Norsk Luthersk Misjonssamband blir eget kirkesamfunn

Et alternativ for lutherske kristne som syntes kirken er blitt for liberal og åpen for alt det Herrens ord fordømmer

nlm-kirkenNLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) har i de siste dagene fått oppmerksom het i nyhetsmedia og presse etter at et overveldende flertall av delegatene stemte for at den lutherske organisasjonen skulle danne eget kirkesamfunn. Dermed utgjør NLM med dette et alternativ til lutherske kristne som ikke lenger kjenner seg hjemme i den norske kirke som på mange områder er blitt liberal og er på vei inn i apostat kirkenes rekker. (Skjermfoto fra avisen Vårt Land)

En tidligere prest og prost i den norske kirke skrev dette i en mail til Søkelys for en tid tilbake og vi tror flere troende i kirken føler nettopp som han: «Jeg har selv vært tomme-kirkerprest/prost i 14 år i den norske kirke. For ca 6 år siden sluttet jeg som prest og begynte å jobbe som maler/snekker. For en uke siden utmeldte jeg meg av den norske kirke. Jeg anser den norske kirke for å være fullstendig i djevelens vold nå. Jeg kjenner ikke lenger noen bibeltro prester i den norske kirke.» skriver den tidligere presten som på begynnelsen av 2000 tallet høstet mediaoppmerksomhet fordi han stod for kirkens gamle syn. En rekke av våre lutherske lesere har med uro sett på hvordan den norske kirke råtner på rot og mange av disse vil kunne finne et nytt åndelig hjem i norsk luthersk misjonssamband som har en rekke bedehus rundt omkring i hele landet. Vi vil med dette gratulere NLM med et modig og betimelig vedtak samt takke for at de med dette sender et signal til alle om at det finnes mange lutherske kristne som nå sier «nok er nok» om frafallet fra Guds ord vi ser finner sted i kirken.

 

Facebook Comments

5 tanker om “Norsk Luthersk Misjonssamband blir eget kirkesamfunn

 1. «Jeg kjenner ikke lenger noen bibeltro prester i den norske kirke.”
  ——————
  Eg har arbeidd i statskyrkja som organist i 16 år.Har meldt meg ut.
  Prestane /bisikopare kan vera kjekke folk, med mange gode kvalitetar.
  Dei er ofte velmeinande og ynskjer det beste for alle folk.

  Problemet deira er at dei har forkasta store deler av Tanakh .
  Gud lærer i Tanakh oss kronologien frå Adam og Eva fram til i dag.
  Gud gjentek det faktisk fleire gonger.

  https://www.youtube.com/watch?v=WpMZQwnSMpM
  Om ein ser bort få nokre frå små detaljar, så er det gått omlag 6000 år.

  Kor mange prestar er det som trur på Adam og Eva, Kain og Abel etc?
  Ta td Nordhaug:

  http://www.sunnhordland.no/article/20150123/LESARBREV/150129925

  «Forteljinga om skapinga av verda, om Adam og Eva, og om Noas ark er ikkje å likne med vitskapleg historieskriving. Det ser me mellom anna av at dei to skapingsforteljingane (1 Mos 1-2,4a og 2,4b-25) har heilt ulik framstilling av når menneska vart skapte. I den fyrste forteljinga vert menneska skapte etter dyra, i den andre kjem Adam før dyra. Skal dei tolkast bokstaveleg kan ikkje begge vere sanne
  Halvor Nordhaug,biskop.»

  Her kjem Nordhaug med denne falske forklaringa som går igjen og igjen.
  Dersom ein les den gamle bibelen så står det:

  «Og Herren Gud HADDE TEKE av jordi og skapt alle dyri på marki og alle fuglane i lufti, og han leidde dei fram til mannen og vilde sjå kva han kalla dei; og som mannen kalla kvart kvikjende, so skulde det heita.»

  Gud hadde skapt dyra tidlegare og førte dei no fram for Adam.
  ———–
  Nordhaug tek på seg eit stort ansvar når han forfører dei unge til ikkje å tru på den bokstavlege Adam og Eva.

  Slik er det stor sett over heile linja.

  Eg har enno til gode å treffa ein prest som går god for desse 6000 åra.

  Det bibelen forklarar med td syndefloda vert forklara av mange prestar som eit resultat av den «geologiske tidstavla».

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png
  ————–
  Biskopar og prestar får god løn frå det offentlege og diverre er dei prega av menneskefrykt.
  Dei må finna ein måte å balansera ut det dei seier.
  Konsekvensane vert store om dei ikkje er romslege nok.
  ————
  http://2.bp.blogspot.com/-YuhLs4dZRDM/VCbhoBPCM1I/AAAAAAAAA6E/IfIeAfh6vk0/s1600/bible%2Bjubilee%2Bchron.jpg

  Gud har gitt menneska desse 120 jubileumsåra som 1 Mosebok 6 fortel om og som Guds høgtider viser.

  http://www.godzgurlz.com/uploads/1/2/7/4/12741948/_3043243_orig.jpg

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  Kyrkja rotnar på rot.

  Det er ikkje mange sjelene som orkar sitja på høyra på desse banale preikene som vert framført. Folk har meir glede av å reisa på hytta eller utføra litt hagearbeid.

  Prestane har hjulpe godt til i fråfallet.
  No er det homolivet som skal inn i kyrkja.
  Sannsynlegvis vert det innført ved neste kyrkjemøte.

  Alt skal elskast i toleransen og kjærleikens namn.

  Eg veit at det er veldig mange prestar som ikkje likar homoinnføringa
  Det byr dei imot. Dei er veldig redde for å uttrykkja seg klart.

  Men korleis ordnar ein prest dette om situasjonen oppstår at Per skal gifta seg med Knut.
  Jau, ein skaffar seg vikarprest. Det finst alltid nokon som er villige til å via i homobryllaup.
  Problemet er løyst-:
  ————–

 2. Det er viktig å studera bibelens kronologi nøyaktig.

  Det er ikkje utan grunn at 1 Mosebok 5 er veldig detaljert omkring slektstavla.

  «Dette er boka om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det slik at det likna Gud. 2 Som mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske den dagen dei vart skapte.
  3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som likna han og var som hans eige bilete, og han kalla han Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 5 Adam levde i 930 samfulle år. Så døydde han.
  6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj. 7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer. 8 Set levde i 912 samfulle år. Så døydde han.
  9 Då Enosj var 90 år, fekk han sonen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han endå 815 år og fekk søner og døtrer. 11 Enosj levde i 905 samfulle år. Så døydde han.
  12 Då Kenan var 70 år, fekk han sonen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han endå 840 år og fekk søner og døtrer. 14 Kenan levde i 910 samfulle år. Så døydde han……OSV

  Ein treng ikkje vera stor rekneskapskunstnar for å forstå dette.

  I sum fortel desse orda at det gjekk 1656 år frå Adam/Eva fram til syndefloda kom.

  http://bki.net/6000/6000aar.html

  Det er mange fine detaljar i dette reknestykket.
  Metusalem levde til han vart 969 år.

  «Då Metusjalah var 187 år, fekk han sonen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han endå 782 år og fekk søner og døtrer. Metusjalah levde i 969 samfulle år. Så døydde han.»

  Metusalem (Metusjalah) vart fødd år 687 etter Adam og legg ein til desse 969 åra han levde, så ser ein at han døydde 1656 år etter Adam.
  Han døydde med andre ord akkurat like før syndefloda kom.

  Dette vert og tydeleg beskrive i Jasers bok som er nemnd i bibelen.

  http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

  «In his five hundred and ninety-fifth year Noah commenced to make the ark, and he made the ark in five years, as the Lord had commanded.
  Then Noah took the three daughters of Eliakim, son of Methuselah, for wives for his sons, as the Lord had commanded Noah.
  And it was at that time Methuselah the son of Enoch died, nine hundred and sixty years old was he, at his death.
  «At that time, after the death of Methuselah, the Lord said to Noah, Go thou with thy household into the ark; behold I will gather to thee all the animals of the earth, the beasts of the field and the fowls of the air, and they shall all come and surround the ark.»

  Metusalem var son til ENOK, som er beskrive i Judas brev.

  «Det var om desse ENOK, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage i tusental. Han vil halda dom over alle og straffa alle menneske for deira ugudelege gjerningar og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.» Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine.»

  Metusalem var med Noah og forkynte dommen i 120 år.
  Folk fekk vita nesten nøyaktig kortid det skulle skje.

  «And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth.
  Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?»

  Sameleis har Gud gjennom kronologien vist oss kortid desse 6000 åra eller 120 jubileum sluttar. Det er berre få år igjen.

  Satan er veldig interessert i at me ikkje skal interessera oss for desse klare orda i Tanakh.

  «eller vera opptekne av mytar og endelause ættetavler. For slikt fører berre til spekulasjonar og tener ikkje Guds frelseplan, der det dreiar seg om tru.»

  «Men tåpelege stridsspørsmål, ættetavler og strid og krangel om spørsmål i lova skal du snu ryggen til; slikt er unyttig og meiningslaust»
  ———–
  Ættetavler er slett ikkje bortkasta tid å studera.

  Les 1 Krønikarbok og spør kvifor denne boka er med i Tanakh.

  «Adam, Set, Enosj; 2 Kenan, Mahalalel, Jared; 3 Henok, Metusjalah, Lamek; 4 Noah, Sem, Ham og Jafet.
  5 Sønene til Jafet var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 6 Sønene til Gomer var Asjkenas, Difat og Togarma. 7 Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
  8 Sønene til Ham var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 9 Sønene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønene til Rama var Saba og Dedan. 10 Kusj vart òg far til Nimrod. Han var den første som vart mektig på jorda…..»

  Ta ein titt på skriftene til Berosus.

  http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

  «Noah was a giant. That doesn’t mean he was bad, as giants are normally supposed to be. Instead he was a «good giant». His wife was called Tytea (otherwise called Aretia).

  His first three sons were:

  Sem, which means «famous». He was otherwise called Melchisedech.

  Cham, which means «subtlety and craft». He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah’s estimation because of his misdeeds).

  Japheth, which means «liberty and freedom». (If Cham was relegated to third, Japheth becomes «the elder» as in Gen. 10:21).

  When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ.»

  Prestar og biskopar står på talarstolen og forkynner løgn og forbanna eventyr (utviklingslæra).

  «Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De stengjer himmelriket for folk. Sjølve går de ikkje inn, og dei som vil gå inn, hindrar de.
  14 *Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De et enkjer ut av huset og held lange bøner for syns skuld. Difor skal de få så mykje hardare dom.•
  15 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De dreg land og strand rundt for å vinna ein einaste proselytt, og når det har lukkast, gjer de han til ein som fortener helvete dobbelt så mykje som de sjølve.

 3. Var på bønnemøte i går. Vi gikk igjennom bønneemner vi skulle be over. Jeg tok opp temaet kirkevalget om vi skulle be over det. Da ble det plutselig stille i gruppen. Ja,ja da kan vi vel be om at det skjer etter Guds vilje, sa jeg. Ja slik er det blitt. det er så mange som ikke vet, så mange tause om det Bibelen taler tydelig om. Men jeg tror at deltakerne må være enige om hva en skal be om fordi det er skrevet: «Det dere er enige om å be om»

 4. Langesæter, du er så hinsides førført. For en suppe med gulp du kommer med i hver post du skriver!!. Omvend deg og tro på Jesus. Det er ditt eneste håp. Det du baler med nå er intet annet enn vrøvl

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *