Dr Perry Stone fikk et ord fra Herren: “Amerikas nasjonale dom eller tukt kommer!”

Dr Perry Stone fikk nylig et alvorlig ord fra Herren og advarer nå om en nasjonal dom eller straff som vil ramme Amerika.

Dr Perry Stone er en av de profetiske røster som nå tar opp hansken etter pastor David Wilkerson som helt frem til sin død, advarte Amerika (men også den vestlige verden) om at Gud vil dømme Amerika for dets synder. I følge Wilkerson var Amerika det moderne Babylon som har fordervet verden med synd, pornografi, sodomisme og brukt den urettferdige Mammon (dollar) på å presse verdens nasjoner til å ta del i hennes styggedom. Den dom Wilkerson advarte om var rystelser i form av jordskjelv, krakk i aksjemarkedet, inflasjon, økende fattigdom, orkaner og tilslutt et altomfattende kjernefysisk ragnarokk som ville ødelegge New York City hvor frihetsgudinnen skal styrte i grus. Les videre

Tørke, ekstremvarme, ildebrann, Covid og invasjon av gresshopper senker amerikanske bønders avlinger og sender prisene på mat oppover

William Thompson som er forkynner i virksomheten Signs of the Last Days® Ministry er ikke i tvil om at USA er under dom. Covid-19, tørke, ekstrem varme, vannmangel, ildebrann og en plage av gresshoppere som ødelegger korn og avlinger og sender prisene oppover og potensielt kan føre til matmangel og sult i Amerika. Gud har fjernet sin velsignelse fra Amerika og derfor har vi fått pest, tørke, ekstrem varme og plager med gresshoppere som ødelegger avlingene. Imidlertid er det ikke bare i USA at man opplever alvorlige forstyrrelser i forsyngslinjene som igjen vil skape matmangel og prisøkninger på mat og drikke Les videre

BLM-bevegelsen -tungt bevæpnet svartkledd “ISIS millits marsjerte i gatene i Louisville, Kentucky

Tungt bevæpnede svarte militsmedlemmer marsjerte lørdag “fredelig” i gatene i byen Louisville i Kentucky. Store politistyrker var utkalt og passet på for å forhindre at det oppstod sammenstøt mellom grupper som er kritisk til at svartkledde sorte Black Lives Matter aktiviser marsjerer i deres gater. Det er tilhengere av den kult-lignende grupperingen NFAC militsen som sendte skrekk gjennom befolkningen i Louisville. Den kultlignende bevegelsen som ledes av John “Grand Master Jay” Johnson har som mål å skape en svart revolusjon i USA basert på sosialisme. Både borgermester i Louisville og guvernøren i Kentucky anses som svært liberale, men mange er kritiske til at politi og den politiske ledelse tillater at en tungt bevæpnet ISIS lignende milits får marsjere i gatene. Hvite amerikanere bør nå reise seg i protest og ta til gatene og rope: “Ingen rasister i våre gater” til BLM, NFAC og Antifa aktivistene som nå skaper skrekk og redsel i amerikanske byer Les videre

California fjerner og forbyr billboard med reklame for bibel og kristne arrangement

Pastor Greg Laurie. Foto: You Tube

Liberale og Hillary Clinton vennlige California fortsetter sin antikristelige kampanje mot alt som smaker av kristendom og Bibelen. En av dem som nå er rammet er den kristne evangelisten Greg Laurie som nå må se at reklameplakater eller Billboards med reklame for en kommende møtekampanje er blitt fjernet etter klage fra antikristelige og liberale krefter. Det er CBN news som kan fortelle om hvordan liberale krefter nå forsøker å fjerne alt som smaker av Bibel og kristendom fra det offentlige rom. En av dem som er rammet er Pastor Greg Laurie i Harvest America som måtte se at en rekke Billboards som reklamerer for en kommende kampanje. Les videre

Jonathan Cahn: Amerika raser mot dommen

jonathan-cahn-2Amerika raser mot dommen hevder Jonathan Cahn 

Profetiske røster har i lang tid advart amerikanerne om at vanskelige tider ligger foran. En av dem som følte at tingene var så presserende at han måtte sende ut et “urgent message” allerede i 2009 var David Wilkerson som kjente at Den Hellige Ånd drev han til å sende sitt budskap til en rekke sentrale navn innenfor kristenheten. Nå, seks år senere er det tusener av kristne som kjenner det på samme måte, noe alvorlig er i ferd med å skje -og myndighetene tyr til stadig mer drastiske tiltak for å utsette det uunngåelige. En annen røst som advarer er Jonathan Cahn og det er ikke tvil, vi er nå i den rystelsen disse Guds menn har sagt vil komme. Les videre

Et profetisk budskap om katastrofer og ting som skal skje snart

Hevder en million likposer er kommet til Puerto-Rico i forkant av Guds dom

Store katastrofer ligger foran verden i tiden som kommer, hevder profeten Efrain Rodriguez i dette mer enn to timer lange budskapet. Den for oss ukjente profeten skal ha sendt sine budskap både til NASA og amerikanske myndigheter. I følge profeten skal det profeti-amerikakomme en asteroide som skal ramme et område utenfor Puerto Rico, og det vil bli et jordskjelv som tilsvarer 12 på Ricthers skala hevdes det videre i budskapet som angivelig er fra Jahve Gud. Både USA og Karibien vil bli rammet av dette Rodriguez advarer mot. Obama er den som pusser USA inn under Guds vrede ved å å tillate synd og ugudelighet. USAs president er en president fra helvete som vet at han gjør Gud vred. Han vet at Jahve Gud er sint,” sier den sør-amerikanske profeten i sitt budskap. Han er en umoralsk president som har en agenda fra helvete og hans gjenværende tid er kort, sier Rodriguez i sitt oppsiktsvekkende budskap om dom og straff. Et budskap som må prøves på Guds eget ord og som også må vurderes i lys av om de bebudede hendelser inntreffer. Les videre

Prøver Gud å få menneskeheten i tale med værtegn og merkelige fenomener?

Underlige værfenomener, krig, sosial uro og krise kan være Guds måte å advare menneskeheten om den kommende straffedom og Jesu Kristi gjenkomst

Nedtellingen til Jesu gjenkomst har pågått i snart 2000 år. Kristne til alle tider har sett frem til den store dagen med forventning, ærefrykt og glede. Men det finnes også mennesker, dom-overbåde troende og ikketroende som ser frem til den dagen med uro, angst og usikkerhet. De aller fleste mennesker forsøker å skyve fra seg tankene om at det finnes en Gud som vil holde oss ansvarlige for våre liv, som vil straffe synd og som prøver å få mennesker i tale med det gode budskapet om at Kristus har båret våre synder og at hans frelse er et tilbud til alle mennesker. Imidlertid har den vestlige verden forkastet Guds frelsesbudskap og hengitt seg til synd, ugudelighet, fest og fyll. Selv langt inn i kristne kretser har en kultur med rus, fest og tom morro fått fotfeste. Les videre