Berit Thorstensen: Herrens budskap for 2015

hellighetJohannes Åpenbaring 10:11 ble sendt til Shalom kirkes grunnlegger og leder, Berit Thorstensen, og den 22. desember 2014, mottok hun et profetisk budskap for 2015, hvor Den Hellige Ånd sa: “Helliggjørelse i 2015. Helliggjørelse er hva Gud vil ha i 2015 -og det skal ut til nasjonene -heter det i et skriv sendt Søkelys og vi velger å gjengi det i sin helhet. Shalomkirken har for øyeblikket husmenighetsvirksomhet i Vadsø, Oslo, Bergen, Vigrestad og Stavanger. De norske huskirkene støtter blant annet et krisesenter, en barnelandsby med 500 barn, et suppekjøkken, foreldreløse soldater, enker og Holocaust etterlatte i Israel.

bibelenBudskapet: “Hellige dere og vær hellige, for Jeg er Herren deres Gud. (3.Mos.20,7) “Og Han sier til meg: «Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger. (Åpb. 10,11) –Shalom kirke ble etablert av Herren gjennom Berit Thorstensen i 2013 og støtter enker og farløse i Israel med åtte prosjekter. Støtter også et bønnehus i Israel. Og ble på slutten av 2014 av Herren, kalt til å være en norsk kontakt for «Global Prayer Network» i India. På bakgrunn av at Herren ofte kaller Shalom ledere inn i lovsang for å få et gjennombrudd i bønn, og derfor er blitt en syngende menighet, ble navnet på dette bønnesamarbeidet «Globale Praise and Prayer Network». I dag har Shalom flere kirker rundt i Norge. Shalom har faste lovsang og bønnemøter, og på disse deltar også et jødisk team av kvinner fra krisesenteret i Israel gjennom «Global Praise and Prayer Network».

Om Global Praise og Prayer Network

Et nytt globalt tverrkirkelig bønnenettverk er nå startet i regi av Shaloms hovedleder:  Til nå er det flere bønnegrupper i Norge (Finnmark og Rogaland), Israel og India som er tilknyttet dette nettverket, og som står sammen i lovsang og bønn for nasjonale , internasjonale og globale saker. Det skal være 7 grupper i Norge, 2 grupper i Israel og en
Praying-NCNgruppe i India 
-Gjennom vitnesbyrd, lovsang og bønn bruker Herren Shalom kirke til å la ufrelste få høre om hvor høyt Jesus elsker dem. Og Den Hellige Ånd har sagt at Shalom skal vitne om og forkynne sannheten om «ekteskapet, skilsmisse og gjengifte», og har blitt kalt til å  forkynne sannheten om «dåpen», «omvendelse» og «helliggjørelse». Gud har åpenbart for Shalom kirkes lederer at Hans dom over kristne ledere som ikke står på denne sannheten, har startet. Og at ut av denne dommen over Guds hus kommer det en vekkelse med oppfyllelse av Joel 3, som vil reise opp Bruden, og hvor kun en rest blir frelst. Herrens budskap til alle menigheter er Johannes Åpenbaring 3:14-22 og Johannes Åpenbaring 18:4..Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!  Johannes Åpenbaring 3:22. Nettsiden: http://shalomchurchblog.wordpress.com/

Om Shalom kirke: driver med gateevangelisering, forkynnelse av Guds Ord, sjelesorg og praktiserer voksendåp slik Jesus lærte. I sommer ble det etablert et krisesenter. Vi er helt i starten av dette arbeide hvor vi til nå har fått hjelpe 2 familier. Ble salvet inn i dette av leder for messiansk krisesenter i Israel. Shalom Stavanger har inne en søknad om leie av et større møtelokale. Det har vært mange mennesker som har vært innom Shalom kirke og blitt betjent med vitnesbyrd, forkynnelse og forbønn. Men alle disse går ikke fast. Og kom alle samtidig ville det ikke blitt plass nok. Spesielt er det de svake og syke, de som ingenting er i samfunnet som Shalom har fått hjelpe.

Av Reidun Friestad

Søkelys deler ikke nødvendigvis synspunktene som kommer til uttrykk i innlegget.

Facebook Comments

6 tanker om “Berit Thorstensen: Herrens budskap for 2015

 1. Jeg ser du legger veldig vekt på sabbatten, Langesæter. Ikke glem at Jesus selv brøt sabbatten og sa at sabbaten er til for mennesket, ikke mennesket for sabbatten. Dessuten trenger vi ikke å forholde oss til alt GT sier. Vi lever i den nye pakt, en bedre pakt. Galaterbrevet kap 5: “Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14 For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.” Det advares mot å bringes inn i trelldom, som det jo vil være å måtte holde at det GT forordner. Vi er kalt til frihet, Langesæter. Er ikke det herlig?

  • Det heiter sabbat.
   Yeshua braut kanskje sabbaten slik farisarane tolka det.
   Dei hadde laga mange små reglar etter eige hovud.
   Yeshua var jøde og heldt sabbaten slik den vart innstifta av Gud ved sakpelsen.
   Sabbaten og den enkle lærdomen den gjev, vert repetert gong etter gong i Skrifta.
   Me står ved inngangen til Kanaans land. Israel skal få innta desse områda i MidtAusten som Gud har gitt,
   —–
   ——–
   “På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

   Dei nye landegrensene
   13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre. Eg lyfte då handa og lova å gje det til fedrane dykkar. Og landet får de til odel og eige.
   15 Dette er landegrensa: I nord skal ho gå frå Storhavet bort imot Hetlon, til Lebo-Hamat og Sedad, 16 så til Berota og Sibrajim, som ligg ved grensa mellom Damaskus-landet og Hamat-landet, og til Hasar-Enon ved grensa mot Havran. 17 Såleis skal grensa gå frå havet til Hasar-Enon ved grensa mot Damaskus og Hamat i nord. Dette er nordsida.
   18 På austsida er Jordan grensa mellom Havran og Damaskus…”
   ————
   ————-
   Guds rike kjem her på jorda og Yeshua skal styra kloden med jernstav i 1000-år frå det bokstavlege Jerusalem i Israel.
   Det skjer no hausten 2028.
   Nasjonane må læra seg å lyda, å fylgja Guds lov.
   Om dei ikkje vil halda lauvhyttefesten så vert TØRKE resultatet.(Sakarja 14)
   Esaias 66 fortel at alle må halda sabbaten frå helg til helg.
   “For liksom den nye himmelen
   og den nye jorda som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt åsyn,
   så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
   lyder ordet frå Herren.
   23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
   og kvar SABBATSHELG, FRÅ VEKE TIL VEKE,
   skal ALLE MENNESKE koma
   og bøya seg og tilbe meg,
   lyder ordet frå Herren…”
   ——————–
   Legg vekk alle desse falske tankane og feilaktige førestillingane som Paulus kom med.
   Det er nære, konkrete og heilt realitiske ting som no vil oppfyllast om ca 13 år.
   Det er ikkje noko luftig svada.
   Sabbaten skal minna oss om GUD som SKAPAREN og om det FREDSRIKET eller frigjevingsåret som no kjem.
   —–
   ——
   “For liksom den nye himmelen
   og den nye jorda som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt åsyn,
   så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
   lyder ordet frå Herren.
   23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
   og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
   skal alle menneske koma
   og bøya seg og tilbe meg,
   lyder ordet frå Herren.
   http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

 2. ‘Og Den Hellige Ånd har sagt at Shalom skal vitne om og forkynne sannheten om «ekteskapet, skilsmisse og gjengifte», og har blitt kalt til å forkynne sannheten om «dåpen», «omvendelse» og «helliggjørelse»’.
  Det er jo bra, men en sann menighet vil jo forkynne disse sannheter uten å få det direkte fra DHÅ. Er det ikke nok med Bibelen? Tilgi at jeg er skeptisk til mennesker som stadig får åpenbaringer og høringer fra Gud og DHÅ.

 3. Veldig bra at de engasjerer seg forskjellige steder i verden og gjør en forskjell der nøden finnes. All ære til shalomkirken.
  ‘Gud har åpenbart for Shalom kirkes lederer at Hans dom over kristne ledere som ikke står på denne sannheten, har startet’. Dette kan godt være riktig. Det som viser seg å være litt problematisk er at medlemmer av Shalom stadig får ‘åpenbaringer’ over katastrofer og andre ting som skal skje i Norge og i resten av verden, og innrømmer ikke at de tar feil når tidsfestede ‘åpenbaringer’ ikke oppfylles.

  • Hei Leif. Denne profetien oppfatter jeg ikke som veldig konkret, først en oppmuntring til hellighet og så denne dommen over kristne ledere.. Jamfør teksten at “dommen begynner med Guds hus” . Jeg er avventende til det hele.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *