Ansettelseskandalen i Normisjon kan bli en dyr fornøyelse

“Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen.”  (Pastor Frank Håvik)

Ansettelsen av Ingvar Torsvik som ny toppsjef i Normisjon etter Rolf Kjøde som tidligere i normisjonår bebudet at han ville gå av, har så langt blitt en gigantisk fiasko for den lutherske organisasjonen. Etter først å ha bebudet at Ingvar Torskvik hadde fått stillingen som generalsekretær kom kontrabeskjeden i dagene rett før jul, og dermed må Rolf Kjøde fortsette i noen måneder til. Både for Torsvik selv og for Normisjon vil dette bli en stor belastning som både kommer til å koste dyrt samt også svekke Normisjons omdømme. En tredje person som i etterkant kommer svekket ut av prosessen er hodejeger Jan Heitmann, i Heitmann PLUS, -som organisasjonen hadde hyret fremfor å søke Den Hellige Ånds veiledning i  bønn under prosessen med å finne ny toppsjef. Nå sitter vi tilbake med en organisasjon med et ytterligere svekket omdømme med visshet om at innsamlede midler må gå til å finansiere økonomisk kompensasjon til Torsvik som helt åpenbart har krav på kompensasjon for tapt arbeidsinntekt samt at hans personlige omdømme er blitt svekket av å være den første toppsjefen som må gå før han har tiltrådt stillingen. “Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen,” skrev pastor Frank Håvik i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, via Facebook og vi kan si oss enig i det. Les videre