Nedtelling til Shemitah, vil Jonathan Cahn få rett?

Mulige dårlige Kina-tall og amerikansk renteøkning kan ryste aksjemarkedet

stock-marked-china.ytNedtellingen til Jonathan Cahns “Shemitah-teori” går nå inn i sine siste dager. Førstkommende søndag er som kjent den siste siste dagen i den jødiske måneden Elul, og i følge Jonathan Cahns teorier har den 29 Elul de siste år vært forbundet med et større kollaps i størrelsesorden 7 prosent på 29 Elul. I år faller som kjent den 29 Elul på en søndag, og dermed har det spekulert i om noe kan skje enten fredag 11 september, på dagen 14 år etter terroraksjonene mot USA i 2001. En annen teori er at et slikt fall vil kunne finne sted den påfølgende dagen som dermed vil kunne gi en ny “black Monday” Nylig var Jonathan Cahn gjest hos Sid Roth hvor han også svarte på spørsmål fra seere

Verdens aksjemarkeder kan stå foran en ny urolig uke hvor markedet må forholde seg til en rekke usikre økonomiske data fra Kina. “De globale aksjemarkedene er i høy beredskap i påvente av at Kina de neste dagene slipper en rekke nøkkeltall for utviklingen i august,” skriver E24 søndag. En rekke viktige økonomiske data vil bli sluppet denne uken, tall som gir en pekepinn på hvor sterk den kinesiske økonomien egentlig er. I løpet Vincent Quinonesav den kommende uken vil kinesiske myndigheter slippe månedlige handels og inflasjonstall, produksjonstall fra industrien samt tall fra detaljhandel og data fra anleggsmidler. Disse tallene vil være en pekepinne på hvordan tilstanden er i den kinesiske økonomien. I forrige uke la Kina frem elendige tall for den såkalte PMI indeksen og dette sendte verdens børser nedover. Mange frykter at veksten i den kinesiske økonomien har bremset opp. PMI-indeksen viser forventningene i industrisektoren, og er nå på sitt laveste på tre år og mange frykter at flere dårlige tall vil kunne utløse et større “Sell of” i i verdens aksjemarkeder.

Fredag avsluttet de fleste av verdens børser i rødt anført av Tokyo børsen som falt 2,15 prosent. Hong Kong børsen var forsiktig ned, men i i Europa var aksjemarkedene ned mellom 2,2 og 2,8 prosent. Heller ikke Wall Street klarte å avslutte uken i pluss og Dow Jones indeksen endte ned 272 poeng eller 1,66 prosent . Også S&P500 og Nasdaq avsluttet uken med røde tall. De kommende 10 dager kan være risikofylte og et moment som også kan spille inn er den neste rentebeslutningen fra den amerikanske sentralbanken som kan komme torsdag 17 september. Aksjemarkedet frykter at den amerikanske sentralbanken vil heve renten, noe som normalt sett ikke er gunstig for aksjemarkedet. En av dem som ikke anbefaler folk å ha penger i aksjemarkedet, er Jonathan Cahn. Kristne gjør kanskje lurt i å selge seg ut av aksjemarkedet i denne uken.

Kan USA stå foran en rystelse i løpet av de neste månedene, en dommens rystelse? Hør hva Jonathan Cahn nylig repeterte på Sid Roth show

Et mørke har senket seg over Obama’s Amerika og sanne kristne vil komme til å bli forfulgt. Lunkne og liberale kristne som går på kompromiss vil ikke få merke på denne forfølgelsen, fordi de er like ufarlige som en gammel tannløs løve. De sanne Jesu etterfølgere som er i brann for Jesus vil møte forfølgelse også i Amerika,” sier Levi Price som oppfordrer amerikanske kristne på å forberede seg. Sjekk ut hva Levi Price har å si:

 

 

Facebook Comments

6 tanker om “Nedtelling til Shemitah, vil Jonathan Cahn få rett?

 1. Idag sitter Jonathan Cahns og biter negler.
  Han og mange andre med han, ønsker av hele hjerte et ragnarok av dimensjoner. Men han blir nok skuffet…La gå med at alt ikke er så bra i vår del av verden, men vi har vi aldri hatt det bedre. Synd og straff til tross, det er nok ikke så ille i Guds øyne som mange vil ha det til.
  Men om det kan være til noens trøst, den 3. verdenskrig er begynt, det sa tilogmed selveste paven. Etniske konflikter mellom folk og land har startet for alvor. Akkurat det som Jesus sa ville hende i de siste tider.
  De 12 israel -stammene klamrer seg til landene sine, jeg også, men en dag må vi forlate Norge, alle som en av oss, men ikke alle av eiendomsfolket får komme inn i et stor-Israel. Ikke så rart det, slik som all ting har blitt…Men hedningene vil nok sørge for at vi må reise, men kanskje ikke før om 100 år?
  Jeg stoler nemlig ikke helt årstallet til Langesæther, året 2027….

  • “helt årstallet til Langesæther, året 2027″…
   …….’
   Hei Anders.
   Det er 2028 som er år 6000 etter Adam og Eva.
   http://bki.net/6000/6000aar.html
   Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.
   Det er dette prinsippet som går igjen gjennom heile skrifta.
   Sabbaten er den sjuande dagen, slik jødane riktig held den.

   “Lat alle stridsmennene gå kring byen ein gong om dagen; så skal de gjera i seks dagar. 4 Og sju prestar skal gå framføre paktkista, kvar med sitt stridshorn. Men den sjuande dagen skal de gå sju gonger kring byen, og prestane skal blåsa i horna. 5 Så skal dei blåsa ein lang tone, og når de høyrer denne hornlåten, skal heile folket setja i eit sterkt krigsrop. Då skal muren ramla ned, så folket kan gå rett inn i byen.» Josva 6

   J.Cahn har feil sabbtsår eller jubelår.

   Yeshua las frå Esaias 61 i Tiberius sitt 15. styringsår, i år 28.
   Han utelet den eine setningsdelen “ein hemnens dag frå vår Gud”. Den vert oppfyllt på Yom Kippur etter 120 jubileum eller 6000 år.

   “Herren tala til Moses på Sinai-fjellet og sa: 2 Sei til israelittane: Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, skal landet ha ei sabbatskvild for Herren. 3 Seks år skal du så til åkeren din, og seks år skal du skjera vintrea dine og samla inn grøda i landet. 4 Men i det sjuande året skal det vera full kvile for landet, ein sabbat for Herren…Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk”

   https://myblessedhope.files.wordpress.com/2010/08/7jewishfeasts.jpg

   Ved Herrens kome vil englane henta folk frå aust og vest og ta dei med til lauvhyttefesten i Israel som kjem 5 dagar etter Yom Kippur.
   Den skal haldast ved Guds heilage fjell- tempelhøgda.

   Som skrive tusen gonger er det Irans atomprogram som er den store saka framover.Det er der eg forventar at storkrigen vil koma mellom USA/Vesten og den muslimske verda.

 2. Jada langesæter..vi kristne har tatt feil i alle år,mens du, en bonde fra gokk, motsier bibelen i alle ledd,har regnet ut når Jesus kommer og forkynner George Bush som antikrist, tror på frelse ved gjerninger og kaller Paulus en falsk profet. Du er på vei til evig pine med dine eventyr. Omvend Deg til Jesus og bekjenn din synd. Du fremstår som gal.

  • http://www.timesofisrael.com/cheney-iran-deal-endangers-future-of-the-jewish-people/

   Dick Cheney seier 8 september.

   “The removal of restrictions on ballistic missile development as delineated in the deal, Cheney said, “will give Iran the means to launch a nuclear attack against the US homeland.”

   “What President Obama is asking the United States Congress to do is unique — historically and dangerously unique. The results could well be catastrophic,” he added.
   ———–
   Dette er den andre saka eg har skrive om i alle desse åra – Irans atomprogram.

   Mange ventar spent på om Cahn får rett om 5 dagar.

   Profetien eg har sitert er heilt unik pga det som skjedde då BUSH kom til Israel andre gong.

   https://www.youtube.com/watch?v=KvBYpYwg9Yw

   Det er ingen grunn til å tvila på at siste del vert oppfyllt.
   Overraskinga vert BUSH sin retur eller tilbakevending til makta.

   http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

   “ישעיה נד , י ) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאיתך לא ימוש..כדין יתוב לאחורא)
   The mountains will move and hills will shake, But My lovingkindness will not be removed from you, And My covenant of peace will not be shaken

   ‘כדין יתוב לאחורא’
   He’ll leave the Land again (after second visit) without achieving his intentions and target (road map…)

   The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he’ll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.

   In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.

   (It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב – RETURN.)

   When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.

   *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

   “Eit av hovuda på dyret såg ut som om det hadde fått banesår, men ulivssåret vart lækt, og HEILE VERDA UNDRA SEG over dyret og fylgde det. 4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
   5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen. 7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og kvart folkeslag. 8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hjå Lammet som vart slakta”

   “Dyret (ANTIKRIST) du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal UNDRA SEG NÅR DEI SER DYRET (BUSH) som var og ikkje er, men som skal koma att.”

   ————————
   Som det står vil dei som ikkje har namnet sitt skrive i LIVSENS BOK UNDRA SEG når dei ser Antikrist returnerer.

   Han er nummer 8, men og ein av dei 7.

   “Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.”

   Valet i USA er om eitt år.
   Som det står vil Irans bombing av USA føra til:

   ..”will cause the USA elections to be cancelled”

   Og då oppfyllest til fulle Daniel 11 sine ord om at Antikrist går inn i land etter land i MidtAusten.

   “Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

 3. Hei Torstein.
  Du er deg selv lik, og det er bra det…Men du har ikke sett hele den bibelske historien under ett. Derfor er det litt vanskelig å godkjenne alt det du skriver.
  Dersom vi ikke ser at Guds Eiendomsfolk er de 12 israel -stammene, så er det liten vits i å gå noe særlig videre i bibeltydingen.
  De aller fleste,kaller israelittene for jøder, og alle “jødene” i Israel kaller de for Guds utvalgte folk. Men hvem er jøder, ca. 90 prosent av dem er konverterte jøder. Altså ikke fra Juda stamme som de ekte jødene kommer fra.
  Trøsten er at de fleste innflytterne i Israel idag er fra Israels 12 “tapte” stammer. Bare 5 prosent av innbyggerne i Israel er ekte jøder.
  Dersom vi ser dette klart, kan vi komme oss videre.
  Les gjerne i Evangeliekirken Arendal sine nettsider.

  • Hei igjen Anders.
   Som du veit har eg fokusert på desse 6000 åra i alle desse åra eg har skrive.
   http://www.alef-ic.net/shabbat.htm
   abbatens historie
   Sabbaten var den første høytiden som ble skissert av Gud til Moses i 3.Mos 23.kapitel. Det var den første høytid som ble helligholdt av Gud selv, som vi kan se allerede i 1. Mosebok – og også den første som ble helligholdt av mennesket. Det skjedde til og med før åpenbaringen på Sinai berg, da de andre høytidene ble påbudt. Sabbaten er en tid for hvile og er et bilde på bruden (Guds folk) som hviler med brudgommen, Yeshua (Jesus). Dette bildet er symbolsk og peker frem mot den endelige oppfyllelsen av sabbaten – den 1000 årige hvile som vi kjenner som tusenårsriket.
   I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 – 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

   Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
   Årene 2000 – 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
   Årene 4000 – 6000 ble kalt Y’MOT MASHIACH, Messias’ dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
   Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
   I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
   Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket.
   ————-
   Alle som kan rekna litt vil forstå at me er like ved slutten av desse 120 jubileum.

   Kva ventar?

   Jau, Antikrist skal styra dei siste 3,5 åra.
   Templet vil koma på plass på tempelhøgda (Guds heilage fjell)

   http://templemountfaithful.org/vision.php
   Det er 5 trinn som må oppfyllast.

   1.First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

   2.Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

   3.Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.

   4.Fourth is the building of the Third Temple.

   5.The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”

   Alle stammene skal koma tilbake til Israel. Det står tydeleg i Eskeiel 47.
   Dei vil få landområda sine tilbake.
   ” Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre. Eg lyfte då handa og lova å gje det til fedrane dykkar. Og landet får de til odel og eige.
   15 Dette er landegrensa: I nord skal ho gå frå Storhavet bort imot Hetlon,…”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.