Ansettelseskandalen i Normisjon kan bli en dyr fornøyelse

“Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen.”  (Pastor Frank Håvik)

Ansettelsen av Ingvar Torsvik som ny toppsjef i Normisjon etter Rolf Kjøde som tidligere i normisjonår bebudet at han ville gå av, har så langt blitt en gigantisk fiasko for den lutherske organisasjonen. Etter først å ha bebudet at Ingvar Torskvik hadde fått stillingen som generalsekretær kom kontrabeskjeden i dagene rett før jul, og dermed må Rolf Kjøde fortsette i noen måneder til. Både for Torsvik selv og for Normisjon vil dette bli en stor belastning som både kommer til å koste dyrt samt også svekke Normisjons omdømme. En tredje person som i etterkant kommer svekket ut av prosessen er hodejeger Jan Heitmann, i Heitmann PLUS, -som organisasjonen hadde hyret fremfor å søke Den Hellige Ånds veiledning i  bønn under prosessen med å finne ny toppsjef. Nå sitter vi tilbake med en organisasjon med et ytterligere svekket omdømme med visshet om at innsamlede midler må gå til å finansiere økonomisk kompensasjon til Torsvik som helt åpenbart har krav på kompensasjon for tapt arbeidsinntekt samt at hans personlige omdømme er blitt svekket av å være den første toppsjefen som må gå før han har tiltrådt stillingen. “Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen,” skrev pastor Frank Håvik i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, via Facebook og vi kan si oss enig i det.

Etter ansettelse-fadesen i Normsjon er nå kampen om penger og økonomisk kompensasjon for alvor begynt. Ingvar Torsvik har allerede nå gjennom sin advokat forkastet et tilbud han fikk fra organisasjonen og enkelte tolker kanskje dette som et signal på grådighet. La det være sagt: Torsvik har krav på kompensasjon fra organisasjonen da man ikke kan klandre han for at organisasjon og hodejeger har gjort en for dårlig jobb i fasen med å finne ny toppleder. I følge avisen Dagen skal Jan Heitmann i Heitmann PLUS ha tatt selvkritikk for å ikke ha oppfattet Torsvik rett under prosessene, men utfra resultatet av det hele kan det virke som om bønn og søken innenfor Guds ansikt og Åndens veiledning har vært fraværende i prosessen med å finne ny toppleder.

En menneskelig vei

I likhet med mange andre organisasjoner og den norske kirke som vektlegger personer torsvikmed formell kompetanse og ikke spør etter de verdier Gud søker i mennesker, risikerer Normisjon å sitte med personell som ikke er i de posisjoner Gud hadde tiltenkt dem. Med andre ord ser vi her et grotesk eksempel på hva som kan skje når en kristen organisasjon går for en menneskelig metode fremfor å gå troen og bønnens vei. Headhunting av folk til toppstillinger i sekulære stillinger er ikke nødvendigvis en uting, men i Guds rike er det andre lover som gjelder og de metodene man anvender er i tråd med Den Hellige Skrift. Når Normisjon anvender et profesjonelt “headhuntings byrå” fremfor å søke veiledning i bønn, skyldes det feil tenkning og den gamle indremisjonsmannen Ole Hallesby som blant annet forfattet boken “Fra bønnens verden” hadde gremmes dypt over at Normisjon som opprinnelig het indremisjonsselskapet, så til de grader har latt seg styre av verdens måte å tenke på.

Kan koste dyrt

Det er ikke tvil om at ansettelsen av Ingvar Torsvik har skadet Normisjons omdømme i 6840_thumb_kjodekristen-Norge. Organisasjonen fremstår etter dette som useriøs, vinglete og med en ledelse som åpenbart proklamerer at de vandrer i utakt med Guds vilje for organisasjonen. Ansettelsespolicyen i Guds rike bør primært være å søke Guds vilje for å finne den Gud har tiltenkt tjenesten og det er ikke alltid Gud søker den med det rette kristelige etternavnet eller den som har det beste eksamenspapiret i ballasten. Hele vekkelses-historien er egentlig fortellingen om hvordan Gud reiser opp ordinære menn og kvinner og selv følger dem opp ved å guide dem gjennom stormer og vanskelige tider. Et av de navn som i Bibelen er brukt om Herren Kristus er “under og rådgiver”  – For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. (Jes 9,6)  Nå kan selvfølgelig ikke vi uten videre si at Normisjon i prosessen ikke har søkt Gud i bønn gjennom prosessen som førte til at Ingvar Torsvik ble ansatt. Det vi likevel kan fastslå er at noe vesentlig er blitt utelatt under prosessen, og dette kommer uten tvil til å koste langt mer enn knapper og glanspapir for den skadeskutte organisasjonen. Dersom man ikke klarer å finne frem til en god løsning for den avsatte generalsekretæren utenom rettsvesenet, – er jeg redd dette vil bli en ytterligere belastning for organisasjonen, som fra før har tapt mye av sitt omdømme på grunn av sitt samarbeid med den kontroversielle Bethel Chuch og pastor Bill Johnson. Kanhende Normisjon burde ha søkt hjelp hos “profetene og apostlene” i den ny-apostoliske reformasjonsbevegelsen fremfor et sekulært hodejeger-selskap?