Budskapet du aldri vil høre fra Joel Osteen eller Rick Warren -men Colton Kelley våger forkynne det

David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Paul Washer,Charles Lawson,  Franklin Graham  og her hjemme Ole Hallesby med flere har vært blant de røster Gud har reist opp for å forkynne et klart og tydelig evangelium om himmel og helvete. I vår tid er det få som lar advarslene om helvete og fortapelsen på alvor. Blant troens folk forsøker man å rasjonalisere bort den ubehagelige tanken om at fortapelse innebærer evig pine, andre igjen er blitt så hardhjertede at klar og tydelig tale ikke biter på dem, mens andre igjen har lagd seg sin egen gud, skapt i sitt eget hode, basert på humanismen og vår subjektive oppfattelse av hva rettferdighet er. Få i vår tid, deriblant Joel Osteen, Rick Warren og hundrevis av andre sovepute-profeter er så redde for å miste medlemmer og kollekten -at de er for feige til å si sannheten -og slik leder de sjeler til evig fortapelse. En som ikke er redd for å si sannheten om himmel, helvete, evangeliet og fortapelse, er unge Colton Kelley i Seeking Wisdom Ministries Les videre

Paul Washer rammet av massiv hjerteinfarkt mandag, stabilt og noe bedre men fortsatt alvorlig

Alvorlig men stabilt for kjent predikant: Den kjente amerikanske predikanten og lederen for Heart Cry Ministries, Paul Washer (55) som også har besøkt Norge og “tilbake til Guds Ord konferansene” skal være noe bedre etter at han mandag ble rammet av et kraftig hjerteinfarkt. Den kjente forkynneren som er kjent for sitt “Shocking Youth Message” ble mandag i all hast sendt til sykehus i kritisk tilstand.. Tilstanden skal være stabil og kritisk, melder Charisma News som også kan fortelle at det i disse dager gjøres bønner for den velkjente forkynneren over hele jordkloden. Det blir nå oppfordret til forbønn for Paul Washer og hans familie. I en siste oppdatering på Paul Washers facebook side sent tirsdag kveld heter det at det er lite nytt å rapportere men at Washer hviler vel etter infarktet. Les videre

Lytt til Paul Washer og David Wilkersons advarsler om tiden vi nå befinner oss i

fremtidenNettet er i ferd med å snøre seg rundt Guds sanne menighet verden over og mange
aner det ikke. Selv i den vestlige verden ser vi hvordan statlige og lokale myndigheter i økende grad iverksetter tiltak for å hindre utøvelse av bibelsk tro. Ofte ser vi også at politisk korrekt kristen-media står på “systemets” side når kristne verdier og det kristne synet på etikk og moral er under angrep. Det er en ånd av kompromiss som preger den vestlige kristenhet, mens Guds sanne menighet i fattige land, kjemper til blodet for Jesu Kristi skyld. Dog, vil også vi, dersom bibelens eskatologi  er riktig, snart bli innhentet av det som andre troende verden over opplever. Nemlig at det har sin pris å følge Jesus, og vi vil, dersom vi står for hele Guds ord, få kjenne at lykke og velstands-profetene spådde feil. De talte ikke Guds ord, men proklamerte det deres grådige hjerter begjærte Les videre

Paul Washer: Bakgrunnen for hans “sjokkerende budskap” som er hørt av nærmere 2 millioner mennesker

Den verdenskjente predikanten Paul Washer som er mest kjent for sitt “The Shocking Youth Message” som er hørt av millioner av mennesker har av enkelte møtt kritikk. I videoen under forteller Paul Waher om bakgrunnen for budskapet som har fått mange likegyldige troende til å reagere. Paul Washer har tidligere besøkt Norge og vil etter planen muligens bli å høre i 2017 her i Norge.

Søkelys kommentaren: Anders Torps bok om sin oppvekst i karismatisk forsamling bør åpne for seriøs debatt

pastor-fortapt-sønnBle angivelig inspirert av Paul Washer og andre amerikanske forkynnere. Anders Torps kommende bok og historie har allerede fått bred plass i avisen VG og på VGtv har den nå 27 år gamle pastor-sønnen fått rikelig omtale og vi antar at denne saken også i andre medier vil få betydelig oppmerksomhet. Når boken slippes til uken antar vi at også andre store medier vil kaste seg på den siste bølgen av kritikk som vil reise seg spesielt mot Oslo-kirken og pastor Jan Aage Torp-men debatten vil angå langt flere. Det er ikke bare ekstreme karismatiske personligheter eller ekstreme grupper som Faderhuset og en spesiell eksotisk gruppering fra Zambia som har påvirket forfatteren av den kommende boken. I følge Jan Aage Torp var det ikke bare karismatiske kristnes forkynnelse som inspirerte hans sønn, men også den amerikanske forkynneren, Paul Washer -som Torp selv opplevde som svært radikal. En annen sentral amerikansk forkynner som skal ha påvirket Jan Aage Torps sønn i årene 2003-2004 var Lou Engle som har mobilisert amerikanske ungdommer til bønn og faste i en halv mannsalder.  Les videre

Franklin Graham: “Kan ikke kalles annet enn kristendomsforfølgelse”

Franklin Graham: “Hva bakerfamilien Klein har opplevd i USA kan ikke kalles annet enn forfølgelse”

sweet-cakes-by-melissaNår Aron Klein, bakerieieren som nektet å lage en bryllupskake til et lesbisk par ringte opp Franklin Graham med de dårlige nyhetene om at en liberal dommer hadde besluttet at han ville gi 135 000 dollar eller rett over en million norske kroner i erstatning for å ha gitt paret “såre følelser” besluttet evangelisten å gjøre mer enn å be. “Utrolig, Klein familien har allerede måtte stenge deres bakeriforretning, Sweet Cakes by Melissa” i Oregon og har ingen ting å betale med. Aron Klein sa at dette vil finansielt ruinere familien og vil kunne føre til at de mister deres hjem,” skrev Graham på sin Facebookside nylig Les videre

Er Gudsfrykten blitt borte fra forsamlingene og erstattet av et likegyldighetens evangelium

David Wilkerson, Paul Washer, Carter Conlon, Zac Poonen, Leonard Ravenhill og en rekke andre forkynnere har hatt et klart og tydelig budskap om Gudsfrykt og Guds hellighet. Slike røster som våger å forkynne et budskap som ikke er sukkersøtt er sjelden kost i vår tid hvor skarene samles om forkynnere som enten aksepterer synd eller som tilbyr billig trosforkynnelse med løfter om velstand, helse og jordisk lykke.  Lytt til advarslene fra de tjenere Herren reiste opp i forrige århundre for å vekke og advare…Men vil vi lytte?

https://www.youtube.com/watch?v=SJVbFC9ODZI

Dr James White blir hovedtaler i stedet for Paul Washer under tilbake til Guds Ord konferansen i 2015

Kjent apologet og professor i gresk, hebraisk og systematisk teologi til Holmavatn i januar 2015 i stedet for Paul Washer, skal undervise om misjon, falsk lære og treenighetslæren

IMG_7011Den kjente apologeten og teologen Dr James White som er professor både i gresk, hebraisk og systematisk teologi blir i følge forkynner Bjørn Storm Johansen den som kommer til å erstatte Paul Washer som har meldt forfall ved den kommende “tilbake til Guds Ord konferansen” som finner sted på Holmavatn leirsted i januar 2015. Sjekk ut programmet og oppdatert informasjon her.  Den velkjente amerikanske teologen er en svært ivrig debattant som har deltatt i mange større debatter som dekker emner som kalvinisme, katolisisme, islam, mormoniske, “King James only” bevegelsen og sekter som Jehovas vitner. Han også forsvart reformatorsisk tro i møte med moderne ekstreme karismatiske retninger. Tilbake til Guds ord konferansen finner sted fra 14 til 18 januar 2015. Les videre

Paul Washer likevel ikke til Norge i 2015

Har meldt avbud fra Tilbake til Guds Ord konferansen i 2015 grunnet sykdom

paul_wDen verdenskjente forkynneren Paul Washer som skulle ha deltatt som hovedforkynner under den kommende “Tilbake til Guds Ord konferansen” i januar 2015 har måttet melde avbud grunnet sykdom. “Vi jobber nå med å finne en erstatning for Paul Washer,” sier forkynner Bjørn Storm Johansen i en telefonsamtale med Søkelys. En rekke navn skal være aktuelle men arrangørene vil på et senere tidspunkt offentliggjøre hvem som skal erstatte Washer som skal være trett og sliten etter en svært hektisk periode. Den verdenskjente forkynneren besøkte Norge i januar 2014 og er en av USA mest markerte forkynnere. Les videre

Tilbake til Guds ord 2015 – det er bare å melde seg på

Bjørn Storm Johansen: Påmeldingene til neste års konferanse strømmer inn, men Paul Washer har meldt avbud grunnet sykdom

paul washer2Både Paul Washer, NLM forkynner Birger Helland, forsamlingsleder Jacob Trodalh samt Don og Cindy Currin står på programmet når forkynner Bjørn Storm Johansen trommer sammen til ny “tilbake til Guds Ord konferanse” i januar 2015. Allerede nå har flere meldt seg på til den kommende konferansen som finner sted fra onsdag 14 januar til og med søndag 18 januar 2015. 2015 konferansen finner som fjorårets og årets konferanse sted på Holmavatn leirsted på Varhaug i Rogaland. Også i 2014 gjestet Paul Washer Norge, og da sammen med blant annet Tony Miano og Johannes Kleppa. Fjorårets konferanse samlet fullt hus og arrangørene håper på det samme også ved neste års konferanse. Vi har opprettet en infoside om den kommende konferansen som gir all nødvendig informasjon. Siden kan besøkes her

Paul Washer tilbake til Norge i januar 2015

“Tilbake til Guds Ord konferanse også i 2015 men uten Paul Waher som har meldt avbud på grunn av sykdom 

paul-washerGikk du glipp av å høre den velkjente forkynneren Paul Washer som besøkte Norge og Rogaland i januar i år, vil du ikke få en ny mulighet rett over jul, da forkynner Bjørn Storm Johansen igjen kaller sammen til en tredje tilbake til Guds Ord konferanse på Holmavatn leirsted som ligger på Varhaug i Rogaland. Neste års konferanse vil begynne onsdag 14 januar og strekke seg frem til søndag 18 med flere møter og seminar hver eneste dag. Paul Waher som skulle ha vært årets hovedtaler kommer ikke, men arrangørene arbeider nå med erstatning. Foruten den ennå ikke avklarte forkynnern vil  Don og Cindy Currin fra USA delta, og av lokale krefter fra Norge finner vi NLM forkynner Birger Helland samt forsamlingsleder Jacob Trodahl fra Salem i Stavanger. Også ved den kommende konferansen tilbys full forpleining, god og bibelsk forkynnelse og et godt åndelig og mellommenneskelig fellesskap. Mer informasjon om neste års konferanse vil løpende bli publisert i Søkelys. (oppdatert 26.05.14)

Inviterer til åpent møte med Paul Washer på Vigrestad Misjonshus og i Salem Stavanger

Taler på vekkelsesmøte mandag 20 januar klokken 20 samt i Stavanger 18 og 19 januar

paul-washerPaul Washer er en av vår tids store forkynnere og som mange av våre lesere vet gjester han Norge i forbindelse med den kommende “Tilbake til Guds Ord konferansen” som arrangeres på Holmavatn leirsted fra 22 til 26 januar 2014. Imidlertid har også folk i nærområdet som ikke hadde planlagt å delta på konferansen, nå fått en unik mulighet til å høre den velkjente amerikanske forkynneren som vil tale under et møte i Vigrestad misjonshus som finner sted i forkant av den nå fullbookede konferansen.
Les videre

Fremdeles 10 ledige plasser på “Tilbake til Guds Ord konferansen 2014”

Du har ennå sjanse til å høre Paul Washer og Tony Miano på nyåret

paul_wDet er ennå noen få ledige plasser på den kommende tilbake til Guds Ord konferansen som skal finne sted fra 22 til 26 januar 2014. Blant årets talere finner vi navn som Paul Washer, Tony Miano, Johannes Kleppa samt Don og Cindy Currin. “Noen få har meldt avbud og derfor er det nå 10 plasser igjen,” forteller Bjørn Storm Johansen som er initiativtager til konferansen som finner sted på Holmavatn leirsted i Rogaland. Prisen for hele stevnet er kr 2800 som inkluderer kjempegod forkynnelse, god soveplass og kjempegod mat samt et varm kristent fellesskap. Dersom du ønsker å melde deg på er det bare å ta kontakt med forkynner Bjørn Storm Johansen som du kan nå via epost: bjornole777@gmail.com eller ved å ta kontakt på mobiltelefon 949 87 052. Mer informasjon om konferansen kan du finne via denne siden  Les videre

Fremdeles 8 plasser ledig på “Tilbake til Guds ord konferansen 2014”

Gir folk mulighet til å melde seg på ut november måned

paul_wTilbake til Guds Ord konferansen som skal bli arrangert på Holmavatn leirsted som ligger rett utenfor Varhaug i Rogaland har nå 112 påmeldte og det er fremdeles 8 ledige plasser. “Vi forlenger derfor påmeldingsfristen til 1 desember for å få fylt opp,” skriver forkynner Bjørn Storm Johannesen i en mail til Søkelys. Konferansen som finner sted fra 22 til 26 januar i naturskjønne omgivelser ved Holmavatn, Blant talere på konferansen finner vi blant annet Paul Washer, Tony Miano, Don og Cindy Currin og tidligere Dagen redaktør Johannes Kleppa. I fjor var konferansen knallbra med godt fellesskap og god forpleining fra de som driver leirstedet. Årets konferanse går over fem dager med innsjekking, middag og møte onsdag kveld og videre daglige møter fram til avslutningsmøte med Paul Washer søndag 26. Mer info om konferansen kan du finne her og du kan melde deg på til bjornole777@gmail.com eller mobil: 949 87 052

Informasjons side om konferansen