Prøver Gud å få menneskeheten i tale med værtegn og merkelige fenomener?

Underlige værfenomener, krig, sosial uro og krise kan være Guds måte å advare menneskeheten om den kommende straffedom og Jesu Kristi gjenkomst

Nedtellingen til Jesu gjenkomst har pågått i snart 2000 år. Kristne til alle tider har sett frem til den store dagen med forventning, ærefrykt og glede. Men det finnes også mennesker, dom-overbåde troende og ikketroende som ser frem til den dagen med uro, angst og usikkerhet. De aller fleste mennesker forsøker å skyve fra seg tankene om at det finnes en Gud som vil holde oss ansvarlige for våre liv, som vil straffe synd og som prøver å få mennesker i tale med det gode budskapet om at Kristus har båret våre synder og at hans frelse er et tilbud til alle mennesker. Imidlertid har den vestlige verden forkastet Guds frelsesbudskap og hengitt seg til synd, ugudelighet, fest og fyll. Selv langt inn i kristne kretser har en kultur med rus, fest og tom morro fått fotfeste. Les videre