Bjørn Storm Johansen: “Uforstandige Normisjon Rogaland, hvem har forhekset dere?”

storm_johannesen_bjoernNormisjon Rogaland under Erik Rørtveits ledelse velger nå å nedprioritere forkynnelsen som angivelig “ikke gir resultater” til fordel for IMI-kirkens USA importerte lære som vektlegger tegn, undre og mirakler i stedet for forkynnelse av Guds klare ord. “Konsekvensen av dette ER BLITT ungdomslag rundt om på Jæren som ligger med brukket rygg..” skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i sin sterke oppfordring til regionsleder Erik Rørtveit i Normisjon Rogaland. Les saken her