Liten interesse for underskriftskampanje til støtte for fastlegers reservasjonsrett

Labert abort-engasjement blant nordmenn, bare 29 har underskrevet nyopprettet støtteaksjon på opprop.net

Bare 29 individer hvor flertallet er sørlendinger har frem til nå underskrevet et støtteopprop på opprop.net til støtte for fastlegers rett til å kunne reservere seg mot å henvise kvinner til 2007-12-04-xl--08_weeks-06abort. For mange kristne fastleger er dette et samvittighetsspørsmål da det å henvise kvinner til abort strider mot egen overbevisning og ikke minst hva Gud selv har sagt om saken. “Det faktum at denne saken og abortkampen generelt syntes å skape lite eller nesten intet  engasjement blant kristne er trist,” og vitner om at det tause skrik også er blitt det glemte skrik blant troens folk i Norge. Vi vil igjen oppfordre våre kristne brødre og søstre til å engasjere seg i saken og delta i støttekampanjen for fastlegenes rett til å reservere seg mot å sende ufødte barn i døden. Underskriv kampanjen her