Palestinsk krav: “Ingen avtale uten at vi får halve Jerusalem”

Utenriksminister John Kerry fortsetter å kaste bort tiden på å forsøke å fremforhandle en rammeavtale mellom Israel og PA-araberne

US-SYRIA-CONFLICT-CONGRESSUSAs utenriksminister John Kerry’s forsøk på å få til en rammeavtale mellom Israel og palestinerne har så langt ikke ført partene nærmere hverandre. Torsdag fastholdt de palestinske selvstyremyndighetene under ledelse av Mahmoud Abbas at palestinerne ikke ville gå med på en slik avtale uten å få den østlige del av Jerusalem og de var heller ikke villige til å anerkjenne Israel som en jødisk stat. Med litt andre ord står partene nøyaktig like langt fra hverandre som før Kerry’s forhandlings-initiativ startet og den amerikanske utenriksministeren kunne heller ha spandert den bortkastede tiden på viktigere ting som for eksempel golf eller fiske. Uten å dele opp Jerusalem og gi deler av jødenes historiske hovedstad over på palestinske hender er sannsynligheten for at Kerry’s forhandlinger vil føre til en avtale mikroskopisk.

John Kerry’s forsøk på å få på plass en rammeavtale mellom Israel og palestinerne innen en ni månedersperiode som går ut i april vil mest sannsynlig ende i totalforlis. Dette tror i hvert fall de aller fleste israelere som som kommenterer de mange artikler som er skrevet om forhandlingene i israelsk presse. “I realiteten står vi overfor noen forhandlinger som ingen av partene tror vil føre frem,” da de palestinske krav om halvparten av Jerusalem, nektelsen av å anerkjenne Israel som en jødisk stat og kravet om at Israel skal trekke seg tilbake til pre-67 grensen umulig å akseptere for Israel, tror de fleste som følger forhandlingene på nært hold.

Bortkastet tid

Den amerikanske utenriksministeren som nå har brukt nærmere seks måneder på å valfarte mellom Jerusalem, Ramallah , Washington og europeiske hovedsteder i et forsøk på å få til en “rammeavtale mellom de palestinske selvstyremyndighetene og den israelske regjeringen kunne med fordel ha brukt tiden på noe annet. “Det hele er et narrespill for verden og palestinerne har ingen reell fredsvilje overfor Israel og mange tror at Abbas har planer om å bruke det feilslåtte fredsinitiativet til å sparke i gang en anti-israelsk kampanje som innebærer en oppfordring til økonomisk boikott av Israel samt en “tredje intifada” som er et arabisk uttrykk som betyr motstand eller opprør. Dersom PA araberne lykkes i å forsterke den antisemittiske holdningen som preger en rekke nordiske land og Europa er man kommet svært langt i propagandakrigen mot Israel. Det er lite trolig at Israel uten videre går med på å gi fra seg kontrollen over Jerusalem (Davids by) som rent historisk har vært jødefolkets hovedstad lenge før ordet “palestiner” ble oppfunnet. Rent historisk var Jerusalem kongestad allerede på kong Davids tid og Jerusalem utgjorde en sentral del av Sør-riket da Israel ble delt i to da Salomos sønn tok over kongedømmet. For enhver som kjenner litt til den bibelske historie burde det være åpenbart at Jerusalem er en by som tilhører jødene og ikke det oppkonstruerte folkeslaget som kalles palestinere i vår tid. Disse er primært arabere og har ingen historiske røtter verken i Jerusalem eller Judea/Samaria som i dag blir kalt Vestbredden, -av dem som forakter det jødiske folk

En amerikansk administrasjon i utakt med Guds plan

Selv om John Kerry er utenriksminister i en forhenværende kristen nasjon som bygde sin jerusalemverdier på Bibelen har åpenbart ikke den amerikanske utenriksministeren den miste anelse om hva profetordet sier om den jødiske staten og deres hellige by. Rent historisk var Jerusalem den byen som huset Jahve’s tempel, stedet hvor den Hellige Gud ville la sitt navn bo og som på alle måter var knutepunktet for jødenes gudsdyrkelse. Når Guds Sønn ble født inn i tiden var det nettopp i landområdene i og omkring Jerusalem og Judea/Samaria hvor Herren satte sine fotavtrykk, og Jerusalem var også den eneste byen Jesus gråt over da “han tok bolig i blant oss da Ordet ble kjød,” som det heter i Johannes 1,14. Jerusalem var også den byen hvor vår Herre ble hengt på et kors og døde for våre synders skyld. Jerusalem, jødenes hovedstad ble i år 70 utsatt for Guds dom da templet ble lagt i ruiner av romerske styrker og folket bortført til nasjonene. Etter 1878 år blant nasjonene fikk jødene i 1948 sitt land tilbake som et ledd i Guds profetiske frelsesplan med verden. De arabiske nabostatene som var under inspirasjon av avguden Allah gikk kjapt til krig mot den nyopprettede staten kill-jewsog siden da har en hatefull og anti-jødisk kraft kontrollert den arabiske verden og palestinerne som er preget av et brennende hat mot Jahves utvalgte folk. Et hat som har sprengt busser, myrdet sivile, kapret fly, henrettet israelske barn og unge, tatt livet av israelske idrettsutøver og endog kastet en lam amerikaner på sjøen under en terroraksjon. Selv om enkelte palestinere tilsynelatende har lagt den voldelige linjen på hylla er det ikke tvil om at palestinerne, enten de tilhører Hamas eller “moderate” grupperinger har et brennende ønske og en drøm om å jage jødene ut av det landet Jahve gav til Abraham og hans etterkommere. i 1967, etter seksdagers-krigen fikk jødene kontroll på hele Jerusalem og dermed var også Jesu profetord i Lukas 21 oppfylt: “.. og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.” Etter denne kortvarige men høyst effektive krigen ble hates ild ytterligere forsterket og palestinske krefter tydde i økende grad til terror og vold for å oppnå sine mål. Etter en rekke mindre konflikter forstod palestinerne at Israel rent militært var for sterke og dermed ble det snakk om en propagandakrig hvor palestinerne med stor suksess ble fremstilt som ofre. Det er midt i denne situasjonen den amerikanske utenriksministeren nå forsøker å presse frem en fredelig løsning, slik at president Obama som ble tildelt Nobels fredspris bare fordi han var USAs første fargede president, – skal ha en utenrikspolitisk suksess å vise til.

Tror Kerry vil forløfte seg

Et bemerkelsesverdig profetord om byen Jerusalem og den jødiske staten står å lese hos profeten Sakarias eller Sakarja som han nå kalles. ” Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.” (Sak.12,3)

Jerusalem har en sentral plass både i jødenes historie men også i Guds profetiske plan for de siste tider. Sakarias som talte Guds ord med profetisk autoritet slo fast at Gud ville gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle nasjonene” og han slo videre også fast at “alle som løfter på den skal såre seg selv.”  Obama administrasjonen Midt-Østen politikk har på alle andre områder hvert en gigantisk katastrofe. Krisen i Syria og den blodige borgerkrigen kan på mange måter sies å være et resultat av et amatørmessig utenrikspolitisk håndverk. Russlands president Vladimir Putin og Syrias Bashar Assad utmanøvrerte med letthet både Europa og USA over denne krisen. Sannheten er at Russlands mektige president i realiteten fikk de amerikanske og europeiske ledere til å fremstå som politiske amøber uten spor av utenrikspolitisk troverdighet, og derfor er det uhyre viktige for Obama administrasjonen å i hvert fall kunne notere seg for en utenrikspolitisk bragd før han må bekle tittelen “tidligere president”

Massiv palestinsk motstand

Etter at Kerry torsdag kastet bort tiden på å møte selvstyreleder Abbas i Paris torsdag blir det mer og mer klart at palestineren slett ikke er interessert i utenriksminister Kerry’s ansiktet-til-en-terroristforslag om den rammeavtalen den amerikanske utenriksministeren har utarbeidet, siden denne ikke tar hensyn til palestinernes urealistiske krav. Selv om de palestinske lederne ikke sier det rett ut, er de ikke fornøyd før de først får halve Jerusalem, Judea og Samaria og deretter resten av Jerusalem og så hele landet egentlig. Faktum er at palestinerne ikke er fornøyd før hver eneste jøde er fordrevet fra det de kaller “vårt Palestina” og alle avtaler som eventuelt skulle bli inngått underveis er i realiteten “hudna” eller noe midlertidig, et først skritt på veien mot å kaste jødene på sjøen. Det politikere som John Kerry ikke ser at dette ikke bare er en konflikt om land, men også en åndelig konflikt, mellom Jahve Gud og satan som er representert ved avguden Allah. Derfor tror vi også utenriksminister Kerry kommer til å forløfte seg på Jerusalem og hvis han presser Israel for mye over nettopp Jerusalem står han og i fare for å påføre seg selv og sin nasjon skade fordi profetordet slår fast: ” alle som løfter på den, skal såre sig selv.” (Sakarias 12,3) I følge en rekke forskjellige profetigranskere har USA hver eneste gang de har gått inn for noe ubehagelig overfor Israel opplevd Guds reaksjoner i form av naturkatastrofer og ulykker som har kommet angivelig som et resultat av at USA har forsøkt å skade Jahve’s utvalgte folk.

 Amerikansk rabbi advarer USA mot å påføre Israel ytterligere smerte

Dersom Obama administrasjonen fortsetter å presse Israel til å oppgi LANDET til fordel for palestineren eller søker å dele landet vil Gud gjengjelde øye for øye og tann for tann sier rabbi Moshe Parry og viser til at når USA presset Israel til trekke seg fra landområder til fordel for palestinerne gjengjelder Gud dette ved å drive amerikanere ut av deres hjem ved å bruke orkaner og katastrofer. “Dette er mål for mål eller øye for øye,” sier den amerikanske rabbien i videoen nedenfor. Obama administrasjonen må se til at de ikke krysser Guds røde linjer når det gjelder Israel, for himmelens Gud lar seg ikke ydmyke,av en arrogant amerikansk administrasjon.

Historiens mest anti-israelske president

Den nåværende amerikanske administrasjonen har fremstått som den mest Israel-fiendtlige administrasjonen siden jødene fikk tilbake sitt land i 1948. Imidlertid har USA Midt-Østen policy under Obama etterlatt en region i flammer, svekket amerikansk innflytelse og en rekke større diplomatiske seire for Russland som har styrket sin posisjon kraftig i regionen.