Berit Thorstensen: Herrens budskap for 2015

hellighetJohannes Åpenbaring 10:11 ble sendt til Shalom kirkes grunnlegger og leder, Berit Thorstensen, og den 22. desember 2014, mottok hun et profetisk budskap for 2015, hvor Den Hellige Ånd sa: “Helliggjørelse i 2015. Helliggjørelse er hva Gud vil ha i 2015 -og det skal ut til nasjonene -heter det i et skriv sendt Søkelys og vi velger å gjengi det i sin helhet. Shalomkirken har for øyeblikket husmenighetsvirksomhet i Vadsø, Oslo, Bergen, Vigrestad og Stavanger. De norske huskirkene støtter blant annet et krisesenter, en barnelandsby med 500 barn, et suppekjøkken, foreldreløse soldater, enker og Holocaust etterlatte i Israel.

bibelenBudskapet: “Hellige dere og vær hellige, for Jeg er Herren deres Gud. (3.Mos.20,7) “Og Han sier til meg: «Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger. (Åpb. 10,11) –Shalom kirke ble etablert av Herren gjennom Berit Thorstensen i 2013 og støtter enker og farløse i Israel med åtte prosjekter. Støtter også et bønnehus i Israel. Og ble på slutten av 2014 av Herren, kalt til å være en norsk kontakt for «Global Prayer Network» i India. På bakgrunn av at Herren ofte kaller Shalom ledere inn i lovsang for å få et gjennombrudd i bønn, og derfor er blitt en syngende menighet, ble navnet på dette bønnesamarbeidet «Globale Praise and Prayer Network». I dag har Shalom flere kirker rundt i Norge. Shalom har faste lovsang og bønnemøter, og på disse deltar også et jødisk team av kvinner fra krisesenteret i Israel gjennom «Global Praise and Prayer Network».

Om Global Praise og Prayer Network

Et nytt globalt tverrkirkelig bønnenettverk er nå startet i regi av Shaloms hovedleder:  Til nå er det flere bønnegrupper i Norge (Finnmark og Rogaland), Israel og India som er tilknyttet dette nettverket, og som står sammen i lovsang og bønn for nasjonale , internasjonale og globale saker. Det skal være 7 grupper i Norge, 2 grupper i Israel og en
Praying-NCNgruppe i India 
-Gjennom vitnesbyrd, lovsang og bønn bruker Herren Shalom kirke til å la ufrelste få høre om hvor høyt Jesus elsker dem. Og Den Hellige Ånd har sagt at Shalom skal vitne om og forkynne sannheten om «ekteskapet, skilsmisse og gjengifte», og har blitt kalt til å  forkynne sannheten om «dåpen», «omvendelse» og «helliggjørelse». Gud har åpenbart for Shalom kirkes lederer at Hans dom over kristne ledere som ikke står på denne sannheten, har startet. Og at ut av denne dommen over Guds hus kommer det en vekkelse med oppfyllelse av Joel 3, som vil reise opp Bruden, og hvor kun en rest blir frelst. Herrens budskap til alle menigheter er Johannes Åpenbaring 3:14-22 og Johannes Åpenbaring 18:4..Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!  Johannes Åpenbaring 3:22. Nettsiden: http://shalomchurchblog.wordpress.com/

Om Shalom kirke: driver med gateevangelisering, forkynnelse av Guds Ord, sjelesorg og praktiserer voksendåp slik Jesus lærte. I sommer ble det etablert et krisesenter. Vi er helt i starten av dette arbeide hvor vi til nå har fått hjelpe 2 familier. Ble salvet inn i dette av leder for messiansk krisesenter i Israel. Shalom Stavanger har inne en søknad om leie av et større møtelokale. Det har vært mange mennesker som har vært innom Shalom kirke og blitt betjent med vitnesbyrd, forkynnelse og forbønn. Men alle disse går ikke fast. Og kom alle samtidig ville det ikke blitt plass nok. Spesielt er det de svake og syke, de som ingenting er i samfunnet som Shalom har fått hjelpe.

Av Reidun Friestad

Søkelys deler ikke nødvendigvis synspunktene som kommer til uttrykk i innlegget.

5 tanker om “Berit Thorstensen: Herrens budskap for 2015

  1. Veldig bra at de engasjerer seg forskjellige steder i verden og gjør en forskjell der nøden finnes. All ære til shalomkirken.
    ‘Gud har åpenbart for Shalom kirkes lederer at Hans dom over kristne ledere som ikke står på denne sannheten, har startet’. Dette kan godt være riktig. Det som viser seg å være litt problematisk er at medlemmer av Shalom stadig får ‘åpenbaringer’ over katastrofer og andre ting som skal skje i Norge og i resten av verden, og innrømmer ikke at de tar feil når tidsfestede ‘åpenbaringer’ ikke oppfylles.

    • Hei Leif. Denne profetien oppfatter jeg ikke som veldig konkret, først en oppmuntring til hellighet og så denne dommen over kristne ledere.. Jamfør teksten at “dommen begynner med Guds hus” . Jeg er avventende til det hele.

  2. ‘Og Den Hellige Ånd har sagt at Shalom skal vitne om og forkynne sannheten om «ekteskapet, skilsmisse og gjengifte», og har blitt kalt til å forkynne sannheten om «dåpen», «omvendelse» og «helliggjørelse»’.
    Det er jo bra, men en sann menighet vil jo forkynne disse sannheter uten å få det direkte fra DHÅ. Er det ikke nok med Bibelen? Tilgi at jeg er skeptisk til mennesker som stadig får åpenbaringer og høringer fra Gud og DHÅ.

  3. Jeg ser du legger veldig vekt på sabbatten, Langesæter. Ikke glem at Jesus selv brøt sabbatten og sa at sabbaten er til for mennesket, ikke mennesket for sabbatten. Dessuten trenger vi ikke å forholde oss til alt GT sier. Vi lever i den nye pakt, en bedre pakt. Galaterbrevet kap 5: “Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14 For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.” Det advares mot å bringes inn i trelldom, som det jo vil være å måtte holde at det GT forordner. Vi er kalt til frihet, Langesæter. Er ikke det herlig?

Det er stengt for kommentarer.