jeg vil absolutt anbefale folk og tenke seg om før de skriver under på slikt.. Har hatt mye kontakt med barnevern opp igjennom som pårørende og som støttekontakt og har ennå ikke sett en sak der barn er blitt fjernet fra foreldre uten at det har vært nødvendig dessverre, selv om det selvsagt smerter dem det gjelder.

  • Nå har du fått sett se en sak hvor barnevernet har frastjålet barn uten “human being ” grunn. Som så deg jeg hadde trodd og stolt på barnevernet. Til jeg fikk høre om denne saken. Og fra den om mange saker hvor barnevernet har brutt menneskelig rettigheter .
   Når du vil akseptere at de kan ta feil. Du vil se et havn av misbruk hos barnevernet. Så langt du kan ikke akseptere det bli du blind fremdeles. Håper noen kjær deg blir snart misbrukt av barnevernet så kanskje få du mulighet å se med dine egne øyne.

  • Hvilken kompetanse har du til å frifinne barnevernet slik? Hva vet du om maktmisbruk i barnevernet?

   Hvordan kan du si at “alle oppegående mennesker skjønner jo at Barnevernet tar ikke barn uten en grunn” når det beviselig blir returnert 20-30% av Tingrett eller høyere rettsinstans pga feil barnevernet har gjort?

   Det skal kun til at ett barn blir tatt som ikke skulle vært tatt for at vi ødelegger ett barn og en familie. Med den dårlige kvaliteten på ansatte i barnevernet, er det ikke til å unngå at det blir gjort feil. Og dessverre er det barna det går mest utover. Og dessverre så er det altfor lite søkelys på den problematikken.

   Mvh
   Raymond Skorstad
   Leder
   Foreningen for Barnets Beste
   http://www.barnetsbeste.com

  • Det er helt riktig å bruke ordet “kidnapping”. Myndighetene kan ikke gjøre akkurat som de vil. For det første er det faktisk religionsfrihet her i landet, og for det annet har både barn og foreldre krav på respekt for sitt familieliv og sitt privatliv. Alle med kjennskap til BV vet at det er ute av kontroll. Det er bare naive sjeler som tror det dreier seg om barnas beste når barn hentes av politi på skolen.

  • Cecilie Bedsvaag – dei einaste som har påstått at dei er utsett for kristen forfølging er foreldra sjølve. I følge NRK og Firda er foreldra sikta for vald mot ungane. Kan det tenkjast at påstandane om “kristen forfølging” rett og slett er foreldra si bortforklaring?

   No vert dette berre spekulasjonar, men fysisk avstraffing er dessverre ikkje ukjent i konservative/ekstreme kristne miljø. Om desse foreldra begrunner sin vold mot barna i religionen sin, så kan ein tildels forstå logikken bak dei absurde påstandane dei kjem med.

   Heldigvis er ikkje barn foreldra sin eigendom i dette landet, men er sjølvstendige individ med sine eigne rettar. Foreldra sin religionsfridom er heldigvis underordna desse.

 8. Selvsagt kan ingen av oss vite hva som egentlig er saken i dette tilfelle. Selvsagt er det “noe” her som gir grunn til bekymring. Barnevernet griper ikke inn helt ut av det blå. Vi bør derfor være forsiktig når vi skal kritisere. Likevel: Det er grunn til å stille spørsmål om barnevernet håndtering er i samsvar med realitetene i saken. Kritikken mot barnevernet i Norge er dessverre økende. De griper i stadig større grad inn og tar barn, uten å forsøke dialog med foreldrene og hjelpetiltak. Selv om tingene ikke er som de skal være hjemme hos biologiske foreldre, skal det svært mye til at det er bedre for barna å bli tatt fra foreldrene. Dette ser ikke barnevernet ut til å forstå. Det er rimelig klart at barnevernet trenger å bli satt i et kritisk søkelys. Uten at jeg vet hva som er saken i dette tilfelle, gir barnevernets håndtering i andre saker grunn til å stille spørsmål ved om denne familien også er blitt utsatt for en uklok håndtering. Barnevernet har en svært stor makt som vi som nasjon bør stille spørsmål ved om vi kan stå inne for. Mer informasjon om barnevernet kan også finnes her: http://www.barnevernsaksjonen.no

  • Det er altfor lett å ta barn fra foreldre uten at det får konsekvenser hvis handlingen fra Barnevernets side var feilvurdert. Jeg anbefaler alle å gå rettens vei i en slik situasjon. Først til tingretten, og får man avslag der kan man anke. Det kan være lønnsomt. Det bør sette igang kampa nje for at samfunnet skal ha mere innsyn i Barnevernets arbeid. Det er altfor lett idag å ta barn fra foreldre på “mistanke eller bekymringsmelding”. Det beste for barn er å være hos foreldre, og forsterktet tilsyn i hjemmet bør være første tiltak til saken er belyst eventuelt i retten. Barn påføres idag skade av å bli tatt av BV, hvor det i ettertid viser seg at de hadde handlet overilet. Barn sitter “på vent” i fosterhjem før rettssak, som ofte er forsinket. Slik kan barn bli holdt borte fra hjemmet urettsmessig og etter feilvurdering i månedsvis. Det er forferdelig for alle partner. Jeg tror få forstår den skade som voldes psykisk på foreldre, barn og besteforeldre.

  • Det hjelper dessverre lite å gå rettens vei. Norske domstoler dømmer i barnevernets favør i mer enn 90% av sakene. Hykleriet om barnets beste gjør at de mest vanvittige grunner kan brukes til å frata barn foreldrene deres. Det er så mye tanketomt vås at det er skremmende. Barna lider under uforstanden. Ingen våger å si at keiseren ikke har klær på. Vi må fortsette å opplyse folk om hva som skjer. Sakte men sikkert vil myndighetene forstå at dagens BV er ute av kontroll, for barn og foreldre blir vilkårlig skilt. Dette vet jeg mye om. Mine tanker går til alle barn og foreldre som blir nektet å treffe hverandre av barnevern og brutale dommere, som ikke aner hva som er barnets beste. Det er ikke nok å sitte å plapre om “barnets perspektiv”. Hykleri i n’te potens. Dessverre er makten på gale hender. Det dreier seg om penger, mye penger. Advokater, dommere, psykologer, fosterpersoner, ansatte i barnevernet tjener godt på virksomheten. Derfor har de ikke interesse av at den stoppes. Og foreldrene er lette å latterliggjøre og ignorere. Barna manipuleres og overkjøres. De blir slettes ikke hørt, for det er alltid unntak i loven. Bodnariu-familien må få hjelp fra rumenske myndigheter. Bare slik kan de få sine barn tilbake. Må Gud være med dem.

  • Jeg er enig med deg Cecilie, jeg har i dag snakket med mange av de som har engasjert seg i denne saken, og de er rystet over norsk praksis.
   Det som trengs er et overordnet organ (som ikke er finansiert av norske myndigheter) som i dag lønner nærmest alle aktørene i dette spillet.
   BV er lønnet av systemet, politiet og rettsvesenet er lønnet og finansiert av systemet) og slik kan vi fortsette.
   Jeg tror ikke norsk rettsvesen eller det som finansiert av norske myndigheter vil være en slik nøytral instans for barnevernssaker.
   Privatpersoner har intet å stille opp med mot makta.
   Slik er det bare.

 9. Heisann! Jeg støtter denne familien, men skal jeg fortelle på hvilket grunnlag? Jeg vet ikke noe om hva som er årsaken til at bv mener disse foreldrene ikke er gode omsorgspersoner. Jeg kan ikke fortelle dere hvorfor de ble fratatt sine barn. Jeg har lest og hørt at disse barna har blitt plassert i hver sine hjem, og at foreldrene har fått lov å møte kun noen av de nå i julen.

  Jeg støtter denne familien fordi måten dette gjøres på, rutinemessig, av barnevernet er helt grotesk!! De tar barna vekk med makt. BARNA! Og setter de i hver sine hjem? Hvordan forsvarer barnevernet dette? Mangel på kapasitet?

  Vel, mangel på kapasitet er hovedproblemet til det såkalte Barnevernet! Mangel på bevis er og en klassisk og kjent feil hos barnevernet. De synser og mener, uten rettskraftige beviser! Måten barnevernet opererer på traumatiserer mennesker! Og i ettertid har ikke barnevernet kunnskap til å redde de igjen. Barnevernet driver omsorgssvikt hver eneste dag, i form av vanskjøtsel, mangel på kjærlighet og omtanke for barna osv. Derfor støtter jeg opp dette!

  De kunne tilbydd hjelp i hjemmet til denne familien. De skulle tilbydd hjelp i hjemmene til alle familier der det ikke foregår misbruk, rusmisbruk eller vold! Ikke ødelagt og splittet søsken og familier i påvente av ett eller annet ! Det er aldri til barnets beste å bare bli revet vekk uten noe informasjon. Det vet jeg blir gjort som rutine. Om disse barna blir vanskelige med tiden under barnevernets omsorg så kommer barnevernet til å ødelegge disse barna. Fordi de er kunnskapsløse! De vet ikke hva de skal gjøre. De har de tilbudene de har, og passer du ikke inn i den kverna der så er du problembarn.

  Jeg savner å lese om hva dette gjør med barna som blir splittet. Jeg savner å lese om hvordan barnevernet bestandig opererer. Men liten respekt for et slående hjerte. Jeg er sikker på at enda fler ville støttet opp om de forsto dette.

  Måtte rettferdighet skje for alle barn under bv regime ❤️

  • Innlegget ditt vitnar om lite kunnskap om korleis dette fungerer.

   1. Søskeflokkar vert splitta. Ja, det skjer, og det er ikkje heldig. Men dette vert ikkje gjort av ondskap, men av nødvendigheit. Oftast pga lite kapasitet – det finns ikkje nok foster- og beredskapsheimar, spesielt ikkje av dei som kan ta i mot ein heil søskenflokk.
   Det er også ofte nødvendig å gjere dette, då barna kan ha så alvorlege traumer og utviklingsvanskar at det rett og slett ikkje er mogleg for ein fosterfamilie å ta hand om meir enn det eine barnet. Dei som har personleg erfaring med dette kan fortelle om korleis det er for to menneske å drive ein “døgninstitusjon” for eit traumatisert barn.
   I saker med familievold er det dessverre også ofte slik at dei større barna tek etter sine foreldre og utøver vold (og enkelte gongar seksuelle overgrep) mot sine mindre søsken. I slike tilfelle vert det av og til vurdert som uforsvarleg å late søskena bu saman.

   2. “De kunne tilbydd hjelp i hjemmet til denne familien.”
   Det skjer utruleg sjeldan at barn vert tekne hand om av barnevernet utan at dei har vore inne med tiltak i familien i forkant. Så også i dette tilfellet. Men av og til er det faktisk slik at dette ikkje er forsvarleg for barna. I dette tilfellet har foreldra sjølv innrømt “klaps” og anna “småvold” – stikkordet her er *innrømt*. Kva barna har sagt veit vi ikkje noko om, men summen er iallfall slik at barnevernet tydelegvis har vurdert at det er skadeleg for barna å bli verande i heimen.

Det er stengt for kommentarer.