FRP bløffet kristenfolket, -igjen

FRPs likestillingsminister Solveig Horne sa i opposisjon at hun ville kutte i støtteordninger for homoorganisasjoner. Nå som hun er kommet i posisjon har hun ikke uventet snudd. 

Norske kristne som før valget nærmest trodde at FRP i regjering ville bety at avkristningen av Norge ville avta må nok regne med mange skuffelser dersom de hadde ventet at Siv horneJensens parti ville bety en mer kristelig dreining av politikken. I dag kunne avisen Dagen viderebringe NTB meldingen om at Solveig Horne har snudd i saken. En av dem som tørt har kommentert saken i Dagen er Leif Gullberg som vel konkluderer hva alle kristne som stemte borgerlig ved valget nå bør føle etter fire måneder med borgerlig styre; “Etter fire måneder i regjering er listen over u-kristelige endringer i lover, regler, forskrifter og vedtak allerede blitt farlig lang, og kristne som stemte på et borgelig parti for å få en endring må så smått undre seg om de er blitt lurt trill rundt”.

Det er ikke videre vanskelig å måtte erkjenne at FRP i posisjon så langt må ha vært en stor skuffelse for de mange kristne som ved høstens valg gav sin stemme til det borgerlige regjeringsalternativet. Etter fire måneder med Siv og Erna i regjering er det svært problematisk å finne områder hvor de blå-blå har ført en mindre ukristelig politikk enn den rød/grønne under Jens Stoltenberg. Kristne som gikk til valgurnene og gav sin støtte til Siv Jensen bør føle seg snytt og betenke seg nøye om før de gir sin stemme og støtte til et politisk parti som fremstår som garantister for at den norske fosterdraps-praksisen får fortsette.

Sviktet Israel

Som kjent var Siv Jensen i opposisjon en varm talskvinne for Israel som gjerne fortalte siv_jensenkristne velgere at hun ville flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Som opposisjonspolitiker kunne Jensen strø rundt seg med billige løfter for å bedra kristne til å stemme på henne, selv om hun viste at forslaget i realiteten var politisk dødt. Nå etter valget og i posisjon er selvfølgelig ordene om å flytte ambassaden glemt samtidig som Siv Jensen velger å videreføre den forrige regjeringens Israel-fiendtlige politikk med å boikotte selskaper man antar driver virksomhet i Judea og Samaria, -som europeiske medier og Israel-fiendtlige politikere omtaler som “vestbredden”. I slutten av januar ble det kjent at to israelske selskaper som opererer i det den norske regjeringen mener er “okkuperte områder” ble kastet ut av oljefondet med FRP-Sivs velsignelse. Dermed viste garantistene for fortsatte fosterdrap at de ikke var fullt så Israel-vennlige som sa seg å være til kristne velgere under fjorårets valgkamp.

 

 

.