Erklæring om den kirkelige situasjonen

6840_thumb_kjodeDette er en erklæring som sendes bispemøte, kirkeråd og kirkemøte i Den norske kirke ved starten av Kirkemøtet 2016. Siden det er et opprop med mange underskrivere, vil det bare i helt særlige tilfeller bli kommentert av oss i videre debattrunder.  Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken. Når Den norske kirke som fellesskap ikke lenger kan stå samlet i denne saken, er en slik klargjøring viktig. Den nye situasjonen bryter med et entydig læregrunnlag ut fra Den hellige Skrift og den økumeniske tradisjon. Dette kan vi ikke være med på å legitimere som uttrykk for kristen tro og kristent liv. Med tanke på tjeneste innenfor et kirkesamfunn som står splittet i dette spørsmålet, må vi derfor klargjøre følgende,” skriver Rolf Kjøde i en erklæring lagt ut på verdidebatt. Erklæringen er underskrevet av en rekke ordinerte og kirkelig ansatte Les videre

Fra Bjørn Storm Johansens blogg: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

Regionsleder Erik Rørtveit på Vigrestad misjonshus: “Vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater.” 

Uroen omkring IMI-kirken og Normisjon Rogalands tette samarbeid med den kontroversielle pastor Bill Johnson og Bethel Church fortsetter. I et et innlegg på sin egen rortveit-erikblogg advarer nå forkynner Bjørn Storm Johansen mot Normisjon Rogalands nyorientering. I en epost til Søkelys advarer Storm Johansen som også er arrangør av “Tilbake til Guds Ord konferansene” om at konsekvensene av Normisjon og Erik Rørtveits kursendring vil bety forførte menigheter som bytter ut Guds Ord som rettesnor med gjerninger og mirakler. Konsekvensen av dette er blitt ungdomslag som ligger med brukket rygg rundt om på Jæren med en kristendom basert på syner,  tegn, under, drømmer og visjoner istedet for Guds skrevne og sanne ord. “Rørtveit og Normisjon Rogaland bekrefter nå offentlig at forkynnelsen nedprioriteres “fordi den ikke virker” og at IMI kirken og deres USA importerte impulser vil bli storsatsing,” forklarer Bjørn Storm Johansen i sine eposter. Les videre

Ansettelseskandalen i Normisjon kan bli en dyr fornøyelse

“Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen.”  (Pastor Frank Håvik)

Ansettelsen av Ingvar Torsvik som ny toppsjef i Normisjon etter Rolf Kjøde som tidligere i normisjonår bebudet at han ville gå av, har så langt blitt en gigantisk fiasko for den lutherske organisasjonen. Etter først å ha bebudet at Ingvar Torskvik hadde fått stillingen som generalsekretær kom kontrabeskjeden i dagene rett før jul, og dermed må Rolf Kjøde fortsette i noen måneder til. Både for Torsvik selv og for Normisjon vil dette bli en stor belastning som både kommer til å koste dyrt samt også svekke Normisjons omdømme. En tredje person som i etterkant kommer svekket ut av prosessen er hodejeger Jan Heitmann, i Heitmann PLUS, -som organisasjonen hadde hyret fremfor å søke Den Hellige Ånds veiledning i  bønn under prosessen med å finne ny toppsjef. Nå sitter vi tilbake med en organisasjon med et ytterligere svekket omdømme med visshet om at innsamlede midler må gå til å finansiere økonomisk kompensasjon til Torsvik som helt åpenbart har krav på kompensasjon for tapt arbeidsinntekt samt at hans personlige omdømme er blitt svekket av å være den første toppsjefen som må gå før han har tiltrådt stillingen. “Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen,” skrev pastor Frank Håvik i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, via Facebook og vi kan si oss enig i det. Les videre