Et profetisk budskap om katastrofer og ting som skal skje snart

Hevder en million likposer er kommet til Puerto-Rico i forkant av Guds dom

Store katastrofer ligger foran verden i tiden som kommer, hevder profeten Efrain Rodriguez i dette mer enn to timer lange budskapet. Den for oss ukjente profeten skal ha sendt sine budskap både til NASA og amerikanske myndigheter. I følge profeten skal det profeti-amerikakomme en asteroide som skal ramme et område utenfor Puerto Rico, og det vil bli et jordskjelv som tilsvarer 12 på Ricthers skala hevdes det videre i budskapet som angivelig er fra Jahve Gud. Både USA og Karibien vil bli rammet av dette Rodriguez advarer mot. Obama er den som pusser USA inn under Guds vrede ved å å tillate synd og ugudelighet. USAs president er en president fra helvete som vet at han gjør Gud vred. Han vet at Jahve Gud er sint,” sier den sør-amerikanske profeten i sitt budskap. Han er en umoralsk president som har en agenda fra helvete og hans gjenværende tid er kort, sier Rodriguez i sitt oppsiktsvekkende budskap om dom og straff. Et budskap som må prøves på Guds eget ord og som også må vurderes i lys av om de bebudede hendelser inntreffer. Les videre