Få valgmuligheter for kristne velgere etter at KrF er blitt “Sodoma-partiet”

Stolt og glad for å vie dem KrF var lenge en forkjemper for barnet i mors liv, men på midten av 1980 tallet forstod vi at dette tilhørte partiets fortid. Inntil nylig var KrF et parti som ønsket å fremstå som en forkjemper for det bibelske ekteskapssynet, at ekteskapet var forbeholdt en mann og en kvinne. Men nå vet vi at dette også er noe som tilhører partiets fortid. I en lederartikkel i dag som har overskriften “Et KrF lik alle andre” fastslår Dagen redaktør Vebjørn Selbekk det vi alle har sett ville komme. Nemlig at KrF er et parti som er likt alle andre, også når det gjelder ekteskapet. Mandag kunne avisen Dagen fortelle at KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, brukte helgen på å vie KrFs kommunikasjonssjef med hennes lesbiske samboer, noe som var helt uproblematisk for partiets familiepolitiske talsmann. Selv om dette kanskje ikke er problematisk for ledelsen i det tidligere “kristelige” partiet, tror jeg vielsen er problematisk både for Gud selv og kristne velgere som ønsker å se et parti som kjemper for kristne verdier. Les videre

Erklæring om den kirkelige situasjonen

6840_thumb_kjodeDette er en erklæring som sendes bispemøte, kirkeråd og kirkemøte i Den norske kirke ved starten av Kirkemøtet 2016. Siden det er et opprop med mange underskrivere, vil det bare i helt særlige tilfeller bli kommentert av oss i videre debattrunder.  Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken. Når Den norske kirke som fellesskap ikke lenger kan stå samlet i denne saken, er en slik klargjøring viktig. Den nye situasjonen bryter med et entydig læregrunnlag ut fra Den hellige Skrift og den økumeniske tradisjon. Dette kan vi ikke være med på å legitimere som uttrykk for kristen tro og kristent liv. Med tanke på tjeneste innenfor et kirkesamfunn som står splittet i dette spørsmålet, må vi derfor klargjøre følgende,” skriver Rolf Kjøde i en erklæring lagt ut på verdidebatt. Erklæringen er underskrevet av en rekke ordinerte og kirkelig ansatte Les videre

Jonathan Cahn: Ikke overrasket over krisen i Hellas, børsuro i Kina og stansen i handelen på Wall Street

Etter at USAs høyesterett sa ja til likekjønnede ekteskap tror mange at enkelte at Gud varsler oss gjennom finansiell kaos

jonathan-cahn-2New York børsen gikk i full stans i går, Hellas ser den finansielle krisen bli verre og verre for hver eneste dag som går og noen undres på om Kina står overfor sitt 1929 øyeblikk. Mot dette bakteppe har “Bank of International Settlements” advart om at verden ikke vil være i stand til å kunne kjempe mot det neste globale økonomiske kollapset som vil komme fordi de har svidd av alt det de har for å takle den forrige finanskrisen i 2008. Ingenting av dette kommer som noen overraskelse på profetene som forstår de siste tider. Jonathan Cahn, forfatter av The Harbinger og The Mystery of the Shemitah har noen tankevekkende teorier om hendelsene som utspiller seg for våre øyne. Les videre

Pizza restauranten Memories Pizza vil gjenåpne tross boikott og trusler

Den kristne pizza restauranten “Memories Pizza” hvis eiere gikk i dekning etter massive pizza-støttedrapstrusler og forsøk på brannstiftelse velger å gjenåpne på tross av truslene fra militante homoaktivister. Som tidligere meldt var det et oppslag i et lokalt media som utløste bråket etter at Crystal O’Connor fortalte at restauranten ikke ville utføre tjenester som kunne knyttes til homofile bryllup. “Vi har ingenting i mot å servere pizza til homofile eller mennesker med en annen religion, men vi føler at å levere til et homofilt bryllup innebærer delaktighet, og det kan vi av religiøse grunner ikke være med på, var innholdet i intervjuet som provoserte amerikanske homoaktivister som svarte med drapstrusler Les videre

Min historie: Ekteskapet, skilsmissen og gjengifte der den første ektefellen fortsatt lever

gjengifteInnlegg av Reidun Friestad
“Jeg ble gift i 1977 og skilt i 1980. Ble gift igjen i 1985 og skilt i 2001. Tok imot Jesus i februar 2005. Var på vei til å bli gift en tredje gang med en amerikansk pastor og professor sommeren 2005, men Gud stoppet dette. Og jeg opplevde en mektig berøring av Gud da det ble slutt mellom oss, som og ga meg stor fred og visshet,” skriver Reidun Friestad i et innlegg sendt Søkelys. I vitnesbyrdet deler Friestad hva Herren har lagt på hennes hjerte om temaet samt egne erfaringer. Les videre

Russen lagde gayparade og buet mot biskop Midttømme

“En biskop som fastholder at ekteskapet er for én kvinne og én mann, ble for sterk kost for russen i Molde på 17. mai. Russen valgte å lage homoparade i protest mot at Ingeborg Midttømme var hovedtaler. Hendelsen er et lite, men urovekkende signal,” skriver avisen Dagen på lederplass

Homofasicme og gaystapo er en term som har blitt brukt av konservative amerikanske kristne mot ekstreme krefter som forfølger og sjikanerer kristne som ønsker å stå for det
dagen-faksilebibelske synet på ekteskap og homofile. Etter at kirkemøtet i april ikke klarte å gå inn for verken likekjønnet vielser eller likekjønnet forbønnsliturgi har det vært et ras av utmeldelser fra den norske kirke, og sterke pro-homoseksuelle krefter, denne gang i form av Molde russen har kastet seg inn i kampen for å bringe kristne som står for det tradisjonelle ekteskapssynet til taushet. “Homofasicme er et svært smittsomt virus som brer om seg i det norske samfunn og krefter som ønsker å stå for det bibelske ekteskapssynet vil snart måtte betale en pris for dette. “Nå er det de som står for kirkens klassiske syn, som må regne med å bli hånet,” skriver Dagen i sin leder “Mobbemakt mot bispetale” som kan leses i sin helhet her Les videre