Tørke, ekstremvarme, ildebrann, Covid og invasjon av gresshopper senker amerikanske bønders avlinger og sender prisene på mat oppover

William Thompson som er forkynner i virksomheten Signs of the Last Days® Ministry er ikke i tvil om at USA er under dom. Covid-19, tørke, ekstrem varme, vannmangel, ildebrann og en plage av gresshoppere som ødelegger korn og avlinger og sender prisene oppover og potensielt kan føre til matmangel og sult i Amerika. Gud har fjernet sin velsignelse fra Amerika og derfor har vi fått pest, tørke, ekstrem varme og plager med gresshoppere som ødelegger avlingene. Imidlertid er det ikke bare i USA at man opplever alvorlige forstyrrelser i forsyngslinjene som igjen vil skape matmangel og prisøkninger på mat og drikke Les videre

Kan flommen i Texas være Guds dom over Amerika?

texas-flomMens California opplever sin aller verste tørke på flere 10 år formelig drukner Texas i flomvann etter det som mange omtaler som den verste flommen i området i manns minne. Er det vi nå ser USA under Guds dom er spørsmålet mange kristne amerikanere spør seg og kanskje med rette. “Etter at amerikanske velgere to ganger gav sin stemme til en antikristelig og muslimsk president får vi nå en dobbeldose av Guds vrede,” sa Maurice Sklar som har en profetisk tjeneste.  Evangelist Bill Keller i “Live Prayer” sier at Barack Obama slett ikke er en kristen, men en fiende av Gud og det er ikke få amerikanske kristne som deler Keller’s synspunkt

Les videre