Jonathan Cahn: Amerika raser mot dommen

jonathan-cahn-2Amerika raser mot dommen hevder Jonathan Cahn 

Profetiske røster har i lang tid advart amerikanerne om at vanskelige tider ligger foran. En av dem som følte at tingene var så presserende at han måtte sende ut et “urgent message” allerede i 2009 var David Wilkerson som kjente at Den Hellige Ånd drev han til å sende sitt budskap til en rekke sentrale navn innenfor kristenheten. Nå, seks år senere er det tusener av kristne som kjenner det på samme måte, noe alvorlig er i ferd med å skje -og myndighetene tyr til stadig mer drastiske tiltak for å utsette det uunngåelige. En annen røst som advarer er Jonathan Cahn og det er ikke tvil, vi er nå i den rystelsen disse Guds menn har sagt vil komme.

jordskjelv-usa“Man behøver ikke være en profet for å se at  Amerika nå opplever noe som minner om en rystelse. Aksjemarkedet er urolig, og amerikansk jord rystes stadig av et økende antall mindre jordskjelv som eksperter mener er forvarsel om et større som kommer. Bare i løpet av de siste 24 timer har jorden rystet i  Enid, Oklahoma, i Medford, Oklahoma, på Puerto Rico, flere skjelv i Perry, Oklahoma, Colorado samt et stort antall mindre skjelv i California som kan bære bud om at et større kan være like rundt hjørnet. Den økonomiske rystelsen det amerikanske aksjemarkedet har sett de siste to ukene kan også være budbærer om det som kommer, og selv Wall Street tilsynelatende har hentet seg inn onsdag kveld med en oppgang på 2 prosent kan det like godt være en “dead cat bounce” eller en midlertidig oppgang i forkant av et større smell. I forkant av børskatastrofen i 1929 opplevde man tildels store svingninger og en berg og dalbane tendens i flere uker før den første av de store krakkdager kom under Black Thursday den 24 oktober da Dow Jones falt 11 prosent. Noen dager senere, den 28 oktober under “Black Monday” stupte børsen med 13 prosent og den påfølgende dagen, kalt “Black Tuesday” falt aksjemarkedet ytterligere 12 prosent. I forkant av historiens mest alvorlige børskrakk noensinne hadde Dow Jones vokst og vokst og man trodde himmelen var innen rekkevidde. Den 3 september 1929 nådde børsen sin “all time high” med 381,17 poeng. Deretter gikk markedet inn i det som kalles “bumpy ride” med tildels store svingninger, en dag ned 2-3 prosent, for så å hente inn igjen det tapte neste dag. Fra toppnivået den 3 september hadde indeksen den 7 september falt til 377,56 mens bunnnivået den uken var på 369,77. Man hadde tapt 3 prosent på to dager men hentet inn det meste av nedgangen ved ukeslutt. Påfølgende uke svingte det fra 377.56 helt ned i 366.35 før den hentet seg litt inn igjen. Den tredje septemberuken i 1929 var svingningene mindre men falt fra 367 til 361 i løpet av uken. Siste uken av september falt Dow Jones 4 av 6 dager hvor det mest markerte fallet var på 3,5 prosent til 344,87 prosent. Uken endte med et fall på 17,71 poeng eller knappe 5 prosent.

Krakkmåneden

Oktober 1929 har for alltid skrevet seg inn i historien som selve marerittet for det amerikanske aksjemarkedet. Den 3 oktober opplevde man noe som kan kalles et minikrakk da børsen falt 344,5 poeng til 329.95 poeng. Et fall på 14,55 poeng eller 4,4 prosent. Den påfølgende dag falt den ytterligere 1,1 prosent men så fant markedet tonen igjen og sendte kursene opp fra 325.17 til 341.36 (5 prosent) og deretter videre the_stock_market_crash_picture_165498opp til 352,86 som var sluttkursen den 10 oktober. Fra 4 oktober til 10 oktober hadde indeksen steget med 16,19 poeng eller 8,5 prosent. Deretter bar det ned og opp i den neste uken og det som den 10 oktober var 352,86 var den 16 oktober 336,13 og deretter 320.91 den 21 oktober. Deretter en pen stigning på knappe 2 prosent i løpet av den påfølgende dagen før det stupte på “Black Thursday” med 11 prosent. Den 26 oktober lå Dow Jones indeksen på 298.97 poeng. Marerittet var likevel ikke slutt. Mandag 28 oktober stupte indeksen igjen, denne gang med 13 prosent og den påfølgende dagen, “black Tuesday” forsvant ytterligere 12 prosent. Fra 3 september da børsen var “All time high” og frem til stengetid tirsdag 29 hadde indeksen sunket med 151 poeng eller nesten 40 prosent. I etterkant av krakket opplevde USA sin største økonomiske nedtur noensinne og Dow Jones indeksen fortsatte å falle inntil den nådde absolutt bunn nivå den 8 juli 1932 da den ved stengetid var på 41.22 poeng. Det skulle gå 22 år før Dow Jones indeksen igjen skulle runde 387,17 og det skjedde den 26 november 1954. I mellomtiden hadde verden opplevd en blodig verdenskrig, to atombomber var sluppet over Japan og jødene hadde fått tilbake sitt hjemland i Israel.

September 2015

Det figurerer mange spådommer og forutsigelser omkring september 2015 og ingen må tro at tingene er over på tross av dagens oppgang på Wall Street der Dow Jones plunge-protectionindeksen hentet inn 619 poeng eller 3,95 prosent. Dagens oppgang kom etter en massiv kinesisk intervensjon i markedet og dramatiske tiltak som rentekutt og innsprøytning av store summer i systemet forteller heller hvor alvorlig galt det står til med tingene.  En av dem som forstår hva som skjer er Peter Schiff. Hør hvordan han vurderer  usikkerheten i aksjemarkedet her. Usikkerheten er fremdeles stor og selv om dagens oppgang på Wall Street sannsynligvis vil stimulere Asia vet man aldri hvilke lik som detter ut av det kinesiske skapet. Den massive og kunstige stimulansen forteller nok de kloke og kritiske hoder at noe er alvorlig galt med systemet og alarmklokkene ringer ikke noe lavere av dagens kunstig produserte oppgang. De grunnleggende problemene ligger ennå i bakgrunnen og det som burde gjøre oss alle bekymret er den enorme gjeldsbyrden som preger verdensøkonomien. Den amerikanske statsgjelden fortsetter å øke og privat gjeld i den
industrialiserte del av verden er skyhøy. De profetiske røster som har advart USA forteller at september blir kritisk og at hele perioden fra 13 september i år og frem til september 2016 kan bli skjebnesvangre. Jeg deler langt på vei synspunkt med de som mener at det verste ennå ligger foran og at den uro som har vært mer er å oppfatte som stormvarsler, siden dagens oppgang er basert på myndighetenes inngripen for å bedre situasjonen. Også torsdag gikk kinesiske myndigheter kraftig inn i markedet med store støtteoppkjøp av aksjer for å drive kursene oppover, med det resultat at også Europa fikk en solid oppgang. Det vi nå ser er en massiv intervensjon i markedet i et forsøk på å skape ny kunstig optimisme og det hele kan best sammenlignes med å tisse i buksa for å holde varmen.

Mer i vente i september men neppe asteroide kollisjon eller bortrykkelsen av de hellige

Det er sagt og ment mye om september måned i det profetiske miljøet. Mye av det som dommedag-23-september-2015er sagt med asteroide kollisjon og bortrykkelsen av menigheten på Yom Kippur den 23 september finner jeg lite troverdig og spådommene om dette vil mest sannsynlig komme til å lide samme skjebne som Harold Campings famøse og feilaktige spådom om at dommedag ville komme lørdag 21 mai 2011. Bibelen sier klart og tydelig at ingen kjenner dagen eller timen for menneske-sønnens gjenkomst og spådommer om en massiv kollisjon mellom jorden og en asteroide ble nylig av NASA ansett som fri fantasi. Det som kan skje likevel er at Gud på en eller annen måte ryster nasjonene slik at vi kanskje vekkes opp for det aller viktigste, nemlig troen på at Gud fremdeles søker å frelse håpløst fortapte mennesker fra synden og døden.