Rogaland Normisjon og Erik Rørtveit på ville veier

Har forlatt det lutherske bibelsynet 

Søkelys kommentaren: Normisjon i Rogaland var engang en bastion for bibelsk kristendom. Slik er det ikke lenger. Under Erik Rørtveits ledelse har Rogaland Normisjon gradvis begynt å bevege seg bort fra den klassiske forståelse av hva kristendom er, – og slått inn på en vei mange sekteriske retninger har vandret tidligere. Mens titusenvis av sunne karismatiske kristne på tross av mange moter og mye galskap har klart å holde en sunn balanse, – har Rørtveit ført Normisjon i en retning som leder til frafall fra bibelsk tro rortveit-erikog åpner opp for et annet evangelium. Normisjon i Rogaland har foretatt sitt veivalg og når Erik Rørtveit kan formulere seg slik: “”vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater, nå er det Imi kirken og deres impulser som er vår vei og satsning” – er det åpenbart at vi står overfor et markert fokusskifte og et endret bibelsyn i Normisjon Rogaland. Les videre

Fra Bjørn Storm Johansens blogg: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

Regionsleder Erik Rørtveit på Vigrestad misjonshus: “Vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater.” 

Uroen omkring IMI-kirken og Normisjon Rogalands tette samarbeid med den kontroversielle pastor Bill Johnson og Bethel Church fortsetter. I et et innlegg på sin egen rortveit-erikblogg advarer nå forkynner Bjørn Storm Johansen mot Normisjon Rogalands nyorientering. I en epost til Søkelys advarer Storm Johansen som også er arrangør av “Tilbake til Guds Ord konferansene” om at konsekvensene av Normisjon og Erik Rørtveits kursendring vil bety forførte menigheter som bytter ut Guds Ord som rettesnor med gjerninger og mirakler. Konsekvensen av dette er blitt ungdomslag som ligger med brukket rygg rundt om på Jæren med en kristendom basert på syner,  tegn, under, drømmer og visjoner istedet for Guds skrevne og sanne ord. “Rørtveit og Normisjon Rogaland bekrefter nå offentlig at forkynnelsen nedprioriteres “fordi den ikke virker” og at IMI kirken og deres USA importerte impulser vil bli storsatsing,” forklarer Bjørn Storm Johansen i sine eposter. Les videre