Min historie: Ekteskapet, skilsmissen og gjengifte der den første ektefellen fortsatt lever

gjengifteInnlegg av Reidun Friestad
“Jeg ble gift i 1977 og skilt i 1980. Ble gift igjen i 1985 og skilt i 2001. Tok imot Jesus i februar 2005. Var på vei til å bli gift en tredje gang med en amerikansk pastor og professor sommeren 2005, men Gud stoppet dette. Og jeg opplevde en mektig berøring av Gud da det ble slutt mellom oss, som og ga meg stor fred og visshet,” skriver Reidun Friestad i et innlegg sendt Søkelys. I vitnesbyrdet deler Friestad hva Herren har lagt på hennes hjerte om temaet samt egne erfaringer.

Den 14. september 2007 mens jeg satt i sengen og var i lovsang og bønn talte Herren tydelig til meg om dette med ekteskap, skilsmisse og gjengifte der den første ektefelle fortsatt lever. Han sa jeg var tilgitt, men det var en konsekvens for meg som var skilt og det var at jeg hadde to valg hvor Han sendte meg til: 1.Kor. 7:10 De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En kone skal ikke skille seg fra sin ektemann. 11 Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin egen kone. 39 En kvinne er ved ekteskapsloven bundet så lenge hennes ektemann lever. Men dersom hennes mann dør, da er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren.

Jeg fikk valget enten å leve som ugift, eller å forlike meg med min første ektemann. Fra Paper Heart divided into two partsden dagen Gud talte dette i 2007 har jeg valgt å leve som ugift, å være alene. Det jeg også har fått lagt på mitt hjerte er at jeg ikke skal ha noe med kristne som underviser i feil lære på dette området angående ekteskap, skilsmisse, gjengifte. På bakgrunn av at det er så mye villfarelse i læren om dette blant prester og pastorer har jeg meldt meg ut av Den Norske Kirke, flere organisasjoner og jeg har skrevet brev til blant annet; Visjon Norge, avisen Norge i dag for å nevne noen, og sagt jeg ikke ønsker noe mer fra dem og vitnet om hvorfor jeg bryter med dem – fordi de ikke står på sannheten.

Dette gjør jeg basert på hva Ordet sier i: 2.Johannesbrev 1:8-11 Gi akt på dere selv, slik at vi (dere) ikke mister det vi arbeider for, men at vi (dere) kan få full lønn. Hver den som begår overtredelser og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, bibelenhar både Faderen og Sønnen. Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta imot ham i huset eller hilse han velkommen. For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger. Han talte også til meg om dette at jeg skulle endre mitt etternavn da den mannen jeg var gift med sist ikke var min rettmessige mann og at jeg derfor ikke skulle bære det navnet. Men ikke før i 2014 har jeg fått det ordnet, og har tatt tilbake mitt slektsnavn Friestad. Og da jeg besluttet å gjøre dette og sendte inn søknad om dette den 27. mai 2014 har velsignelser kommet mot meg mer og mer. Det kjennes som jeg har fått en helt ny start i livet med nye muligheter. 1. Samuel 2:8 Han reiser den fattige opp av støvet og løfter tiggeren fra askehaugen, for å sette dem blant fyrster og la dem arve herlighetenes trone. Det er det jeg opplever i mitt liv skjer nå daglig.

Av Reidun Friestad

Søkelys deler ikke nødvendigvis alle Friestads synspunkter, men i likhet med Friestad ser vi vektige grunner til at Bibelen ikke forsvarer gjengifte.

27 tanker om “Min historie: Ekteskapet, skilsmissen og gjengifte der den første ektefellen fortsatt lever

 1. Tenkt tilfelle: Et ungt par gifter seg i tyveårsalderen. Året etterpå, finner mannen en ny kvinne og forlanger
  skilsmisse ved dom. Der sitter det da tilbake en knust og ulykkelig kvinne på et par og tyve år. Et par år senere
  blir hun frelst. Men, hun blir fortalt at Bibelen sier at hun ikke har lov til å gifte seg på nytt. Hun er midt i tyveårene,
  har blitt sviktet av sin mann, og skal nå straffes ved å måtte leve livet alene og aldri kunne få barn?
  Jeg nekter å forholde meg til at det er slik Gud vil for denne kvinnen. Da ville det ikke være en kjærlig Gud!
  På Jesu tid var det slik at fikk man skilsmissebrev, så fulgte det med en rett til gjengifte. Dette kommer til klarhet om man går litt i dybden. Livsfarlig når kristne plukker ut enkeltvers og “slår hverandre i hodet med”!
  Dersom den ene ektefellen er skyldig i hor, har man rett på skilsmisse/gjengifte!
  Men, en annen ting er at det skulle være flere gyldige grunner for skilsmisse. Hva om mannen fysisk og psykisk
  mishandler en hel familie, år ut og år inn? Skal ikke da konen kunne forlange skilsmisse? Selvsagt skal hun det.
  Det er da også hennes plikt, i forhold til barna!
  Tror ikke dette er så firkantet og bokstavlig, som mange vil ha det til!

  • Ansgar, enig med deg. Tror også på en kjærlig Gud, og han kan vel ikke ha behag i at en ung jente ikke får en ny mulighet etter å ha blitt forlatt. Farlig med folk som har bastante meninger om at all gjengifte er synd!

  • Fikk dette inn som innlegg og publiserer det etter ønske fra aktuelle leser. Samtidig har folk med andre meninger full anledning til å sende innlegg som fanebærer et annet syn. Jeg vil jeg understreke at jeg personlig ser gode bibelske grunner til å ha et restriktivt syn på gjengifte. Innlegget fra Friestad er kanskje skarpt, men det krenker ikke eller sjikanere noen med navn, og kan derfor stå som et innspill. I tillegg er det jo hennes eget vitnesbyrd om hva hun erfarte at Gud sa til henne. Så langt jeg kan se er hennes ord ikke i strid med Bibelen…Men igjen..Folk med andre synspunkt kan selvfølgelig sende innlegg og begrunne sitt syn.

 2. Hei
  Det er viktig å forstå Herrens ord, og Hans ord, er til det beste for vår ånd i den Hellighet, vårt tempel skal bygges i renhet. Vårt tempel skal ikke skitnes til, og tempelet vil bli urent ved å gifte seg på nytt igjen slik jeg ser dette.Det Herren har satt samme skal intet menneske skille. Hva ligger i denne visdommen Herren vil dele med oss? Menneskene tar til seg lærdommer som gagner mennesket selv, mange har mange unnskyldninger og påskudd til å forandre Bibelens ord til sin egen fordel. ,men da er Herrens ord klare, den som legger til eller trekker fra noe i mitt ord, så vil det få konsekvenser. Guds ord står fast i dag som i går. Et innlegg mange bør ta til seg uten unnskyldninger for seg selv eller andre.
  mvh
  R

  • Det Herren har satt sammen…….En prest jeg snakket med sa at han tvilte på om det virkelig er Herren som hadde satt sammen alle ekteskap. Noen blir gift med psykopater, voldelige m.m. Vi har enn barmhjertig Gud, mer barmhjertig enn mange kristne.

  • Er enig i et restriktivt syn på gjengifte, men vi må ikke så lett dømme andre til et liv i ensomhet, noe som er enkelt når man selv lever i et godt ekteskap. Å gifte seg tre ganger er derimot mer problematisk.

  • Jeg er helt enig med deg Rune. Det er utrolig at gjenfødte kristne bruker eksempler på eksempler på at Guds ord IKKE sier det det sier. De formaner folk til å følge Guds ord til NESTEN punkt og prikke. Det er i samme bane som en mengde “statskirkeprestene” forkynner. Har Gud virkelig sagt???

  • Jeg lukter skinnhellighet her. Det samme finner man når det gjelder fosterdrap: Jeg spurte en gang en svært konservativ lutheransk frikirkepastor, hvordan han ville stilt seg dersom hans 14 år gamle datter ble gruppevoldtatt av 10 lugubre afrikanske menn, og ble gravid? Han blinket fælt med øynene, og vred seg i stolen, og ville ikke svare….

  • Hei
   Dette handler ikke om skinn hellighet, men om hvordan Man skal forstå Guds ord. Dette gjelder også den som tar abort, Selv om ondskapen er på ferde, så har barnet rett til å leve. Skal man bestemme hvem som skal leve og ikke leve? Er det barnet som blir unnfanget sin skyld at det onde skjer slik at barnet ikke får retten til å leve? Den som adopterer barn er heldige fordi de ikke kunne få egne barn. Man kan gi barnet en mulighet, isteden for å ta dette livet, som ingen har noe rett til.
   MVH
   R

  • Hei
   Har lest dette,Og kan ikke finne grunnlag for at dette stemmer overens med det som Jesus og Paulus talte om
   Bibelen taler rett fram om dette temaet, som er veldig sårt for mange. men man kan ikke vakle fra det åpenbare av det man har fått i sitt hjerte. Hva lytter man til.? Er det Ånden eller menneskene, nå det gjelder Å forstå sannheten i Guds ord?
   mvh
   R

  • Vi skal ikke tilpasse Ordet til vår tid, men vi skal sannelig forstå Ordet ut fra samtiden det er skrevet i. Og da fremstår dette nokså opplagt for meg!(forklaringen til forfatteren jeg har referert fra, fremstår svært troverdig og sannferdig!
   Det er mange ting som er regelrett farlig å tolke bokstavlig, hva med feks “be og du skal få”, “det du ber om i mitt navn”. Vi vet jo at vi ikke får alt vi ber om, men kun det som er til Herrens behag, og som er til det beste for oss. Har hørt dette forkynt for en gjeng med ungdommer, som slukte det rått, i Kristen Tjeneste i Stavanger for noen år siden. Tenk på hva det måtte gjøre med troen deres, når de høyst sannsynlig ikke fikk det de ba om?

  • Hei
   Hva menes med disse ord?. Mine ord, er de samme i dag som i Går. Hvilken betydning har disse ord for vår samtid I dag?
   mvh
   R

  • Det har i genting med skinhellighet å gjøre. Det har med Guds ORD å gjøre. Ingenting annet. Men det er, for en del mennesker, ikke så VELDIG viktig når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Det er sannsynligvis SAMVITTIGHETEN som melder seg på.

  • Anbefaler deg å lese linken jeg la ut….Kort fortalt:
   “Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.” (Matteus 19:9)

   I det sistnevnte verset ser vi en sammenheng mellom det å skille seg og det å gifte seg på nytt. Jesus sier at den som skiller seg fra sin kone av en annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen… Altså, dersom man gifter seg med en annen ut fra en annen grunn enn at skilsmissen kom som resultat av den andre parts utroskap/hor – dabegår man ekteskapsbrudd.

   Her framkommer det klart at dersom årsaken er hor, da kan man likevel skille seg og blir ikke regnet som en ekteskapsbryter. Er man “kvalifisert” i forhold til den første delen av verset, begår man heller ikke ekteskapsbrudd i forhold til den siste delen av verset. For det er den som skiller seg fra sin kone av en annen grunn enn hor, og så gifter seg med en annen, som begår ekteskapsbrudd – ikke den som gjør dette nettopp på grunn av hor!
   Uttrykket “og gifter seg med en annen” indikerer at skilsmisse og gjengifte er tillatt i en forekomst av unntaksbestemmelsen, uansett hva det er tolket til å være. Det er viktig å merke seg at bare den uskyldige part har lov til å gifte seg igjen. Godtgjørelsen for gjengifte etter skilsmisse er Guds nåde for den som ble syndet mot, ikke for den som begikk seksuell umoral.

   Matteus bruker ordet “apolyo” for skilsmisse. Gyldig skilsmisse inkluderte alltid retten til gjengifte. Både jødiske og romerske kulturelle kontekster tillot – ja endog forlangte – skilsmisse pga hor, og at gjengifte skulle følge etter. Dermed ville Matteus´ lesere forutsette at den skilsmissen som Jesus tillot pga umoral måtte være den samme type skilsmisse som ble praktisert i Jesu samtid. Den inkluderte retten til gjengifte. Hvis den hadde betydd kun separasjon eller juridisk skilsmisse, uten retten til gjengifte, da ville Matteus´ lesere ikke ha skjønt denne semantiske ulikhet uten å få en nærmere forklaring.

  • Hei
   Å skille seg betyr ikke ekteskapsbrudd hvis det er et grunnlag for å skille seg utifra det som står i Guds ord, men Det betyr ikke at man kan gifte seg på nytt igjen, selv om Hor er en mulighet til skilsmisse hvis det kommer til denne delen. Hvor står det at den skilte kan gifte seg på nytt igjen?
   Hvor står det at den uskyldige part kan gifte seg på nytt igjen i Guds ord. Jesus sier noe helt annet.
   9 En kvinne er ved ekteskapsloven bundet så lenge hennes ektemann lever. Men dersom hennes mann dør, da er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren.
   Dette er enkle ord å forstå, man er fri til å gifte seg med den man vil, bare det skjer i Herren, etter at den andre part er død.
   Kan man misforstå dette verset?
   Mat.19.9 er; Den som skiller seg fra en kvinne uten for hors skyld, volder at hun driver hor. Har hun allerede drevet hor så får altså ikke mannen skylden for at hun driver hor når hun gifter seg med en ny mann. Men det står ingenting om at man kan gifte seg igjen. Det er bare falsk lære som klør oss i øret. Guds ord er klart, ikke vanskelig å forstå men kanskje vanskelig å bøye seg under. Vi har bare to muligheter om vi blir skilt; leve alene eller bli gjenforent i følge 1Kor.7. 10-11. Om vi ber for ektefellen som har skilt seg og nå lever i hor om at Gud skal føre ham/henne tilbake til sin første ektefelle så kan vi redde denne personen fra evig fortapelse. Personer som istedenfor gifter seg igjen stenger for denne muligheten for at Guds vilje skal skje, nemlig gjenopprettelse av ekteskap og familie. Det er fienden som splitter, myrder og ødelegger. Skilsmisse er å forkaste; jeg er ikke glad i deg lenger. Mens det omvendte menneske som har Guds Ånd i seg sier; jeg skal aldri forlate deg eller svikte deg og jeg skal alltid tilgi.
   mvh
   R

  • Les det siste avsnittet i det jeg siterte fra: Hva tenker du om det? Dette har jeg etterprøvd, og det er svært troverdig. Kan du dokumentere at dette ikke var faktum i samtiden?

  • Tilgi? Også etter mange år med for eksempel mishandling? Det sier seg selv at man ikke kan leve sammen med en slik person. Her bør kvinnen ta barna og komme seg vekk fortest mulig. At hun tilgir alt og nekter å forkaste mannen skaper store problemer for barna. De har krav på et trygt miljø.

  • Det er viktig å tilgi, for egen del, for å klare å komme seg videre. Dette selv om vedkommende ikke innser
   at han har gjort noe galt, og slett ikke har bedt om tilgivelse. Men, ikke dermed sagt at man skal fortsette å leve i situasjonen. Tilgivelse er ofte mest for egen del, og for at Gud krever det av oss!
   Kan på det varmeste anbefale boken “Forgiveness – Gods masterkey”, med Peter Horrobien. Den er visst også oversatt til norsk.

  • Hei
   Man trenger ikke å dokumentere det som du har lagt ,med som skriv. For Guds ord ligger åpent for den som er født på nytt. Det du skrev i siste avsnitt er ikke relevant med det som Jesus og Paulus sier om å gifte seg på nytt er ok.
   Kan du henvise til noen Bibelvers der det står skrevet at det er lov til å gifte seg på nytt ved skilsmisse. Hadde det ikke vert enklere og skrevet det rett ut hvis dette var mulig.Da hadde det sikkert stått på denne måten, om man måtte skille seg, så kan man gifte seg på nytt igjen.
   eller tenker du anderledes
   mvh
   R

  • Jeg har vært der du er, Rune:-) Og jeg forstår når det ikke nytter å argumentere. Vi får snakkes om noen år, når du har vandret litt lenger på veien, og gått litt dypere i tematikken:-)

  • Hei
   Dypere inn i tematikken, hvor dypt skal man tolke ordet? Vandre litt lengre på veien.? jeg ble frelst for ca 25 år siden,og Den visdom som er gitt til den som har mottatt den Hellige Ånd i sitt liv kommer naturlig ned i våre hjerter. Guds ord kan leses slik det står, uten at man trenger å blande inn for mange menneskelige faktorer og tolkninger. Det er ikke rart at Guds ord blir utvannet, når man tar visdom i fra andre kilder en Guds ord.
   Jeg lar meg ikke forvirre av tolkninger og innlært menneskevisdom. For kilden er jo i oss til sannhet for våre liv.
   mvh
   R

  • Dette er ikke et lett tema, Birger. Men det er lett å ha bastante meninger når ting ikke gjelder seg selv.
   Enig i din uttalelse om statskirkeprestene.

 3. Hei
  Jeg selv har ikke rett til å dømme noen, men Guds ord taler tydelig til våre hjerter, Hvis vi er lydhør i ånden så vil den visdom åpenbares for hvert enkelts hjerte. ikke i form av menneske visdom,, men igjennom Den hellige Ånd så vil denne visdom bli åpenbart.når det gjelder ekteskapets former, og ved skilsmisse og gjengifte. Når det gjelder to mennesker som binder seg til hverandre for resten av livet, så har denne kraft en betydning for hvert et menneske som velger å binde seg med sin ektefelle. Men jeg ser at det kan bli mange uheldige situasjoner i livet som gjør at man går fra hverandre. Da er det jo mange tolkninger som florere blant kristne. Men det er Guds ord som er gjeldende i denne saken ikke hva menneske tror og mener. Det må vi forholde oss til..
  mvh
  R

 4. Vil bare anbefale boka : Den Store Fallgruven av Øyvind Kleiveland. En gjennomarbeidet bok om alvoret som omhandler skilsmisse / gjenngifte. Bør leses av alle som ønsker fordypning i temaet.

 5. Jeg heter Linnea Magnus, jeg kommer fra Oslo, men jeg er flyttet til Skottland med mannen min, jeg vil dele denne gode nyheten om livet mitt med alle og med de som trenger hjelp i tårnekvinner / Forhold. Jeg led i seks år, min mann forlot meg og fortsatte å ha en annen kvinne bare fordi familien hans ikke elsket meg, og fordi jeg ikke kunne gi ham en baby, gråt jeg i syv år fordi mannen min skilt meg. Jeg leter etter staver som skyen hjalp meg på nettet. Jeg møtte så mange tryllekunstnere, de hevdet alle pengene uten å hjelpe meg, men den 3. juni 2019 så jeg et online bidrag fra en god magiker som heter Drigbinovia. Jeg bestemte meg for å komme i kontakt med ham da jeg kom i kontakt med ham, han fortalte meg at problemet mitt var løst fordi jeg hadde kontaktet ham, jeg fortalte ham alt mitt problem og han lovet å hjelpe meg å returnere mannen min tilbake. Drigbinovia instruerte meg og viste meg hva jeg skulle gjøre så jeg følger alle instruksjonene og gjør det han ba meg gjøre etter tre dager han fortalte meg at mannen min vil ringe meg før jeg sover den dagen og beklager. Så snart han fortalte meg alt, ringte mannen min meg og spurte meg om å ta ham tilbake etter seks år med skilsmisse. I dag deler jeg denne meldingen fordi jeg vil at verden skal vite og det er en god jobb, og jeg er også veldig glad for å være gravid, og for de av dere som trenger hjelp, problemer med jobb eller kampanje, kontakt Drigbinovia i dag og løse problemet ditt her er e-post: doctorigbinovia93@gmail.com eller whatsapp ham på jeg +2348144480768 Jeg lover deg at ditt problem vil bli løst

Det er stengt for kommentarer.