Fra Vårt Land: De Kristne-avis: Former politikk etter profetier

“Avisen er distribuert til alle husstandene i Vest-Agder. Sitatet er hentet fra presentasjonen av lokallaget i Farsund. Partiet De Kristne har vært i hardt vær den siste uken fordi flere ledere i partiet har anbefalt boken 22. juli-profetien. Forfatter Jeremy Hoff hevder at terroren på Utøya og i regjeringskvartalet var en straff fra Gud på grunn av Israel-fiendtlig politikk. Da Vårt Land intervjuet partileder Erik Selle var han tydelig på at han ikke ønsket at boken skulle profileres i PDK-sammenhenger,” skriver avisen Vårt Land. (Skjermfoto fra Vårt Land)  Dermed kan avisen bringe nok et eksempel på at det vesle partiet i forkant av eksplosjonen i massemedia har fremmet en ting, mens de nå sier noe annet. Med andre ord er det grunn til å spørre hvor sterkt dette partiet egentlig kommer til å stå for de kristne verdier når stormene kommer. Les saken fra Vårt Land