Liten interesse for underskriftskampanje til støtte for fastlegers reservasjonsrett

Labert abort-engasjement blant nordmenn, bare 29 har underskrevet nyopprettet støtteaksjon på opprop.net

Bare 29 individer hvor flertallet er sørlendinger har frem til nå underskrevet et støtteopprop på opprop.net til støtte for fastlegers rett til å kunne reservere seg mot å henvise kvinner til 2007-12-04-xl--08_weeks-06abort. For mange kristne fastleger er dette et samvittighetsspørsmål da det å henvise kvinner til abort strider mot egen overbevisning og ikke minst hva Gud selv har sagt om saken. “Det faktum at denne saken og abortkampen generelt syntes å skape lite eller nesten intet  engasjement blant kristne er trist,” og vitner om at det tause skrik også er blitt det glemte skrik blant troens folk i Norge. Vi vil igjen oppfordre våre kristne brødre og søstre til å engasjere seg i saken og delta i støttekampanjen for fastlegenes rett til å reservere seg mot å sende ufødte barn i døden. Underskriv kampanjen her

Nytt opprop til støtte for fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til fosterdrap

Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld?  Vi vil selvfølgelig at legene skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn.

opprop-for-fastlegers-reservasjonsrettEt nytt forsøk på å engasjere mennesker til å stå opp for fastlegers rett til å reserve seg mot å henvise kvinner til abortlegene har sett dagens lys. Inntil nå har bare fire personer tatt seg tid til å signere oppropet som ble lansert på nettstedet opprop.net fredag. Det var Frank Akselsen som fredag oppfordret folk på facebook til å signere den nye og viktige  underskriftkampanjen med ordene “Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld? Vi vil selvfølgelig at leger skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn. Les videre

KRF bør bryte samarbeidet med regjeringen dersom fastlegene likevel ikke får reservasjonsrett

Endel fastleger nekter ennå å henvise kvinner til fosterdrap. Enkelte vil tvinge disse til å handle i strid med sin samvittighet. Sykehus er det norske svaret på Nazi Tysklandsleirer. Hitler utryddet jøder, vi tar barna i mors liv. Det er nå strid internt i Høyre om hvorvidt norske fastleger skal bli gitt muligheten til å reservere seg mot å henvise kvinner til klinikker hvor man kan få avrettet sitt ufødte barn. Striden om dette har nå rast i over en uke og mektige krefter i Høyre forsøker å velte eller underminere avtalen som ble inngått mellom de to høyrepartiene og KRF for støtten til regjeringsdannelsen. Dersom regjeringen tross forsikringer fra Erna Solberg om det motsatte likevel ikke går inn for at fastleger skal få reservasjonsrett bør KRF hoppe av samarbeidet med Høyre og FRP.

Les videre