Bjørn Storm Johansen: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

storm_johannesen_bjoernNormisjon Rogaland under Erik Rørtveits ledelse velger nå å nedprioritere forkynnelsen som angivelig “ikke gir resultater” til fordel for IMI-kirkens USA importerte lære som vektlegger tegn, undre og mirakler i stedet for forkynnelse av Guds klare ord. “Konsekvensen av dette ER BLITT ungdomslag rundt om på Jæren som ligger med brukket rygg..” skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i sin sterke oppfordring til regionsleder Erik Rørtveit i Normisjon Rogaland. Les saken her

Fra Bjørn Storm Johansens blogg: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

Regionsleder Erik Rørtveit på Vigrestad misjonshus: “Vi nedprioriterer forkynnelsen da vi ser at den ikke gir resultater.” 

Uroen omkring IMI-kirken og Normisjon Rogalands tette samarbeid med den kontroversielle pastor Bill Johnson og Bethel Church fortsetter. I et et innlegg på sin egen rortveit-erikblogg advarer nå forkynner Bjørn Storm Johansen mot Normisjon Rogalands nyorientering. I en epost til Søkelys advarer Storm Johansen som også er arrangør av “Tilbake til Guds Ord konferansene” om at konsekvensene av Normisjon og Erik Rørtveits kursendring vil bety forførte menigheter som bytter ut Guds Ord som rettesnor med gjerninger og mirakler. Konsekvensen av dette er blitt ungdomslag som ligger med brukket rygg rundt om på Jæren med en kristendom basert på syner,  tegn, under, drømmer og visjoner istedet for Guds skrevne og sanne ord. “Rørtveit og Normisjon Rogaland bekrefter nå offentlig at forkynnelsen nedprioriteres “fordi den ikke virker” og at IMI kirken og deres USA importerte impulser vil bli storsatsing,” forklarer Bjørn Storm Johansen i sine eposter. Les videre