Tilbake til Guds ord konferanse også i 2016

Ny konferanse i “Tilbake til Guds Ord” regi i 2016 

rcsproul  R.C Sproul Jr (foto), Don og Cindy Currin, Jacob Trodahl og Bjørn Storm Johansen vil bli hovedtalere under “Tilbake til Guds Ord” konferansen i 2016. Konferansen som også i 2016 vil finne sted på Holmavatn leirsted i Rogaland starter onsdag 13 januar og varer frem til søndag 17. Det foreligger ennå ikke detaljerte opplysninger om vinterens konferanse som arrangeres for fjerde gang. Temaet for neste års konferanse er “grunnsannheter”.

Fortsatt ledige plasser på tilbake til Guds ord konferansen i januar

Sett av den tredje uken i januar til å lytte til Guds ord og ta del i et kristent fellesskap som varmer i januarkulda

Fra 14 til 18 januar 2015 finner den tradisjonelle “Tilbake til Guds Ord konferansen sted james-white2på idylliske Holmavatn leirsted på Varhaug i Rogaland. Konferansens
hovedmål er å samles som søsken omkring Guds Ord og opphøye Jesus Kristus og det er fremdeles plasser ledig opplyser arrangøren til Søkelys. Tema for vinterens viktige konferanse hvor blant annet Don Currin og Dr James White fra USA er hovedtalere er “Med Kristus korsfestet til hele verden.” Også Don Currins hustru, Cindy vil være med på konferansen å holde seminar. Av lokale norske krefter finner vi navn som Birger Helland og  Jakob Trodahl som begge er forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Oppdatert informasjon om konferansen kan finnes her og påmelding kan gjøres på telefon 949 87 052 eller via mail til bjornole777@gmail.com. Vi vil hver måned presentere et You Tube klipp av en av de fire forkynnere som vil delta og først ute er Dr James White. Les videre

Dr James White blir hovedtaler i stedet for Paul Washer under tilbake til Guds Ord konferansen i 2015

Kjent apologet og professor i gresk, hebraisk og systematisk teologi til Holmavatn i januar 2015 i stedet for Paul Washer, skal undervise om misjon, falsk lære og treenighetslæren

IMG_7011Den kjente apologeten og teologen Dr James White som er professor både i gresk, hebraisk og systematisk teologi blir i følge forkynner Bjørn Storm Johansen den som kommer til å erstatte Paul Washer som har meldt forfall ved den kommende “tilbake til Guds Ord konferansen” som finner sted på Holmavatn leirsted i januar 2015. Sjekk ut programmet og oppdatert informasjon her.  Den velkjente amerikanske teologen er en svært ivrig debattant som har deltatt i mange større debatter som dekker emner som kalvinisme, katolisisme, islam, mormoniske, “King James only” bevegelsen og sekter som Jehovas vitner. Han også forsvart reformatorsisk tro i møte med moderne ekstreme karismatiske retninger. Tilbake til Guds ord konferansen finner sted fra 14 til 18 januar 2015. Les videre

Paul Washer likevel ikke til Norge i 2015

Har meldt avbud fra Tilbake til Guds Ord konferansen i 2015 grunnet sykdom

paul_wDen verdenskjente forkynneren Paul Washer som skulle ha deltatt som hovedforkynner under den kommende “Tilbake til Guds Ord konferansen” i januar 2015 har måttet melde avbud grunnet sykdom. “Vi jobber nå med å finne en erstatning for Paul Washer,” sier forkynner Bjørn Storm Johansen i en telefonsamtale med Søkelys. En rekke navn skal være aktuelle men arrangørene vil på et senere tidspunkt offentliggjøre hvem som skal erstatte Washer som skal være trett og sliten etter en svært hektisk periode. Den verdenskjente forkynneren besøkte Norge i januar 2014 og er en av USA mest markerte forkynnere. Les videre

Tilbake til Guds ord 2015 – det er bare å melde seg på

Bjørn Storm Johansen: Påmeldingene til neste års konferanse strømmer inn, men Paul Washer har meldt avbud grunnet sykdom

paul washer2Både Paul Washer, NLM forkynner Birger Helland, forsamlingsleder Jacob Trodalh samt Don og Cindy Currin står på programmet når forkynner Bjørn Storm Johansen trommer sammen til ny “tilbake til Guds Ord konferanse” i januar 2015. Allerede nå har flere meldt seg på til den kommende konferansen som finner sted fra onsdag 14 januar til og med søndag 18 januar 2015. 2015 konferansen finner som fjorårets og årets konferanse sted på Holmavatn leirsted på Varhaug i Rogaland. Også i 2014 gjestet Paul Washer Norge, og da sammen med blant annet Tony Miano og Johannes Kleppa. Fjorårets konferanse samlet fullt hus og arrangørene håper på det samme også ved neste års konferanse. Vi har opprettet en infoside om den kommende konferansen som gir all nødvendig informasjon. Siden kan besøkes her

Paul Washer tilbake til Norge i januar 2015

“Tilbake til Guds Ord konferanse også i 2015 men uten Paul Waher som har meldt avbud på grunn av sykdom 

paul-washerGikk du glipp av å høre den velkjente forkynneren Paul Washer som besøkte Norge og Rogaland i januar i år, vil du ikke få en ny mulighet rett over jul, da forkynner Bjørn Storm Johansen igjen kaller sammen til en tredje tilbake til Guds Ord konferanse på Holmavatn leirsted som ligger på Varhaug i Rogaland. Neste års konferanse vil begynne onsdag 14 januar og strekke seg frem til søndag 18 med flere møter og seminar hver eneste dag. Paul Waher som skulle ha vært årets hovedtaler kommer ikke, men arrangørene arbeider nå med erstatning. Foruten den ennå ikke avklarte forkynnern vil  Don og Cindy Currin fra USA delta, og av lokale krefter fra Norge finner vi NLM forkynner Birger Helland samt forsamlingsleder Jacob Trodahl fra Salem i Stavanger. Også ved den kommende konferansen tilbys full forpleining, god og bibelsk forkynnelse og et godt åndelig og mellommenneskelig fellesskap. Mer informasjon om neste års konferanse vil løpende bli publisert i Søkelys. (oppdatert 26.05.14)