Ansettelseskandalen i Normisjon kan bli en dyr fornøyelse

“Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen.”  (Pastor Frank Håvik)

Ansettelsen av Ingvar Torsvik som ny toppsjef i Normisjon etter Rolf Kjøde som tidligere i normisjonår bebudet at han ville gå av, har så langt blitt en gigantisk fiasko for den lutherske organisasjonen. Etter først å ha bebudet at Ingvar Torskvik hadde fått stillingen som generalsekretær kom kontrabeskjeden i dagene rett før jul, og dermed må Rolf Kjøde fortsette i noen måneder til. Både for Torsvik selv og for Normisjon vil dette bli en stor belastning som både kommer til å koste dyrt samt også svekke Normisjons omdømme. En tredje person som i etterkant kommer svekket ut av prosessen er hodejeger Jan Heitmann, i Heitmann PLUS, -som organisasjonen hadde hyret fremfor å søke Den Hellige Ånds veiledning i  bønn under prosessen med å finne ny toppsjef. Nå sitter vi tilbake med en organisasjon med et ytterligere svekket omdømme med visshet om at innsamlede midler må gå til å finansiere økonomisk kompensasjon til Torsvik som helt åpenbart har krav på kompensasjon for tapt arbeidsinntekt samt at hans personlige omdømme er blitt svekket av å være den første toppsjefen som må gå før han har tiltrådt stillingen. “Ja sånn går det når man lar hodejegere overta plassen Den Hellige Ånd skulle hatt i ansettelsesprosessen,” skrev pastor Frank Håvik i Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, via Facebook og vi kan si oss enig i det. Les videre

Ble ikke ny toppleder i Normisjon likevel, – bør få ett års lønn som kompensasjon

Trenger å gjennomgå rutiner for ansettelser i organisasjonen

Nyheten om at Ingvar Torsvik likevel ikke blir ny generalsekretær i den lutherske torsvikorganisasjonen Normisjon ble i dag brettet ut på førstesiden både i Vårt Land og Dagen. Bakgrunnen for Normisjons tydelige holdningsendring må mest sannsynlig spores tilbake til et intervju Torsvik hadde med avisen Dagen som avslørte at den tilsatte topplederen var noe uklar i sin holdning til spørsmålet omkring hvorvidt kirken skal gi sin velsignelse til såkalte likekjønnede ekteskap. Mens nåværende generalsekretær Rolf Kjøde nylig tonet flagg og proklamerte at han ville melde seg ut av kirken hvis Kirkemøtet innfører en liturgi for homofile par, var Ingvar Torsvik langt mer forsiktig i sine uttalelser. Les videre