Også støttedemonstrasjon den 16 april mot norsk barneverns behandling av Bodnariu familen i Oslo

barnevernet-protest-oslo-2016Også demonstrasjon mot barnevernet i Oslo: Lørdag 16 april 2016 kan bli en merkedag for Bodnariu familiens kamp for å få gjenforent de fem omplasserte barna. Over hele verden vil kristne fra mange ulike trossamfunn i sammen vise sin avsky mot norsk barnevern og deres umenneskelige praksis med å frata foreldre deres barn på heller tvilsomt grunnlag. Demonstrasjonene denne dagen vil begynne i  Sydney og Brisbane, Australia. Deretter i en rekke større og mindre byer i Romania, fortsette i Oslo, Tyskland, Spania, Storbritannia, og noen timer senere i Canada og tilsist i USA  i New York, Miami, Atlanta, Cleveland, Detroit, Chicago, Saint Louis, Dallas, Houston, Phoenix, Seattle, Portland, Sacramento og Los Angeles Les videre

Bodariu-saken: Massiv internasjonal demonstrasjonsdag mot norsk barnevern 16 april

demonstrasjon-barnevern-april-2016Lørdag 16 april 2016 vil kunne bli en merkedag da norsk barneverns ufyselige praksis kommer på medias dagsorden både i USA, Europa. Australia og også her i Norge. Denne dagen er satt av som en internasjonal protest-dag hvor titusener på titusener av mennesker verden over vil ta del i større og mindre markeringer verden over i protest mot det norske barnevernets “kidnapping” av de fem barna til Marius og Ruth Bodnariu fra Naustdal litt nord for Førde. Saken har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet og lørdag 16 april 2016 er det bebudet massive internasjonale protester verden over. Les videre