Åpent brev: NYTT TERRORANSLAG FRÅ BARNEVERNET – NAUSTDAL KOMMUNE!

åpent-brevOPENT BREV TIL KOMMUNELEIINGA I NAUSTDAL KOMMUNE – SOGN OG FJORDANE FYLKE: Til Barnevernleiar Monica Loen-Grov, Rådmann Øyvind Bang-Olsen og Ordførar Håkon Myrvang(AP): VEDKOMANDE NAUSTDAL BARNEVERN,S INTERVENSJON I FAMILIEN BODNARUI M. FLEIRE. 

Underteikna har gjennom kontakt med involverte familiar i Naustdal kommune og mediadekning-barnevernetoppslag på sosiale medier fått kjennskap til at Naustdal Barnevern har intervinert i den romensk/norske familien Bodnarui.  Eg er vidare kjend med at Nrk Vestlandrevyen hadde eit større oppslag om dette måndag 22. desember 2015. Denne saka har som de sikkert kjenner til vekt stor merksemd verda over gjennom oppslag i fleire kristne aviser, m.a. Charisma, Christian Today, WND og The Christian Post. Til orientering ber eg dykk logge inn på https://www.sokelys.com/?p=13490. Som de sikkert forstår har denne saka alt fått, og vil få store konsekvensar for Naustdal kommune sitt omdøme, dersom DE ikkje har ei særdeles GOD FORKLARING på kommunens handlemåte! Denne saka vil få stor merksemd frå organisasjoner som ivaretek innbyggarane sine Rettsinteressser, nedfelt i Norsk Lov, og internasjonale Konvensjonar, herunder Menneskerettslova, Grunnlovens kap. E og FN,s Barnekonvensjon. På dette grunnlaget ber eg dykk klårleggje og underbyggje Det kommunale Barnevernets vedtak om å overta omsorga for familien Bodnarui sine 5 born!

Dette opne brevet er sendt som vedlegg til overnemde administrative og politiske leiing i Naustdal kommune pr. e-post., samt Barneminister Solveig Horne (FrP), Justisminister Anders Anundsen (FrP), Statsminister Erna Solberg (H), Stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein(FrP), Menneskerettsorganisasjonane HRA-N og MR-N, samt Menneskerettsjuristane Marius Reikerås og Herman Berge og Norges Høyesterett.

Alf Reuss Kollsete Kontaktperson for MR-N Sogn og Fjordane. Opprinnelig publisert på nettstedet https://alfkollsete.wordpress.com/

Video: På innsiden av det norske barnevernet, viser en samtale hvor barnevernet er tema mellom Bjørn Johansen og psykolog Einar Salvesen som drøfter de heller tvilsomme sidene med norsk barnevern.

https://www.youtube.com/watch?v=vXD4um1-2TU

30 tanker om “Åpent brev: NYTT TERRORANSLAG FRÅ BARNEVERNET – NAUSTDAL KOMMUNE!

  • Takk Hildi. Det trenges åpenbart i Norge. Det ser ut som om svært mange av oss nordmenn fullstendig er ute av stand til kritisk tenkning overfor barnevernet. Det trenges åpenbart en revurdering av hele det systemet. Det trenges et barnevern, men jeg tror det er helt nødvendig at disse forsøker å ta i bruk andre verktøy for å løse en eventuell familiekrise før de tar i bruk storslegga og tar fra barna deres biologiske foreldre. Det undrer meg at såpass mange blant oss kristne, viser lite empati overfor ofrene for barnevernet.

 1. Det er nok helt på sin plass å bruke ordet terror når barnevernet til de grader terroriserer familier slik de gjør.

 2. Det fremkommer ingen fakta i saken, ingen opplysninger om hva dette dreier seg om. Brevet som denne typen har sendt barnevernet er et meget, meget dårlig brev, både når det gjelder form og innhold. Det er mulig å lese noen trusler ut av brevet, men ingenting om hva som er sakens faktum!
  Et så til de grader keitete formulert brev, vil dessverre ikke i særlig grad bli tatt på alvor av noen!

  • Olav F?
   Kanskje du i det minste har såpass respekt for den familien det handler om at du kan stå frem med ditt fulle navn, slik at alle og enhver kan bedømme din objektivitet og intigritet?

 3. , jeg ser ingen grunn til å polimisere med deg i denne for HELE DET NORSKE SAMFUNN svært alvorlige saken! Men at det er, og må oppfattes som et meget alvorlig inngrep i en familie, med store og ukjente konsekvenser, på såvel kort som lang sikt, det går jeg utfra at selv du vil være enig i?

 4. Jeg har ikke skrevet dette brevet, men gir min tilslutning til hva Kollsete her skriver. Her i dette land er barnevernet som ei hellig ku å betrakte, og dem som våger å utfordre eller stille spørsmål ved dette grumsete systemet får min sann gjennomgå.

  Det er mange som tror og lever i den villfarelse at barnevernet er mer ufeilbart enn Gud selv. Det er på tide med litt kritisk tenkning i forhold til et system som går til slike dramatiske skritt og frarøve barna deres foreldre. Det finnes nok av andre virkemidler barnevernet kunne ha anvendt i form av veiledning, støttekontakter overfor familier i krise, avlastning dersom noen av foreldrene sliter osv osv. I denne saken ser det ut til at det er gått over stokk og stein, og det har i NRK vært reist en del kritiske spørsmål overfor aktuelle barnevernskontor tidligere. Jeg la ut noen tilsendte linker i annen sak om dette temaet.

 5. Den har fått stor oppmerksomhet i en rekke kristne aviser verden over. At din redaksjon eller andre sekulære medier ikke omtaler dette, har nok noe med det faktum at det er en kristen familie dette har rammet. Da pleier den sekulære media å tie. Jeg lurer på hvordan dekningen hadde vært hadde det vært en muslimsk familie dette dreide seg om.

 6. Alf Kollesete: min identitet skal da vel ikke være avgjørende for hvorvidt du tar min oppfordring til å foreta en kritisk gjennomgang av brevets form og innhold?

  Jeg har vært inne og lest litt på bloggen din, og jeg må si så sant er at det hele fremstår svært useriøst, umodent og rett og slett litt barnslig skrevet. Å sammenligne Norge med Syria og Nord-Korea, å kalle Norge for en “diktaturstat” og “terrorregime” og lingnede, gjør at du ekskluderer deg selv fra å bli tatt på alvor.
  Jeg finner ikke ord for hva jeg mener om bloggen din, men jeg kan med 100 % sikkerhet si at ingen seriøse mennesker i dette landet tar deg på alvor, og du er en trussel mot deg selv, ved måten du skriver på.

  Jeg har selv vært i kontakt med barnevernet, for endel år siden, og ble behandlet svært urimlelig. Etter at saken var ferdig, sendte jeg en 12-14 sider lang, saklig og velformulert klage til Fylkesmannen. Dette endte med at barnevernslederen i den aktuelle kommunen mistet jobben sin.
  Det er måten man må gå frem på, dersom man ønsker å oppnå resultater, ikke det ueriøse røret du holder på med!

 7. Et spørsmål til Kollsete: Er det utelukkende negativt at vi har en barnevernstjeneste i Norge? Hender det at noen barn får nødvendig hjelp av barnevernet?(og også foreldrene?), Eller er hver eneste barnevernssak et “terrorangrep”?

  • Ranveig:
   Svaret på dine spørsmål er at det er viktig for foreldre å få HJELP og STØTTE i forbindelse med fødsel og oppdragelse av barn, derfor heter det også “Barneverntjenesten”!
   Det er også UDISKUTABELT at HJELPETILTAK er det PRIMERE enhver sak som måtte havne på Barnevernets kontor SKAL VÆRE GRUNDIG VURDERT, og at inngrep med OMSORGSOVERTAKELSE er ABSOLUTT SISTE UTVEI!
   Ovenstående er det faktiske grunnlag for HVORDAN den såkallte Barneverntjenesten skal arbeide. I alle saker hvor barnevernet følger disse reglene og tar vare på BARNETS interesser, gjennom å repektere Menneskerettightene nedfellt i Menneskerettslovgivningen, herunder Grunnloven kap.E og FN,s Barnekonvensjon, vil det ikke oppstå en situasjon der Barnevernet kommer i et KRITISK LYS for sin handlemåte!

   At Barnevernet, og Norge som nasjon er kommet i søkelyset slik det idag fremstår skyldes deres helt UAKSEPTABLE FREMGANGSMÅTE og totale MANGEL PÅ RESPEKT for BARNAS BESTE!

   Jeg vil tro at du, siden du er inne på denne siden, har fattet interesse for disse meget ALVORLIGE tilstandene i “rettsstaten Norge” og at du er enig i at vi ikke kan ha et Barnevern som bryter Lover og Konvensjoner, med uopprettelige skadevirkninger for de involverte barna og deres familier!?

   Jeg har merket meg at du ikke skriver under FULLT NAVN, og ber deg om å endre denne praksis, da jeg i prisippet mener at ALLE samfunnsengasjerte mennesker må kunne stå frem med sitt fulle navn!

  • Kollsete skrev:
   Jeg har merket meg at du ikke skriver under FULLT NAVN, og ber deg om å endre denne praksis, da jeg i prisippet mener at ALLE samfunnsengasjerte mennesker må kunne stå frem med sitt fulle navn!
   ____________

   Det aa kunne identifisere motstandere er alle farlige maktmenneskers drom. Det var derfor de hadde Gestapo, KGB, Stasi osv osv. I Norge ble faktisk nordmenn hennrettet under krigen for ting de hadde skrever for krigen.

   Den norske statens er ogsaa veldig interessert i at folk skal identifiseres. For da er det mye lettere aa finne de “riktige” menneskene til de riktige stillingene. Og selvsagt blir folk med “gale meninger” luket ut.

   Det var slik den nazistiske staten oppstod.

   Noen synes ogsaa det er veldig artig aa utsette folk for karakterdrap paa nettet. Eller i mediene, slik typiske norske journalister gjor.

   Du er saa gammel at du burde vite at du burde forstaa slike elementere ting. Spesiellt med tanke paa hva du skriver paa nettsiden din. Og hvis du ikke forstaar dette, saa ta deg en tur til nordkorea og forkynn under fullt navn hva du mener om diktatoren.

 8. Kollsete; jeg ser at du kritiserer både meg og Rannveig for ikke å stå frem med fullt navn. Det er mange som av ulike årsaker, har gode grunner for å ikke gjøre dette. For egen del, var jeg svært engasjert i diverse nettfora i årene forut at det ble sendt en bekymringsmelding til barnevernet, og det jeg hadde skrevet, om alt fra politikk, religion til andre ting, ble brukt og fordreid i alle retninger av barnevernet. Etter det har jeg konsekvent skrevet under pseudonym.
  Håper at du etter denne forklaringen, har en viss forståelse for min beslutning om å ikke skrive under fullt navn?

 9. Hvis vanlige folk hadde hatt litt mer psykologisk innsikt, tatt litt mer ansvar og brydd seg litt mer om hverandre, saa hadde verden blitt et bedre sted. Naar lover og byrakratiske systemer skal erstatte medmenneskelighet blir staten nesten automatisk ond og umenneskelig.

  Diktatorene har aldri vert problemet, men at saa mange frivillig bidrar til aa skape de onde systemene deres. Og veldig ofte oppstaar onde systemer tilsynelatende av seg selv. Hvis de offentlige ansatte faar for mye makt saa skjer gjerne dette.

  Og det finnes dessverre mange eksempler paa at dette er et problem i Norge. Politikerne vil gjerne fortelle oss om det “frie demokratiet”, men i praksis er vi totalt prisgitt et byrakrati med diktatorisk makt. Et byrakrati som ikke paa noen maate kan sies aa vere under demokratisk kontroll.

  Denne filmen bygger paa hendelser fra virkeligheten og illustrerer fenomenet ganske godt.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZGJpOZpYHkw

 10. Jeg gir min fulle støtte til Alf Kollsete sitt åpne brev! Og jeg går gjerne under fullt navn for å gi min støtte til Familien Bodnariu.

  Enhver med normalt menneskeforstand og litt empati vil skjønne hvilket trauma barn blir utsatt for når de plutselig blir tatt bort fra foreldrene og plassert inn i en fremmed familie på denne måten. At en liten baby på tre måneder plutselig blir tatt fra sin mor som ammer er totalt uforståelig og uakseptabelt!

  Dette kan med rette sammenlignes med et terroanslag! Det er ikke kun foreldrene og barna det gjelder som blir utsatt for et trauma på linje med det man opplever etter et terroranslag, men jeg er sikker på at det også går veldig inn på slekt ,venner og mange flere.

  Det er ikke rart at dette vekker oppmerksomhet rundt omkring i verden. Det er allerede blitt samlet over 45 000 underskrifter på å gi barna tilbake til sine foreldre.Det er kun i Norge hvor det prøves med all makt å holde på barnevernet sitt gode omdømme.

  Det er virkelig på tide å gjøre en grundig undersøkelse på hvordan Barnevernet og alle de innvolverte handler!

  • Hei Hildegunn. I veldig mange saker er nok veiledning og hjemmebaserte tjenester det rette., og det brukes forhåpentligvis i alle kommuner. Barna blir nok bare tatt hvis det er snakk om overgrep eller grov omsorgssvikt. Du får ikke en rettsinstans i Norge til å akseptere noe annet. Ungenes beste burde uansett være førende.

  • Hei Hildegunn,
   Saken vekker oppmerksomhet fordi den presenteres løgnaktig som en sak mot en kristen familie som er blitt frattat barna sine pga. sin tro. Når du sier at du støtter familien kjenner du hva denne saken dreier seg om? Kjenner du at barna ble slått opp og at det lille barnet ble ristet som en klut? Er det du står for? Skulle samfunnet ikke beskytte barna mot en voldelig far?

  • NRK Vestlandet har flere dokumenterte reportasjer om hvor dårlig
   barnevernet fungererer. I flere reportasjer kommer det fram stor bekymring for barnevernet i Naustdal og Sogn og Fjordane og Hordaland, hvor det også er registrert flest lovbrudd i forhold til saksbehandling.

   Er dette et eksempel på standarden i norsk barnevern?

   “In fact, two Barnevernet social workers tried to coerce Ruth to lie that Marius is a violent man. Barnevernet promised that if she lies/testifies that Marius is a violent man, and if she divorces Marius, then they will return the 5 children to her alone. ”

   “More Dishonesty from Barnevernet in Bodnariu Case”

   http://delightintruth.com/2015/12/29/more-dishonesty-from-barnevernet-in-bodnariu-case/?fb_action_ids=1027075980646084&fb_action_types=news.publishes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B974062775995786%5D&action_type_map=%5B%22news.publishes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

 11. Det blir litt rart for oss som jobber med slike saker daglig, og som ser mange barn som blir reddet fordi en saksbehandler tar jobben sin på alvor, å lese all denne synsinga. Ja det skjer overgrep, men du verden hvor mange takknemlige voksne det er som har blitt reddet av barnevernet. Jeg skjønner fortsatt ikke at dere tør å sette navnetrekkene deres, uten et snev av kjennskap, til den egentlige årsaken til omsorgsovertakelsen, under en slik massiv kritikk.

  • Hva sier du til de 80% feilvurderinger innenfor Barnevernet?

  • Hvordan opplever barn det, ifølge deg Per S. å bli tatt vekk fra foreldrene så plutselig og på en sånn dramatisk måte som i tilfellet til Familien Bodnariu? Burde det ikke være et viktig mål å gjøre alt for at familier får bli sammen og heller å prate, lytte, tilby hjelp o.s.v

  • Hei Hildegunn og Per S Jeg har hørt om flere tilfeller hvor barn er blitt tatt av barnevernet, og i dag fikk jeg en telefon hvor en fortalte at en han kjente hadde hatt en stri tørn i livet, var dum nok til å ta kontakt med barnevernet for å be om hjelp til å komme over kneika. Resultatet ble at barnevernet tok barna til familien og han fikk kun se dem fire ganger i året. Denne saken er nå i rettssystemet og det er håp om at familien får barna igjen.
   I det tilfelle var det verken snakk om overgrep eller forsømmelse. Det norske systemet mangler skjønn og har noen håpløse og umenneskelige regler og statsansatte ser ut til å mangle evnen til å kunne være fleksible. Jeg ser VG kjører en sak i dag, riktignok ikke om barnevernet, men om NAV som avslo sykepenger til en kvinne som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep og fikk sykemelding i 14 dager etter den traumatiske opplevelsen. Hun hadde fått diagnosen Z 25 og kravet om sykepenger fra NAV ble avslått siden reglene sa at den diagnosen ikke gav rett til sykepenger. Hun prøver nå med en annen diagnose, men dette viser at det norske systemet og deres ansatte er så bundet av regler at de er ute av stand til å utvise naturlig skjønn. Saken i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nav/kvinne-i-20-aarene-fikk-sykmelding-etter-seksuelt-overgrep-men-diagnosen-var-ikke-gyldig-hos-nav/a/23586894/

 12. gjest 2
  on 02/01/2016 at 01:35 said:
  Hei Hildegunn,
  Saken vekker oppmerksomhet fordi den presenteres løgnaktig som en sak mot en kristen familie som er blitt frattat barna sine pga. sin tro. Når du sier at du støtter familien kjenner du hva denne saken dreier seg om? Kjenner du at barna ble slått opp og at det lille barnet ble ristet som en klut? Er det du står for? Skulle samfunnet ikke beskytte barna mot en voldelig far?

  Mitt svar;

  Du kjenner tydeligvis ikke saken. Barna ble IKKE slått opp! Og babyen ble ALDRI ristet som en klut! Det ble gjort grundige helseundersøkelser på alle barna. Ingen av dem viste noe som helst tegn på at de hadde vært utsatt for vold!! Hvis babyen hadde blitt ristet på (noe som er veldig farlig) så hadde det med sikkerhet vist på de prøvene de gjorde på han. Så det er helt utelukket at det kan ha skjedd.

  Det som foreldrene innrømmet, var at de hadde gitt barna en liten klask på baken inniblant som en del av oppdragelsen når det var nødvendig. En av jentene hadde også fått en ørefik en eneste gang.

  Jeg har fått med meg at det å gi en klask på baken er blitt ulovlig i Norge. Men jeg mener at det er stor forskjell på en kontrollert og mild klask en sjelden gang og der hvor barn blir riktig slått på en ukontrolllert og nedverdigende måte. Det samme gjelder hvordan vi snakker med våre barn og i det hele tatt omgås dem. Vonde ord kan være enormt ødeleggende for et barn.

  I Efeserne 6:4 i bibelen står ; “Og dere fedre; Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.”
  Ordene “tukt” og “formaning” kan selvsagt oppfattes forskjellig og kan bli misbrukt. Men her tror jeg det er en oppfordring til en god balanse i barneoppdragelsen hvor barn lærer på en god måte, uten at de opplever noen som helst form for å bli nedverdiget og uelsket, men samtidig lærer at ulydighet har sine konsekvenser og at det er godt med sunne grenser.

  Jeg regner med at det var på bakgrunn av at barnevernet forbinder ekteparet Bodnariu sin oppdragelse med den kristne tro og det bibelen lærer at det ble knyttet sammen med kristen tro.

  I tilfellet til familien Bodnariu ble først jentene, grunnet en bekymringsmelding fra skolen, ført bort av barnevernet uten verken bevis eller foreldrenes viten. Like etter det ble de to mindre guttene tatt med makt vekk ifra hjemmet, uten noen form av dokumentasjon. Dagen etter ble den 3-4 måneder gamle babyen også tatt, selv om han ble ammet av mora. Jeg spør deg, hva tror du dette utløser hos barna?

  Hvordan føles det for et barn å brått bli tatt vekk fra foreldrene, hjemmet, venner, skole,slektninger og hele miljøet? Kan du sette deg inn i foreldrene sin situasjon? Kan du sette deg inn i den ammende mora sin situasjon? Og så blir barna t.o.m skilt fra hverandre.

  Jeg kan tenke meg at barna, foreldrene og hele miljøet rundt dem fikk oppleve dette som en tsunami!

  Barnevernet hevder at de kun handler akutt og tar barna vekk når det blir farlig for barna. Men barnevernet bryter sine egne regler og stormer inn i skole og hjem og tar barna uten at det er noe som helst fare på ferde!

  Det som hadde vært det normale, profesjonelle og rette i denne situasjonen var å prate med foreldrene, og å ta seg tid til å undersøke samspillet i familien. Men i stedet kommer de inn som store bulldosere som ødelegger alt!

  Men så er det mange da som innvender at det må da være noe verre i denne familien som vi ikke kjenner til og som barnevernet vet. Man kan da spørre seg hvorfor dette skjer gang på gang? Det er bevist og dokumentert mange lignende tilfeller hvor barn blir fratatt foreldrene på denne brutale måten på bakgrunn av en bekymringsmeldig. De blir plassert i fosterhjem og ser foreldrene sine veldig sjelden. Etter ei stund,kanskje etter mange år, viser det seg at det ikke låg noen grunn til å ta vekk barna. Men da er skaden allerede gjort…….

  Det er klart at man skal handle og ta bekymringsmeldinger alvorlig. Men, man må handle klokt og varsomt! Familien er enormt viktig! Jeg har den siste tiden fått et lite innblikk i familien Bodnariu, og mitt inntrykk er overveldende posetivt! De er en familie som tar seg tid til å gjøre mye kjekt sammen med barna. De har et stort nettverk av venner i hele verden. De har et stort hjerte for andre. Ruth er sykepleier og arbeidet med barn som drev med selvskading Romania. Hun var og er opptatt av at det er så enormt viktig å gi kjærlighet til barn. De har veldig mange venner som kjenner dem godt. De har ingenting å skjule,

  Det er tragisk at dette kan skje i Norge. Men det er så godt å vite at vi som tror på Jesus aldri er alene! Vi kan komme til han med alt. I Jesus finner vi fred samme hva som skjer. Jesus sier i Johannes 16: 33;

  “Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.”

 13. Det er ikke annet aa vente fra en sosialistkomune som Naustdal. Der begynner kommunal/statlig indoktrinering (hjernevask) av barna allerede foer barnehagealder. Om foreldre ikke foyer seg blir barna inndratt foer skolealder og satt paa statlige institusjoner.

Det er stengt for kommentarer.