Dr Perry Stone fikk et ord fra Herren: “Amerikas nasjonale dom eller tukt kommer!”

Dr Perry Stone fikk nylig et alvorlig ord fra Herren og advarer nå om en nasjonal dom eller straff som vil ramme Amerika.

Dr Perry Stone er en av de profetiske røster som nå tar opp hansken etter pastor David Wilkerson som helt frem til sin død, advarte Amerika (men også den vestlige verden) om at Gud vil dømme Amerika for dets synder. I følge Wilkerson var Amerika det moderne Babylon som har fordervet verden med synd, pornografi, sodomisme og brukt den urettferdige Mammon (dollar) på å presse verdens nasjoner til å ta del i hennes styggedom. Den dom Wilkerson advarte om var rystelser i form av jordskjelv, krakk i aksjemarkedet, inflasjon, økende fattigdom, orkaner og tilslutt et altomfattende kjernefysisk ragnarokk som ville ødelegge New York City hvor frihetsgudinnen skal styrte i grus.

Wilkersons profeti om USAs ødeleggelse går helt tilbake til midten av 1980 tallet da han, angivelig etter Åndens ledelse, skrev boken “Set The Trumpet To Thy Mounth” som på norsk ble gitt tittelen “Den siste basun”. Wilkersons bok var et brennende oppgjør med den synd og verdslighet som er trengt inn i Guds menighet, men også i USA som nasjon. En nasjon som tross profetiske advarsler og lettere “tukt” har valgt å gå videre i synd og opprør mot Gud. Et av de Ord David Wilkerson fikk høre fra Den Hellige Ånd var “det er sodomitter i huset, det er sodomitter i huset” -og dette vil føre til dom over både Guds menighet og Amerika som nasjon. USA var i følge Wilkerson en nasjon som har vært badet i lyset fra evangeliet, som har forkastet evangeliet og i stedet valgt å bade i synd og smuss. I følge Wilkersons budskap ville nasjonen ikke gjøre bot, og selv om det skulle komme midlertidige forbedringer -ville USA fortsette sin kurs mot total ødeleggelse og undergang i et kjernefysisk ragnarokk. Imidlertid ville ikke dette skje før USA var blitt advart av profetene. Ordet som ringet i Wilkersons ører var dette: “Og jeg satte vektere over eder og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt.” (Jer 6,17)  I ettertid har en rekke andre profetiske røster forsøkt å advare Amerika, men forgjeves. Dr Perry Stone som er en av vår tids ledende profetiske røster ser nå ut til å ta opp hansken etter pastor Wilkerson: I en video lagt ut deler Dr Perry Stone et alvorlig budskap til Kristi legeme om en “America’s National Chastisement is Coming”  -Ordet Chastisement betyr her straff, tukt eller refselse. (Chastisement is the act of scolding or punishing someone. … It can also describe physical punishment, or a beating — when it’s used in the Bible, that’s almost always what it means) -Som troende her i Norge må vi be for Amerika -siden Europa på mange måter deler et skjebnefellesskap med Amerika. Amerika skulle være et lys for nasjonene, men er nå blitt til stummende mørke. En nasjon som heiser styggedommens flagg på sine ambassader verden over og under det sittende regimet -har Amerika tatt nye og lange steg inn under Guds vrede. På et eller annet tidspunkt er syndebegeret fylt opp -og da kommer Guds dom, var budskapet fra Den Hellige Ånd gjennom Wilkersons bok fra 1986.

Tekst: Kjell Andersen

7 tanker om “Dr Perry Stone fikk et ord fra Herren: “Amerikas nasjonale dom eller tukt kommer!”

 1. Takk til Søkelys for denne artikkelen og til budskapet fra Perry Stone.
  Husker tilbake til slutten av 1980 tallet da Hermon forlag publiserte mange bøker om endetiden. Denne var en av de bøkene jeg satte mest pris på.
  Mange avviste da Wilkersons budskap, men for min del ble boken til vekkelse og omvendelse. Wilkersons budskap da var til vår tid.
  Mange av de fenomener Wilkerson beskrev har gått i oppfyllelse eller preger den kristne kirke i dag. USA har gått videre i synd.
  Det Wilkerson skrev om da skjer daglig og få kristne rystes over hva som skjer i tiden.
  Jeg er glad for at Perry Stone ser ut til å¨ha fått et lignende budskap.
  Men han er ikke alene. En del kristne forkynnere og pastorer har fått et lignende budskap. Flertallet vil selvfølgelig ikke høre eller vende om.
  De fleste israelere lyttet ikke til profeten Jeremias når han varslet dom, og kristne er ikke noe bedre enn det gjenstridige Israel.
  Det er bare en liten rest som vil stå gjennom dommen som kommer.
  Lykkeprofetene som forkynner løgn i Herrens navn skal komme på skam og stilles ansvarlig fordi de har forledet hjorden til å sove i endetiden.
  Takk for at du stadig løfter frem Gudsmannen David Wilkerson.
  Takk for at du varsler mot farene i tiden Kjell.
  Du tåler mye hån og spott fra de som kaller seg jøder men som ikke er det, men som er Satans synagoge.
  Fortsett bare kursen. Bruden lytter og tar advarslene på hjertet.

  9
  2
 2. Wilkerson hadde rett. Babylon i Åp 17 er USA. I GT er den same makta omtala i Jeremias 50 og 51.

  “Babel var et gullbeger i Herrens hånd,
  hun gjorde hele jorden drukken.
  Folkeslagene drakk av vinen,
  derfor ble de som gale.
  Brått er Babel falt og knust.
  Sørg over henne!
  Hent balsam for såret hennes,
  kanskje det kan helbredes.

  «Vi prøvde å helbrede Babel,
  men hun var uhelbredelig.
  Forlat henne! La oss gå
  hver til sitt eget land.
  For dommen over henne når til himmelen….”

  https://www.youtube.com/watch?v=5fadLGSJ-Yk&t=1272s

  1
  2
 3. Så er propaganda-apparatet som vil bortforklare Guds dom i gang på tv.
  Nå har befolkningen blitt tilbudt frelse fra Corona gjennom vaksinen.
  Nå har politikerne laget en ny krise (klimakrise) for å tilby mennesket nok en frelsesvei utenfor Jesus Kristus.
  Og kirken er selvfølgelig med på denne klimagalskapen.
  Kirkens budskap er å forkynne at jorden skal brenne med ild og ødelegges og at frelsen er i Jesus Kristus og omvendelse fra synd.
  Den falske kirke henger seg sammen med politikerne og tilbyr den menneskeskapte frelse gjennom at folk skal betale avlat i form av avgifter til staten.

  Kristenheten er på vei inn i den store trengsel og skal gjennomleve år med trengsel og forfølgelse fordi vi avviser den menneskeskapte frelse.
  Guds ord er vår rettesnor og vi vet at Gud ryster verden med vær og vind.
  Dette er tegn ikke menneskeheten kan frelse seg selv fra.

  6
  2
 4. Man trenger ikke være profet for å forutse det som Bibelen sier. Det største problemet idag er alle de som synser i stedet for ta inn over seg det Bibelen faktisk sier helt klart. Typisk finnes det tusenvis av mennesker som bare venter på opprykkelsen. De er flinke til å peke på alle synderne og klage på prisstigningen. Er det noen som vet hva Bibelen sier om å dømme? Eller klage hvis man har mat og klær? Mye av det som skrives her tyder på at få leser Bibelen systematisk og tar konsekvensen av dette.

  Mye av grunnen til at kristendommen har hatt tilbakegang kommer av likegyldighet og sosial egoisme. Folk er seg selv nok. Og som mange har sagt, lommeboka er det beste indikatoren på hvor “brennende” man er i troen. De fleste tenker bare på seg selv.

  1
  1
  • Litt utenom tema.

   Måtte smile litt til Hr. gest for han sier «De er flinke til å peke på alle synderne og klage på prisstigningen.» Nå skal jeg gjøre nettopp det han advarer mot

   Når noen bryter Guds lov så får det konsekvenser.

   1Pet 4:17
   For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?

   Det er kun to mulige utganger av dommen.
   1 funnet uskyldig
   2 funnet skyldig.

   Men når noen bryter Norges grunnlov, så får det visst ingen konsekvenser.

   https://www.document.no/2021/11/01/na-skal-nei-til-eus-acer-soksmal-avgjores-av-tingretten/

   Nei til EU har saksøkt staten om EUs tredje energimarkedspakke, Acer. Nå skal tingretten ta stilling til om Stortinget brøt Grunnloven da de sa ja til Acer.

   – Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder. All oppmerksomheten rundt rekordhøye strømpriser viser hvor viktig energisektoren er. Suverenitetsavståelsen har inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en pressemelding.

   Mandag er første dag av rettssaken i Oslo tingrett der Nei til EU har saksøkt staten. Det kommer etter at Høyesterett 1. mars ga Nei til EU medhold i at saken kan prøves for domstolene.
   Organisasjonen mener at Stortinget ikke fulgte Grunnlovens bestemmelse om suverenitetsavståelse da de våren 2018 med simpelt flertall sa ja til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at vedtaket ifølge Grunnloven krever tre fjerdedels flertall.

   Rettssaken pågår fram til fredag denne uken. Det er ventet at saken vil ankes videre oppover i rettssystemet.

 5. Alltid hatt sans for David Wilkerson. Og Perrey Stone er en ekte predikant, av det lille jeg har sett av han.

  Høsten er moden – både for det onde – og det gode – det kommer 2 typer høst, en høst som Herren vil sende – for å frelse de som søker det Evige med oppriktig hjerte:

  14 Og jeg så – og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd.
  15 Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden.
  16 Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet.
  Åp 14:14-16

  Jeg tror det er snakk om en siste høst – den er nær.

  Så etter at det er skjedd – og Herren har hentet sine – så er det en annen type høst – som vil skje for de gjenstridige:

  17 En annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd, han også.
  18 Og enda en annen engel kom ut, fra alteret. Han hadde makt over ilden. Og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: Send ut din skarpe sigd og høst drueklasene av jordens vintre! For druene er modne.
  19 Engelen lot sin sigd gå over jorden og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store.
  20 Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpressen like til bisselet på hestene så langt som ett tusen seks hundre stadier.
  Åp 14:17-20

  Jeg tror Gud vil gi menigheten en sjanse til – til å våkne, men tiden er fryktelig kort – beste er å være forberedt nå – ellers kan det raskt bli veldig tungt!

  5
  1

Det er stengt for kommentarer.