Mange har merket seg hvilke forkynnere som er tause omkring likekjønnede ekteskap

Joel Osteen’s svar på spørsmålet om likekjønnede ekteskap var: “Som du vet, jeg er for alle”
joel-osteen-for-alleHøyesteretts kjennelse i spørsmålet omkring såkalte likekjønnede ekteskap har vært nyhetssak nummer en i den kristne pressen i USA og både Charisma news, Christian News Network, Christian Post, Christian Today, CBN News, Christian Headlines.com og Worthy News samt en rekke medier har bredt omtalt høyesteretts kjennelse i saken som kan få store ringvirkninger for den kristne kirke i USA. Pastorer, predikanter og kristenledere har i prekener, kronikker og på egne Facebooksider gått knallhardt ut mot kjennelsen mens president Obama som har applaudert og tiljublet noe han for få år siden sa han var imot. (Skjermfoto You Tube)

Store og viktige amerikanske røster innenfor Guds menighet reagerer meget skarpt på at falske-kontra-ekte-lærereUSAs høyesterett og den amerikanske presidenten setter seg i Guds sted og foretar en omdefinering av ekteskapet som Gud selv har innstiftet. Det enkelte her hjemme omtaler som “ett perifert tema” og “marginale tema” er noe de aller viktigste predikanter og kristne medier har vært opptatt av de siste ukene. Menn som John Piper, John MacArthur, Al Mohler, Franklin Graham, Jonathan Cahn, Carter Conlon, Michael Brown og hundrevis av andre røster som representerer mange millioner kristne har uttalt seg tydelig og modig om temaet og blant lekfolket har tusenvis på tusenvis uttrykt sin mening i debattspalter og på sosiale medier. Samtidig som aktverdige Guds menn taler høyt og tydelig for å advare nasjonene mot syndens konsekvens, er enkelte apostat-kirkesamfunn allerede i gang med å tilpasse seg vår tids frafall, -mens andre igjen, de predikanter og pastorer som David Wilkerson omtaler som “soveputeprofeter”i sin bok “Set the Trumpet to Thy Mouth” -forholder seg 100 prosent tause. Blant disse tause religiøse finner vi menn som Joel Osteen som på direkte spørsmål svarte: “Som du vet jeg er for alle” og andre velstandsprofeter som Creflo Dollar, Benny Hinn og Joyce Meyer. “Disse vil selvfølgelig ikke uttale seg tydelig da de er redde for å miste kunder,” skrev en bibeltro kristen syrlig i Facebook gruppen “Joel Osteen Exposes” .

De har skapt seg en Gud i eget bilde

santa-clause-sparkle-animationMange troende har sitt eget ubibelske bilde av hvem Gud er. Spør du mange av disse om hvordan de ser på Gud, så skulle man tro at de egentlig dyrker julenissen for Gudsbildet og trosgrunnlaget er ikke Bibelen som er den eneste objektive kilde til vår kunnskap om Gud. For oss som tror at Bibelen er Guds ord er det Guds dyrebare ord som er grunnlag for vårt Gudsbilde og ikke hva falske lærere og jesus-wearing-the-thorn-of-crownsfalske profeter måtte lære til sine tilhengere. Jahve Gud er ingen snill og tolerant julenisse slik mange forsøker å fremstille Ham. Når vi legger til grunn hva Bibelen sier er Gud både kjærlig, hellig, rettferdig, nidkjær, sjalu og en fortærende ild. En Gud som hater synden, men som elsker synderen på en slik måte at han sendte sin enbårne sønn til verden, for å bringe soning for alle våre synder, uansett hva de måtte være. Imidlertid er omvendelse og anger en forutsetning for å finne nåde, og derfor sier og Ordet dette: ” Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,” (Apg 3,19)  “Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!” (Apg 2,38)

Dr Michael Brown snakker om likekjønnede ekteskap og homo revolusjonen