Palestinsk krav: “Ingen avtale uten at vi får halve Jerusalem”

Utenriksminister John Kerry fortsetter å kaste bort tiden på å forsøke å fremforhandle en rammeavtale mellom Israel og PA-araberne

US-SYRIA-CONFLICT-CONGRESSUSAs utenriksminister John Kerry’s forsøk på å få til en rammeavtale mellom Israel og palestinerne har så langt ikke ført partene nærmere hverandre. Torsdag fastholdt de palestinske selvstyremyndighetene under ledelse av Mahmoud Abbas at palestinerne ikke ville gå med på en slik avtale uten å få den østlige del av Jerusalem og de var heller ikke villige til å anerkjenne Israel som en jødisk stat. Med litt andre ord står partene nøyaktig like langt fra hverandre som før Kerry’s forhandlings-initiativ startet og den amerikanske utenriksministeren kunne heller ha spandert den bortkastede tiden på viktigere ting som for eksempel golf eller fiske. Uten å dele opp Jerusalem og gi deler av jødenes historiske hovedstad over på palestinske hender er sannsynligheten for at Kerry’s forhandlinger vil føre til en avtale mikroskopisk. Les videre