Jonathan Cahn: Ikke overrasket over krisen i Hellas, børsuro i Kina og stansen i handelen på Wall Street

Etter at USAs høyesterett sa ja til likekjønnede ekteskap tror mange at enkelte at Gud varsler oss gjennom finansiell kaos

jonathan-cahn-2New York børsen gikk i full stans i går, Hellas ser den finansielle krisen bli verre og verre for hver eneste dag som går og noen undres på om Kina står overfor sitt 1929 øyeblikk. Mot dette bakteppe har “Bank of International Settlements” advart om at verden ikke vil være i stand til å kunne kjempe mot det neste globale økonomiske kollapset som vil komme fordi de har svidd av alt det de har for å takle den forrige finanskrisen i 2008. Ingenting av dette kommer som noen overraskelse på profetene som forstår de siste tider. Jonathan Cahn, forfatter av The Harbinger og The Mystery of the Shemitah har noen tankevekkende teorier om hendelsene som utspiller seg for våre øyne.

“Vi nærmer oss nå de siste to måneder av Shemitah,” sier Jonathan Cahn som lamslo millioner av mennesker over hele Amerika og verden med et mysterium som ble avdekket jonathan-cahn-2i hans bestselgende bok “The Harbinger. Nå avdekker og avslører han en ny verden av forbløffende mysterier om hva som ligger bak alt fra verdenskriger, fremveksten og fallet til nasjoner, økonomiske resesjoner og fremtidige finansielle kollaps og vår fremtid. Slik han ser det, er dette den mest avgjørende tiden i den bibelske kalenderen.” I september, når Shemitah sitt høydepunkt på datoen Elul 29 (som tilsvarer 13 september i vår kalender) -som er en dag da all gjeld og kreditt nulles ut. Markedene har vokst kraftig gjennom flere år for så å plutselig bli kraftig uroen og destabilisert som en følge av den globale finansielle uroen i Hellas, Europa og Kina, og vi er på full fart på vei mot Shemitah’ens klimaks og det er slående,” sier Cahn som legger til dette: “Den greske krisen handler spesifikt om gjeld, finansielle lettelser og sletting av gjeld, -som og er det sentrale i Shemitah. Uansett om den greske krisen finner en løsning eller ikke, så er det et faktum at destabiliseringen og den finansielle uroen har skjedd samtidig som Shemiah nærmer seg sin konklusjon og dette må bli oppfattet som det første forvarsel,” sier Cahn til Charisma Magazine.

Gud advarer før han dømmer en nasjon

“Jeg tror at Gud alltid advarer før han dømmer og at advarslene kommer før hans dom inntreffer, vi får tegn som gjør at vi kan forberede oss, og for at de som ikke er Guds folk kan forstå at Gud kaller dem tilbake til ham, sier Jonathan Cahn på Jim Bakker show. I følge Cahn kan det bli vekkelse gjennom dom. Amerika er blitt så døve overfor Guds stemme at Gud må rope og riste amerikaneren for å forsøke å vekke dem.

Noen ser, andre ikke

En rekke troende, deriblant Jonathan Cahn og Franklin Graham har tidligere uttalt at Høyesteretts beslutning omkring homofile ekteskap kan bli “the tipping point” som kan føre til Gud kommer til å dømme Amerika. Franklin Graham som er sønn av den legendariske predikanten Billy Graham har gjentatte ganger advart Amerika mot å foreta dette steget og Jonathan Cahn uttalte den 29 april i år at dersom USAs høyesterett endte opp med å erstatte Guds bud med lover som tilsidesetter Guds bud må ingen være overrasket over at Gud vil dømme den rettsinstansen og nasjonen,” sa Cahn i sitt advarende budskap.

En av dem som ikke ser hva slags konsekvenser den amerikanske høyesteretts beslutning om likekjønnede ekteskap vil kunne få for Amerika og enhver nasjon som vender Gud ryggen i dyrkelse av Sodomas synder er den kontroversielle bloggeren Jan Kåre Christensen som  fører sin egen lille krig mot Guds folk. Selv om likekjønnede ekteskap står i skarp kontrast og opposisjon til Gud, hans ord og til selve ekteskapet, er dette et ikketema for den omstridte bloggeren som tilsynelatende kjemper for ekteskapet. Christensen som tilsynelatende er opptatt av ekteskapet og gjengifte,  har gjennom flere år brukt sin blogg til sverte forskjellige forkynnere i Norge. Christensen har gjennom flere år ført en bitter krig mot pastor Jan Aage Torp som han også vil møte i Oslo Tingrett i september 2015.

Bakgrunnen for Christensens mange angrep på pastor Jan Aage Torp er ikke,  som han selv hevder gjengifte, – men en personlig vendetta fordi pastor Jan Aage Torp for noen år siden ikke ville la Christensen slippe til på talerstolen i Oslokirken. Dersom vi ser på hva Christensen lærer og forkynner skjønner vi godt at talerstoler i norske menigheter er stengt for den kontroversielle bibellæreren. Som kjent bryter Christensen på mange områder med klassisk kristen teologi, og han opererer dermed i strid med Guds jan-kåreord. “Christensen er ikke genuint opptatt av gjengifte, men han bruker dette som brekkstang for å sverte de han personlig bærer nag til,” sier en kilde til Søkelys. “Etter at pastor Jan Aage Torp sa nei til å la Christensen preke ble Christensen bitter og begynte å publisere sladder og møkk om Jan Aage Torp, som i motsetning til Christensen har en vel-dreven menighet med reelle medlemmer. Christensens strid dreier seg på ingen måte om gjengifte da han selv tillater at enkelte av hans støttespillere er gjengifte og dermed lever i strid med det han hevder å stå for.  “Hadde det vært ekteskapet som var Christensens anliggende hadde han forlengst kastet seg inn i kampen for å bevare ekteskapet slik Herren foreskriver i sitt ord.  Mange har uttrykt undring over at Christensen,  som tilsynelatende sier seg å være opptatt av ekteskapet faktisk underminerer og kjemper mot de som kjemper for at ekteskapet skal være en pakt mellom mann og kvinne. ” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mos 2,24) -men at dette Herrens ord nå blir trampet på og skjøvet til side av et samfunn som hater Gud -ser ikke ut til å affektere Christensen som nylig omtalte Øyvind Benestad som “sjefshykler” fordi han kjemper for at Guds ord skal seire i den norske kirke. Christensens tilsynelatende kamp for ekteskapet (og mot gjengifte) er ikke noe annet enn ett skalkeskjul for sin egen bitterhet og nag mot dem som har mer innflytelse og større forsamlinger enn det han selv har. Min konklusjon er: Christensen kjemper ikke en kamp mot gjengifte og for å gjenopprette det bibelske ekteskapssynet, men det er en kamp for sin rett til å tale ille om andre.

 

 

2 tanker om “Jonathan Cahn: Ikke overrasket over krisen i Hellas, børsuro i Kina og stansen i handelen på Wall Street

  1. Du har helt rett i at JKC ikke er opptatt av gjengifte hele hans “tjeneste” er bygd opp rundt sitt hat mot dem han forakter. At JKC ikke er opptatt av ekteskapet er noe de aller fleste her inne har skjønt for lenge siden.

    • Jeg ser Christensen fråder av raseri fortiden og har hengt seg opp i at det har vært endel saker her omkring homofile ekteskap, dette har som kjent vært en av de største saker i det kristne nyhetsbildet rent internasjonalt og alle mine kontakter i statene har knyttet likekjønnede ekteskap opp mot de profetier som er rettet mot USA. Nå har jeg sett litt nærmere på JKCs blogg og det slår meg at JKC på ingen måte er opptatt av ekteskapet og Guds ære, men at alt sammen er et spill, et skalkeskjul for å kunne dømme personligheter han bærer nag til.

Det er stengt for kommentarer.